Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.625

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Budától - Belgrádig (aláírt példány)

Válogatott dokumentumrészletek az 1686-1688. évi törökellenes hadjáratok történetéhez/A nagyharsányi csata 300. évfordulójának emlékére

Szerkesztő
Grafikus

Kiadó: Baranya Megyei Levéltár
Kiadás helye: Pécs
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött keménykötés
Oldalszám: 492 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 25 cm x 18 cm
ISBN: 963-01-8335-8
Megjegyzés: Az egyik szerkesztő, Szita László által aláírt példány. Fekete-fehér reprodukciókat, illusztrációkat tartalmaz. Kihajtható mellékletekkel. Horvát és német nyelvű összefoglalóval.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

E kötet a nagyharsányi csata 300. évfordulójának emlékére készült.
Egy évtizedes kutatásaim eredményeit tesszük közzé Nagy Lajos helytörténész kutatóval.
A levéltári dokumentációk a bevezető... Tovább

Előszó

E kötet a nagyharsányi csata 300. évfordulójának emlékére készült.
Egy évtizedes kutatásaim eredményeit tesszük közzé Nagy Lajos helytörténész kutatóval.
A levéltári dokumentációk a bevezető tanulmányokkal együtt a török elleni hadjáratok történetét az 1686-1688 közötti években kísérik figyelemmel. Tehát Buda ostromától Belgrád bevételéig. A korszak iránt érdeklődő olvasók, szakemberek ezeket a dokumentumokat most ismerhetik meg először, részint mert eddig feltáratlanok voltak, részint igen régi, vagy egykorú kiadásokban találhatók, s alig hozzáférhetők a hazai kutatás számára.
Úgy gondolom, hogy e kötet szervesen kapcsolódik ahhoz a kutatási és publikációs programhoz, amely Buda felszabadításának évfordulója kapcsán a magyar történelem kutatóműhelyeiben az elmúlt években számos kiváló forrásközlést, tanulmánykötetet és összefoglaló művet produkált.
Kutatásaim indulásához inspirációt adott a rég elhunyt lelkes baranyai helytörténész, Horváth Kázmér áldozatos munkája. Az 1930-as években, készülődve a nagyharsányi csata 250. évfordulójának országos emlékünnepélyére, egyrészt saját költségén, másrészt a vármegye és a kultuszminisztérium soványka támogatásával, bécsi, karlsruhei, müncheni levéltárakban az ún. "második mohácsi csata" történetének feltárásához kutatásokat végzett. Ennek a kutatómunkának eredményeképpen jelentékeny jegyzetet készített, elsősorban Baranya térségében 1686-1687-ben lezajlott hadieseményekre vonatkozóan. Kutatásairól tudományos népszerű formában, 1937-ben, nagyszámú újságcikkben számolt be, fellelt forrásainak bemutatásával. Vissza

Tartalom

Bevezető5
Tanulmányok
Nagy Lajos: Az 1686-1687. évi hadjárat (A dél-magyarországi hadjárat 1686 őszén - Az 1687. évi nagyharsányi hadjárat - A nagyharsányi csata)13
Szita László: Erdély megszállása 1687 őszén; az 1688. évi belgrádi, szlavóniai és boszniai hadjárat53
Válogatott dokumentumrészletek az 1686-1688. évi hadjáratokhoz
Részletek Lotharingiai Károly fővezér naplójából 1686-1687675
Miksa Emánuel bajor választófejedelem hadinaplójából (1687)145
Tobias von Hasslingen báró, vezérőrnagy, hadsereg főszállásmester parancskönyve és hadinaplója az 1687. évi hadjáratról175
Részletek páter Gaetano Bonomo, Miksa Emanuel gyóntató papjának naplójából (1687)225
Az 1688-ban bajor szolgálatba toborzott magyar huszárezred két szemle-jegyzéke239
Levelek az 1687-1688. évi hadjáratról
Szulejmán nagyvezír és Hermann von Baden levélváltása
1687. január 2. Szulejmán pasa nagyvezír levele Nagyváradról Hermann von Baden báróhoz, az udvari haditanács elnökéhez285
1687. január 17. Hermann von Baden őrgróf válaszlevele a nagyvezírnek a béketárgyalások feltételeiről289
1687. február 25. A nagyvezír levele Hermann von Baden őrgrófnak, a haditanács elnökének Belgrádból, a békekötés ügyében291
Lotharingiai Károly fővezér Badeni Lajos őrgrófhoz
1687. június 16. Lotharingiai Károly fővezér levele Badeni Lajoshoz, amelyben az Eszék elleni hadjárat céljából támogatását kéri és a hadsereghez való csatlakozását295
Badeni Lajos és Hermann von Baden levelezéséből
1687. július 29. Badeni Lajos levele nagybátyjához, a haditanács elnökéhez, hogy a bajor választófejedelem csapataival akar egyesülni, valamint a hadsereg terveiről301
1687. augusztus 5. Badeni Lajos levele nagybátyjához. Hermann von Badenhez a visszavonulásról, a hadsereg állapotáról és a további hadműveleti tervekről303
1687. augusztus 8. Badeni Lajos javaslatai Badeni Hermannhoz, a haditanács elnökéhez a császári hadsereg erejének növeléséről, s az eszéki visszavonulás utáni feladatairól, a téli beszállásolásról305
1687. augusztus 15. Badeni Lajos levele Hermann von Baden őrgrófhoz, a haditanács elnökéhez, hogy nem akar Lotharingiai fővezér alatt szolgálni308
1687. augusztus 19. Badeni Lajos jelentése Lipót császárnak a dunaszekcsői táborból a nagyharsányi csatáról309
Károly Gusztáv levelei IX. Károly svéd királyhoz
1687. április 4. Károly Gusztáv, a sváb csapatok parancsnokának jelentése IX. Károlyhoz, hogy a hadjáratba elindult317
1687. június 19. Károly Gusztáv jelentése IX. Károly svéd királyhoz, hogy a sváb csapatokkal Bécsbe érkezett318
1687. június 21. Károly Gusztáv jelentése a svéd királynak, hogy a sváb és frank csapatokkal Győrbe érkezett, valamint a magyarországi hadieseményekről320
1687. július 16. Károly Gusztáv jelentése IX. Károly svéd királynak a sváb és frank csapatok meneteléséről és a magyarországi hadszíntér eseményeiről321
1687. július 26. Károly Gusztáv jelentése a svéd királyhoz, hogy a főseregek átkeltek, majd visszavonultak a Dráván322
1687. július 30. Károly Gusztáv jelentése a svéd királynak a fősereg eszéki támadásáról, majd visszavonulásáról323
1687. augusztus 5. Károly Gusztáv jelentése a svéd királynak arról, hogy a sváb csapatok egyesültek a fősereggel és a törökkel való kisebb csatározásokról324
1687. augusztus 8. A fővezér jelentése a haditanácshoz Károly Gusztáv parancsnoksága alatt álló egységekről325
1687. augusztus 13. Károly Gusztáv jelentése a svéd királynak a nagyharsányi diadalról326
1687. augusztus 18. Károly Gusztáv, a sváb csapatok aprancsnokának levele IX. Károly svéd királyhoz a nagyharsányi diadalról327
Savoyai Jenő szóbeli jelentéséről feljegyzés
1687. augusztus 15. Feljegyzés Savoyai Jenő hercegnek I. Lipót császár előtt tett szóbeli jelentéséről, amelyben Lotharingiai Károly fővezér megbízása alapján, a nagyharsányi diadalról számolt be333
Louis Hector Villars ezredes levelei Charles Colbert Marquis de Croissy francia külügyi államtitkárhoz
1687. június 15. Villars ezredes levele Croissy márkihoz az 1687. évi hadjárat előkészületeiről és a haditervekről337
1687. július 5. Villars ezredes levele Croissy márkihoz a Siklós melletti táborból a császári sereg hadmozdulatairól340
1687. július 14. Villars ezredes levele a Valpó melletti táborból Croissy márkihoz a császári és bajor seregek drávai átkeléséről és várható egyesüléséről342
1687. július 17. Villars ezredes levele Croissy márkihoz a Valpó melletti táborból, az Eszék elleni felvonulásról344
1687. július 28. Villars levele Croissy márkihoz a Valpó melletti táborból, az Eszék elleni felvonulásról344
1687. július 28. Villars levele Croissy márkihoz a drávai és szlavóniai hadjáratról346
1697. augusztus 1. Villars ezredes levele a Mohács és Baranyavár közötti táborból a törökkel való csatározásokról350
1687. augusztus 4. Villars ezredes levele Croissy márkihoz a Mohács és Baranyavár közötti táborzásról352
1687. augusztus 8. Villars ezredes levele a mohácsi táborból, Mohács és Baranyavár közötti összecsapásokról354
1687. augusztus 13. Villars ezredes levele a baranyavári táborból Croissy márkihoz a nagyharsányi diadalról356
1687. augusztus 15. Villars levele a baranyavári táborból Croissy márkihoz a nagyharsányi ütközet előzményeiről és annak lefolyásáról357
1687. augusztus 18. Villars ezredes levele a mantovai hercegről361
1687. augusztus 22. Villars ezredes levele Croissy márkihoz a nagyharsányi csatáról és arról, hogy a hadsereg Erdélybe fog vonulni362
1687. augusztus 27. Villars ezredes levele Croissy márkihoz a hadsereg szlavóniai hadmozdulatairól364
1687. augusztus 30. Villars ezredes levele Croissy márkihoz az erdődi táborból a hadsereg dél-magyarországi és várható erdélyi operációiról366
1687. szeptember 1. Villars ezredes levele Bécsből Croissy márkihoz a török elleni sikerekről Görögországban, valamint a magyarországi hadihelyzetről368
1687. szeptember 14. Villars levele a királyhoz a téli elszállásolásról Erdélyben és az Eszék körüli helyzetről369
1687. szeptember 16. Villars ezredes levele Croissy márkihoz az 1687. évi hadjárat tapasztalatairól371
1687. szeptember 25. Villars ezredes levele Croissy márkihoz Bécsből a dél-magyarországi és szlavóniai hadieseményekről374
1687. október 12. Villars ezredes levele Croissy márkihoz a hadsereg erdélyi bevonulásáról, s az eljövendő 1688. évi hadjárat terveiről, lehetőségeiről375
1687. október. Villars jelentése a császári hadsereg főtisztjeiről377
Miksa Emanuel leveleiből
Miksa Emanuel levele Lipót császárhoz a nagyharsányi csatáról (1687. augusztus 23.)387
1688. október 14. Miksa Emánuel hadsereg-főparancsnok jelentése az udvari haditanácsnak a belgrádi ostromról és győzelemről391
Egykorú nyomtatványok az 1687. évi hadjáratról és a nagyharsányi győzelemről
Jelentés a Harsány-hegynél 1687. augusztus 12-én lezajlott csatáról401
Jelentés a keresztény hadseregnek az örökös ellenséggel szemben a Siklós melletti Harsány-hegynél kivívott nagyszerű győzelméről a Baranyavár melletti bajor választófejedelmi táborból 1687. augusztus 14-én409
Ismeretlen szerző leírása a nagyharsányi csatáról414
Történelmi elbeszélés a hősies haditettekről, melyeket a kereszténység örökös ellensége, a török ellen viselt a német-római császár őfensége szövetségeseivel és a Velencei Köztársasággal 1687-ben és 1688-ban, mind a nyílt csatákról és ütközetekről, mind fontos helységek és erődítmények ostromáról kézírással feljegyezve és nyomtatásra elküldve 1688-ban421
A török monarchiának tehetetlensége előadva a Magyarországon és Moreában 1687-ben történt háborús események igaz és részletes elbeszélséével, melyeket a kereszténység ős ellenségével, a római császári fenség és magas szövetségesei viseltek el nem múló dicsőséggel úgy nyílt csetepaték és ütközetekkel, valamint egyik-másik helység megszállásával és elfoglalásával429
A kötet dokumentumaiban szereplő személyek biográfiai mutatója449
A kötet dokumentumaiban előforduló földrajzi nevek mutatója461
Zusammenfassung473
Sažetak483
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem