Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.640

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Budapest természeti képe

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

E mű megírására Budapestnek, mint székesfővárosnak 700 éves jubileuma adott közvetlen indítékot. A munka tulajdonképpen egy három részre tagolódó kiadvány-sorozat első kötete. A főváros természeti... Tovább

Előszó

E mű megírására Budapestnek, mint székesfővárosnak 700 éves jubileuma adott közvetlen indítékot. A munka tulajdonképpen egy három részre tagolódó kiadvány-sorozat első kötete. A főváros természeti képét bemutató kötetet követni fogja egy településföldrajzi és egy gazdaságföldrajzi monográfia, melyek együtt a Budapest történetéről és régészetéről készülő monografikus feldolgozásokhoz kapcsolódnak.
Könyvünk címe, Budapest természeti képe, az első pillanatra talán szokatlan az olvasónak és lehet, nem is tükrözi hűen e nagy munka mondanivalóját. Mégis ezt a címet véltük legkifejezőbbnek, mivel Budapest és környékéről a természettudományok egész sorának: a földtannak, az állattannak s a talajtannak legújabb tudományos eredményeit foglaltuk össze.
Az ország más tájairól a társtudományok némelyike készített már összefoglaló szintézist, fővárosunk területe azonban mind ez ideig kimaradt az ilyen feldolgozásokból. Az olvasó előtt fekvő könyv fejezeteiben a természettudományok egyes ágainak prominens képviselői a fővárosról és környékéről szintézisbe foglalva elmondják mindazt, amit e tudományok mai fejlődési fokán, a mai ismereteknek és a modern szemléletnek megfelelően el lehet mondani; de nemcsak lehet, hanem kell is. Vissza

Tartalom

Előszó5
Tartalomjegyzék7
Bevezetés15
Megjegyzések Budapest természeti földrajzának kutatástörténetéhez - Bulla Béla15
Budapest földrajzi helyzete - Somogyi Sándor30
Budapest és környékének geológiája
A kutatástörténet áttekintése - Schréter Zoltán35
Rétegtani viszonyok36
Másodkor. Triász - Schréter Zoltán36
Harmadkor48
Negyedkor - Schréter Zoltán111
Budapest és környékének kőzetei és ásványai - Mauritz Béla119
Budapest és környékének hegységszerkezeti alapvonásai - Horusitzky Ferenc135
Budapest és környékének földtörténeti fejlődésmenete - Horusitzky Ferenc142
Budapest és környékének geomorfológiája
A Budai-hegység geomorfológiája149
Általános jellemzés - Láng Sándor149
Karsztjelenségek a Budai-hegységben - Láng Sándor152
Morfológiai tájak a Budai-hegységben154
A Pesti-síkság geomorfológiája248
A Pesti-síkság tájrajza282
Budapest és környéke futóhomok-területeinek morfológiája - Marosi Sándor300
Irodalom (a geológiai és a geomorfológiai fejezetekhez)310
Szekuláris mozgások Budapest térségében - Bendefy László
Vízszintes értelmű szekuláris változások325
Erőjáték és tektonika336
Függőleges értelmű szekuláris változások339
Nagyszerkezeti és rétegtömörülési viszonyok346
Az alaphegység mozgása347
Irodalom351
Budapest és környékének éghajlata - Bacsó Nándor
Általános jellemzés355
A napenergia jelentkezése Budapest légterében358
A légáramlás Budapesten365
Budapest hőmérsékleti viszonyai375
Budapest levegőjének víztartalma391
Budapest csapadékviszonyai399
Éghajlatingadozások Budapesten416
Irodalom417
Budapest és környékének vízrajza
Budapest ősvízrajzi képe - Góczán László421
A Budapest környéki Duna-szakasz és mellékvizeinek fejlődése a pleisztocén folyamán422
A Duna holocénkori vízrajzi képe423
A mellékpatakok holocénkori vízrajzi képe425
Vízfolyások - Lászlóffy Woldemár - Csermák Béla427
A Duna Budapestnél427
Kisebb vízfolyások462
A források471
A talajjvíz - Horustizky Ferenc488
A karsztvíz - Láng Sándor499
A lefolyásviszonyok Budapest térségében - Láng Sándor503
Irodalom506
Budapest és környékének természetes növénytakarója - Zólyomi Bálint
Növényföldrajzi helyzet511
Természeti tájak511
Florisztikai növényföldrajzi jellemzés. A klímajelleg kérdése513
Vegetációs zónák. Zonális-, extrazonális- és azonális társulások520
A növénytakaró történeti kialakulása521
A pleisztocén jégkorszakok hatása521
Klíma- és növénytakaró változások az utolsó jégkorszak óta. Az Ősmátra elmélet522
Növénytársulatok és térbeli eloszlásuk. Szukcesszió sorozatok533
Budai-hegység535
Pesti-síkság596
Irodalom639
Budapest és környékének állatvilága - Loksa Imre
A kutatás története645
A terület állatföldrajzi helyzete646
Budapest lakott területének állatvilága647
A Budai-hegység állatvilága652
A Pesti-síkság állatvilága657
Budapest vizeinek állatvilága658
Összefoglalás660
Irodalom661
Budapest és környékének talajai - Fekete Zoltán
Rövid áttekintés665
A Duna-jobbparti rész talajai665
A Pesti-síkság talajai683
Irodalom698
Név- és tárgymutató701
Ábrák jegyzéke741
Képek jegyzéke742
Táblák jegyzéke744
Mellékletek
Budapest és környékének földtani térképe (2 db)
Panoráma képek (5 db)
Budapest és környékének talajtérképe (1 db)
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem