A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A protestantizmus története Magyarországon 1521-1945

Szerző
Szerkesztő
Fordító
Lektor

Kiadó: Gondolat Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 293 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 20 cm x 15 cm
ISBN: 963-281-532-7
Megjegyzés: Fekete-fehér illusztrációkkal, fotóval.

Tartalom

Előszó9
A reformáció százada.
Az általános helyzet13
Nyugat-európai befolyás és egyházi reformmozgalmak a 15. században13
Reneszánsz, humanizmus, parasztháború14
A reformáció terjedése a mohácsi csata előtt17
A közvélemény megváltoztása a mohácsi csata után19
A reformáció elterjedése általános feltételei és jellemzői21
A reformáció vezető személyiségei az első nemzedékben: Dévai, Sztárai, Huszár Szegedi Kis24
A reformáció az egyes országrészeken és nemzetiségek között35
A német és a szlovák lakosság35
A reformáció a királyi Magyarországon38
A szlovének és a horvátok41
Az erdélyi magyarok42
A reformáció a török uralom alatt álló magyar területeken43
A magyarországi reformáció teológiája46
A teológiai-hitvallási irányok Az általános vonások46
A keresztyén humanizmus. A humanizmus és a reformáció viszonya48
A wittenbergi irány52
A helvét irány55
Az ababaptisták56
A helvét irány előretörése a reformáció századának ötvenes és hatvanas éveiben59
A Tiszántúl59
A Marosvásárhelyi úrvacsorai hitvallás61
Méliusz Juhász Péter62
Felső-Magyarország keleti része69
Erdély71
A török megszállás alatt álló területek72
Nyugat-Magyarország74
Új kezdeményezések76
Az unitárius áramlat előretörése és elenyészése76
Az ellenreformáció kezdetei82
Bocskai felkelése és az 1606. évi bécsi béke87
Egyházi élet és teológiai munka a 16. században91
Egyházi alkotmány, egyházi fegyelmezés, anyagi áldozatkészség91
Istentisztelet, bibliafordítások, gyülekezeti ének93
A teológiai irodalom96
Az iskolarendszer és a külföldi tanulmányutak97
Az ellenreformáció és az ortodoxia kora, 1608-1715
Az ellenreformáció101
Pázmány Péter és rekatolizációs műve101
Bethlen Gábor és I. Rákóczi György fellépése a protestantizmus védelmében103
Erdély hatalmának hanyatlása107
A gyászévtized110
A rekatolizáció enyhébb hulláma118
Thököly Imre és Rákóczi Ferenc szabadságharca121
Egyházi élet és teológiai munka, 1608-1715128
Tolnai Dali János reformmozgalma. A magyar puritánok. Az első presbitériumok. Új egyházi rendtartások.128
Istentisztelet és egyházi ének132
Teológiai irányok és teológiai irodalom134
Iskolarendszer és külföldi tanulmányutak137
A csendes ellenreformáció és a felvilágosodás korszaka, 1715-1790
Az ellenreformáció folytatása és kimerülése143
A protestánsok jogi helyzete III. Károly alatt143
A csendes ellenreformáció Mária Terézia alatt147
Az ellenreformáció kimerülése. II. József és a Türelmi Rendelet149
Egyházi élet és teológiai munka, 1715-1790153
A laikus elem megjelenése az egyházi szervezetben. Konventek, ágensek, presbitériumok. Új kerületi beosztás153
Az istentisztelet. A gyülekezeti élet. Intercelebratio és intercommunio az "árva" gyülekezetekben157
Teológiai irodalom. Pietizmus és racionalizmus160
Iskolaügy és külföldi tanulmányutak165
Magyar missziós munka a cseh és a morva protestánsok között169
Felvilágosodás, romantika, korai liberalizmus és forradalom, 1790-1848
Az általános helyzet173
1790 mint határkő173
A protestánsok közjogi státusának helyreállítása az 1790-1791. évi országgyűlésen174
Római katolikus támadások a restauráció korában177
Újraegyesítési kísérletek180
A reformországgyűlésektől a protestánsok egyenjogúsításáig181
Az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc182
Egyházi és teológiai munka, 1790-1848185
A világiak előretörése, a klerikális párt ellenállása185
Az uniótörekvések. Egy fővárosi protestáns egyetem terve188
Teológiai irodalom és egyházi gondolkodás192
A protestáns kollégiumok fellendülése198
Elnyomás, liberalizmus és nacionalizmus, 1848-1918
Az általános helyzet203
Megtorlás a szabadsághar után203
A "protestáns pátens" és visszavonása204
Az 1867-es kiegyezés. A szabadelvű korszak vallásügyi törvényei206
Nacionalizmus és protestantizmus. Az első világháború210
Egyházi élet és teológiai irodalom, 1849-1918214
Az egységes országos egyházi létrejötte214
A Protestáns Egylet és az új ortodoxia219
Az ébresztés-teológia. A belmisszió és intézményei222
Régi és új iskolák224
Külföldi tanulmányutak és kapcsolatok227
A teológiai irodalom. A protestantizmus hatása a magyar szépirodalomra228
Az ellenforradalmi korszak és a második világháború, 1918-1945
Az általános helyzet235
Forradalmak és ellenforradalmak. A trianoni békeszerződés235
Új nacionalizmus és revíziós politika. A második világháború236
Egyházi élet és teológiai munka, 1918-1945241
A Horthy-korszak római katolikus jellegű "neobarokk"-ja241
Ellenzéki irányzatok a magyar protestanizmusban. Ökumenikus szervezetek kezdetei243
Új egyházi törvénykönyvek245
Bibliafordítások, ágendák, énekeskönyvek248
Egyházi egyletek, misszió, evangélizáció, diakónia249
Teológiai irányzatok, teológiai irodalom251
Egyházi iskolák és külföldi kapcsolatok256
Kitekintés258
Bibliográfia269
Időrendi áttekintés274
Névmutató285

Bucsay Mihály

Bucsay Mihály műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Bucsay Mihály könyvek, művek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem