864.606

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Környezeti nevelés a középiskolában

Szerző
Szerkesztő
Lektor

Kiadó: Trefort Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 376 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 23 cm x 16 cm
ISBN: 963-446-272-3
Megjegyzés: Színes fotókkal, fekete-fehér ábrákkal illusztrálva.

Előszó

A környezeti problémák sokasodásával ma már minden fórumon, mindenki elismeri, hogy a környezeti nevelés a közoktatás egyik kiemelt feladata. Ahhoz, hogy az iskolákban valóban magas szintű, igényes... Tovább

Tartalom

BEVEZETÉS (Schróth Ágnes) 11
A KÖRNYEZETI NEVELÉS ÉS TÖRTÉNETE (Schróth Ágnes) 13
Rövid történeti áttekintés 13
A környezeti nevelés 16
Ajánlott és felhasznált irodalom 20
Melléklet: A „környezeti nevelés új generációjának"
összehasonlítása a hagyományos szemlélettel 21
A KÖRNYEZETI NEVELÉS MEGJELENÉSE A TÖRVÉNYEKBEN (Schróth Ágnes) 23
Bevezetés 23
A környezeti nevelés megjelenése a magyar törvényekben 23
A közoktatás törvényi szabályozási rendszere 25
A környezeti nevelés megjelenése a közoktatási törvénykezésben 26
Pedagógiai program 28
Ajánlott és felhasznált irodalom 29
HAZAI ÉS NEMZETKÖZI KÖRNYEZETI NEVELÉSI
PROGRAMOK ÉS SZERVEZÉSÜK (Schróth Ágnes) 30
Bevezetés 30
Nemzetközi programok 30
Néhány hasznos oktatócsomag 35
Miért jó, ha az iskolánk bekapcsolódik egy nemzetközi programba? 37
Egy környezeti nevelési program iskolai megszervezése 39
A számítógép és a mérési projektek 41
A nyelvismeret és a nemzetközi projektek 42
Ajánlott és felhasznált irodalom 43
AZ ÖKOLÓGIAI LÁBNYOM | EGY LEHETŐSÉG, HOGY RÁDÖBBENJÜNK:
A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSNEK NINCS ALTERNATÍVÁJA (Kéri András) 44
Egy szemléletes mutató, az ökológiai lábnyom 44
Regionális különbségek 45
Hogyan és mire használható az ökológiai lábnyom kiszámítása
A környezeti nevelésben? 46
Ajánlott és felhasznált irodalom 49
Melléklet
1. Mekkora a saját ökológiai lábnyomod? 49
2. Az iskola ökológiai lábnyomát felmérő lap 52
A KÖRNYEZETI NEVELÉS ERŐFORRÁSAI ÉS A PÁLYÁZAT (Schróth Ágnes) 54
Honnan jöhet támogatás? 54
A pályázatok 56
A pályázat elkészítésének folyamata 58
Ajánlott és felhasznált irodalom 63
Melléklet: A sikeres pályázat „tízparancsolata" (Dan Swartz) 64
OKTATÁSI (TANTERVI) MODELLEK
A KÖRNYEZETI NEVELÉSBEN (Szászné Heszlényi Judit) 66
Bevezetés 66
Diszciplináris modell 67
Multidiszciplináris modell 69
Interdiszciplináris modell 72
Transzdiszciplináris modell 74
Ajánlott és felhasznált irodalom 77
ÚJ MÓDSZEREK A TANÓRAI KÖRNYEZETI NEVELÉSBEN I. (Szászné Heszlényi Judit) 78
Bevezetés 78
Projekt módszer 78
Story line módszer 79
Spirál módszer 80
Téma módszer 80
Kreativitást igénylő j átékok 81
Hangulatkeltő j átékok 81
Szakórán jól használható játékok 82
Mozgásos játékok 84
Rajzos játékok 84
Memóriafejlesztő j átékok 85
Asszociációs j átékok 85
Modell játékok 85
Ajánlott és felhasznált irodalom: 85
ÚJ MÓDSZEREK A TANÓRAI KÖRNYEZETI NEVELÉSBEN II. (Schróth Ágnes) 87
Szituációs j áték 87
Házi dolgozatok készítése 88
Tanulói kiselőadás 90
Melléklet: Diákelőadást értékelő lap 92
A LEVEGŐSZENNYEZŐDÉS ÉS VIZSGÁLATA (Schróth Ágnes és Szászné Heszlényi Judit) 95
A szmog 95
Kén-dioxid 97
Nitrogén-oxidok 103
A porszennyeződés 105
Pollenszennyezés a levegőben 108
Üvegházhatás 108
Az ózon 110
Nemzetközi egyezmények 114
Ajánlott és felhasznált irodalom 114
Melléklet
1.A zuzmók 116
2. Nitrogén-oxidok kimutatása levegőből (télen) 118
3. A légkör kémiai reakciói 120
A VÍZ ÉS FIZIKAI-KÉMIAI SZENNYEZŐ ANYAGAI, VALAMINT EZEK
VIZSGÁLATA (Schróth Ágnes) 122
Miért éppen a víz? 122
A víz körforgása 122
Vízfogyasztás 123
A víz minősítése 129
Fizikai paraméterek 130
Kémiai paraméterek 130
A mérések 136
Vízvizsgálati módszerek 137
Ajánlott és felhasznált irodalom 140
Melléklet
1. A vízmolekula hihetetlen utazása 141
2. Az emberi tevékenység szerepe (%-ban kifejezve) a vízminőség
alakulásában 144
3. A felszíni vizek minőségi jellemzői és a határértékek 145
4. Vízvizsgálati feladatlap 147
5. Egyes kémiai szennyező komponensek vizsgálata és annak
elméleti alapjai 151
6. Az oxigéntelítettség meghatározásának táblázata. 158
A BIOLÓGIAI VÍZMINŐSÍTÉS ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETI NEVELÉSBEN
(Kéri András) 160
A biológiai vízminősítés helye, szerepe a környezeti nevelésben 162
A vizsgálat menete 162
Természetvédelmi vonatkozások 167
A vízminőség értékelésének biológiai módszerei 168
A módszerek rövid ismertetése 170
Ajánlott és felhasznál irodalom 176
Adatlap patakvizsgálathoz 178
A TALAJ ÉS A TALAJ SZENNYEZŐ ANYAGAINAK VIZSGÁLATA (Szászné Heszlényi Judit) 180
A talaj fogalma 180
A magyarországi talajok állapota 181
A talaj tulajdonságainak vizsgálata 182
A talajszennyeződés 186
Az indikáció 187
Ajánlott és felhasznált irodalom 189
Melléklet
1. Magyarországon előforduló talajtípusok 191
2. Feladatlap a talajminta vizsgálatokhoz 193
3. Sablon a talajminta vizsgálatok kiértékeléséhez 197
4. A talajminta vizsgálatához szükséges vegyszerek listája 199
5. A talajvizsgálatok reakcióegyenletei 200
8 i környezeti nevelés a középiskolában
6. Egyes növénytársulások kialakulásában a talaj kémhatásának szerepe 201
7. Segítség a talajok jellemzéséhez 201
KÖRNYEZETI NEVELÉSI LEHETŐSÉGEK A MODERN FIZIKÁBAN (Chikán Éva) 202
Energiaalternatívák 202
Az üvegházhatás 202
A radioaktivitás 203
A nukleáris (mag) energia 204
Paks 208
Csernobil 210
A LEGALATTOMOSABB RADIOAKTÍV SZENNYEZŐDÉS, A RADONGÁZ (Fodor Erika)
(Egy iskolai radonmérő hálózat kiépítésének szakmai és pedagógiai haszna) 214
Összefoglalás 221
Ajánlott és felhasznált irodalom 222
KÖRNYEZETI TARTALMAK A 7 - 12. ÉVFOLYAMOK
TERMÉSZETTUDOMÁNYOS TANTÁRGYAINAK KERETTANTERVI
ANYAGÁBAN (Schróth Ágnes) 223
Kémia 224
Biológia 229
Földünk és környezetünk 234
Fizika 238
KÖRNYEZETKULTÚRA, KÖRNYEZETTAN VÁLASZTHATÓ TANTÁRGY
VAGY MODUL (Schróth Ágnes) 241
Célok és feladatok 241
Fejlesztési követelmények 242
Belépő tevékenységformák 242
A továbbhaladás feltételei 244
A KÖRNYEZETKÍMÉLŐ SZERTÁR ÉS KÍSÉRLETEZÉS (Fodor Erika) 245
A természettudományokat tanító tanár különleges szerepe 245
Egy új anyag-, energia- és időtakarékos, környezetkímélő tanulói
kísérletezési módszer 247
Összefoglalás 252
A környezetbarát szertár 254
Környezetkímélő kísérleteztetés világszerte 258
Ajánlott és felhasznált irodalom 259
HULLADÉKKEZELÉS ÉS MEGELŐZÉS AZ ISKOLA FALAIN BELÜL (Fernengel András) 260
A környezeti nevelő lehetőségei 261
Az iskolai szelektív hulladékgyűjtés 262
Életútelemzés 265
Ajánlott és felhasznált irodalom 269
Melléklet: A papírgyűjtés szervezése 271
ISKOLAI AKCIÓK SZERVEZÉSE ÉS MŰKÖDTETÉSE (Fernengel András) 288
Alapelvek 289
Iskolamédia 291
A TERMÉSZETVÉDELMI MENTŐAKCIÓK ÉS SZEREPÜK
A KÖRNYEZETI NEVELÉSBEN (Kéri András) 295
Szükség van-e mentőakciókra? 295
Békák, utak, alagutak 299
Mentőakciók szervezése, általános tudnivalók 300
Ajánlott és felhasznált irodalom 301
AZ ERDEI ISKOLA (Schróth Ágnes) 302
Rövid történeti áttekintés 302
Mi is az erdei iskola? 304
Az erdei iskolai és a tantermi tanulás összehasonlítása 305
Az erdei iskola szervezésének lépései 306
Ajánlott és felhasznált irodalom 307
BIOLÓGIAI TEREPGYAKORLATOK ÉS KIÉRTÉKELÉSÜK (Szászné Heszlényi Judit) 309
A terepgyakorlatok szerepe az oktatásban 309
A terepgyakorlatok stílusa 310
A terepgyakorlatok típusai 311
A terepgyakorlatok szervezésének mozzanatai 314
A terepgyakorlaton alkalmazható egyéb módszerek 317
Ajánlott és felhasznált irodalom 318
A TÉRKÉPISMERETTŐL A NOMÁD TÁBORIG (Fernengel András) 319
A természet járás és a környezeti nevelés 319
A tájékozódás 320
Túraszervezés, túravezetés 323
Nomád táborok szervezése 325
Ajánlott és felhasznált irodalom 331
TÁJSÉTA (Fernengel András) 332
A pálya kijelölése 332
Iránymenetek a tájsétában 333
Teendők a rajt körül 334
Melléklet: egy Bükkben megtartott tájséta füzetbe lediktált információi 337
TÁRSADALOMFÖLDRAJZI VIZSGÁLATOK A KÖRNYEZETI NEVELÉSBEN
(Kéri András) 339
A települések alaprajzának vizsgálata 339
Az életminőség mérése 341
A cégérelemzés és a Guttman-skála 344
Ajánlott és felhasznált irodalom 347
MÚZEUMI LÁTOGATÁS (Szászné Heszlényi Judit) 348
A múzeumok jelentősége 348
Néhány javaslat a múzeumi foglalkozásokra 349
Ajánlott és felhasznált irodalom 350
Melléklet
1. Megnézted alaposan a múzeumot? 351
2. Múzeumi nyomkeresés 354
AZ ÁLLATKERTEK SZEREPE A KÖRNYEZETI NEVELÉSBEN (Kéri András) 356
Állatkertjeink - múlt és jelen 356
Az állatkertek és a környezeti nevelés 357
Ajánlott és felhasznált irodalom 358
CIVIL SZERVEZETEK A HAZAI KÖRNYEZETI NEVELÉSBEN
(Fernengel András és Kéri András) 359
Általában a civil szervezetekről 359
Vázlat a magyarországi zöld mozgalomról 359
Iskola és NGO - együttműködési lehetőségek 360
A környezeti nevelés szempontjából fontos civil szervezetek 362
A civil szervezetek és a természetvédelem 364
A helyi civil szervezetek 366
Ajánlott és felhasznált irodalom 368
A „ZÖLD" MÉDIA (Fernengel András) 369
Nyomtatott média 369
Digitális média 372
Sugárzott média 373
Ajánlott és felhasznált irodalom 374
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem