863.964

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar nemzetközi kollíziós magánjog

Egyetemi tankönyv

Szerző

Kiadó: Logod Bt.
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 380 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-00-8724-3

Előszó

Amikor 1981-ben a 40-es évek végén megszüntetett Miskolci Jogakadémia szellemi örököseként létrehozták a Miskolci Egyetem keretében az Állam- és Jogtudományi Kart, felmerült - többek között - az a... Tovább

Tartalom

Előszó13
Bevezetés15
Alapvetés: A nemzetközi kollíziós probléma
A nemzetközi kollíziós magánjog tárgya: a kollíziós tényálás19
A nemzetközi kapcsolatok két területe19
Nemzetközi kapcsolatok, amelyekben az állami szuverenitás közvetlenül nem releváns20
Farkas Sándor esete22
A nemzetközi kollíziós magánjog szabályozásának tárgya: a kollíziós tényállás30
Összefoglalás37
A nemzetközi kollíziós magánjog szabályozási módszere: a közvetett (utaló) módszer39
A kollíziós és az anyagi jogi norma közötti különbség39
A nemzetközi kollíziós szabáyl közvetett jogrendezést valósít meg39
A nemzetközi kollíziós magánjog szabályozási módszere40
A nemzetközi kollíziós magánjog funkciója és fogalma41
A nemzetközi kollíziós magánjog funkciója41
A nemzetközi kollíziós magánjog, min tönálló jogág helye a jogrendszerben: a nemzetközi kollíziós magánjog fogalma41
A nemzetközi kollíziós magánjog rendszere és forrásai, a Kódex hatálya52
A nemzetközi kollíziós magánjog rendszere52
A nemzetközi kollíziós magánjog forrásai, a Kódex hatálya53
A nemzetközi kollíziós magánjog kialakulása és tudományának története
A nemzetközi kollíziós magánjog kialakulásának feltételei61
Az antik jogok (Kr.e. 5-Kr.e. 3. század)64
A görög városállamok64
Egyiptom és Róma64
A kora középkori jogfejlődés (4-12. század)66
A jog perszonalitásának időszaka (4-10. század)66
A jog territorialitásának időszaka (11-12. század)66
A statútumelmélet kialakulása és fejlődése (12-18. század)67
Az észak-itáliai fejlődés67
A francia iskola70
A németalföldi iskola71
Az angolszász nemzetközi magánjogi fejlődés - a németalföldi comitas-tan átvétele72
A nemzetközi magánjogi szabályok megjelenése a korai kodifikációkban73
Összefoglalás74
A statútumelmélet meghaladása76
A német jogtudomány eredményei: Wächter és Savigny nemzetközi magánjgi munkássága76
Mancini és az olasz iskola77
A nemzetközi magánjog fejlődése a 19. század végétől napjainkig78
A kollíziós jog további alakulása78
A nemzetközi magánjog fejlődése és Amerikai Egyesült Államokban78
Az európai elmélet főbb vonulatai napjainkban82
A magyar nemzetközi magánjog tudományának fejlődése84
A magyar nemzetközi magánjog tudományának kezdetei84
A magyar nemzetközi magánjog tudománya a két világháború között84
A magyar nemzetközi magánjog tudománya napjainkban84
Általános rész
Jogszabálytan: a kolléziós szabály fogalma, fajai, és szerkezete89
A nemzetközi kolíziós szabály fogalma89
A kollíziós szabály fajai a kollízió jellege szerint89
A kollíziós szabáyl fajai az utalás parancsának terjedelme szerint93
A kollíziós szabáyl szerkezete95
Összefoglalás98
A főbb kapcsoló elvek98
Általános megjegyzések a nemzetközi kollíziós szabály és az alkalmazandó (irányadó) külföldi jog anyagi jogi szabályainak alkalmazásához103
A kollíziós szabály alkalmazása106
Joghatóság106
A minősítés109
Az előkérdés120
Vissza- és továbbutalás (renyoi)122
Csalárd kapcsolás125
A külföldi jog alkalmazása és alkalmazásának mellőzése131
Általános megjegyzések131
A külföldi jog alkalmazásának mellőzése - a viszonosság hinya vagy megsértése132
A külföldi jog tartalmának megállapítása135
A külföldi jog alkalmazásának mellőzése - a közrend137
A külföldi jog alkalmazásának mellőzése - a kisegítő jog143
Különös rész
A személyek jogállása a magyar nemzetközi kollíziós magánjogban149
A személyes jog fogalma és funkciója149
A természetes személy: az ember személyes joga151
A jogi személy személyes joga (honossága)161
Az állam mint jogalany a nemzetközi kollíziós magánjogban168
A dologi jog szabályai a magyar nemzetközi kollíziós magánjogban185
A dologi jog kollíziós szabályainak funkciója185
A főszabály: a dolog fekvési helyének joga (lex rei sitae)186
A tulajdonjog megszerzésének és megszűnésének különös esetei: az elbirtoklás, a kisajátítás és az államosítás189
A lex rei sitae szabálya alóli kivételek190
A szellemi alkotások jogának kollíziós szabályai197
A kötelmi jog szabályai - a szerződések a magyar nemzetközi kollíziós magánjogban204
A szerződések kollíziós szabályai és a jogválasztás204
A szerződésekre alkalmazandó jog meghaátorzásáról általában204
A szerződésekre alkalmazandó jognak a szerződő felek által történő meghatározása: ajogválasztás207
A jogválasztás hiányában alkalmazandó jognak a fórum által történő meghatározása222
A jogválasztás hiánya jogbizonytalanságot okozhat222
A szerződésre jogválasztás hiányában alkalmazandó jog meghatározásának szabályairól áltaában223
A jogválasztsá hiányában alkalmazandó jog a Kódex szerint225
A jogválasztás hányában alkalmazandó jog megállapítására vonatkozó kollíziós szabályok egymáshoz való viszonya232
Az alkalmazandó jog terjedelme (mire terjed kia választot tés a jogválasztás hiányában alkalmazandó jog?)233
A jogválasztás hiányában alkalmazandó jog meghatározásának egy másik lehetséges modellje: az Európai Közösség Római Egyezménye234
A kötelmi jog szabályai - a szerződésen kívül okozott kárért való felelősség és a jog alap nélküli gazdagodás a magyar nemzetközi kollíziós magánjogban240
A szerződésen kívül okozott kárért való felelősség240
A szerződésen kívül okozott kárért való felelősség általános problémái240
A szerződésen kívül okozott károkért való felelősség szabályai a magyar nemzetközi kollíziós magánjogban245
A jogalap nélküli gazdagodás kollíziós szabályai251
A jogalap nélküli gazdagodás tényállása és a probléma megoldása általában251
A magyar kollíziós szabályozás252
Az öröklési jog szabályai a magyar nemzetközi kollíziós magánjogban253
Az öröklési jogviszonyra vonatkozó kolíziós szabályozásról általában253
Az öröklésre alkalmazandó jog meghatározása hatályos jogunkban255
Az öröklésre alkalmazandó jog meghatározásával összefüggő egyes kérdések: minősítés, előkérdés, renvoi256
A végintézkedés257
A családi jogviszonyok szabályai a magyar nemzetközi kollíziós magánjogban260
A jogi szabályozás tárgya260
A házasságkötésre, a házasságra és annak érvényességére vonatkozó kollíziós szabályok261
A házastársak személyi és vagyoni viszonyaira alkalmazandó jog263
A házasság felbontására vonatkozó kollíziós szabályozás265
A gyermek családi jogállásának meghatározására vonatkozó kollíziós szabályok269
Az örökbefogadásra vonatkozó kollíziós szabályozás270
A szülő és a gyermek közötti jogviszonyokra vonatkozó kollíziós szabályok271
A gyermekre kedvezőbb jog alkalmazására vonatkozó szabály271
A rokontartás kollíziós szabályai273
A gyámság kollíziós szabályai273
A gondnokságra vonatkozó kollíziós szabályok274
A munkajogviszonyok szabályai a magyar nemzetközi kollíziós magánjogban276
A munkajogviszonyok kollíziós szabályozásáról általában276
A munkaviszonyra alkalmazandó jog meghatáorzása a Kódex szabályai szerint277
Eljárási jogi kérdések
Joghatóság283
A joghatóság fogalma283
A joghatóság fajai284
A Kódex joghatóságra vonatkozó rendelkezései286
Eljárás300
A nemzetközi polgári eljárásról általában300
A nemzetközi polgári eljárásjog tárgya301
Az eljárásra vonatkozó szabályok302
A nemzetközi jogsegély és megkeresés303
Külföldi határozatok elismerés és végrehajtása305
A külföldi határozatok elismeréséről és végrehajtásáról általában305
Az elismerésre és végrehajtásra vonatkozó jogforrások306
A külföldi határozatok elismerésére és végrehajtására vonatkozó szabályok a Kódexben306
Fügelék315
Tárgymutató331
Jogesetek jegyzéke359
A magyar nemzetközi magánjogi Kódex rendelkezéseinek mutatója361
Jogesetek a nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. tvk gyakorlata köréből363
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyar nemzetközi kollíziós magánjog Magyar nemzetközi kollíziós magánjog

A címlapon tulajdonosi bejegyzés, a lapokon ceruzás aláhúzás és jelölés látható.

Állapot: Közepes
2.590 Ft
2.070 ,-Ft 20
17 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Magyar nemzetközi kollíziós magánjog Magyar nemzetközi kollíziós magánjog Magyar nemzetközi kollíziós magánjog Magyar nemzetközi kollíziós magánjog

A borító és a lapélek enyhén foltosak. A címlapon tulajdonosi bejegyzés található.

Állapot:
2.590 ,-Ft
21 pont kapható
Kosárba