A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Készletek a gazdaságban

Szerző
Szerkesztő
Lektor

Kiadó: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 351 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 20 cm x 14 cm
ISBN: 963-220-614-2
Megjegyzés: Orosz, angol és német nyelvű tartalommal.

Fülszöveg

Hazánkban a készletek alakulása évek óta nagy figyelmet vonz. A gazdaságirányítás számára főként a tartósan magas készletnövekedési ráta, a kedvezőtlen készletelhelyezkedés, a vállalati gazdálkodásban pedig az ellátási nehézségek okoznak újra és újra visszatérő gondokat. A készletprobléma elméleti hátterének tisztázása és a megoldás lehetséges módozatainak felvázolása tehát gazdaságunk továbbfejlődésének egyik kulcskérdése, amely egyre sürgetőbb feladatokat jelent az elméleti kutatások számára is.
A hazai szakirodalomban a szerzők elsőként jelentkeznek olyan monográfiával, amely ilyen átfogó igénnyel, újszerű szemléletmódban tárgyalja a készletprobléma népgazdasági és vállalati vetületeit. A szemléletmód újszerűsége az elméleti és gyakorlati kérdések ötvözésében, valamint annak igazolásában nyilvánul meg, hogy a készletezéssel kapcsolatos makro- és mikrokategóriák csakis egymással szoros összefüggésben, kölcsönhatásaikban, a népgazdaság egyensúlyi szempontjait és a vállalati... Tovább

Tartalom

Bevezetés 9
Első rész
KÉSZLETEK A NÉPGAZDASÁGBAN
I. fejezet
A készletek szerepe a népgazdaságban
A népgazdasági készlet fogalma és tartalma 15
A népgazdasági készlet szerepe 26
A készletekkel kapcsolatos alapvető népgazdasági szintű feladatok 31
A készletekkel kapcsolatos makro- és mikroszintű közgazdasági
kategóriák összefüggései 35
Készletalakulás és gazdasági növekedés 37
II. fejezet
A népgazdaság készlethelyzete és a készletekkel kapcsolatos
népgazdasági célkitűzések
Készletváltozás és készletfelhalmozás 45
A népgazdasági készletlekötés mérése és értékelése 48
Tartósan magas készletlekötésünk főbb okai 53
A készlethelyzet megítélése 68
Megítélés az összevont folyóáras értékadatok alapján 68
A népgazdasági készletváltozás és csoportosításai 72
Az ágazati csoportosítás 73
Fordulónapi készlet-átlagkészlet 78
A készletek származás szerinti változásai 80
A készlethelyzetre ható fontosabb tényezők 84
Értékesítés és készlet, a forgási sebesség 85
A készletalakulásra ható fő tényezők 90
A készletek számbavételének néhány problémája 99
A természetes mértékegységben történő számbavétel problémái 99
Az értéken történő számbavétel irrealitásai 104
Az érték és a használati érték ellentmondása: a felesleges készletek 108
A népgazdasági készletekben mutatkozó tendenciák előrejelzése:
célkitűzés és tervezés 112
III. fejezet
A vállalati készletgazdálkodás központi szabályozása
A készletszabályozás fejlődésének fontosabb történeti mozzanatai 118
A készletgazdálkodás szabályozásának jellege és alapelvei 120
A szabályozás eszköztára 121
A szabályozás rugalmassága 124
A sajátosságok kezelése 128
A vállalati készletgazdálkodásra ható szabályozó eszközök csoportosítása 129
Az általános szabályozók hatása a készletgazdálkodásra 132
Az anyagi ösztönzés körébe tartozó specifikus szabályozók 136
A kockázatvállaláshoz kapcsolódó szabályozók 137
A költségekhez kapcsolódó szabályozók 143
A fejlesztési pénzeszközök lekötéséhez kapcsolódó szabályozók, a forgóeszközök és forrásaik 148
A forgóeszközök összetétele 156
A forgóeszközök forrásainak összetétele 159
A termékforgalmazás rendje 174
A vállalatok készletezési magatartásának a szabályozórendszerrel
kapcsolatos problémái 185
Második rész
KÉSZLETEK A VÁLLALATI GAZDÁLKODÁSBAN
IV. fejezet
A készletek szerepe a vállalati gazdálkodásban
A vállalat céljai és a készlettartás indítékai 193
A készletek mint erőforrások 195
A készletek mint az adaptáció eszközei 198
Cél és értékmérő: a készletezés hatékonyságának mérése 202
A készletgazdálkodás és a vállalat egyéb funkcionális részrendszerei 205
Pénzügy, finanszírozás 206
Beruházás, műszaki fejlesztés 209
Termelés 215
Munkaerő-gazdálkodás 218
Marketing 220
Vállalatvezetés és készletgazdálkodás 225
Készletezés és kockázatvállalás 227
A készletezési funkció szervezeti elhelyezése 232
A készletezés gazdaságosságának elemzése 238
V. fejezet
A vállalati készletezési döntések elvi-módszertani kérdései
A vállalat készletezési alrendszere 241
A készletezési alrendszer kialakítására irányuló döntések 243
A készletezés szervezeti rendszere 244
A készletgazdálkodás információs és döntési rendszere 252
Az információs rendszer 254
Műszaki-technikai információk 255
Piaci, környezeti információk 258
Irányítási, gazdálkodási információk 261
Döntési rendszer 265
A számítógépes készletgazdálkodás 269
A termékszintű készletezési rendszer 277
ABC analízis 279
Terméktanulmányok 282
A termékszintű készletezési rendszer reálszférája 287
A kereslet és kielégítése 287
Az utánpótlás 289
Készleten tartás, tárolás 291
A termékszintű készletezési rendszer szabályozási szférája 292
A költségmérlegelésen alapuló döntések néhány elvi kérdése 294
Döntésorientált költségcsoportosítás 297
A termékszintű készletezési rendszer működése 301
Készletezési mechanizmusok 303
Normák a készletezésben 310
A készletnormák tartalma és típusaik 311
A készletezési problémák matematikai modellezéséről 314
Mellékletek 317
Felhasznált irodalom 333
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Készletek a gazdaságban Készletek a gazdaságban Készletek a gazdaságban Készletek a gazdaságban Készletek a gazdaságban Készletek a gazdaságban

A borító és a lapélek kissé foltosak. Néhány lap nedvességtől hullámos, foltos, ceruzás jelölések és aláhúzások láthatóak rajta.

Állapot: Közepes
1.980 Ft
1.580 ,-Ft 20
8 pont kapható
Kosárba