932.976

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Híradástechnika

Értesítőt kérek a kiadóról

Fülszöveg

A könyv áttekintést ad a híradástechnika elveiről, eszközeiről, módszereiről, bevezeti a témakör fogalmi rendszerét, részletesen foglalkozik a távbeszélő-hálózatokkal, a mobil hírközléssel, a navigációs rendszerekkel és a távérzékeléssel. Az egyedülálló mű fejezeteit a témakör egyetemi oktatói írták, egyensúlyt teremtve a legújabb eredmények és a maradandó alapelvek között. A könyv elsősorban az egyetemi és főiskolai hallgatók számára készült, de haszonnal forgathatják villamosmérnökök és a híradástechnika iránt érdeklődő műszakiak is.

Tartalom

Előszó11
Bevezetés13
A híradástechnika fogalma13
A híradástechnika társadalmi jelentősége14
A híradástechnika története17
A könyv felépítése18
A jelek leírása23
A jelek osztályozása23
A determinisztikus jelek fajtái és jellemzői24
A jelek spektrális felbontása25
Sztochasztikus folyamatok26
A sztochasztikus folyamatok részleges jellemzése27
Stacionárius és ergodikus folyamatok29
Stacionárius folyamatok lineáris transzformációi30
A spektrális sűrűségfüggvény fizikai jelentése31
Mintavételezés - diszkrét források kódolása33
Analóg jelek és mintasorozatok kapcsolata33
A mintasorozatok spektruma33
Jelvisszaállítás egyenközű minták alapján35
Véletlen sorozatok spektrális sűrűsége37
Kvantálási zaj, nemlineáris kvantálás37
Szimbólumsorozatok mint híranyagok39
A kódolás tömörsége39
Szimbólumsorozatok kódolása40
Akusztikai alapok43
A hang fizikai leírása43
Az emberi hallás fiziológiai tulajdonságai45
A hangtér mesterséges előállítása46
Az átvitel fajtái, minőségi követelmények48
Elektroakusztikai átalakítók49
Mikrofontípusok51
Hangszórók53
Fejhallgatók53
Fénytechnikai alapok57
Érzet-, fizikai és pszichofizikai jellemzők57
Szem, látás, színvisszaadás58
Hőmérsékleti sugárzás, fotometria58
Színmérés59
A kép63
Mozgókép-továbbítás (fekete-fehér)65
Színes mozgókép-továbbítás65
Hírközlő csatornák69
Az analóg csatornák jellemzése69
Időinvariáns lineáris torzítások70
Visszhang, utánzengés72
Idővariáns lineáris torzítások73
Nemlineáris torzítások74
Additív zajok75
A digitális csatornák jellemzése76
Emlékezetmentes csatornák76
A hibák felismerésének alapgondolata77
A bináris szimmetrikus csatorna kapacitása77
Hibakorlátozó kódolás81
Kódolási alapfogalmak81
Lineáris kódok84
Egyszerű lineáris kódok88
Ismétléses kód88
Egyszerű paritáskód88
Kétdimenziós paritáskód88
Hamming-kód89
Vezetett hullámú összeköttetések91
Célkitűzés91
Jelátviteli feladatok a híradástechnikában91
Átvitel TEM hullámvezetővel92
Duplex hangfrekvenciás távbeszélő-összeköttetés92
A TEM hullámvezetők felépítése93
A TEM hullámvezetők átviteli modellje94
Erősített hangfrekvenciás átvitel95
Átvitel dielektromos hullámvezetővel97
A dielektromos hullámvezetés alapelve97
Fényadók és -vevők97
A dielektromos hullámvezetők átviteli modellje97
A dielektromos hullámvezetők felépítése100
A rádiócsatorna103
Az elektromágneses spektrum felosztása és felhasználása104
A rádiócsatorna definíciója104
Fontosabb antennajellemzők104
Az antenna mint térbeli szűrő104
Az antenna iránykarakterisztikái104
Irányhatás és nyereség105
A vevőantenna hatásos felülete106
Hullámterjedési módok106
Közvetlen hullám és szabadtéri csillapítás107
A refrakció108
Talajreflexió109
Sík föld feletti kétutas hullámterjedés109
Diffrakciós terjedés110
Felületi hullámú terjedés110
Troposzferikus szórás111
Az ionoszferikus hullámterjedés112
Zaj115
Termikus zaj115
Az átviteli rendszer jellemzése a zaj szempontjából116
Az eredő zajtényező118
Összetett zajforrás ekvivalens zajhőmérséklete120
Rádió-összeköttetés jel-zaj mérlege122
Kvantáltságból adódó zajjelenségek123
Analóg modulációs eljárások125
Amplitúdómodulációk126
AM jelek szinuszos moduláció esetén130
AM jelek demodulálása130
Szögmodulációk132
FM jelek demodulálása134
Digitális modulációs eljárások139
Alapsávi modulációs rendszerek140
Alapsávi impulzusjelalak-formálás141
A hibaarány meghatározása143
Vivős modulációs rendszerek145
Bináris digitális modulációs rendszerek felépítése146
A csatorna megosztása153
Frekvenciaosztású és időosztású nyalábolás153
Kódosztás155
Rugalmas időosztás: lekérdezéses (polling) módszerek156
Véletlen hozzáféréses, időosztásos eljárások157
Aloha típusú, véletlen hozzáféréses eljárások160
Vivőérzékeléses módszerek161
Konfliktusfeloldásos eljárások (fa-algoritmusok)161
Nyilvános kapcsolt távbeszélő-hálózatok163
A távbeszélő-hálózatok struktúrája164
Távbeszélő-készülékek168
Automata távbeszélőközpontok169
Tároltprogram-vezérlésű központok170
Digitális kapcsolóközpontok172
Forgalomelmélet175
Fogalmak, definíciók175
A távbeszélő-forgalom matematikai modellje176
Veszteséges rendszerek178
Teljes elérhetőségű csoport178
Linkrendszerek181
Várakozásos rendszerek182
Pont-pont közötti összeköttetések187
Minőségi paraméterek187
Átviteli rendszerek - néhány általános blokkvázlat188
Mikrohullámú átviteli rendszerek189
Néhány általános tulajdonság189
Digitális rádióátvitel190
Digitális rádiórelé-rendszerek194
Műholdas digitális hírközlés195
Analóg rádiórelé-rendszerek195
Optikai átviteli rendszerek195
Intenzitásmodulált optikai átvitel196
Koherens optikai átvitel197
Mobil hírközlés201
A mobil hírközlés fontosabb jellegzetességei201
A mobilszolgálatok működésének szabályozási keretei201
A földi mobilszolgálatok felépítése és működése202
A mobil rádiócsatorna203
Zártcélú rendszerek206
Nyilvános mobil hírközlés207
A nyilvános mobil hírközlés főbb sajátosságai és eszközei207
A páneurópai mobil hírközlő rendszer208
A fejlődés várható irányai210
Integrált szolgáltatású hálózatok213
Az ISDN koncepció214
Alapsebességű hozzáférés (BRA)216
Hozzáférési késleltetés217
Primer sebességű hozzáférés (PRA)219
Órajel-szinkronizálás, PDH és SDH rendszerek220
Hangműsorszórás223
AM rendszerű átvitel223
Az AM rendszerű műsorszórás alapparaméterei223
Az AM rendszerű adó felépítése224
Az AM rendszerű vétel alapkérdései224
Az AM vevőkészülékek rendszertechnikája226
FM rendszerű átvitel228
Az FM rendszerű műsorszórás alapparaméterei228
Az FM adó felépítése229
Az FM vevők felépítése230
Térhatású (sztereo-) hangátvitel231
FM térhatású átvitel231
Digitális hangátvitel233
Tv-műsorszórás235
A televíziókép kialakítása236
A fekete-fehér videojel felépítése236
A tv-technikában használt színkülönbség fogalma237
A helyes színvisszaadás elvi követelménye238
Színes analóg kódolási eljárások239
Az NTSC színes kódolási rendszer239
A SECAM kódolási eljárás áttekintése240
A PAL kódolási eljárás241
A MAC kódolási eljárás242
Digitális tv-kódolási rendszerek242
Adatszórás, műsorszétosztás247
Az adatszórás definíciója247
Adatszóró hálózatok248
Adatszórás a műsorszóró hálózatokban249
Adatszórás AM műsorszórásnál249
Adatszórás URH-FM műsorszórásnál249
Adatszórás Tv műsorszórásnál, képújság250
Egyfrekvenciás hálózatok251
Műholdas rendszerek251
A műsorok szétosztása251
A műsorszétosztó műholdak közvetlen vétele252
Az AM-mikro műsorsugárzási rendszer252
Kábeles műsorszétosztó rendszerek252
A kábeles televízió-rendszerek felépítése253
A CATV-rendszeren átvitt jelek, a rendszer jellemzői255
A CATV-rendszerek fejlődési irányai256
Rádiólokáció, mikrohullámú aktív távérzékelés259
Hatótávolság259
A céltárgyparaméterek mérése261
Modulációs eljárások262
Detekció263
Mérési pontosság, felbontóképesség266
Mikrohullámú aktív távérzékelés267
Szóródásmérő267
Képalkotó lokátorok268
Rádiócsillagászat, mikrohullámú passzív távérzékelés, rádiónavigáció271
Rádiócsillagászat271
Rádióforrások271
Radiométer274
Rádióteleszkóp275
Mikrohullámú passzív távérzékelés277
A mérés elve277
A talajnedvesség mérése278
Rádiónavigáció279
Klasszikus navigációs rendszerek279
Globális helymeghatározó rendszer (GPS)280
Fogyasztói elektronikai alkalmazások283
Mechanikai hangrögzítés284
Mágneses hangrögzítés286
Mágneses képrögzítés289
Optikai kép- és hangrögzítés291
A digitális hangmagnó293
Fogyasztói célú videokamerák293
Függelék297
A távközlési törvény
Tárgymutató311
Hibajegyzék320
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem