A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Budapesti Negyed 2006. ősz

XIV. évfolyam 3. szám/Erzsébet-kultusz II. - Szöveggyűjtemény.

Előszó

Erzsébet királyné kultusza jellemző "magyar megoldásként" jelentkezett a Monarchia Magyarországán az uralkodó személyét övező helyzet feloldatlanságának poltikai követkeményeként. A magyar... Tovább

Tartalom

Előszó
Az Erzsébet halálát követő intézkedések
Gosuchowski közös külügyminiszter távirata Bánffy Dezső miniszterelnöknek (Bécs, 1898. szeptember 10.)13
Ruffi, svájci szövetséges köztársaság elnökének távirata Ferenc Józsefnek (Bern, 1898, szeptember 11.)14
Ferenc József választávirata Ruffinak (Bécs, 1898. szeptember 12.)14
Szilágyi Dezső beszéde a képviselőház rendkívüli ülésén (1898. szeptember 11.)15
Szilágyi Dezső képviselőházi beszéde (1898. szeptember 15.)17
Udvari gyászrendelkezés19
Gusztáv Károly erdély püspök 3840/1898. sz. körlevele (1898. szeptember 12.)20
Ferenc József 1898. szeptember 16-án kelt manifesztuma22
Jogszabályok és szabályzatok
1898. XXX. tc. 72. Dicsőült Erzsébet királyné emlékének törvénybe iktatásáról25
Az igazságügyi bizottság jelentése (1898. szeptember 23.)26
Néhai Erzsébet Császárné és Királyné Ő Felsége holteste hazaszállításának, kitételének és eltemetésének szertartási rendje28
Esztergomi főegyházmegye 4173. sz. körlevele (1899. augusztus 21.)35
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter 1898. évi 4196. eln. számú körrendelete (1898. október 4.)38
A földművelésügyi miniszter 71544/I./1-a számú rendelete I.II. (1898. november 19.)41
Erzsébet királyné emlékszobor I. pályázati kiírása (1900. február 24.)46
Lyka Károly: Az Erzsébet-emlékmű a Magyar Nemzeti Múzeum szervezete és szolgálati szabályzata57
Visszaemlékezések
Falk Miksa: Erzsébet királynéról61
Sztáray Irma: Erzsébet királyné kíséretében67
Nekrológok
Mikszáth Kálmán: A királyné meghalt73
Jókai Mór: Megölték a királynénkat!75
Ignotus: Magyarországi Szent Erzsébet77
Bródy Sándor: A királyné utolsó arczképe80
Jókai Mór: Erzsébet királyné temetése napján84
Herczeg Ferenc: Temetés után85
Lengyel Laura: Az első asszony90
Megemlékezési szertartások
Zábrák Dénes evangélikus lelkész beszéde a soproni evangélikus templomban tartott gyászünnepélyen - Részletek (1989. szeptember 21.)93
Ádám Sándor polgármester beszéde a mezőtúri közgyűlésen - Részletek (1898. szeptember 17.)96
Teleki Géza beszéde a Magyar Történelmi Társulat renkívüli ülésén - Részletek (1898. szeptember 22.)99
Beöthy Zsolt beszéde a Budapesti Kir. Magyar Tudományegetem emlékünnepélyén - Részletek (1898. október 10.)101
Márki Sándor beszéde a kolozsvári Ferenc József tudományegyetem ünnepi közgyűlésén - Részletek (1898. november 19.)114
Esterházy Sándor beszéde a kassai Jogakadémián - Részletek (1902. november 19.)131
Szarvas Gáborné Erzsébet királynéról138
Szoboravatások
Darányi Ignác beszéde a gödöllői szobor felavatása alkalmából (1901. május 19.)143
Lukács György beszéde a békésmegyei rendkívüli közgyűlésen - Részletek (1904. július 24.)145
Berzeviczy Albert beszéde a bártfafürdői szoborátadás alkalmából (1903. augusztus 16.)147
József Főherceg beszéde a szegedi szobor leleplezési ünnepségén (1907. szeptember 29.)151
Lázár György beszéde a szegedi szobor leleplezési ünnepségén (1907. szeptember 29.)153
Herczeg Ferenc beszéde a cecei szoboravatáson (1903. május 24.)153
Kalocsa Lippich Elek beszéde a cecei szoboravatáson (1903. május 24.)154
Irodalmi emlékezések
Benedek Elek: Erzsébet királyné élete155
Jókai Mór: Erzsébet emlékezete160
Mikszáth Kálmán: A királynéról162
Mikszáth Kálmán: Adieu! Adieu!167
Mikszáth Kálmán: Mikor utoljára láttuk170
Mikszáth Kálmán: A királyné mint feleség173
Krúdy Gyula: Erzsébet178
Erdélyi Zoltán: Erzsébet királyné emléke. Alkalmi gyermekszintjáték egy fölvonásban - Részletek181
Fally Henrik: Erzsébet királyné. Elbeszélő költemény hét énekben - Részletek184
Anekdoták
A vesszőfutás189
A mi Királynénk189
Báli botrány190
A királyné és Klapka190
Erzsébet királyné és Deák Ferenc191
Bizalmas ebéd192
Az utolsó mosoly193
A királyné sé az Andrássyak193
A királyné a Millénniumon194
Bölcsesség194
Erzsébet királyné érintkezése alattvalóival194
A cigánylegény operációja196
Az életmentő196
A királyné pohara197
Mikor a királyasszony a bögrét fogta199
A cserépcsupor200
A fölvett kalap200
Ö ezüst forint202
II. Lajos202
A kovács203
A csodaszakácsné204
Az erdélyi konyha205
A pékinas205
Tilosban207
Az öreg kertész208
A vén koldus208
A királyné blahanénál209
Erzsébet királyné és a cigányok209
A királyné és a csendőrök209
A királyné és a barátok211
Bártfa212
A pórul járt magyar212
A boldog Hanka214
Versek
Dolinay Gyula: Erzsébet királyné emlékezete215
Vargyas Endre: Erzsébet napjára217
Jámbor Lajos: Erzsébet királyné220
Pósa Lajos: A gödöllői erdő223
Zichy Géza Gróf: Volt egyszer egy királyasszony...225
Erzsébet napján227
Erdélyi Béla: Erzsébet229
Sas Ede: Erzsébet királyné temetésére232
Erdélyi zoltán: Nem haltál meg!234
Havas István: volt egyszer egy királyné...236
Radó Antal: Éji látomás238
Mikó László: A királyné búcsúja Magyarországtól240
Szabolcska Mihály: "Volt egyszer egy királyné"...242
Rákosi Jenő: Erzsébet királyné244
Pósa Lajos: A királyné álma245
Ady Endre: Megpihent
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem