1.017.143

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Cikkgyűjtemény a szocializmus politikai gazdaságtanának irodalmából I-III.

Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

I. kötet
Friss István: A közgazdaságtudomány helye és szerepe társadalmunkban, valamint Akadémiánkon. (Magyar Tudomány, 1965. 7-8.)3
Lakos Sándor: A szocializmus alapjainak lerakása. II. fejezet (Kossuth, 1963.)17
Szabó Kálmán: A szocialista termelés alapvonásai (Kossuth, 1964.)38
Földes Károly: A gazdasági cselekvések mozgatóerőiről (Közgazdasági Szemle, 1964. 12.)53
L. Brezsnyev: beszámolója az SZKP KB 1965. március 24-i plénumán (Sokszorosítás)68
A. Koszigin: beszéde az SZKP KB 1965. szeptember 27-i plénumán (Sokszorosítás)109
Nyers Rezső: Gazdasági rendszerünk problémái (Társadalmi Szemle, 1965. 7. sz.)111
J. Lenart: beszámolója a CSKP KB 1965. januári plenáris ülésén (Sokszorosítás)131
Jedrychewski: Új módszerek a lengyel népgazdasági tervezésében (Béke és Szocializmus, 1965. 10.sz.)171
II. kötet
W. Alter: A gazdasági irányítás új módszerének néhány tapasztalata az NDK-ban (Béke és Szocializmus, 1965. 9. sz.)1
Morva Tamás: Tervgazdálkodás, tervezési és irányítási módszerek (Közgazdasági Szemle, 1965. 3. sz.)7
Román Zoltán: A termelékenység alakulása iparunkban. (Statisztikai Szemle, 1965. 3. sz.)24
Dr. Szabados Anna: A munka társadalmasításának formái a szocialista iparban. Ipargazdaságtan I. 85-122. (Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1964.)44
Schmidt Ádám: A személyi jövedelem elosztás a szocializmusban. (Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1964.)80
Meitner Tamás: Bérezés az iparban (Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1963.)106
Buda István: Munkabér gazdálkodási rendszerünk fejlődéséről (Közgazdasági Szemle, 1965. 4. sz.)138
Csizmadia Ernőné: A szövetkezeti jövedelem elosztás rendszerének továbbfejlesztése (Közgazdasági Szemle, 1965. szept.)154
Az MSZMP Közgazdasági Elméleti Munkaközösségének vitái: Az árrendszer és az ármechanizmus átalakításának irányelvei. (Rövidített változat) (Kossuth, 1965.)167
III. kötet
Az MSZMP Közgazdasági Elméleti Munkaközösségének vitái: Az eszközlekötési járulék bevezetéséről (Kossuth, 1965.)3
Thomas-J. Goldman: Az önálló gazdasági elszámolás és a tervszerű irányítás rendszere (MTI Dokumentumok VIII. évf. 3. sz.)27
Kajtár Lászlóné: Módosított prémiumrendszer - hatékonyabb ösztönzés (Munkaügyi Szemle, 1965. 10. sz.)42
Dr. Kalmár György - Dr. Maklári Tivadar: A szállítási szerződések rendszere (Figyelő, 1965. aug. 18.)58
Az MSZMP Közgazdasági Elméleti Munkaközösségének vitái: A nemzeti jövedelem számításról (Társadalmi Szemle, 1964.)67
A. Arzumanjan: azdaságunk időszerű fejlesztésének problémái (A Pravda cikke, magyar fordítás "Cikkek a nemzetközi sajtóból", 1964. március 3-i szám) (Sokszorosítás)79
A szocialista nemzetközi munkamegosztás alapelvei (Társadalmi Szemle, 1962. 7. sz.)94
A. Alekszejev - L. Ivanova: A KGST tagországai gazdasági fejlődésének távlatai (MTI Dokumentumok VIII. évf. 10-es szám)115
Vajda Imre: Magyarország helyzetének átalakulása a nemzetközi munkamegosztásban (Közgazdasági Szemle, 1965. 4. sz.)127
A szocialista világpiaci ár (Tanulmánykötet) Bevezetés. (Kossuth, 1965.)146
S. Kuzinsky: Gazdasági kapcsolatok szocialista és kapitalista államok között (Béke és Szocializmus, 1965. 7.)157
Dr. Augustinovics Mária: Pénzügyek a szocializmusban (Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1963.)169
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem