848.804

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Földtani Közlöny 2013/1-4.

A Magyarhoni Földtani Társulat folyóirata/Bulletin of the Hungarian Geological Society - 143. évfolyam 1-4. szám

Tartalom

1. szám:
Szabó Imre - Vincze János: A bükkszentkereszti riolit (kvarcporfír)-tufa Mn-ércesedéssel társult U-Be tartalmú foszfátásványosodása 3
Kovács Sándor - Gecse Zsuzsanna - Pelikán Pál - Zelenka Tibor - Szebényi Géza - Szabó Imre: Felső-triász Conodonták a recsk-darnói terület mélyfúrásaiból: új adatok a prekainozoos aljzat földtani felépítéséhez 29
Jámbor Áron - Kovács-Pálffy Péter - Kónya Péter: A magyarországi bentonitok keletkezési lehetőségeinek áttekintése 47
Sebe Krisztina - Konrád Gyula - Magyar Imre: A legmagasabban fekvő mecseki pannon-tavi üledékek helyzete és kora 67
Sztanó Orsolya - Magyar Imre - Szónoky Miklós - Lantos Miklós - Müller Pál - Lenkey László - Katona Lajos - Csillag Gábor: A Tihanyi Formáció a Balaton környékén: típusszelvény, képződési körülmények, rétegtani jellemzés 73
Hírek, ismertetések 99

2. szám:
Kiss Balázs - Zimmermann Katalin: In memoriam dr. Révész István 105
Baksa Csaba: Elnöki megnyitó 109
Cserny Tibor: Főtitkári jelentés a 2012. évről 111
Baksa Csaba: Közhasznúsági jelentés 121
Kovács Zoltán: Grammoceratinae fauna a Gerecse hegységből 123
Kókay József: A várpalotai neogén medence középső-miocén (badeni, szarmata) képződményeinek vizsgálata 145
Kovács Gábor - Telbisz Tamás: Tektonikus és fluviális hatások a Kőszegi-hegység és a Rába közti dombvidék kialakulásában 157
Szakáll Sándor - Fehér Béla - Kristály Ferenc - Zajzon Norbert: Ásványtani mozaikok a Kárpát-Pannon régióból I. 177
Hírek, ismertetések 189
Társulati ügyek 195

3. szám:
Vörös Attila: In memoriam dr. Bárdossy György 215
Pelikán Pál: A Mátyás-hegyi feltolódás "fejlődéstörténete" 227
Biró Tamás - Józsa Sándor - Karátson Dávid - Szenthe István: A budai Mátyás-hegy bryozoás márga összletébe települt vulkanogén képződmény kőzettani-vulkanológiai vizsgálata 239
Török Ágnes - Ünnep Viktória - Balázs Attila - Mindszenty Andrea - Kele Sándor: A kápolna-hegyi édesvízi mészkőkúp komplex szedimentológiai, geokémiai és geofizikai vizsgálata (Budai-hegység) 251
Sümeghy Borbála - Kiss Tímea - Sipos György - Tóth Orsolya: A Maros hordalékkúp felső-pleisztocén-holocén fluviális képződményei 265
Halmai Ákos - Konrád Gyula: Javaslat tektonikai adatbázis létrehozására 279
Marton Lajos: Gondolatok a karsztos hévízrendszerek nyomelem-tartalmának eredetéről 289
Brezsnyánszky Károly: In memoriam Dr. Gaál Gábor 295
Hírek, ismertetések 303

4. szám:
Hámorné Vidó Mária: In memoriam Dr. Nagy Lászlóné Dr. Kovács Erzsébet 309
Török Ákos: In memoriam Dr. Kertész Pál 313
Bujtor László: Kréta időszaki tengeri sün 321
Kovács-Pálffy Péter - Kónya Péter - Földvári Mária - Thamóné Bozsó Edit - Szegő Éva - Zelenka Tibor - Pécskay Zoltán - Váczi Tamás: A Tétényi-fennsík szarmata bentonit-előfordulásai 327
Tóth Kálmán: A Budapest - pesterzsébeti egykori téglagyár külfejtésének pannóniai rétegei és Mollusca-faunája 349
Kereszturi Ákos: Üledékes képződmények vizsgálata a Marson: áttekintés 357
Liptai Nóra - Szabó Csaba: Olivinorientáció-vizsgálatok a nógrád-gömöri vulkáni terület déli részéről származó felsőköpeny eredetű xenolitokban 371
Szeitz Péter: Az ELTE Őslénytani Tanszék gyűjteményének története 383
Hámos Gábor: In memoriam Érdi-Krausz Gábor 395
Hírek, ismertetések 397
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem