A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Ipargazdasági Szemle 1981/1-4.

XII. évfolyam 1-4. szám

Tartalom

1. szám:
Szikszay Béla: Az iparirányítás korszerűsítése 7
Beck Tamás: Általános és sajátos vezetői feladatok a magyar iparvállalatok irányításában 12
Berkó Lilli: A vidéki ipartelepek helye a vállalati struktúrában 19
Garami Ottóné: A külföldi technika átvétele és a hazai kutatás-fejlesztés 32
Sternthal János: Alkatrész-kereskedelem a magyar gépiparban 51
NEMZETKÖZI TAPASZTALATOK - TUDOMÁNYOS ÉLET
Az MTA Ipargazdasági Bizottságának ülése 68
Interjú a Termelékenységi Szövetség főtitkárával 72
Az Ázsiai Termelékenységi Szervezet kongresszusa 76
A beruházások társadalmi költség-haszon elemzése 79
Az önigazgatású jugoszláv vállalatok sajátosságai 84
A termelőerők fejlesztése és telepítése a Szovjetunióban 88
A felújítási-modernizálási folyamat Lengyelországban 90
A svájci ipar és jövője 92
Tanulhat-e egymástól a közgazdaságtan és a szociológia? 96
Tudományos fokozatok 98
Felhívás előadások benyújtására 100
SZAKIRODALOM
Simon Ferenc (szerk.): Vezetési ismeretek 102
Iparvállalati tervezés 104
Illés Mária: Vállalati munkaügyi politika 109
A kelet-nyugati kooperáció nyugati szemmel (K.-E. Schenk - A. W. von Czege könyvéről) 111
W. J. Abernathy: Termelékenységi dilemma: akadályok az autóipari innováció
útjában 114
Új könyvek 116

2. szám:
Nyitrai Ferencné: Iparunk helyzete a 80-as évek elején
A 80-as évek vállalati szemmel 15
Botos Balázs: A struktúrafejlesztés komplexitásáról 27
Y. Chaigneau: A munkafeltételek javításának hozzájárulása az ipari stratégia sikeréhez 38
Demeter Katalin: A vállalati tervezés helyzete egy empirikus felmérés tükrében 43
NEMZETKÖZI TAPASZTALATOK - TUDOMÁNYOS ÉLET
Iparunk kilátásai a 80-as évekre. Az MKT konferenciája 55
Nemzetközi szeminárium a strukturális alkalmazkodásról 58
Mikroelektronika, termelékenység, foglalkoztatottság 61
Szerszámgépipari termelékenységelemzés 66
Az SZKP gazdasági stratégiája és a XI. ötéves terv 69
Egységes tudományos-műszaki politika igénye a Szovjetunióban 72
Csehszlovák szakértő az innováció és a tervezés kapcsolatáról 76
Iparpolitika és tervezés Franciaországban 80
Vállalati tervezés az osztrák iparban 83
Tudományos fokozatok 88
SZAKIRODALOM
Cotel Kornél: Vállalati folyamatok rendszerszemléletű szervezése 90
Bartók István: A fővállalkozás. A beruházások megvalósításának korszerű módja 93
Szovjet könyv a gazdasági mechanizmus korszerűsítéséről 98
M. E. Porter: Versenystratégia 100
Új könyvek 102

3. szám:
Olvasóinkhoz! 7
TANULMÁNYOK
Fülöp Sándor: A vállalaton belüli irányítás egy fejlesztési alternatívája 9
Kiefer Márta: Az ipar és a belkereskedelem kapcsolata a háztartási villany- és gáztűzhelyek példáján 18
Bánky András: A termelés és az értékesítés kapcsolata a cipőiparban 31
Karel Zeman: Strukturális alkalmazkodás Csehszlovákiában 43
NEMZETKÖZI TAPASZTALATOK - TUDOMÁNYOS ÉLET
Tanácskozás a tudományos-technikai haladás társadalmi-gazdasági összefüggéseiről 58
Az MTA Ipargazdasági Bizottságának ülései 61
Az Ipargazdaságtani Kutatócsoport 1976-80. évi tevékenységéről 64
Műszaki haladás és gazdaságpolitika 79
Prognózisok és a gazdasági fejlődés irányzatai a Szovjetunióban 83
Tanácsadás a kis- és középvállalatok számára 87
Változások a svéd iparvállalatok belső szervezetében 90
Munkatermelékenység és foglalkoztatottság az NDK-ban 92
Nyersanyagforrások és strukturális alkalmazkodás 97
SZAKIRODALOM
Inotai András: A regionális integrációk az új világgazdasági helyzetben 100
Pálinkás Jenő: Az ipari kutatás tervezése és szervezése 105
Bujtás László: A vállalati struktúrák főbb innovációs hatásterületeinek gazdasági és iparjogvédelmi értékelése 109
A kutatás és az innovációk irányítása 111
Környezetünk alakítása és a természeti erőforrások gazdaságtana 115
Új könyvek 118

4. szám:
Sós Gyula: Személygépkocsialkatrész-gyártásunk termelékenysége 7
Bagó Eszter: Piacorientáció és vállalati méretek - a textilruházati ipari szövetkezetek példáján 18
Róna Ágnes: Termelés és értékesítés az építőanyag-iparban 36
Bo Carlsson: Az ipar támogatása Svédországban 49
Szerkezeti változások az iparban és a fejlődő országok 62
NEMZETKÖZI TAPASZTALATOK - TUDOMÁNYOS ÉLET
Az MTA Ipargazdasági Kutatócsoportjának kutatási terve az 1981-85. évekre 73
Nemzetközi konferencia a 80-as évek szervezési feladatairól 79
Nemzetközi konferencia az ipariszervezet-kutatásokról 86
A nagy- és kisvállalatok szerepe a mai tőkés gazdaságban 89
Ipari csoportok Franciaországban 92
UNIDO-tanulmány a beruházási javakat termelő ágazatokról 98
A gazdasági mechanizmus kérdéseinek megközelítése a Szovjetunióban 102
A technológiai alternatívák társadalmi-gazdasági értékelése 105
A nyugat-európai feldolgozó ipar strukturális változásai a 70-es években 109
Tudományos fokozatok 114
SZAKIRODALOM
Inzelt Annamária: Versenyképesség és az ipari struktúra változása 115
V. P. Kraszovszkij (szerk.): Az időtényező a beruházások tervezésében 118
J. Garscha: Stabilitás és rugalmasság a szocialista gazdaságban 121
Két könyv a tőkésországok struktúrapolitikájáról 123
Új könyvek 125
Az Ipargazdasági Szemle 1981. évi számainak tartalomjegyzéke 127
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Ipargazdasági Szemle 1981/1-4. Ipargazdasági Szemle 1981/1-4. Ipargazdasági Szemle 1981/1-4. Ipargazdasági Szemle 1981/1-4. Ipargazdasági Szemle 1981/1-4. Ipargazdasági Szemle 1981/1-4.

A kötetek gerincei kissé elszíneződtek, kopottak, töredezettek.

Állapot:
1.980 ,-Ft
10 pont kapható
Kosárba