Antikvarium.hu
Antikvarium.hu

8 000 forint értéket elérő megrendelés esetén a könyveket belföldön postaköltség nélkül szállítjuk.

A csomagolás minden esetben ingyenes.

Főoldal
BÁRMILYEN INFORMÁCIÓT tud a könyvről, a pontos szót ide írva megtalálhatja!
Súgó

Brealey, Myers: Modern vállalati pénzügyek 1-2.

A könyv adatai

(3 fotó)
25 cm x 17 cm

A könyv címe:

Modern vállalati pénzügyek 1-2.

A könyvhöz kapcsolódó név/nevek:

Brealey  (Szerző)

Myers  (Szerző)

Pozsonyi Gábor  (Fordító)

Farkas Ádám  (Fordító)

Mikolasek András  (Fordító)

Sulyok-Pap Márta  (Szerkesztő)

Matits Ágnes  (Lektor)

Száz János  (Lektor)

Kiadó: Panem Könyvkiadó Kft.
A kiadás helye: Budapest
A kiadás éve: 1999
ISBN-szám: 963-545-224-1
Kötéstípus: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 1050
Nyelv: Magyar
Megjegyzés: Néhány fekete-fehér ábrával.
Tartalom: Olvasható

Tartalom

I. kötet

Előszó a magyar kiadáshoz

Előszó

Az érték

Pénzügyek jelentősége

3

A pénzügyi vezető szerepe

4

Vállalkozási formák

6

Ki a pénzügyi vezető?

8

Miről szól a könyv?

10

Összefoglalás

11

Feladatok

12

A jelenérték és a tőke alternatívaköltsége

13

A jelenérték fogalma

14

A nettó jelenérték szabály alapjai

19

Egy alapvető eredmény

26

Összefoglalás

30

Ajánlott irodalom

31

Feladatok

31

Jelenérték-számítás

33

Hosszú lejáratú eszközök értékelése

33

Örökjáradák és annuitás

37

Kamatos kamat és jelenérték

41

Nominál- és reálkamatláb

45

Jelenérték-számítás alkalmazása a kötvények értékeléséhez

47

Összefoglalás

49

Ajánlott irodalom

50

Feladatok

50

Részvények jelenértéke

53

A részvénypiac

54

A részvények értékelése

55

A tőkésítési ráta egyszerű becslése

59

A részvényárfolyam és az egy részvényre jutó nyereség (EPS) kapcsolata

64

Vállalkozások értékelése a DCF-módszerrel

71

Összefoglalás

77

Ajánlott irodalom

78

Feladatok

79

Miért vezet a nettó jelenérték jobb befektetési döntésekhez, mint más kritériumok?

81

Kiindulópont

81

A nettó jelenérték mutató vetélytársai

83

A megtérülési idő

84

Könyv szerinti átlagos hozam

86

A belső megtérülési ráta (IRR)

88

Tőkeköltségvetési döntések az erőforrások korlátossága esetén

98

Összefoglalás

104

Függelék: A tőkeallokációs modell finomítása

105

Ajánlott irodalom

107

Feladatok

108

Beruházási döntések a nettó jelenérték szabály alapján

111

Mit diszkontáljunk?

111

Példa - az IM&C-projekt

117

Beruházási javaslatok kölcsönhatásai

124

Összefoglalás

132

Ajánlott irodalom

133

Feladatok

133

A kockázat

Bevezetés a kockázat, a hozam és a tőke alternatívaköltségének fogalmába

137

A tőkepiac történetének 69 éve

137

A portfólió kockázatának mérése

142

A portfólió kockázatának számítása

151

Hogyan befolyásolják az egyes értékpapírok a portfólió kockázatát?

154

A diverzifikáció és az értékek összeadhatósága

159

Összefoglalása

160

Ajánlott irodalom

160

Feladatok

161

Kockázat és hozam

165

Harry Markowitz és a portfólióelmélet születése

165

A kockázat és hozam kapcsolata

171

A tőkepiaci árfolyamok modelljének (CAMP) érvényessége és szerepe

175

Alternatív elméletek

181

Összefoglalás

186

Ajánlott irodalom

188

Feladatok

189

Tőkeköltségvetés és kockázat

193

A béták mérése

196

Tőkeszerkezet és a vállalati tőkeköltség

202

Egy példa a tőkeköltség becslésére

207

A diszkontráta meghatározása, ha nincs béta-könyv

209

A kockázat és a diszkontrált pénzáramlások további vizsgálata

214

Összefoglalás

219

Függelék: A CAPM felhasználása a kockázatmentes egyenértékes kiszámításához

220

Ajánlott irodalom

221

Feladatok

222

Finanszírozási döntések és piaci hatékonyság

Vállalatfinanszírozás és hat lecke piaci hatékonyságból

225

Mindig visszatérünk a nettó jelenértékhez (NPV)

226

Mi a hatékony piac?

228

Hat lecke piaci hatékonyságból

241

Összefoglalás

251

Ajánlott irodalom

252

Feladatok

252

A vállalatfinanszírozás áttekintése

255

Közönséges vagy törzsrészvények

256

A vállalatok idegen forrásainak áttekintése

260

A változatosság gyönyörködtet

266

A vállalkozások finanszírozásának módszerei

268

Vállalatok irányítása az Amerikai Egyesült Államokban, Németországban és Japánban

275

Összefoglalás

282

Ajánlott irodalom

284

Feladatok

284

Hogyan bocsátanak ki értékpapírt a vállalatok?

287

A vállalkozási tőke

288

Az első nyilvános részvénykibocsátás

291

Nyilvános társaságok részvénykibocsátása

296

Az aláírók szerepe

304

Zártkörű kibocsátás

308

Összefoglalás

309

A függelék: Elővételi jogok a jegyzésben: a régi részvényeseknek szóló kibocsátás

311

B függelék: A Marvin első kibocsátásának tájékoztatója

315

Ajánlott irodalom

320

Feladatok

321

Az osztalékpolitika és a tőkeszerkezet

Vita az osztalékról

325

Hogyan fizetik az osztalékot?

326

Hogyan döntenek a vállalatok az osztalék mértékéről?

329

Az osztalékpolitikával kapcsolatos ellentmondások

331

A jobboldaliak

336

Az adók és a radikális baloldal

339

A középutasok

344

Összefoglalás

347

Ajánlott irodalom

349

Feladatok

350

A vállalati hitelfelvételi politika jelentősége

353

A tőkeáttétel hatása adómentes versenygazdaságban

354

Hogyan befolyásolja a tőkeáttétel a nyereséget?

361

A hagyományos álláspont

365

Összefoglalás

373

Függelék: MM és CAPM

374

Ajánlott irodalom

375

Feladatok

375

Mennyi hitelt vegyen fel a vállalat?

379

Vállalati adók

380

Vállalati és személyi jövedelemadók

384

A pénzügyi nehézségek költségei

391

A finanszírozás hierarchiaelmélete

404

Összefoglalás

410

Függelék: Csődeljárások

412

Ajánlott irodalom

416

Feladatok

417

A beruházási és finanszírozási döntések kölcsönhatásai

421

Az adózás utáni súlyozott átlagos tőkeköltség

422

Módosított jelenérték

430

Módosított diszkontráta és módosított jelenérték

433

A biztos, nominális pénzáramlások diszkontálása

441

Kérdezz-felelek

446

Összefoglalás

449

Ajánlott irodalom

451

Feladatok

452

A pénzügyi tervezés

A pénzügyi teljesítmény értékelése

457

Pénzügyi mutatók

457

Múltbeli eredményadatok

474

A pénzügyi elemzés felhasználási területei

477

Összefoglalás

480

Ajánlott irodalom

481

Feladatok

481

A pénzügyi tervezés módszerei

485

Mi a pénzügyi tervezés?

486

A hatékony tervezés három követelménye

489

Pénzügyi tervezési modellek

491

Külső finanszírozás és növekedés

498

Összefoglalás

501

Függelék: A LONGER

502

Ajánlott irodalom

509

Feladatok

510

Rövid távú pénzügyi tervezés

513

A forgótőke összetevői

514

A rövid és hosszú távú finanszírozási döntések közötti kapcsolat

516

A pénz és a forgótőke változásának nyomon követése

517

Likviditási terv

522

Rövid távú finanszírozási terv

526

Összefoglalás

532

Ajánlott irodalom

533

Feladatok

534

Függelék: jelenérték-táblázatok

537

II. kötet

Gyakorlati problémák a tőkeköltségvetés készítésében

Bepillantás a tőkebefektetés fekete dobozába

3

Honnan származik a pozitív nettó jelenérték?

33

A tőkeköltségvetés elkészítésének megszervezése és az utólagos teljesítményértékelés

53

Opciók

A vállalati források és az opciók értékelése

79

Az opciós árelmélet alkalmazásai

109

Opciós utalványok és átváltható kötvények

135

Hitellel történő finanszírozás

Kockázatos hitelek értékelése

159

A hitellel történő finanszírozás különböző formái

197

A pénzügyi kockázat lefedezése

225

A lízing

253

Rövid lejáratú pénzügyi döntések

Vállalati hitelnyújtás (kereskedelmi hitel)

279

Pénzgazdálkodás

297

Rövid lejáratú hitelnyújtás és kölcsönfelvétel

319

Fúziók, nemzetközi pénzügyek és nyugdíjalapok

Vállalatfelvásárlás, vállalategyesülés, fúziók

343

Nemzetközi pénzügyi menedzsment

387

Munkáltatói nyugdíjak

419

Befejezés

Következtetések: Amit tudunk és amit nem tudunk ma a pénzügyekről

449

Függelék: jelenérték-táblázatok

461

Feladatok megoldásai

477

Tárgymutató

507


A könyv a vállalatértékelés témakörében a fejlett tőkepiaccal rendelkező országokban is élenjáró, igen széles körben hivatkozott munka. Olyan szemléletet közvetít,  amelyet minden közgazdásznak és vezetőnek ismernie és követnie kell egy fejlett piacgazdaságú országban. A vállalati értékmaximálás szemlélete közvetlen kapcsolatot teremt a vállalat tulajdonosi értéke és a vállalat gazdasági teljesítménye között. Kimutatja, hogy a különböző vállalati területek teljesítményének szintetizált mérésére a vállalati érték alkalmas: ez az, amely képes szintetizálni például a vállalati termelékenységnek és a készletszintnek, a finanszírozási szerkezetnek, a marketingkampánynak stb. a különböző parciális mutatókban mérhető hatását. Ha nincs érték, illetve értékgyarapodás, hosszú távon nincs vállalat sem. A könyv másik vonulata a vállalatértékelés folyamatát foglalja össze, az elméleti háttér bemutatásával és gyakorlati megvalósításának problémáival együtt. A bemutatott módszer a diszkontált cash flow-n alapuló értékelés (DCF-módszer). A könyv részletesen végigviszi az értékelési folyamat egyes elemeit: az értékelés általános keretét, illetve az értékelési folyamat egyes lépéseit, majd részletes útmutatót adnak az értékelés egyes lépéseinek elvégzéséhez.
Bővebben


Alapművet tart kezében az olvasó. A világon rengeteg Corporate Finance, Principles of Corporate Finance és hasonló című könyv van forgalomban - kettő azonban különösen  népszerű: a Brigham-Gapensky szerzőpáros könyvét a diákok kedvencének tartják, míg az olvasó kezében lévő Brealey-Myers-könyv a "professzorok kedvence" rangot vívta ki magának. Végül a kiadók - a McGraw-Hill és a Panem a Bankárképző támogatásával az utóbbi könyv kiadása mellett döntöttek, s ez került először magyar nyelven az olvasók kezébe a modern vállalati pénzügyek gazdag külföldi irodalmából. A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem beindította MBA (Master of Business Administration) programját a London Business School (LBS) támogatásával, amelyen a pénzügyi blokk tananyagát éppen ez a könyv adja. Ez nem véletlen, hiszen a könyv egyik szerzője, Richard Brealey az LBS tanára, s ezt a könyvet használják az LBS MBA programján is. A szándékok összhangját tükrözi az is, hogy a Közgazdaságtudományi Egyetemen kialakult Modern vállalati pénzügyek című tárgy tankönyvéül is ez a könyv szolgál. A Bankárképző Vállalatfinanszírozás tanfolyamaihoz - amelyek a vállalatoknak, vállalkozásoknak nyújtandó hitelek bírálatával foglalkozó banktisztviselőknek, banki középvezetőknek kívánnak segítséget nyújtani napi munkájukhoz - elméleti háttérirodalmául ezt a könyvet választotta, amely összhangban van az egyetemi képzés és továbbképzés anyagával is. A kiadók szem előtt tartották, hogy minél hamarabb kialakuljon a különböző oktatási formákban - no és különböző életkorban - elsajátított pénzügyi ismeretek egységes szóhasználata. Ez a közös nyelv és hivatkozási alap hiányzik szakmai életünkből, hiszen az idetartozó ismereteket csak elszórtan, esetlegesen tanították a hazai felsőoktatási intézmények - ha tanították egyáltalán.
Bővebben

Nincs megvásárolható példány

A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott.
Ha kívánja, ide kattintva előjegyeztetheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Ajánlja ezt a könyvet ismerőseinek a Facebook-on.

2009.03.16. után regisztráltaknál az azonosító az e-mail cím, korábban regisztrált ügyfeleinknél egy legalább 4 karakterből álló, ékezetes betűket nem tartalmazó kód. Ha elfelejtette azonosítóját, kérjük keresse az Ügyfélszolgálatot: Tel.: 62/452-833, e-mail: info@antikvarium.hu

?
English Akadalymentes