Közel 4.000 kötet Minikönyvek témakörből 20% kedvezmény CSAK MA!

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Földrajzi Közlemények 1900. január-december

Bulletin de la société Hongroise de Géographie - Huszonnyolczadik kötet 1-10. szám/Tome XXVIII

Előszó

Részlet a kötetből:

A MURÁNY VÖLGYE ÉS A GARAM VÖLGYÉNEK GÖMÖRI RÉSZE.
Irta : Fülöp Szász-Coburg-Gothai herczeg.
(Részben felolvastatott az 1900. évi január 25-diki ülésen.)

Habár a... Tovább

Tartalom

Czikkek.
Bartek Lajos: Jellemvonások hazánk földrajzából 319
Berecz Antal: Salvator Lajos kir. herczeg, társaságunk tiszteletbeli elnöke, a Földközi-tenger kutatója 73
Dr. Borbás Vincze: A Veterna-Hola növényzete 257
Cholnoky Jenő: Újabb kutatások az éjszaki pólus körül 310
Czink Lajos: Lussin 173
Dr. Czirbusz Géza: A Nagy-Magyar-Alföld keletkezése 76
Az Avasság és népe 225
Etelvári Alajos: Helyneveinkről 243
Fülöp Szász-Coburg-Góthai herczeg: A Murány völgye és a Garam völgyének gömöri
része 1
Gerster Béla: Jelentés 1899-ről 87
Brit-Guayana és Venezuela közti határrendezés 111
Dr. Havass Rezső: Szemelvények a Budapestre vonatkozó leirásokból 165
Hanusz István: Eredetiségek hazánk klimájában 313
Jakobei Dezső: A térképvázlatok 198
Földrajzi tankönyveink 283
Jovan Cvijic: A maczedóniai tavak 113
Legeza Viktor: Az Amur-tartomány multja és jelenje 303
Dr. Pehány Adolf: A felvidéki tót népről 147
Szende Gyula: Törzstérképek a népesség statistikájáról 315
Vaday József: Javaslatok a földrajzi oktatás módszeréhez 55
Társasági űlések.
Közgyűlés 127
Felolvasó űlések 66, 125, 126, 220, 342, 343
Választmányi űlések 65, 125, 126, 128, 340, 343
Könyv- és térképismertetések.
I. Hazaiak.
Dr. Barbul Jenő: Az avasvidéki nyelvjárás 339
Becsky L.: Amerikába és vissza 256
Dr. Berkeszi István: Temesvár szabad királyi város kis monographiaja 335
Cholnoky J.: A sárkányok országából 253
Dr. Czirbusz G.: Balbi Adorján egyetemes földrajza. V. köt. 216
Európai Törökország térképe 140
Franki J.: Szabadka szabad királyi város ismertetése 208
Gaebler-Cherven: A magyar korona országainak iskolai fali térkepe 328
Hegyfoki K.: A csapadék eloszlása napszakonkint 214
Kogutowitz M.: Középiskolai földrajzi atlasz 213
Kogutowicz Manó: Kis atlasz 337
Lasz Samu: Földrajz a gymnasiumok és reáliskolák számára 336
Laukó Albert: Földrajzi tárgyú értekezések az iskolai Értesítőkben 330
Lővy M.: A Magyarországi Kárpát-Egyesület évkönyve 212
Majthényi Flóra: Spanyolországi képek 255
Milhoffer S.: A régi Egyptom mezőgazdasága 255
Pekár Gyula: Délen és Éjszakon 206
Platz B.: Utazás a természetben 215
Dr. Popini A.: Finnország a XIX. században 332
Dr. Prochnov J. - Dr. Nuricsán J.: A magyar orvosok és természetvizsgálók XXX. vándorgyűlésének történeti vázlata és munkálatai 336
Riedl Fr.: Magyarok Rómában 256
Székely S.: 1900. Politikai és közgazdasági évkönyv 215
Dr. Thirring Gusztáv: Budapest környéke 211
II. Külföldiek.
Deeke: Italien 205
D. Fischer: Italien und die Italiener 206
Hesse-Warteg: Siam das Reich des weissen Elefanten 207
F. Nansen: The norwegian north polar expedition 1893-1896 scientific results 209
Nicolai-on: Die Volkswirtschaft in Russland 339
F. Woenig: Die Pusztenflora der grossen ungarischen Tiefebene 206
Rövid közlemények.
I. Expeditiók.
Jeaffreson és Chorone Szibéria éjszaki részében 66
A dán Ramir-expeditió 66
Nathorst visszatérése 67
Béhagle kutatásai a Csad-tó vidékén 67
Dr. Koetlitz Abesszinában 67
Az új-szibériai szigetek 67
Fischer O. expeditiója Patagoniába 67
Madagaszkar kikutatása 138
A Sverdrup és Peary vezetése alatt álló expeditió 344
A svéd-orosz fokmérő expeditió 344
A Borchgrewink-féle délsarki expeditió eredményei 344
Swen Hedin 345
II. Statistika.
Szerbia népessége 132
Brazilia szövetséges köztársaság egyes államainak kiterjedése és népessége 133
Az amerikai Egyesült-Államok 12-ik népszámlálása 143
Számlálás Shanghaiban 345
A népesség száma Japánban 346
III. Vegyesek.
Lasham J. B. Magyarországi útja 68
A német Nyassza-társulat 68
Német vállalkozók Khinában 69
Damaraország ültetvényeseinek társulata 70
II. Miklós-czár-hegység 71
Csodálatra méltó hangtünemények 134
Vasúti összeköttetés Ceylon és Elő-India között 137
Új kék barlang 139
Az olasz tavak 140
Óriási alagút 140
Czölöpépítmények 140
A Simplon-alagút 140
Formoza-sziget bennszülött lakói 141
Új arany-telepek 141
Villamos vasút Pekingben 141
Két új vasút Közép-Ázsiában 141
Livingstone emléktáblája 141
A Nyassza-tó legnagyobb mélysége 141
Fashodáról 142
Az afrikai olasz birtokok 142
Gyémánt telepek 142
Új nemzeti park 143
Új-Fundland fölfedezése történetéről 143
Rendkívül gazdag higanybányák 143
Helységnevek változása Nyitra-vármegyében 144
A „Societatea Geografica Romina" jubileuma 220
A bécsi egyetem földr. int. hallgatók magyarországi kirándulása 221
Az Aggteleki barlang és a Szádellői völgy 222
Az Abruzzói herczeg üdvözlése 347
A nemzetközi kereskedelmi és gazdasági congressus Párisban 347
A nemzetközi kereskedelmi és gazdasági földrajzi congressus határozatai 350
Társaságunk köszönete 353
Képek.
Az I-II. füzetben:
Fülöp szász-coburg-gothai herczeg arczképe.
Murány vára 1
Beznik-hágó 8
Nándor-huta 9
Zlatnó vasgyártelep 17
A Csuntuva-hegy teteje 25
Klatna 38
Nyihovo 40
Fabova 41
A III-IV. füzetben:
Salvator Lajos kir. herczeg arczkepe
A két Alföld diluv. felsíkjai 81
Az Ochrid-tó 121
A Preszpa-tó 123
Ceylon és Elő-India közti vasúti összeköttetés 137
A V-VI. füzetben:
A drótos 145
Trencsénvidéki népviselet 148
Drietomai viselet 152
Zliechoi viselet 153
Bellusi viselet 156
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem