864.616

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Általános természeti földrajz I-II.

Egyetemi tankönyv

Szerző

Kiadó: Tankönyvkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Félvászon
Oldalszám: 1.103 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 18 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér fotókkal, ábrákkal illusztrálva. Kihajtható melléklettel. Tankönyvi számuk: 824-824/II.

Tartalom

I. kötet
Előszó3
Bevezetés
Célkitűzés9
A természeti földrajzi szemlélet fejlődésének történeti áttekintése10
A természeti népek földrajzi ismeretei10
Az ókor természeti földrajza10
A természeti földrajz a középkorban14
Az átmeneti időszak természeti földrajza17
A természeti földrajz az újkorban17
A jelenkori természeti földrajzi szemlélet kibontakozása és sajátságai 30
A természeti földrajz a XIX. sz. utolsó évtizedeiben31
A századforduló és korunk polgári természeti földrajza40
A szovjet természeti földrajz49
Következtetések60
Irodalom65
Kádár László: A földszármazástan alapvonalai és a földrajzi burok kialakulása
A Föld felépítése, anyageloszlása, felszíne67
A Föld alakja és méretei68
A Föld fizikai sajátságai69
A szilárd kéreg81
Anyageloszlás és izosztázia a szilárd kéregben85
A szilárd kérget felépítő kőzetek áttekintése88
A földfelszín függőleges és vízszintes tagozottsága90
Az anyag mozgásai a Föld belső szféráiban és a földrajzi burokban96
Az anyagmozgások okai96
A földrajzi burok szféráinak kialakulása, és a földfelszín kialakulását magyarázó elméletek97
Függelék126
A földtörténet időbeosztásának vázlata126
A földfelszín változásai a földtörténet során131
Száva-Kováts József: A levegőburok általános természeti földrajza
Történeti áttekintés137
A légkör139
A légkör és kiterjedése139
A légkör összetétele141
A légkör szerkezete143
Az éghajlat és megfigyelése149
A levegő állapotváltozásai: időjárás és éghajlat149
Éghajlati elemek és éghajlati tényezők152
Éghajlattan és éghajlati megfigyelés155
A Nap sugárzása157
A napsugárzás, mint az éghajlat legfőbb irányítója157
A napsugárzás fizikai jellemzői158
Szoláris éghajlat161
A napsugárzás veszteségei166
A légkör hatása a szoláris éghajlatra171
A földfelszín kisugárzása172
A légkör energia-háztartása175
A sugárzásmérleg földfelszíni eloszlása178
A földfelszín hatása182
A felszín hőfelvétele és hőleadása182
A felszín anyagi összetételének hatása184
A tengerszint feletti magasság hatása184
A növényzet befolyása194
A földfelszín különbségeinek következménye199
Energiaszállítások a földfelszínen201
A légkör egyensúlya és az egyensúly felborulása201
A függőlegesen mozgó levegő állapotváltozásai205
Függőleges keverő mozgások: a konvekció és a turbulencia209
Általános szélrendszer211
Helyi szélrendszerek215
Frontok218
Ciklonok223
Anticiklonok229
Tengeráramlások231
Éghajlati elemek233
A levegő hőmérséklete233
A levegő nyomása235
A levegő áramlása237
A levegő vízgőztartalma240
Párolgás241
A levegő vízgőztartalmának kicsapódása. Ködök és felhők243
A csapadék248
A napfénytartam és mérése252
Az éghajlati elemek időbeli változásai és területi különbségei254
Az időbeli és térbeli rend okai és megfigyelésük módszere254
Az éghajlati elemek napi járása258
Az éghajlati elemek évi járása268
Az éghajlati elemek területi eloszlása277
A levegőtulajdonságok övezetes elrendeződése a Földön299
Éghajlati rendszerek306
Az éghajlatok osztályozása306
A Köppen-féle rendszer309
A Thornthwalte-féle rendszer311
A Trewartha-féle éghajlat-osztályozás313
Aliszov éghajlatrendszere315
A Föld éghajlati képe317
Mikroklíma332
A mikroklíma általános jellemvonásai332
Az időjárási elemek időbeli változásai a mikrotérben336
Éghajlatváltozások343
Éghajlatváltozások és éghajlat-ingadozások343
Az éghajlatváltozások geofizikai okai344
Az éghajlatváltozások kozmikus okai345
A történeti idők éghajlatváltozásai348
A légkör szerepe a földrajzi burokban350
Irodalom352
Kéz Andor: A víz természeti földrajza
Történeti áttekintés354
Az óceánok és tengerk359
A világtenger és tagozódása360
Az óceánok fenekének függőleges tagozottsága366
A tengerfenék üledékei371
A tengervíz fizikai sajátosságai372
A tengervíz mozgásai383
Irodalom399
A szárazföld vizei399
A földalatti vizek401
A felszín alatti vizek410
Irodalom417
A vízfolyások vagy folyóvizek418
A vízfolyások vízháztartása440
Irodalom442
Az állóvizek442
A tómedencék keletkezése443
A tavak vízháztartása448
A tavak földrajzi elterjeése450
A tómedencék átalakulása, az állóvizek feltöltődése452
A tó vizének mozgásai458
A tavak hőmérséklet-viszonyai460
A tavak vizének kémiai sajátosságai465
A tavak vizének fizikai tulajdonságai466
Irodalom467
A szárazföld jege (Gleccserek és jégtakarók)468
A gleccser képződése468
A hóhatár468
A hóhatár eltolódása471
Hó, firn, jég471
Porlerakódások475
A leveles szerkezet477
A nyíródás478
Másodlagos rétegződés, regenerálódott gleccserek479
A gleccser mozgása479
A gleccsermozgás üteme és sebessége482
A gleccserrepedések484
Olvadás, párolgás486
A gleccser felszíne488
A tápláló terület felszíne488
A gleccser felszíne a fogyasztó területen489
A gleccser szerkezetével és mozgásával összefüggő formák489
A gleccserszerkezettől független felszíni olvadásformák491
Gleccserüregek492
Morénák493
Gleccseringadozások496
Gleccsertípusok497
A gleccserek nagysága501
A gleccserek és jégtakarók földrajzi elterjedése503
Gleccserkatasztrófák508
A negyedkori eljegesedés509
A jégkorszak éghajlata510
Az Alpok jégkori eljegesedése511
Az európai belföldi jég512
Az északeurópai jégkorszak felosztása513
A Brit-szigetek eljegesedése514
Az északamerikai eljegesedés517
Az eljegesedések oka519
Irodalom520
A víz és a társadalom520
II. kötet
Bevezetés
A domborzati formák földrajzi jelentősége3
A geomorfológia története és módszere5
A segédtudományok8
A felszínmódosító erők összmunkája10
A geomorfológia tagolódása12
A feszínalakító belső és külső erők működése
A szilárd kéreg általános természeti földrajza
A belső erők működésének megnyilvánulásai, és az általuk kialakított felszíni formák
Mozgások és formák14
A szilárd kéreg szerkezeti mozgásai
A földfelszín hosszantartó, időszakos (szekuláris) szintingadozásai15
Az időszakos-hosszantartó szintingadozások földrajzi eloszlása19
A szekuláris szintváltozások okai19
Epirogenezis és orogenezis (tektorgenezis). A földfelszín szerkezeti formáinak kialakulása23
A rétegzavarok és fajaik. A törések és gyűrődések23
Törések, vetődések25
Gyűrődések29
Orogenezis (tektogenezis)33
Epirogenezis35
Gyűrthegységek, röghegységek36
Vitás kérdések39
Az epirogenetikus és diktyogenetikus mozgások földrajzi következményei41
A vulkánosság
Kriptovulkanizmus42
A felszíni vulkánosság44
A vulkáni működés és fajai47
Vulkánembriók53
Tengeralatti kitörések53
Monogenetikus és poligenetikus vulkánok54
A vulkánosság földrajzi elterjedése55
A vulkánosság elméleti kérdései58
Iszapvulkánok, iszapfortyogók60
A vulkánosság jelentősége és szerepe a földrajzi burokban60
A földrengés
Jellemzés64
A földrengések időtartama, gyakorisága, periodicitása69
A földrengések okai és fajai70
A földrengések földrajzi jelentősége72
A szilárd kéreg szerkezeti formáinak típusai és a földfelszín szerkezeti-morfológiai képe
Szerkezeti-morfológiai területtípusok74
A szilárd kéreg és a földrajzi burok szerkezeti-morfológiai fejlődéstörténetének vázlata82
A szilárd kéreg szerkezeti szimmetriája és aszimmetriája90
Irodalom92
A külső (exogén) erők működésének megnyilvánulásai, és az általuk kialakított formák
Általános megjegyzések94
A felszín anyagának előkészítése az elszállításra95
Az aprózódás és a mállás geomorfológiai jelentősége99
Néhány megjegyzés a földfelszín általános letarolódásáról100
Tömegmozgások a lejtőn
Hegyomlás104
Kőfolyások, kőlavinák105
Sziklagleccserek106
Lejtőcsuszamlás, suvadás106
Iszap- és földfolyás108
Talajfolyás (szoliflukció)108
A húzódó törmelék mozgása110
Irodalom111
A folyóvíz felszínalakító munkája (fluvialitis erózió és akkumuláció)
A felszín leöblítése (areális erózió) és a talajerózió113
Badland-képződmények és földpiramisok115
A mederben áramló folyóvizek eróziós munkája116
Az erózióbázis, a tényleges és a normális esésvonal, és az egyensúlyi görbe; folyószakaszjellegek121
Felsőszakaszjellegű vízfolyások mélyítő (lineáris) eróziója126
Középszakaszjellegű vízfolyások oldalozó (laterális) eróziója128
Alsószakaszjellegű vízfolyások feltöltő (akkumulációs) tevékenysége134
Vízfolyások szakaszjellegének változásai, folyóteraszok136
A folyók helyváltoztatásai150
Folyótalálkozások151
Folyótorkolatok156
A felszínalatti víz eróziója161
A normális lepuszulás mértéke161
Irodalom162
A mozgó jég (gleccserek és jégtakarók) felszínalakító munkája (Galciális erózió és akkumuláció)
A galciális erózió természete164
A magashegységi (irányított) galciális erózió168
A jégtakarók felszínalakító munkája (szabad galciális denudáció és akkumuláció)186
A jégtakarók olvadékvizeinek eróziós és akkumulációs képződményei193
Irodalom204
A szél felszínalakító munkája (defláció és akkumuláció)
Hasonlóságok és különbésgek a szél, a víz és a jég felszínalakító munkájában 206
A szél munkaképessége és a defláció övezetessége207
A szélmarás (szélkorrázió)209
A szél akkumulációs munkája217
A futóhomok, felhalmozódásának kényszerformái. A homokfodrok220
Futóhomokbuckák224
Változott irányú szél hatása a sivatagi homokformákra232
A félig kötött futóhomok formái234
Néhány európai félig kötött futóhomokterület rövid jellemzése241
Védekezés a defláció káros hatásai ellen242
Irodalom244
A löszképződés és a földfelszín löszterületei245
Irodalom254
A tengervíz felszínalakító munkája. (Abrázió és akkumuláció)
Az abrázió természete255
A hullámverés, a tengerjárás és az áramlások abráziós munkája257
Meredek partok abráziós pusztulása; az abrázió egyensúlygörbéje és határszintje261
Lapos, alacsony partok abráziós pusztulása267
Az abráziós törmelék szállítása és felhalmozása. turzásképződés269
A tenger partalakító munkájának mérlege; az abráziós ciklus278
Irodalom279
Az élőlények felszínalakító tevékenysége
A növényzet felszínalakító szerepe280
Az állatvilág felszínalakító szerepe. A korallépítmények284
Az emberi munka felszínalakító szerepe290
Irodalom293
Az endogenetikus és exogenetikus mozgásfolyamatok összmunkája és kölcsönhatásai (geomorfológiai szintézis)
A földfelszín domborzatának fejlődése
Davis ciklustana és W. penck "Morfológiai analízis"-e és bírálata294
Az összehasonlító, funkcionális, dinamikus-fejlődéstörténeti geomorfológiai szemlélet alapvető sajátságai és a klimatikus morfológiai tartományok310
A domborzat fejlődésésnek alaptörvényei315
Irodalom317
A szárazulati felszín formakincse
A domborzat formacsoportjainak, a relieftípusoknak a kijelölése317
A lejtők geomorfológiai szerepe320
Irodalom323
A szárazulati felszín formacsoportjai: a relieftípusok
A síkság323
A völgy338
A medence353
A hegy363
A hegység375
Lépcsővidékek és réteglépcsők394
A partok404
A szerkezeti-morfológiai területegységek relieftípusai420
Az éghajlati folyamatok hatása a térszín formakincsének alakulására (A klimatikus morfológiai régiók)
Bevezető megjegyzések423
A klimatikus morfológiai tartományok jellemzése425
Az éghajlati morfológiai vizsgálatok feladatai437
Irodalom439
A kőzetminőség befolyása a felszíni formák alakulására
Általános megjegyzések440
A mészkő lepusztulása, a karsztosodás és a karsztjelenségek441
A lösz és a löszterületek formakincse463
A dolomit denudációja471
A homokkő- és konglomerátum-térszínek lepusztulása474
Laza, vízáteresztő (pemeábilis) kőzetek epusztulása475
Agyagos térszínek lepusztulása475
A gránittérszín lepusztulása477
Földtani térképek geomorfológiai kiértékelése482
A felszín megfordulása (a geomorfológiai inverzió)484
Irodalom487
A felszíni domborzat fejlődése vizsgálatának gyakorlati vonatkozású kérdései; elmélet és gyakorlat egysége
Irodalom500
Név- és tárgymutató503
Tartalom545
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem