A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A keresztyénség és a magyarság veszedelme

A radikálisok kultúrája

Fülszöveg

Kajetán Endre előszava után szó szerint közöljük egy 1912-ben megjelent könyv teljes szövegét. Szerzőjéről - Burján Károlyról - mindmáig nem sikerült többet megtudunk, mint amit foglalkozásként könyve címlapján megjelölt: állami főgimnáziumi tanár.
A könyvet lehetetlen megdöbbenés nélkül olvasni. Aki figyelmesen dolgozza föl tartalmát, körülbelül azt érezheti, amit a vakon született, amikor éppen csak megnyílik a szeme, és nem akar hinni annak, amit lát. Akkor ismeri meg, milyen is a körülötte lévő világ. Az olvasó kénytelen belátni s tudomásul venni, hogyan nyomultak előre a magyar élet, a magyar államiság valamennyi területén ellenséges politikai, gazdasági, kulturális ellenfelei, el egészen az ország új népi elemekkel való "fölfrissítéséig", galíciai népi elemekkel, harcolva ennek előfeltételeiért és megvalósításáért.
Burján könyve tehát leleplező mű. Azt bizonyítja, mondhatni ügyészi alapossággal, hogy miként folyt a magyar történelem meghamisítása, átírása olyan értelemben,... Tovább

Tartalom

Hegedűs Loránt: Köszöntés születésnapon
I. rész: Tiszteletadás
Szilágyi Ferenc: Magyar polihisztor3
Kovács Bálint: Szíj Rezső és a református egyház5
Pápai Szabó György: Egy huszadik századi humanista arcképéhez15
Beke Albert: A nemzet napszámosa23
Beke György: Sokágú életfa29
Szalay Károly: Az értékteremtő35
Lőrinc István: Adalékok Szíj Rezső személyiségképéhez39
Saáry Éva: Az örökifjú Szíj Rezső49
Biernaczky Szilárd: Szíj Rezső műveinek válogatott bibliográfiája53
II. rész: Szíj Rezső archívumából
Az a hírhedt füredi beszéd69
Balsors akit régen tép?91
Gyónás és hitvallás105
III. rész: Tanulmányok
Hegedűs Lóránt: Jézus és Adler (- Nietzsche)121
Sebestyén Béla: Európa vándorútján141
Szalay Károly: Két fejezet az Árpád-kori magyar szatíra történetéből155
Pápai Szabó György: Protestáns szellemiség Pápán a 16. században169
Nemeskürty István: Erdély históriája181
ifj. Tompó László: Az elnyert harmónia185
Szilágyi Ferenc: Ismeretlen Sinka-ajánlások195
Zászlós Levente: Szíj Rezső művészetesztétikája207
Beke György: Veress Sándor, a Kossuth-emigráció Mikes Kelemenje211
Biernaczky Szilárd: A folklór mint irodalom. Előtanulmányok egy afrikai folklórenciklopédiához229
Pápai Szabó György: Kálvinizmus és nemzettudat275
Szabó Gábor: A kecskeméti református kollégium mútljából és jelenéből279
Benedek István: Ne féljetek, magyarok287
Huszár Ágnes: A német nemzetiségi tudat jelenléte a gannai faluközösségben289
Szathmáry Lajos: A bodzatinta295
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem