849.788

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A színház világtörténete 1.

Szerző
Szerkesztő
Lektor

Kiadó: Gondolat Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 485 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 25 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér fotókkal, reprodukciókkal.

Tartalom

Előszó (Hont Ferenc)5
Tájékoztató7
SZÍNJÁTÉK AZ ŐSI KÖZÖSSÉGEKBEN9
A színjáték eredete (Hont Ferenc)11
A mimetikus cselekvés11
Az életszínjáték13
Az ünnepi színjáték17
A dráma keletkezése20
Spirális fejlődés22
A törzsi társadalmak színjátéka (Dömötör Tekla)23
A színjáték előtörténete 23
Színjátéktípusok és alkotóelemek24
Földrajzi változatok29
A RABSZOLGATARTÓ TÁRSADALMAK SZÍNJÁTÉKA37
Az ókori Közel-Kelet színjátéka39
Egyiptom (Dömötör Tekla)39
Mezopotámia (Székely György)42
Az antik görög színjáték (Ritoók Zsigmond)43
A görög színjáték kezdetei43
Az antik görög színház virágkora47
A drámai játékok az athéni ünnepeken47
Drámai előadások50
A drámai alkotás57
A görög mimosz és a bábjáték60
Az antik görög színház hanyatlása61
A hellenizmus színházkultúrája65
A római birodalom színházi élete (Horváth István Károly)69
Népi színjáték az ősi Itáliában 69
Az atellana71
A római dráma kezdetei73
Plautus és a római vígjáték virágkora76
A római dráma második nemzedéke82
Színházépület és -technika83
Mimus és pantomimus. A hanyatlás86
Az első osztálytársadalmak színjátékának jellemző vonásai (Székely György)90
A FEUDALIZMUS KORÁNAK SZÍNJÁTÉKA93
Színjáték a feudaliuzmus kialakulása és virágzása korában (V-XIV. század)97
A rabszolgatartó kor színjátékos hagyományai és továbbfejlődésük (Székely György)97
A mimus-utódok és színjátéktípusok97
Népi szokásrétegek102
A latin dráma szórványos újrajelentkezése105
A középkor vallásos színjátékai (Dömötör Tekla és Székely György)107
Liturgikus és félig liturgikus játékok107
Az előadások általános leírása111
A nemzeti fejlődésben mutatkozó sajátosságok119
A feudális uralkodó osztály teátrális szokásai (Székely György)128
A városi polgárság színjátéktípusai (Székely György)132
Színjáték a kapitalista viszonyok kialakulásának korában (XIV-XVI. század)141
Az itáliai humanizmus és reneszánsz (Horányi Mátyás)141
A világi elemek megerősödése142
A trionfo143
Menyegzői játékok145
Az olasz humanisták színházi kísérletei146
Az új színházi műveltség központja147
Az új műfajok149
Az új színház és színpad153
A commedia dell'arte159
A spanyol reneszánsz színháza (Horányi Mátyás)170
Vallásos és bukolikus színház171
A spanyol dráma kezdetei174
A spanyol reneszánsz színház szervezeti és színpaformái179
A színjáték Angliában a Tudor-reneszánsztól Shakespeare haláláig (Székely György)185
Tovább élő középkori formák186
Az angol humanizmus és reneszánsz színháza189
A hivatásos színház kialakulása191
Shakepeare és kortársai199
A francia reneszánsz színjáték (Staud Géza)205
Színházak és társulatok206
Olasz színészek Franciaországban208
A reneszánsz dráma kialakulása210
Műsorok, előadások és közönség213
A reneszánsz színház német földön (Mátyusz Elemérné)216
A német humanisták színjátékai216
A protestáns iskolai színjátszás219
A mesterdalnokok színjátéka222
A németalföldi reneszánsz színjáték (Cenner Mihály)227
A skandináv reneszánsz színjáték (Cenner Mihály)232
Dánia232
Svédország236
A kelet-európai nemzeti nyelvű reneszánsz színjátszás és dráma (Dömötör Tekla)238
Játékalkalmak, műfajok és színjátszók239
Délszlávok240
Lengyelek242
Csehek, morvák, szlovákok245
Magyarok246
Oroszok248
AZ ELSŐ POLGÁRI FORRADALOMTÓL A FRANCIA FORRADALOMIG XVII. század251
Németalföld (Cenner Mihály)253
A nemzeti polgári színjátékkultúra kialakulása253
Itália (Horányi Mátyás)258
Az opera születése és fő típusai258
Színházépítészet és díszletművészet262
A spanyol "aranykor" színháza (Horányi Mátyás)265
A színházak és szcenika266
Lope de Vega és a spanyol nemzeti dráma269
Calderón barokk "világszínháza"273
A francia klasszicizmus "nagy százada" (Staud Géza)275
Új színházak a XVII. században 276
Szcenika és díszletművészet279
Drámaelméleti irodalom281
Társulatok és színészek284
A Comédie Italienne első korszaka287
A klasszicista műsor290
A balett és az opera kezdetei Franciaországban293
Az angol forradalom és a restauráció színháza (Székely György)297
Út a polgári forradalomhoz297
A Stuart-restauráció korának színjátéka303
A német barokk színház (Mályusz Elemérné)308
Az egyházi rendek színjátékai308
A protestáns iskolai színjátszás nemzeti jellege312
Olasz, angol és holland vándorszínészek Németországban315
A német vándorszínészet kezdetei318
A bécsi udvari barokk színház320
Udvari operák és a korai nem daljáték324
XVIII. század327
Az angol felvilágosodás színháza (Székely György)327
A polgári ízlés térhódítása331
Az angol felvilágosodás kibontakozása334
Az írországi színjátszás kezdetei337
A francia színjátszás a felvilágosodás korában (Staud Géza)338
Színház a francia kastélyokban341
A francia jezsuita iskolai színjátszás344
A Comédie Francaise a forradalom előtt352
Az opera354
A Comédie Italienne második korszaka358
A vásári színjátszás és az opéra comique365
A német nyelvterület színjátszása a XVIII. században (Belitska Hedvig) 366
A német fejedelmi udvarok rokokó színháza369
Gottsched és Karoline Neuber reformtörekvései370
A hamburgi Nemzeti Színház. Lessing és Ekhof373
A mannheimi Nemzeti Színház375
A Sturm und Drang intermezzója, Friedrich Ludwig Schröder377
A bécsi népszínház kialakulása380
Az udvari színház Bécsben, Mária Terézia korában381
A bécsi Burgtheater megalapítása384
A németalföldi színház fejlődése (Cenner Mihály)384
A barokk ízlés térhódítása387
A "természetes" stílus első jelentkezése389
A barokk színház északon (Cenner Mihály)389
Dánia392
Svédország396
Az olasz színház a XVIII. században (Horányi Mátyás)397
Színházépületek398
Goldoni és Gozzi400
A melodráma és az opera (Staud Géza)404
Neoklasszikus törekvések Spanyolországban (Horányi Mátyás)406
A portugál színház a XVIII. században (Staud Géza)409
Barokk színházkultúra a kelet-európai népeknél (Dömötör Tekla)410
Színházépületek. Színpadtechnika és díszletművészet414
Műsortípusok416
A délszláv fejlődés418
Csehek, morvák, szlovákok420
Lengyelország423
Románia424
Görögország424
Magyarország426
Oroszország (Staud Géza)435
A KÖZEL- ÉS TÁVOL-KELETI NÉPEK SZÍNJÁTÉKAI A XIX. SZÁZADIG
Közel-Kelet (Székely György)435
Az örmény színjáték435
Grúzia színjátéka438
Irán színjátéka439
A török birodalom színjátéka442
Távol-Kelet (Miklós Pál)446
India színházművészete446
Eredetproblémák446
A színház alakulása középkor óta448
Hátsó-India és Indonézia színjátékai451
A lámaizmus színháza. Tibet és Mongólia453
Kína színházművészete456
Az ősi színjátéktípusok456
A középkori színjátszás459
A déli dráma465
Az újkori klasszikus "opera"-színház467
A japán színjátszás története469
Énekes-táncos előformák469
A nő-játék470
A bábjáték és a kabuki472
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A színház világtörténete 1. A színház világtörténete 1. A színház világtörténete 1.

A védőborító kissé sérült.

Állapot:
2.300 Ft
1.610 ,-Ft 30
24 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
A színház világtörténete 1. A színház világtörténete 1. A színház világtörténete 1. A színház világtörténete 1.

A védőborító kissé szakadozott.

Állapot:
2.300 ,-Ft
35 pont kapható
Kosárba