858.418

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Utunk Kodályhoz

Tanulmányok, emlékezések

Fülszöveg

Az 1981 márciusi Bartók- és a rákövetkező, augusztusi Enescu-centenárium után, 1982-ben az évszázada született Kodály Zoltán emlékezete is megmozgatta - nem túlzó a szó: - társadalmunkat. A legkülönfélébb írások sokasága jelent meg róla: tanulmányok és emlékezések, tárcák és tudományos cikkek, költemények és évfordulós hangversenyekről szóló beszámolók. Kötetünk anyagát részben ezek közül válogattuk, zömük azonban kiadói fölkérésre készült és itt jelenik meg először. A kötet szerzői mind más és más irányból közelítenek Kodály személyiségihez és művéhez, utóéletéhez és hatásához, de valamennyien a mi Kodályunkat idézik, aki maga megfordult tájainkon, több személyiségünkkel tartott fönn szoros kapcsolatot, akinek mind tudományos, mind zeneszerzői művét át- meg átszövik a népzenénkből merített ösztönzések, és akit már alkotói életének korai szakaszától ismertek minálunk, aki építőén hatott zeneképünkre, művelődéseszményeinkre. Tanulmányok mellett oldottabb prózát is közlünk: egy csokor... Tovább

Tartalom

Előszó ................ ....... 5
Benkő András: Vázlatos romániai Kodály-portré. A
romániai magyar időszaki sajtó fontosabb adalékai ..... 9
(Népzene, népzenetudomány)
Almási István: Kodály és az erdélyi népzenekutatás .... 38
Szenik Ilona: Az erdélyi strófikus siratók . ....... 52
Pávai István: a Marosszéki táncok főtémájának folklórkapcsolatai .................. 69
(Népzene és zenealkotás)
Olsvai Imre: Kodály Zoltán és más népek zenéje............88
László Ferenc: Kodály Zoltán román népdalföldolgozása..........94
Breuer János: Marosszéki táncok . .......... 97
Constantin Bugeanu: A kodályi szimfonizmus mély értelméről. A Galántai táncok elemzése.........105
Rónai Ádám: Szűkoktávos Kodály-dallamok - és egy szabálytalan népdal.................123
(Hatás és utóélet)
László Ferenc: „Az ő dalaik"? Adalékok és értelmezések
egy korszakos könyv élettörténetéhez.......132
Fehérvári László: Kodály Zoltán színpadi művei Kolozsváron .......................166
Farkas Sándor: Kodály színpadi alkotásai hazai műkedvelők előadásában.................188
László Bakk Anikó: Kodály nyomában „csigafogaton" .......................196
(Documenta)
Szekernyés János: Kodály közbenjárása...............208
(Interjúk, emlékezések)
Muzsnay Árpád: „Nem cseléd voltam én náluk!" Fatáné
Koncz Julianna Kodály-emlékei ..........212
Keppichné Molnár Irma: Psalmus-bemutató Kolozsváron 218
Vita Zsigmond: „...vidéken is!" A népdal és a Kodályzene honfoglalása Nagyenyeden .........220
Szabó Géza: „Az élőkről beszéljen!" Találkozásaim Kodály
Zoltánnal...................223
Fehérvári László: „Egyszeriben az volt az érzésem: otthon
vagyok!" Utolsó interjú Nagy Istvánnal ..... 225
Kovács István: Háry János kalandozásai - hadifogságban
és az egyetemen ...................229
Cornel Táranu: „Jó iskola volt" ................232
Lakatos István: Vendégségben Kodály Zoltánnál ....234
Jagamas János: A szőlőhegy kincse...........................236
(Függelék)
Rövidítések jegyzéke ................241
Névmutató ..................242
Helynévjegyzék............................248
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Utunk Kodályhoz Utunk Kodályhoz Utunk Kodályhoz Utunk Kodályhoz

A védőborító enyhén kopott, szakadozott, foltos.

Állapot:
2.740 Ft
1.370 ,-Ft 50
12 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Utunk Kodályhoz Utunk Kodályhoz Utunk Kodályhoz Utunk Kodályhoz Utunk Kodályhoz Utunk Kodályhoz

A borító gerince, élei és sarkai sérültek. A lapélek elszíneződtek.

Védőborító nélküli példány.

Állapot:
2.740 Ft
1.910 ,-Ft 30
17 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Utunk Kodályhoz Utunk Kodályhoz Utunk Kodályhoz

A védőborító enyhén szakadozott.

Állapot:
2.740 ,-Ft
25 pont kapható
Kosárba