819.728

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A Föld I-II.

A Föld multja, jelene és felfedezésének története

Szerző

Kiadó: Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T.
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Aranyozott gerincű kiadói vászonkötés
Oldalszám: 658 oldal
Sorozatcím: A Műveltség Könyvtára
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 28 cm x 20 cm
ISBN:
Megjegyzés: 302 szövegképpel és 41 műmelléklettel. Az Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Részvénytársulat betűivel.

Előszó

A Föld és a rajta levő kicsiny világ körülbelül nyolcvan féle egyszerű anyagból, elemből épült föl. Az elemek rendszerében vannak ugyan még betöltetlen helyek és így számíthatunk arra, hogy ezentúl... Tovább

Tartalom

Papp Károly: Bevezető1
A Föld alkotórészei
Az alkotó erők birodalma
A Föld kora
A Föld keletkezése és fejlődése
Papp Károly: A Föld anyaga9
A kristályok világa11
Mi a krisztály?
A kristálytan története
Hogyan keletkeznek a kristályok?
A kristálymérésekről
A kristályok rendszere: szabályos, négyzetes, hatszöges, rombusos, egyhajlású és háromhajlású rendszerbeli krisztályok
Az ásványok országa23
Az ásványtan története
Az ásványok tulajdonságai
Az ásványok rendszerezése32
Az ércek: Az arany
A platina
Az ezüst
A különböző ércek: arany,- ezüst-, ólom-, réz-, cink-, antimón-, bizmut-, kéneső-, arzén-, kén-, vastartalmú ércek
Vasérctelepek
A drágakövek: gyémánt, korund, spinell, krizoberill, topáz, gránát, turmalin, opál
kőzetképző ásványok: kvarc, földpátok, piroxénok, amfiból, tremolit, steatit, tajték, szerpentin, csillámok, mészpát (kalcit), márvány, durvameszek, dolomit, gipsz, barit, cölesztin, fluorit
Ásványos sók: kősó, valódi timsók, borax, nitrátok, kálisalétrom, székső (nátriumkarbonát)
Égő ásványok: A kőszén, produktiv kőszénkorbeli, liaszkorú, krétakori, harmadkori széntelepek, lignittelepek, petróleum, földi gázok, földi viasz (ozokerit) aszfalt, borostyánkő
Képek a bányászatból93
Kőszénbányában
Aranybányában
A bányakutatásokról
Bányászélet hazánkban
Papp Károly: A Föld története105
A geológia fejlődése107
Földünk ős állapota120
A Föld ókora125
A föld középkora135
A Föld újkora152
Treitz Péter: A termőtalaj169
A termőtalaj kialakulásai171
A termőtalaj alkotóelemei174
A termőtalaj fizikai tulajdonságai177
A termőtalaj kémiaia tulajdonságai180
A termőtalajok fajai182
Littke Aurél: A Föld felfedezsée185
Az ókor földrajzi felfedezései194
A görögök és rómaiak földrajzi ismereteinek határa az ókor alkonyán196
Az ókori népek földrajzi ismereteinek kialakulása202
A középkor földrajzi felfedezései222
A keresztény középkor a XII. századig. Az egyházatyák kora224
Az arabok földrajzi ismeretei235
A skolasztikusok kora247
Az újkor földrajzi felfedezései267
A nagy felfedezések kora270
A nagy felfedezésekből sarjadzott kutatások kora322
A tudományos kutatások kora251
Cholnoky Jen: A Föld hegyei és vizei441
Európa453
Európa általánosságban453
A déleurópai lánchegységek vidéke453
Az északnyugat-európai rögös hegyvidék506
Az északkelet-európai masszivum523
Ázsia530
Az euráziai lánchegységek vidéke530
Ázsia Csendesóceáni partjai544
Északnyugat-Ázsia masszivuma548
Dél-Ázsia idegen tagjai551
Afrika556
Az Atlasz-hegység556
Észak- és Közép-Afrika559
Kelet- és dél-Afrika569
Ausztrália577
A nyugati bátlás vidék577
A keleti hegylánc582
Óceánia584
Észak-Amerika592
Észak-Amerika régi masszivuma592
A nyugati lánchegység599
Közép-amerika és a nyugatindiai szigetvilág608
Dél-Amerika611
Dél-amerika régi masszivumai611
Dél-Amerika lánchegysége (A Cordillera de los andes)618
Az antarktisz626
Betűrendes név- és tárgymutató629
Külön mellékletek jegyzéke
Fémek és ércek. Színes műmelléklet, fedőlappal32
Sziciliai kénbányában52
A gömörmegyei Vashegy rákosi vasbányája56
Drágakövek. Színes műmelléklet, fedőlappal58
A kimberleyi gyémántbánya60
A kiásott Pompéji, hátterében a füstölgő Vesuvióval108
Cuvier György báró kövesült állatmaradványokat határoz114
Magyar geológusok a vihnyei riolit-szikla alatt120
A földkéreg átmetszete. Színes műmelléklet120
Gyűrődött széntelep Decazeville falu alatt Dél-Franciaországban130
A kőszénkorszak tájképe. Színes műmelléklet132
A júrakorszak tájképe. Színes műmelléklet138
Sárkányok harca a júrakorszakban142
Kép a júrakorszakból. A ragadozó Laelaps a Brontosaurusokra támad. Színes műmelléklet144
Eocén-korú kövületek Erdélyből és a Magyar-Középhegységből154
Tájkép a miocén-korszakból. Színes műmelléklet156
Elephas meridionalis csontváza a fiatal pliocén-időkből158
A jégkorszak. színes műmelléklet162
A Szibériában legelőször talált mammut csontváza (Elephas primigenius)162
Rénszarvas-vadászat a legutolsó jégkorszakban168
Az Ofir-expedíció hajóraja208
Pomponius Mela világtérképe. Régi földgömb. (Mallosi Krates nyomát.) A st.-severi világtérkép a XI. századból. Színes műmelléklet216
A khínai nagy fal220
Részlet Haldinghami Rikhárd herefordi térképéből, a XIII. századból232
A Föld térképe egy CI. századi leipzigi kódexben. Abu Iszhak al Farszi al Isztarkhi világtérképe (950) körül. Színes műmelléklet246
Iránytűtérkép a XVI. száazdból266
Vasco da Gama Kalikut fejedelme előtt 1498-ban276
Kolumbus a spanyol királyi pár elé terjeszti útitervét288
Kolumbus hajóra szállása Palos kikötőjében, 1492 augusztus 3-án288
Az első cukorszállítmány megérkezése antwerpenbe 1508-ban308
Dél-Amerika térképének részlete egy 1528-i spanyol atlaszból. Színes műmelléklet312
Herberstein térképe Oroszországról328
Ortelius világtérképe 1571-ből336
Hollandus hajók; a Fidsi-szigetek bennszülöttei és csónakjai340
James Cook összeütközése Havaii bennszülötteivel 1779 januárius 17-én358
Aiambó falu cölöpépítményei264
A Nilus felső völgyének részlete390
Livingstone és Stanley találkozása Udsidsiben 1871 október 18-án396
Az osztrák-magyar északsarki expedíció válságos helyzete428
Fridtjov Nansen432
A legérdekesebb magasságok és mélységek összehasonlító rajza444
Az Alpok szerkezetének térképe462
A bernina-menedékház a Bernina-hágón468
Tamina-szurdok St-Gallen-kantonban, Svájc472
Az Etna484
Magyarország szerkezetének térképe494
A Magas-Tátra krisztályos kőzetekből felépült része496
A Kárpátok szirtvonalából500
Magas hómezők a Geiranger-fjord mögött, mélyen alányúló glecserekkel. Norvégia526
Ázsia szerkezeti térképe530
Kőszirtek az Istenek kertjében602
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A Föld I-II. A Föld I-II. A Föld I-II. A Föld I-II. A Föld I-II. A Föld I-II. A Föld I-II. A Föld I-II. A Föld I-II. A Föld I-II. A Föld I-II. A Föld I-II.

4 melléklet hiányzik, egy lap sérült. A kötetek kötése javított. A borítók kopottak, foltosak.

Állapot: Közepes
14.000 Ft
11.200 ,-Ft 20
56 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
A Föld I-II. A Föld I-II. A Föld I-II. A Föld I-II. A Föld I-II. A Föld I-II. A Föld I-II. A Föld I-II. A Föld I-II. A Föld I-II. A Föld I-II. A Föld I-II. A Föld I-II. A Föld I-II. A Föld I-II. A Föld I-II. A Föld I-II.

A borítók sarkai és a gerincek enyhén kopottak, néhány lap kissé foltos. Az előlapokon tulajdonosi bejegyzés található.

Állapot:
14.000 ,-Ft
70 pont kapható
Kosárba