A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Közgazdasági Szemle 1998. január-december I-II.

A Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézetének folyóirata/XLV. évfolyam 1-12. szám

Tartalom

1. Cikkek
Ábel István-Polivka Gábor: A bankpiaci verseny Magyarországon
a kilencvenes évek elején
Antal László: A kiigazítás - ahogy én látom
Árvái Zsófia - Vincze János: Valuták sebezhetősége - pénzügyi válságok
a kilencvenes években
Bora Zoltán: A tisztességes elosztás mikroökonómiai elmélete
Barabás Gyula - Hamecz István - Neményi Judit: A költségvetés finanszírozási
rendszerének átalakítása és az eladósodás megfékezése - 1. rész.
Magyarország tapasztalatai a piacgazdasági átmenet időszakában
Barabás Gyula - Hamecz István - Neményi Judit: A költségvetés finanszírozási
rendszerének átalakítása és az eladósodás megfékezése. Magyarország
tapasztalatai a piacgazdasági átmenet időszakában - II. rész
Csaba László: Közép-Európa uniós érettségéről
Csáki Csaba: Közép-Kelet-Európa és a volt Szovjetunió agrárgazdasága
a kilencvenes évek második felében
Csanádi Mária - Páczi Erzsébet: Környezetvédelem a privatizáció közegében
Dedák István: Államadósság és gazdasági növekedés
Earle, J. S. - Telegdy Álmos: A romániai tömeges privatizációs program
eredményei. Első kísérleti elemzés
F. Liska Tibor: A Liska-modell
Fertő Imre: Az agrárpolitika politikai gazdaságtana I. A kormányzati politikák
modellezése a mezőgazdaságban
Fertő Imre: Az agrárpolitika politikai gazdaságtana II. Az agrárpolitikák
magyarázata
Fertő Imre: Az agrárpolitika politikai gazdaságtana III. Vegyes motívumok
az agrárpolitikában: termelő és ragadozó politikák
Gábor R. István: „Reményvesztett dolgozók" a fejlett piacgazdaságban
Gergely István: Tízéves az adóreform
Hámori Balázs: Kutyastratégiák: fenyegetés, sarcolás, erőszak az átmeneti
országok fejlődő piacain
Héthy Lajos: A megállapodásos bérpolitika Magyarországon
Hüttl Antónia - Surányi Bálint - Vita László: A gazdasági növekedés és fejlettség
paradoxona a kelet-közép-európai átmenetben
Kertesi Gábor - Köllő János: Regionális munkanélküliség és bérek
az átmenet éveiben. A bérszerkezet átalakulása Magyarországon - II. rész
Király Júlia: A makroökonómia vége, avagy egy megkésett Nobel-díj (Róbert E. Lucas)
Laky Teréz: Változó fogalmak a munka változó világában
Mátyás Antal: Adalék Heller Farkas elméleti munkásságához
Micklewright, John - Nagy Gyula: Segélyezés, életszínvonal és ösztönzés
a munkanélküli-járadék kimerítése után
Mikolasek András: A magyar árfolyamrendszer egy elméleti kerete
Nagy András: A jóléti rendszer Franciaországban
Páldi Katalin: A külkereskedelem szerkezeti átalakulása, 1995-1997
Rimler Judit: Kreativitás és vállalkozás (Vizsgálódások Schumpeter nyomában)
Román Zoltán: Az EU-csatlakozás és a kis- és középvállalati szektor
Simonovits András: Az új magyar nyugdíjrendszer és problémái
Szabó Katalin: Kihelyezési hullám. A piac térhódítása a vállalati hierarchiák
rovására
Szabó Miklós: Együttélő nemzedékek, generációk közötti transzferek, játékelmélet
Szapáry György - Jakab M. Zoltán: A csúszó leértékelés tapasztaltai
Tardos Márton Sikeres e a privatizáció? Magyarországi tapasztalatok (1990 1997)
Tóth István János: A vállalatok pénzügyi fegyelme és növekedési képessége
az átalakuló gazdaságban
Tóth István János: A vállalkozások tulajdonosi kapcsolatai Magyarországon
1992-1996 között
Várhegyi Éva: A magyar banktulajdonosi szerkezet sajátos vonásai
Voszka Éva: Privatizációs végjáték
Zakai Ernő: Általános egyensúlyi modellek alkalmazása gazdaságpolitikai
elemzésekre
Zsolnai László: A felelős gazdasági döntéshozatal modellje
2. Kelet és Nyugat között
Csepeli György- Örkény Antal-Kim Lane Scheppele: A kelet-európai
társadalomtudomány szerzett immunhiányos betegségének tünetei
3. Európai Unió
Balázs Péter: Szempontok a magyar EU-csatlakozás előny-hátrány mérlegének
kidolgozásához
Békés Gábor: Optimális valutaövezetek, gazdasági integráltság és hasonlatosság:
az Európai Unió példája
Fötsz Attila: A monetáris unió és Magyarország
Gál Péter: A bankrendszer átrendeződése és az euró. Alkalmazkodási
lehetőségek és határok
Kengyel Ákos: Regionális támogatások és a kohézió korlátai az Európai Unióban
Práger László: A nyolcvanas évek kiterjesztett nyitottságelmélete és napjaink
magyarországi reálfolyamatai
Mez Margit: Töprengés a start előtt a Gazdasági és Monetáris Unióról
Bródy András: Az újraelosztásról
Köves András-Szomuely László: Antal Lás
4. Vita
és a boszorkányok
5. Műhely
Antalóczy Katalin - Sass Magdolna: A bérmunka szerepe a világgazdaságban
és Magyarországon
Garai László: Az exkluzivitás ára
Kézdi Gábor: Az önbevalláson alapuló kereseti adatok érvényessége
Kocsis Tamás: Szennyezéselhárítás és technológiai fejlődés a környezetgazdaságtanban - mikroökonómíai elemzés
Kőhegyi Kálmán: A kisvállalkozói szektor tagolódása
Simon György: Növekedési tényezők, ár-, bér- és profiti mechanizmuis a modem gazdaságban
Szanyi Miklós: Ipari beruházások az átalakuló országokban. Egy empirikus
felmérés eredményei
6. Szemle
Mohácsi KáUnán: A magyarországi élelmiszer-forgalmazás
kereskedelem (az áfészek) lehetőségei a szövetkezeti
7. Megemlékezés
Abay (Neubauer) Gyula emléktáblájának felavatása (Barcza Tibor)
Egy rendkívüli ember. Kovács János (1926-1997) (Falusné Szikra Katalin)
„Jelen voltam, és láttam, hogy így történt..." Kornai János 70 éves
Kornai - a kortársak szemével (Chikán Attila)
Kornai a kortársak szemével (Csaba László, Gábor R. István, Király Júlia,
Laki Mihály, Marer Pál Mátyás Antal, Oblath Gábort Petschnig Mária
Simonovits András, Vajda Mihály, Vámos Tibor, Várhegyi Éva)
Lipták Tamás halálára (Kornai János)
Malinvaud, Edmund: Megjegyzések a gazdasági rendszerek értékeléséről
8. Évforduló
Báger Gusztáv - Szabó-Pelsőczi Miklós: A Marshall-tervtől az új egyensúlyi
helyzetek felé
Palánkai Tibor: Ötvenéves a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem
9. Hozzászólás
Megjegyzések Simonovits András Az új magyar nyugdíjrendszer és problémái
című tanulmányához (Németh György)
10. Tudományos tájékoztató
A közgazdasági könyvkiadás helyzete Magyarországon (Király Júlia)
Az Európai Gazdaság-összehasonlító Társaság (EACES) ötödik
konferenciája (Wim Swaan)
Nemzetközi konferencia a kis- és középvállalatok helyzetéről
a közép- és kelet-európai országokban (Román Zoltán)
11. Könyvismertetés
A nagyvállalatok a (politikai) kapitalizmusban (Voszka Éva:
A dinoszauruszok esélyei) (Csaba László)
Az átalakulás átalakulása? Zecchini, S. (szerk.): Lessons from Economic
Transition. (Frank Bönker)
Egy nagyszerű könyv margójára. Erős Gyula: Árszínvonal, árfolyam,
infláció (Huszti Ernő)
Illés Mária: Vezetői gazdaságtan (Papanek Gábor)
Kornai János: Az egészségügy reformjáról (Dr. Bálint Géza)
Kozma Ferenc: A körültekintő vállalkozás. A menedzser közgazdasági
szemlélet (Németh György-Papp Ilona)
Közgazdaságtani időutazás. Ágota Gueullette: Politique écinomique estérieure
dans un modele marxiste: le cas soviétique (1917-1947) (Török Ádám)
Szamuely László-Csaba László: Rendszerváltozás a közgazdaságtanban
közgazdaságtan a rendszerváltozásban (Török Ádám)
Törzsök Éva: Ausztria agrárgazdasága az Európai Unióban. Egy integráció
pillanatképei (Blahó András)
Világjelenség a beruházásokról - tradicionális társaságok, piaci szerkezet
és versenypolitika (Blahó András és Dóra Szilvia)
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem