Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Confessio 1987/3.

A magyarországi Református Egyház Figyelője - XI. évfolyam 3. szám

Előszó

Részlet a kötetből:

"Amit a világban nem volt, nem lehetett hatalma megvalósítani Áprily Lajosnak, véghezvitte a költészetében: a szeretetet és a szelídséget a legfőbb törvény rangjára emelte.... Tovább

Előszó

Részlet a kötetből:

"Amit a világban nem volt, nem lehetett hatalma megvalósítani Áprily Lajosnak, véghezvitte a költészetében: a szeretetet és a szelídséget a legfőbb törvény rangjára emelte. Az életféltő nyugtalanság, a vígasz embermelegét sugárzó részvét, a fegyvertelen örömök és az egyetemes testvériesülés költője lett, alkatának legnemesebb erőit, legtisztább lehetőségeit felismerő tudatossággal. Szemérmesen önleplező indulásakor - a nagyenyedi Bethlen Kollégium jól ismert professzoraként - nemcsak különös hangzású költőnevet választott a családi helyett (fiára, Jékely Zoltánra hagyva az anyakönyvbelit - ő tegye majd csillagfényűvé), hanem az erdélyi irodalomban mindenkitől megkülönböztető minőségideával és formaművészettel lepte meg olvasóit. Mintha régi „növésterv" teljesedett volna.
A fiatal költőjelöltnek valóban voltak korai ábrándjai arról, hogy nagyra nő, a növekedés célszerű programját azonban nem hordta a sejtjeiben. 1905-ben ezt írta naplójába: „Fölébredt bennem újra a költő. Lázas eksztázisban voltam. Különösen Petőfi példája lelkesít. Alkotni szeretnék, nagyot, hatalmasat. Még nem késő, hiszen még csak tizennyolc éves vagyok." Ekkor bizonyára nem hitte volna, hogy harmincnégy esztendős korában lát majd napvilágot az első kötete. Mindenesetre a naplóba jegyzett merész reménytől a Falusi elégia megjelenéséig hosszú volt az út, a leendő költőnek sokáig kellett még küzdenie tehetsége belső ellenerőivel.
Túl a parajdi gyermekkor boldog védettségtudatának évein, amikor a szülői (kivált az anyai) szeretet - lélektani remeklésül - még idillt varázsolhatott a féltett egyetlen köré, s túl a kora ifjúság cél villantó és kalandszövő idején is, Áprily (pontosabban: Jékely) Lajos mindinkább összebékíthetetlen örökségek, egymással feleselő hajlamok menthetetlen áldozatának érzi magát, s a hit sem él benne, hogy a természetében fölismert anyai és apai örökségek szembeszökő ellentétét valamikor is összhangba fogja, hogy a költői érzékenységet és képzelőerőt, a vallásosságot és mély érzelmeket - az anyai részt - közös nevezőre hozhatja a könyörtelenül önelemző tudattal, az „ölő iróniával" s az ironikus önelemzés eredményeképp gyakran elhatalmasodó reménytelenséggel és céltalanságérzettel." Vissza

Tartalom

Tisztelgés Áprily Lajos emlékének születése 100. évfordulóján
Győri János: Ábeli győzelem 3
Vita Zsigmond: Reményik Sándor és Áprily Lajos leveleiből 7
Áprily Lajos levelei Mátyás Ernőhöz (Sas Péter bevezetőjével) 13
Tőkéczki László: Áprily Lajos és a Protestáns Szemle 16
Dokumentumok a Protestáns Szemle műhelyéből - Áprily Lajos levelei Juhász Gézának (Közzétette: Lévay Botond) 20
Lőrincze Lajos: Találkozásaim Áprily Lajossal 27
Tálasi Istvánné Varga Anna: „Nyitva van az aranykapu..- Emlékképek Áprily Lajosról, a Baár-Madas Református Leánynevelőintézet igazgatójáról 37
Hardi Péter: Áprily Lajos, a református énekeskönyv műfordítója 47
Elzbieta Cygielska: Áprily Lajos lengyel barátai 52
Petrőczi Éva: Áprily-töredékek 56
Gyökössy Endre: Egy Visegrád-völgyi találkozásra emlékezvén 57
Saitos Lajos: Tavalyi ág - Áprily Lajos emlékének (vers) 60
Nagy Zsuzsa: Alapítvány Áprily Lajos emlékezetére 60
SZÉPMÍVESSÉG
Tóth-Máthé Miklós: A szabadság nótáriusa 62
Kovács Vilmos: Holnap is élünk (Részlet a regény redakciójából) - Közzétette és a bevezetőt írta: M. Takács Lajos 76
Gulyás Pál kiadatlan tankönyvéből („A Kalevala: az Ipar hőskölteménye")
Közzétette és a bevezetőt írta: Lisztóczky László 84
Czakó Gábor: 5 a 77 magyar rémmeséből 91
TANÚSÁG
Tóth Károly: „A közeledés útján elindultunk..- Az esztergomi érseket köszöntő beszéd 93
Tenke Sándor: Felelősségünk az ifjúságért 94
Rab Zsuzsa - Sobor Antal: Búcsú Bódás Jánostól 97
Harsányi István: Képes titkok nyomában. Beszélgetések Képes Gézával 101
Pomogáts Béla: Egy fordulat következményei - Bánffy Miklós működése a harmincas és negyvenes években 112
Szilágyi Attila: „Hozzatok dalt 117
FIGYELŐ
Ferenci Vera: Amit szívedbe rejtesz - Jordán Tamás József Attilája (Színház) 119
Bibó István: Baranyai református templomokról (Fényképkiállítás) 121
Balogh Péter: Templomépítészetünk ma - Gondolatok Rév Ilona könyvéről 122
Alexa Károly: Borbándi Gyula: Józan és bölcs számvetés - A magyar emigráció életrajza 1945-1985 (Könyvismertetés) 125
Híreink 128
Angol nyelvű tartalomjegyzék 128
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem