Több mint 59.000 kötet Vallás témakörben , 20% kedvezménnyel!

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Ipargazdasági szemle 1982/1-4.

XIII. évfolyam 1-4. szám

Tartalom

Tanulmányok
Bagó Eszter: Az agrárpolitika néhány tapasztalata az ipar szemszögéből7
Bagó Eszter: Vállalkozás és diverzifikáció249
Bakos László: A vertikális vállalat eredmény típusú ösztönzési rendszerének alapelvei115
Balogh Sándor: Az élelmiszer-ipari termékinnovációs folyamat sajátosságai és jelenlegi helyzete82
Bánky András: Az ipari tevékenység a magyar mezőgazdaságban78
Borszéki Zsuzsa: A világgazdasági prognózisok: iparunk fejlődésének nemzetközi keretei52
Botos Balázs: Iparpolitikánk mozgástere52
Chernenszky László: Az ipar exportgazdasági vizsgálatainak néhány tapasztalata169
Cotel Kornél: A több dimenziós szervezetek és konfliktusaik32
Faragó Katalin: A reálfolyamatok és a tervezési ciklusok illeszkedése iparvállalatainknál151
Frank Tibor: Az alkotó szellemi munka hatékonyságának egyes kérdései140
Fülöp Sándor: Az ármechanizmus változásainak tapasztalatairól95
Gács János: Passzív beszerzési magatartás és az alkalmazkodás lehetőségei262
Gömöri András: A munkavállalói magatartás vizsgálata egy vállalat fiatal dolgozóinak körében217
Grolmusz Vince: A tudományos kutatások helye és szerepe az innovációs folyamatokban121
Hajdú Tibor: A bér- és keresetszabályozás tapasztalatai és célszerű fejlesztésének irányai az iparvállalatoknál108
Halász Csaba: Vállalkozás és verseny az építőiparban203
Hegedűs Miklós: A hazai energiaszektor fejlesztéspolitikai megítélése a változó világgazdasági feltételek között70
Horváth Iván: Versenyképes irányítási rendszer hatásmechanizmusa és kialakításának problémái a TTF korszakában133
Hoványi Gábor: A sikeres innovációk néhány sajátossága55
Huszár Józsefné - Bod Péter Ákos: Változások és kérdőjelek a vállalati középtávú tervezésben145
Iványi László: A vállalati munkaerő-felhasználás hatékonyságának növelési lehetőségei177
Kertész Iván - Kiss Lajos: Hatékonysági tartalékok feltárása a termelővállalatok beszerzési és értékesítési tevékenységében268
Kőszegi László: A távlati iparfejlesztés tervezésének néhány kérdése58
Laki Mihály: Megszűnés és összevonás242
László János: Iparpolitikai célok és az árrendszer 1976 és 1981 között89
Lendvai István: A termelési szerkezet alakulását befolyásoló tényezők az iparban64
Lóránt Károly: Az 1956-78-as időszak ipari fejlődésének néhány tapasztalata39
Lovas László: Az élőmunka-holtmunka helyettesítés mint a munkaerő hatékony felhasználásának eszköze181
Löblin János: Stabilitás és rugalmasság az árfolyam-politikában - kapcsolódási pontok az üzletpolitikában102
Ifj. Marosán György: A vállalatok fejlődési pályája és a műszaki fejlesztés stratégiaváltozásai126
Méhes Lajos: Iparpolitikánk néhány időszerű kérdése17
Molnárné Venyige Júlia: Vállalati felső vezetők szakmai életúttípusai210
Papanek Gábor: A vállalati középtávú tervezés szerepköre157
Parányi György: A vállalati gyártmánystruktúra alakításának és a gyártás technikai alapjainak összefüggése a gépiparban76
Román Zoltán: A magyar ipar helyzete és fejlesztésének problémái7
Sándorné Szennyessy Judit: A gépipari vállalatok piaci magatartásának főbb jellemzői229
Sárkány Péter: A termékszerkezet alakításánál felhasználható exportgazdaságossági mutatókról164
Stark Antal: Iparfejlesztésünk KGST és hazai környezetének fejlődési tendenciái46
Sterntal János: A gépipari kooperáció arányainak, jellemzőinek változásai22
Sterntal János: Rugalmas alkalmazkodás, kooperáció és szervezet a gépiparban256
Tóth Imre Zoltán: Vállalati stratégia és vezetési rendszer222
Ványai Péterné - Végső Béla: Termelékenységalakulás a lelassult gazdasági növekedés időszakában188
Vékás István: Állami beavatkozás és iparpolitika Franciaországban39
Vértes Ágnes: A szerszámgépfejlesztés sikeres piaci stratégiái236
Weöres Lászlóné: A gazdaságosság gyakorlati érvényesülésének vizsgálata a vállalati beruházásoknál196
Nemzetközi tapasztalatok - Tudományos élet
A bolgár iparfejlesztés a 80-as években100
A csehszlovák iparfejlesztés a 80-as években105
Az MTA Ipargazdasági Bizottságának üléséről75
Az 1982. évi Közgazdász Vándorgyűléséről69
A fejlődő országok és az NSZK ipara közötti verseny129
Ipari fejlődés és ágazati politika a holland gazdaságban85
Kerekasztal-konferencia a piaci struktúrák elemzéséről81
A kínai gazdaság fejlesztési irányelvei82
A K+F tevékenység költségvetési támogatása92
A munka minőségének javítása a tőkésországokban116
Összeírás az ipargazdasági kutatásokról78
A rugalmas automatizálásról92
A svéd ipari kilátásai a 80-as évekre109
Szeminárium a KGST-országok iparfejlesztési stratégiájáról98
Távlati tervezés a tőkés vállalatoknál96
Technológia, termelékenység, foglalkoztatottság Belgiumban121
Tudományos fokozatok101
UNIDO-szeminárium a KGST-országok iparának struktúrális változásáról78
Vállalati előrejelző-figyelmeztető rendszerek89
Szakirodalom
Barta Györgyi - Enyedi György: Iparosodás és a falu átalakulása114
Bessenyei Lajos - Gidai Erzsébet - Nováky Erzsébet: Előrejelzés, megbízható, valóság135
H. W. de Jong (szerk.): Az európai ipar szerkezete137
H. H. Kinze - K. Müncheberg - H. Sange: Hosszú távú tervezés142
Könyvek a szocialista integrációról118
Könyvekről röviden121
Palánkai Tibor: A nyugat-európai integráció104
Zeller Gyula: A termelővállalatok kereskedelmi tevékenységének szervezése110
Új könyvek125
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Ipargazdasági szemle 1982/1-4. Ipargazdasági szemle 1982/1-4. Ipargazdasági szemle 1982/1-4. Ipargazdasági szemle 1982/1-4.

A borítók széle enyhén sérült. A lapélek elszíneződtek.

Állapot:
1.980 ,-Ft
10 pont kapható
Kosárba