A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Földrajzi Közlemények 1903. január-december

Bulletin de la société Hongroise de géographie - XXXI. kötet 1-10. szám/Tome XXXI

Előszó

Részlet a kötetből:

A Szvinyésza tetején.

Déli Magyarországnak talán legérdekesebb hegysége a Duna alsó völgyét összeszorító, szirtes gátakat és sellőket okozó Szretinye, melynek a... Tovább

Tartalom

Czikkek.
Dr. Berzeviczy Albert: Magyar utazók Olaszországban a múlt század első telében 77
Balogh Margit: A Nagy-Magyar-Alföld közepes magassága 379
Dr. Czirblisz Géza: A Szvinyésza tetején 2
Dr. Czirblisz Géza: Délmagyarországi bolgárok. (Újabb adatok a hazai bolgárok ethnographiájához.) 277
Cholnoky Jenő: Gubányi Károly levele Mandsuországból 20
Cholnoky Jenő: A csapadék eloszlásának egyik fontos földrajzi hatásáról 322
Dobsa László: A Szomálik birodalma 57
Dr. Erődi Béla: A földrajz a római nemzetközi történelmi congressuson 391
Gerster Béla: Elnöki jelentés 1902. évről 108
Gerster Béla: Imperialismus és a gyarmati politika 126
Hanusz István: A tájképi szép 217
Hanusz István: Tájképi szépségek hazánkban 333
Dr. Márki Sándor: Modjer János Gottfried levelei három földrészből 226
Mihalovits Béla: Néhány narkotikus növény szerepe a perzsáknál 63
Dr. Pintér Jenő: A Magyar Tudományos Akadémia és geographiai irodalmunk Hunfalvy János felléptéig 357
Dr. Schafarzik Ferencz: A földrengéstan mai állásáról 41
Dr. Stein Aurél: Dr. Stein Aurél felolvasása 184
Téglás Gábor: A Törcsvári-hágó jelentősége Dacia hadi szervezetében 214
Dr. Thirring Gusztáv: Dr. Jankó János emlékezete 165
Wagner János: A Szvinyésza növényzete 209
Társasági ülések
Felolvasó ülések 71, 144, 148, 341, 401, 403
Választmányi ülések 145, 147, 148, 400, 401
Közgyűlés 151
Rendkívüli közgyűlés 147
A Magyar Földrajzi Társaság 1902. évi bevételeinek és kiadásainak kimutatása 153
Könyv- és térképismertetések
I. Hazaiak.
Tragor Ignácz: Vácz. Ismertető kalauz 264
Kocsér község fönállásának 25-ik éves ünneplése 265
A magyarországi Kárpátegyesület évkönyve 266
Balog Emil: A Jungfrau vasutja 266
A középiskolák 1903. évi értesítőiben megjelent kiválóbb földrajzi értekezések 266
Dr. Rigler Gusztáv - Dr. Tilep Gyula: Vezető Kolozsvár városában 268
II. Külföldiek.
Osserwazioni scientifiche eseguite durante la spedizione polare 30
Geographen-Kalender 267
Rövid közlemények
I. Expeditiók.
Hedin Sven legutóbbi közép-ázsiai útja 32
Tibeten keresztül 34
Dr. Stein Aurél régészeti kutatása 34
Tien-Sanban 34
A Tsad-tó és az Atlanti-óczeán közti összeköttetés 35
Brooks A. H. 35
Az orosz éjszaksarki expeditió 35
A svéd fokmérő expeditió 36
Amundsen Roald expeditiója 36
A svéd délsarki expeditió 37
A skót délsarki expeditió 37
A déli sarkvidéki expeditió 37
Braziliába 73
Toll báró és társai 73
Peary hadnagy 74
Amundsen Roald 74
Franczia éjszaksarki expeditió 74
Nadhorst expeditiója 74
Az Aral-tó tanúlmányozása 156
Kutató-útazók Czelebesz szigetén 156
Toll báró legújabb értesítése 157
Svéd expeditió 157
A svéd délsarki expeditió 157
A délsarki expeditió 158
Nordenskiöld délsarki expeditiója 159
Lassza 159
Toll báró éjszaksarki expeditiója 268
Az orosz sarki expeditió 269
Amundsen Roald expeditiója 269
Az angol délsarki expeditió 269
A német délsarki expeditió 269
Franczia délsarki expeditió 270
A svéd délsarki expeditió 270
Zibikov, tibeti útazó 271
A Tsad-tóról 271
Uj-Guinea 272
Uj-Guinea 272
Czelebesz szigetén 273
Borchgrevink Carsten 343
Nordenskjöld Ottó délsarki expeditiója 345
Peary éjszaksarki expeditiója 348
Grönlandra 348
Angol délsarki expeditió 348
A svéd délsarki expeditió 349
Svéd tudományos expeditió 349
Macmillan expeditiója 349
A németalföldi expeditió 349
A német délsarki expeditió visszatérése 350
Sverdrup éjszaksarki expeditiója 403
Angol éjszaksarki expeditió 404
Toll báró éjszaksarki expeditiója 405
Amundsen Roald expeditiója 405
Az éjszaki mágnessark megállapítása 405
Angol délsarki expeditió 406
A skót délsarki expeditió 406
Charcot délsarki expeditója 406
A Khinai Turkesztánba vezetett japán expeditió 406
Boliviai expeditió 407
II. Statistika.
Ausztrál-Ázsia népessége 273
Svédország népessége 274
Németalföld lakossága 274
Francziaország népessége 274
Románia lakossága 274
Orosz-Lengyelország népessége 274
Durban lakossága 274
Ceylon-sziget népessége 274
Sierra-Leone 275
A Föld kábelhálózata 1903-ban 350
A Föld nagy hajózási csatornái 352
Az Éjszakamerikai Egyesült-Államok 352
III. Vegyesek.
A seismographok 37
A Nilus aszuani torlaszgátja 38
Ausztráliát 38
A kanadai Grand-Tunk vasút-társaság 39
A Chile és Argeritinia 39
Az amerikai közlekedés a Levantéval 39
Hedin Sven kutató-útazó 40
Andisan városa 75
Savaii szigete 76
A Panama-csatorna 76
Dróttalan táviró az éjszaki sarkon 159
Az abruzzói herczeg kitűntetése 159
A német geographusok XIV-dik nagygyűlése 160
Útazás Keletázsiába Oroszországon és Szibérián át 160
A nagy szibériai vasút 162
Mexico éjszaknyugati része 163
A Tuamotu-szigetek 163
André emlékszobra 164
Gellivara és az Ofotenfjord 275
A VIII. nemzetközi földr. congressus 276
A transszibériai vasút 353
Panamerikai vasút 353
A nemzetk. seismologiai congressus 353
A Sirva-tó 354
India és Perzsia közt 354
Kanada új határa 355
A VIII. nemzetk. földrajzi congressus 355
Vasút Mont-Blancra 355
A Magyar Földrajzi Társaság tisztelgése Berzeviczy Albert vallás- és közoktatásügyi ministernél 407

Képek.
Az I. füzetben.
A Szretinye-hegység. (Térkép) 4
Szretinyei vidéki népviselet 8
Szretinye vidéki oláh házaspár 9
Délkeleti Mandsuország térképe az új orosz vasútvonallal 23
A mandsuországi orosz vasút hosszanti szelvénye 25
A II. füzeiben.
A földrengési hullámok terjedése a Schmidt-féle elmélet szerint és a Schmidt-féle hodograph 44
A földrengési hullámok terjedése a régibb (1847) Hopkins-féle elmélet szerint és a Seebach-Minnigerode-féle hyperbola alakú hydograph 46
Balról egy helyi és jobbról egy közeli rengés seismogrammja A Belar szerint 49
Egy távoli rengés seismogrammja. (Omori szerint.) 50
Három, a Magyar Honi Földtani Társulat budapesti földrengési observatoriumában a horizontális nehéz ingák által jelzett távoli rengés seismogrammja 51
A budapesti földrengési observatorium nehéz ingája 53
Opiumszívók 65
A VIII-IX. füzetben.
Vingai bolgárok 285
Borchgrevink Carsten 344
A X. füzetben.
A Nagy-Magyar-Alföld határai és részei 381
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem