A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A Pickwick Klub

Szerző
Fordító

Kiadó: Európa Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 808 oldal
Sorozatcím: Dickens válogatott művei
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 20 cm x 15 cm
ISBN:
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

Fülszöveg

Dickens óriási sikereinek sorozatát a Pickwick Klub vezeti be. A könyv, mint Dickens az 1847-es olcsó kiadásához fűzött előszavában írja, kiadói ajánlatra jött létre. Adva volt egy divatos rajzoló, bizonyos Seymour, akinek humoros karcaihoz Dickenst bízták meg "kísérőszöveg" írásával. A kiadó elképzelése szerint valamiféle Nimród-klub tagjairól kellett volna szólni a folytatásos elbeszéléseknek, vadászattal, horgászattal és mindenféle vicces ügyetlenkedéssel. A történet folytatása azonban némileg rácáfolt a kiadó eredeti szándékára: amint a népszerűség az újfajta pikareszk regény első számait szárnyrakapta, Dickens már nem középosztálybeli urak mulatságait írja, és Pickwick úr vezetőszerepe átcsúszik Sam Weller, az inas kezébe. Sam Weller alakjával az angol nép lép be a történetbe. Hiába inas, szerepéhez a történet folyamán egyre inkább az urak asszisztálnak inas módjára. Dickens közönsége, az egyszerű angol emberek kapkodták a folyóiratban megjelenő regény folytatásait: téli... Tovább

Tartalom

Első fejezet, A pickwickisták5
Második fejezet, Az utazás első napja és az első este kalandjai: továbbá a kalandok következményei10
Harmadik fejezet, Egy új ismerős. A vándorszínész elbeszélése. Kellemetlen fordulat és egy kínos találkozás39
Negyedik fejezet, Táborozás és hadgyakorlat. Újabb ismerősök. Meghívást kapnak vidékre51
Ötödik fejezet, Egy rövid fejezet, amely egyebek közt arról szól, hogy Pickwick úr miként vállalkozott egy kocsi hajtására, Winkle úr pedig lovaglásra: s hogyan ütött ki ez a vállalkozásuk64
Hatodik fejezet, Régimódi kártyaparti. A lelkész versei. A fegyenc hazatérésének története74
Hetedik fejezet, Winkle úr; ahelyett, hogy a galambra célozna és a varjút lőné le, varjúra lő és a galambot sebzi meg. A Dinglex Dell Krikett Klub All-Muggleton ellen játszik, All-Muggleton viszont Dingley Dell költségére vacsorázik, s egyéb érdekes és tanulságos dolgok89
Nyolcadik fejezet, amely azt példázza, hogy az igaz szerelem nem megy olyan simán, mint a gőzvasút104
Kilencedik fejezet, Felfedezik a szökést, és üldözni kezdik a szökevényeket118
Tizedik fejezet, mely eloszlat kétséget (ha ugyan fennforgott ilyen kétség) Jingle új jellemének önzetlenségét illetően127
Tizenegyedik fejezet, melyben szó van egy másik utazásról és egy régiségtani fölfedezésről, s amely hírül adja Pickwick úr elhatározását, hogy részt vesz egy képviselőválasztáson, továbbá közli az öreg lelkész kéziratát142
Tizenkettedik fejezet, mely leírja Picwick úrnak egy nagyon nevezetes lépését, amely lépés nem csupán az ő életében, de egyúttal ebben a történetben is korszakot alkot159
Tizenharmadik fejezet, Egy kis beszámoló Eatanswillről és az odaadó pártok küzdelmeiről, meg egy képviselőválasztásról ebben az ősi, hűséges és hazafias kerületben165
Tizennegyedik fejezet, mely röviden leírja a "Pává"-nál összegyűlt társaságot és közli a vigéc elbeszélését182
Tizenötödik fejezet, amely leírja két jelen egyéniség hű képmását, továbbá egy nagy villásreggelit az ő portájukon: s ez a nagy alkalmat nyújt egy régi ismeretség felújításra és egy új fejezet megkezdésére199
Tizenhatodik fejezet, melyben annyi minden történik, hogy pár szóval el sem lehet mondani213
Tizenhetedik fejezet, mely azt igazolja, hogy a meghűlés bizonyos esetekben a találékony elmét fokozott tevékenységre ösztönzi231
Tizennyolcadik fejezet, amely kétféle dolgot bizonyít röviden: - először a sírógörcs hatalmát, másodszor pedig a látszat bizonyító erejét239
Tizenkilencedik fejezet, Egy kellemes nap, amely kellemetlenül végződik250
Huszadik fejezet, amelyből kitűnik, hogy Dodson és Fogg urak mennyire értik a hivatásukat, írnokaik mennyire kedvelik a szórakozást, továbbá, hogy milyen megható találkozás folyt le Weller úr és rég nem látott apja közt. Végül, hogy milyen jeles emberek gyűltek össze a "Szarká"-ban és hogy milyen remek fejezet lesz a következő264
Huszonegyedik fejezet, melyben az öreg Jack Bamber nekiiramodik kedvenc témájának és elmeséli egy furcsa ügyfél történetét280
Huszonkettedik fejezet, Pickwick új Ipswiche utazik, ahol regényes kalandba keveredik egy javakorabeli hölggyel, aki sárga papírtekercset visel a hajában297
Huszonharmadik fejezet, melyben Samuel Weller kezd nekigyürkőzni, hogy Trotter úrral szemben lerója régi tartozását313
Huszonnegyedik fejezet, amelyben Peter Magnus urat gyötörni kezdi a féltékenység, a javakorabeli hölgyet pedig a félelem s ez a pickwickistákat a törvény karmai közé juttatja321
Huszonötödik fejezet, mely egyéb mulatságos dolgok közt elmondja, hogy milyen méltányos és pártatlan volt Nupkins úr, hogyan dobta vissza Samuel Weller, Job Trotter toll-labdáját ugyanolyan erővel, mint ahogy hozzávágták: s azonfelül még egy dolgot, mely megtalálható lesz a kellő helyen336
Huszonhatodik fejezet, mely röviden beszámol a Bardell kontra Pickwick pör további fejleményeiről355
Huszonhetedik fejezet, Samuel Weller elzarándokol Dorkingba és találkozik a mostohaanyjával362
Huszonnyolcadik fejezet, amely egy vidám karácsonyi fejezet, s egy lakodalomról szól, azonfelül egyéb mulatságokról, amelyeket a mai romlott időkben már nem tartanak meg olyan lelkiismeretesen, bár a maguk nemében éppen olyan dicséretes szokások, mint maga a házasodás372
Huszonkilencedik fejezet, A sírásó története, akit elvittek a rosszlelkek
Harmincadik fejezet, Hogyan ismerkedtek meg és miképp barátkoztak össze a pickwickisták két derék fiatalemberrel, akik tudományos pályán működnek: hogyan szórakoztak a jégen, s miként végződött a látogatásuk403
Harmincegyedik fejezet, melyben nem esik szó egyébről, mint a törvényről és különböző kiváló jogtudósokról414
Harminckettedik fejezet, mely az udvari tudósításoknál is sokkal részletesebben számol be egy legénylakomáról. Bob Sawyer úr lakásán, a Borough-ban430
Harmincharmadik fejezet, Idősb. Weller úr kritikai véleményt mond az irodalmi stílusról, és fiának, Samuelnek segítségével egy kis elégtételt szerez magának a vörös orrú tisztelendő úrral szemben444
Harmincnegyedik fejezet, mely kizárólag a nevezetes Bardell kontra Pickwick kimerítő és hű leírásával foglalkozik460
Harmincötödik fejezet, melyben Pickwick úr legokosabbnak véli, ha elutaznak Bathba, minélfogva el is utaznak485
Harminchatodik fejezet, mely főképpen Bladud herceg legendájának egy hiteles változatáról szól, továbbá egy roppant különös balesetről, amely Winkle úrral történt501
Harminchetedik fejezet, mely becsülettel kimagyarázza Weller úr távollétét egy estély leírásával, amelyre hivatalos volt s ahol meg is jelent: elmondja továbbá, hogy Pickwick úr milyen fontos és kényes természetű titkos küldetéssel bízta meg512
Harmincnyolcadik fejezet, amelyből megtudjuk, hogy Winkle úr milyen szépen került csöbörből vödörbe526
Harminckilencedik fejezet, Samuel Weller urat szerelmi postával bízzák meg s ő el is jár küldetésben, hogy milyen sikerrel, az hamarosan kiderül majd539
Negyvenedik fejezet, mely Pickwick urat az élet nagy drámájának egy új és nem érdektelen színterére vezeti el554
Negyvenegyedik fejezet, Mi történt Pickwick úrral a fleet-börtönben, milyen foglyokkal találkozott és hogyan töltötte az éjszakát566
Negyvenkettedik fejezet, amely az előbbi fejezethez hasonlóan igazolja azt a régi közmondást, hogy balsorsában furcsa lakótársakkal ismerkedik meg az ember. Egyúttal egy rendkívüli és meglepő kijelentést is tartalmaz, melyet Pickwick úr tett Weller úrnak579
Negyvenharmadik fejezet, melyből megtudjuk, hogy került Samuel Weller úr csávába592
Negyvennegyedik fejezet, amely a Fleet-börtönben lefolyt különböző kisebbrendű eseményekről szól, valamint Winkle úr rejtélyes viselkedéséről: továbbá elmondja, hogy miként szabadult ki végül a Kancellária foglya606
Negyvenötödik fejezet, amely leírja, hogy Samuel Weller úr miképpen lett tanúja egy megható családi jelenetnek. Pickwick úr egy körutazást tesz a kis világban, ahol lakik, és elhatározza, hogy a jövőben inkább kerülni fogja a velük való érintkezést620
Negyvenhatodik fejezet, mely beszámol egy gyengéd és megható, de azért némiképpen mulatságos jelenetről, melynek Dodson és Fogg urak voltak a szerzői és végrehajtói636
Negyvenhetedik fejezet, mely főképp üzleti ügyeknek van szentelve s azt bizonyítja, hogy itt e földön a haszon Dodson és Fogg uraké. Winkler úr furcsa körülmények között ismét előkerül, Pickwick úr jó szíve pedig erősebbnek bizonyul, mint a makacssága646
Negyvennyolcadik fejezet, amely beszámol arról, miként igyekezett Pickwick úr Samuel Weller segítségével Benjamin Allen szívét meglágyítani és Robert Sawyer haragját lecsillapítani658
Negyvenkilencedik fejezet, A vigéc nagybátyjának a története671
Ötvenedik fejezet, Hogyan járt el Pickwick úr a küldetésében, s miként kapott mindjárt az elején egy váratlan segítőtársat688
Ötvenegyedik fejezet, amelyben Pickwick úr találkozik egy régi ismerősével, s az olvasó ennek a szerencsés véletlennek köszönheti az alább következő érdekfeszítő részleteke, amelyek két tekintélyes és hatalmas közéleti férfiúkról szólnak702
Ötvenkettedik fejezet, mely előadja, hogy milyen komoly fordulat állt be a Weller-családban, továbbá beszámol a vörös orrú Stigins úr korai bukásáról717
Ötvenharmadik fejezet, Jingle úr és Job Trotter búcsúlátogatás, továbbá egy dolgos nap Gray's Inn Square-en, végül pedig kopogtatnak Perkerék ajtaján729
Ötvennegyedik fejezet, amely néhány adattal szolgál a szörnyű dörömbölésre és egyebekre vonatkozólag, továbbá bizonyos érdekes felvilágosításokkal Snodgrass úrról és egy fiatal hölgyről, amely felvilágosítások éppenséggel nem közömbösek történetünk szempontjából742
Ötvenötödik fejezet, Solomon Pell úr egy kocsisokból összeválogatott bizottság segédletével eligazítja idősb. Weller úr ügyeit758
Ötvenhatodik fejezet, Pickwick úr fontos tanácskozást tart Samuel Wellerrel, akinek szülőatyja is jelen van. Váratlanul betoppan egy dohányszínruhás öregúr770
Ötvehetedik fejezet, amelyben a Pickwick Klub végleg feloszlik, és a történet mindenkinek a megelégedésére véget ér782
A Pickwick Klub (Sükösd Mihály)791

Charles Dickens

Charles Dickens műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Charles Dickens könyvek, művek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem