A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A polgárok útja

Fülszöveg

A kötet verses és prózai szemelvényei azt dokumentálják: miképp látták a magyar írók a magyar polgár alakját azóta, hogy a polgári gazdálkodás a XVIII. század alkonyán végrevalahára kezdett kibontakozni a nemesi-jobbágyi társadalomban. Az olvasó előtt egymásután vonulnak fel a magyar mult polgári alakjai. Először Zsugori uram, majd jön a polgárrá váló nemes és a nemesség mellett helyet foglaló polgár. A következő képek már a feudál-kapitalista jótársaság önábrázolásai: ahogy az új magyar polgár látja önmagát. Mikor azután megérkezik a dolgozók negyedik rendje, gyökeresen megváltozik a polgári kép, - megváltozik a valóságban és megváltozik a valóság tükrében, az irodalomban is. Ezt a képet már a paraszt- és munkásszármazású írók rajzolják. Irodalmi antológia ez, de ugyanakkor hiteles történelmi tanuvallomás: az egykorú tanuk egymás után tett vallomásainak gyűjteménye.
A kötetet másfél évszázad magyar irodalmából a "JÓZSEF ATTILA"-NÉPI KOLLÉGIUM munkaközössége állította össze.

Tartalom

Előszó5
Zsugori uram, avagy a tőke uttörői19
(Jegyzetek az I. fejezethez)21
Nyitva áll az út a merésznek27
(Kármán József: A nemzet csinosodás)
Érzelem és valóság27
(Kazinczy Ferenc: Bácsmegyey levelei)
Mesteremberek és kereskedők vitája28
(Bessenyei György: Tariménes utazása)
A polgári illemről29
(Bessenyei György: Tariménes utazása)
A fösvény29
(Névtelen költő, Magyar kurir 1793)
Barcsaynak (Részlet)30
(Árnyos Pál)
Zsugori uram31
(Csokonai Vitéz Mihály)
Egy bécsi magyar gavallér31
(Csokonai Vitéz Mihály)
Egy fösvénynek leírása32
(Csokonai Vitéz Mihály)
A kalmár32
(Csokonai Vitéz Mihály)
Üzletasszony a XVIII. században32
(Csokonai Vitéz Mihály: A' özvegy Karnyóné és két szeleburdiak)
Miért szegény a magyar?34
(Széchenyi István: Hitel)
Az ács és legénye34
(Fáy András)
Bankár és báró35
(Jegyzetek a II. fejezethez)37
Csongor és a kalmár43
(Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde)
Nagy úr a pénz44
(Czakó Zsigmond: A könnyelműek)
Kalmár és tengerész47
(Czakó Zsigmond)
Örökség50
(Obernyik Károly)
A pénzember becsülete53
(Hugó Károly: Bankár és báró)
Egy kétemeletes ház Pesten59
(Jósika Miklós)
Az öntudatos polgár63
(Eötvös József: A falu jegyzője)
"Nem csupán pénzérdek"64
(Kemény Zsigmond: Férj és nő)
Jóslat65
(Vörösmarty Mihály)
Boldog pestiek67
(Petőfi Sándor)
Vasúton67
(Petőfi Sándor)
A londoni vásár69
(Madách Imre: Az ember tragédiája)
A polgárság dicshimnusza73
(Jegyzetek a III. fejezethez)75
A komáromi polgár háza81
(Jókai Mór: Az aranyember)
Timár Mihály meggazdagodik86
(Jókai Mór: Az aranyember)
A győzedelmes ember92
(Jókai Mór: Fekete gyémántok)
A délibábok hősei101
(Jegyzetek a IV. fejezethez)103
Hídavatás109
(Arany János)
Tamburás öregúr111
(Arany János)
Jubilate!113
(Vajda János)
Bolond történet116
(Vajda János)
A váci utcán119
(Vajda János: Találkozások)
Bábel121
(Reviczky Gyula)
Egy bálkirálynőnek122
(Reviczky Gyula)
Rózerék123
(Mikszáth Kálmán: Új zrinyiász)
A vendéglők vándorai131
(Mikszáth Kálmán: Galamb a kalitkában)
A délibábok hőse132
(Arany László)
Uj emberek133
(Arany László bírálata Porzó Tárcza-leveleiről)
Kávéházak, klubok és egyebek134
(Ágai Adolf: Utazás Pesttől Budapestig)
Házasságszerzők138
(Ágai Adolf)
A megjavult adófelügyelő141
(Tolnai Lajos)
Arany János jóslata145
(Gondolatok a békekongresszus felől)
Polgárok - egy nemes úr szemüvegén keresztül145
(Justh Zsigmond: Hazai napló)
Az éhes város147
(Jegyzetek az V. fejezethez)149
Mi urunk, a pénz155
(Ady Endre)
A dada155
(Bródy Sándor)
A tízmilliós Kleopátra159
(Ady Endre)
Gálás, vasárnapi nép160
(Ady Endre)
Költő a huszadik században162
(Kosztolányi Dezső)
Uriasszony163
(Kosztolányi Dezső)
A pénz temploma164
(Kosztolányi Dezső: Édes Anna)
Irodában165
(Kóbor Tamás: Komédiák)
A nap lovagja167
(Bródy Sándor)
Kávéház a századfordulón172
(Herczeg Ferenc: Andor és András)
A vidéki ember és az ujságíró173
(Gárdonyi Géza: Ida regénye)
Berzsenyi báró és családja174
(Ambrus Zoltán)
A gyáva polgár179
(Herczeg Ferenc: Kék róka)
Boldogult úrfikoromban179
(Krudy Gyula)
Verbénai, vagy egy pesti polgár megtérése180
(Krudy Gyula: Tótágas)
A Tündérlaki lányok183
(Heltai Jenő)
Oly szomorú, hogy oly nehéz megélni187
(Babits Mihály)
Kártyavár187
(Babits Mihály)
Timár Virgil fia190
(Babits Mihály)
Társaság196
(Móricz Zsigmond: Rokonok)
A polgári asszony panasza197
(Móricz Zsigmond: Rokonok)
Fővárosi élet198
(Móricz Zsigmond: Rab oroszlán)
Színek és évek201
(Kaffka Margit)
Az éhes város202
(Molnár Ferenc)
Özönviz előtt205
(Jegyzetek a VI. fejezethez)207
Vidéki polgárok211
(Illés Béla: Kárpáti rapszódia)
Nagypolgári család215
(Déry Tibor: Befejezetlen mondat)
A falusi zsidó222
(Szabó Dezső: Az elsodort falu)
Balder futni szeretne224
(Zilahy Lajos: A fegyverek visszanéznek)
Egy polgár vallomásai224
(Márai Sándor)
A polgár világnézete231
(Hegedüs Géza: Polgár szilárd)
Polgári lakás232
(Goda Gábor: Vihar előtt)
A kispolgár234
(Zsolt Béla: Gerson és neje)
Kisváros239
(Nagy Lajos: Emberek, állatok)
Az emberszabású családapa243
(Sándor Kálmán: A neandervölgyi főkönyvelő)
A gőgős és fölényes író246
(Szomory Dezső: Levelek egy barátnőmhöz)
Tengerszem247
(Kosztolányi Dezső)
Karinthy szemével249
(Az emberke tragédiája)
Így készül a fasizmus249
(Karinthy Frigyes: Nevető betegek)
Urhatnám polgár a két világháború közt252
(Csathó Kálmán: Füszer és csemege)
A megvadult kispolgár254
(Kolozsvári Grandpierre Emil: A nagy ember)
Csütörtök255
(Radnóti Miklós: Tajtékos ég)
Özönvíz előtt256
(Nagy István)
Vigasz259
(József Attila)
A szerzők utószava261
Névmutató263
Tartalomjegyzék265
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A polgárok útja A polgárok útja A polgárok útja A polgárok útja A polgárok útja A polgárok útja

A borító kissé foltos, szakadozott. A lapélek egyenetlenek. Néhány lapon ceruzás és tulajdonosi bejegyzés látható.

Állapot:
4.180 ,-Ft
21 pont kapható
Kosárba