Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

962.496

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Csabacsűd (dedikált példány)

Története és népélete

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Csabacsűd Nagyközség Önkormányzat
Kiadás helye: Csabacsűd
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 775 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 978-963-12-0260-1
Megjegyzés: Dr. Sindely Pál szerkesztő és egyik szerző által dedikált példány. Fekete-fehér fotókkal. További szerzők a könyvben.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Csabacsűd nagyközség egy viszonylag fiatal település Békés Megyében, Szarvas várostól - a történelmi Magyarország mértani közepétől - 10 km-re, a 44-es főközlekedési út mellett található.
A... Tovább

Előszó

Csabacsűd nagyközség egy viszonylag fiatal település Békés Megyében, Szarvas várostól - a történelmi Magyarország mértani közepétől - 10 km-re, a 44-es főközlekedési út mellett található.
A település már a középkorban lakott hely volt, de a történelem vérzivataros időszakaiban elpusztult. Újkori történetét 1924-től datáljuk, amikor az itteni tanyákon lakó gazdák önállósodási törekvései meghallgatásra találtak, s az akkori belügyminiszter úr engedélyezte Csabacsűd önálló településsé alakulását. Az itt élő dolgos, szorgalmas emberek alapították és alakították községünk településszerkezeti formáját, folyamatosan fejlesztették infrastruktúráját, kialakították intézményeit, formálták közösségi, társadalmi életét. Vissza

Tartalom

KÖSZÖNTŐ (Molnár József) 12
POZDRAV (Jozef Molnár) 13
BEVEZETÉS 15
I. RÉSZ: CSABACSŰD TERMÉSZETI KÖRNYEZETE
A település földrajzi helyzete, fekvése 17
Földtani adottságok, felszínfejlődés 17
Éghajlati jellemzők 18
Vízrajzi adottságok 24
Talajtani adottságok 26
Növényzet és állatvilág 29
A „Csabacsűdi táj" mai arculata 32
Csabacsüd földrajzi nevei 33
II. RÉSZ: CSABACSŰD TÖRTÉNETE (1924-ig)
1. fejezet: Csabacsűd falu története a középkortól 43
A falu nevének származtatása 43
Csabacsűd, mint településnév véglegesítése 44
Tárgyi emlékek a falu határából 45
Csabacsűd Árpád-kori temploma 48
A középkori falu a XV-XVI. században 51
A település, mint Csabacsűd puszta 54
2. fejezet: Reformkori gondolkodók Csabacsűdön 60
Zálogát jövőnknek... - B. Eötvös József 60
Eötvös József: Csabacsűdön írt gondolatok (válogatás) 66
Trefort Ágoston Csabacsűdön eltöltött évei 71
Gazdálkodás a Trefort-majorban -72
Naplószerű levelek Csabacsűdről 75
Trefort Nap Csabacsűdön (Surina Györgyné) 76
Eötvös Loránd csabacsűdi emlékei 78
Atyámhoz (Eötvös Loránd verse) 81
Anyámnak (Eötvös Loránd verse) 82
3. fejezet: Az I. világháború, a nagyháború 84
Az I. világháború, a nagyháború 84
Emlékiratok is őrzik az emléküket 88
III. RÉSZ: CSABACSŰD NAGYKÖZSÉG TÖRTÉNETE (1924-)
1 fejezet: Csabacsűd község megalakulása 1924-ben 92
2. fejezet: Az újjáalakult község története 1945-ig 97
A község belterületének honfoglalása 97
A mintafalu gondolata és terve 101
A falu építése FAKSZ segítséggel 103
A község élete 1944-ig 106
A község élete a szovjet hadsereg árnyékában 119
3. fejezet: A földosztástól a rendszerváltásig 1945-1990 122
A Nemzeti Bizottság megalakulása 122
A községi tanács megalakulásáig 123
A földosztás szerepe a község életében 126
A földosztás utáni időszak 1948-ig 128
Tömegszervezetek alakulása 129
A községi tanácsok megalakulása, tevékenysége 130
Ideiglenes Nemzeti Bizottság 1956-ban 132
A községi tanácsok szerepe és tevékenysége a rendszerváltásig 135
A termelőszövetkezetek megalakulása 141
Az első csoportok élete, működése 142
A termelőszövetkezetek újjászervezése 145
Az egyesített Lenin TSz gazdálkodása 147
A Szőrhalmi Legeltetési Társulat 152
Csabacsűdi Állami Gazdaság működése 153
4. fejezet: A község élete a rendszerváltástól napjainkig 158
IV. RÉSZ: TÁRSADALMI, GAZDASÁGI ÉLET
A nagyközség településszerkezetének fejlődése 176
Demográfiai sajátosságok 180
Külterületi és belterületi népesség 181
Nemzetiségi és vallási kötődés 184
A lakosság korcsoportonkénti megoszlása 185
Jövedelmi és infrastrukturális viszonyok 186
Foglalkoztatási szerkezet 187
A mezőgazdasági jellemvonások elemzése 189
A birtokviszonyok néhány sajátossága 189
Növénytermesztés és állattenyésztés 196
Az erdő és vadgazdálkodásról 200
Mezőgazdasági termeléssel foglalkozó vállalatok és cégek 201
A nagyközség közlekedési helyzete 205
Közúti közlekedés 205
Vasúti közlekedés 206
Szolgáltatás és kereskedelem 210
Vendéglátás és idegenforgalom 217
A nagyközség kommunális ellátottsága 218
Energiagazdálkodás 220
Vízgazdálkodás 220
Hírközlés 222
A takarékszövetkezet története 223
Csabacsűdi posta története 226
Hulladékkezelés 228
Szép környezetben 229
V. RÉSZ: CSABACSÜDI ISKOLÁK TÖRTÉNETE
1. fejezet: Elemi iskoláktól a Trefort Ágoston általános iskoláig 230
A Kita-tanyai iskola szerepe az oktatásban 230
Az uradalmi iskolák jelentősége 234
A csabacsűdi belterületi általános iskola története 237
2. fejezet: A csabacsűdi óvodák története 248
VI. RÉSZ: AZ EGYHÁZGYÜLEKEZETEK TÖRTÉNETE
1. fejezet: Az evangélikus gyülekezet története 255
A megalakulás előzményei 255
Chován József csabacsűdi szolgálata 1927-1951 256
Zátonyi Pál lelkész 25 éves szolgálata 1951-1976 265
Nobik Erzsébet lelkésznő szolgálata 1976-1981 271
Deme Zoltán lelkész szolgálata 1981-1987 273
Pathó Gyula lelkész szolgálata 1987-1996 275
Láng Pál szolgálata 1996-tól napjainkig 277
Harang csendül, ének zendül 283
2. fejezet: A római katolikus egyházközség rövid története 286
3. fejezet: A baptista gyülekezet eseményei 291
4. fejezet: A reformátusok gyülekezetének rövid története 294
5. fejezet: Csabacsűdi temetőkert 295
Halottak napján - vers (Kis István Mihály) 302
VII. RÉSZ: CSABACSŰD NAGYKÖZSÉG KÖZÉLETE
1. fejezet: Az önkormányzat felépítése, tevékenysége 303
A nagyközség címere, pecsétje 303
Csabacsűd község bírói (1925-1949) 304
Csabacsűd község jegyzői (1925-1949) 304
Csabacsűd község képviselői, elöljárói, tisztségviselői (1925-1949) 305
Csabacsűd községi tanácsának vb. elnökei, elnökhelyettesei/1950-1990) 310
Csabacsűd községi tanácsának vb. titkárai (1950-1990) 310
Csabacsűd községi tanácsának képviselői, tisztségviselői (1950-1981) 311
Csabacsűd nagyközségi közös tanács képviselői, tisztségviselői (1982-90) 316
Csabacsűd nagyközségi tanács bizottságai (1982-1990) 318
Csabacsűd nagyközség önkormányzati tisztségviselői (1990-2014) 320
Csabacsűd nagyközség önkormányzatának jegyzői (1990-2014) 320
Csabacsűd nagyközség önkormányzatának bizottságai (1990-2014) 321
Csabacsűdi intézmények dolgozói 1990-ben 323
Csabacsűdi intézmények dolgozói 2014-ben 326
Csabacsűd Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2014 329
Országgyűlési képviselők 1960-tól 332
Díszpolgárok és kitüntetettek 333
A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás tevékenysége 336
Szlovák Önkormányzat Csabacsűdön (Fehér Jánosné) 340
2 fejezet: Csabacsűdön működő civil szervezetek, alapítványok 342
Csabacsűdi Szlovák Kör Egyesület (Fábri Melinda Judit) 343
Csabacsűdi Mozgáskorlátozottak Egyesülete (Simon Istvánné) 345
Szülők a Csabacsüdi Gyermekekért Egyesület (Pusztámé Tusjak Tünde) 347
Csabacsüdi Nyugdíjas Klub (Kovács Andrásné - Juhász István) 350
A 35 évfordulót ünnepelték a csabacsüdi nyugdíjasok (Lipták Judit) 352
Csabacsűdi Foltvarrók Baráti Köre (Szebegyinszkiné Janecskó Judit) 353
Csabacsűdiek Baráti Köre Hagyományőrző Egyesület (Jansik Györgyné) 356
Csabacsűdi Hagyományőrző Népdalkör és Citerazenekar (Major József) 359
Tiszta Környezetünkért Alapítvány (Gilanné Radványi Rózsa) 363
Csabacsűdi Nagycsaládosok Egyesülete (Farkas Imréné) 365
Csabacsűdi Polgárőrség (Szloszjár János) 366
A Magyar Vöröskereszt csabacsűdi szervezetéről (Czesznak Jánosné) 368
A Vöröskereszt Csabacsűdi Alapszervezete (Rácz Csabáné) 371
3. fejezet: Hagyományok és rendezvények a nagyközségben
1848-as hagyományok ápolása 372
Emlékezés a Hősökre 376
Kitelepítettek Emléknapja 379
Népszerűek a csabacsűdi falunapok 381
Kukoricaünnepek Csabacsűdön 382
Civilszervezetek találkozói 386
Csabacsűdiek a hagyományőrző aratóünnepeken 388
Hagyományos Gyermeknapok 389
4. fejezet: Az egészségügyi és szociális helyzet
Az egészségügy történeti áttekintése 392
5. fejezet: Kulturális élet a községben
A kulturális élet sajátosságai 405
Könyvtári tevékenységek 414
6. fejezet: Testnevelés és sportélet a községben 419
A legnépszerűbb sportág a labdarúgás 419
Békés Megyei Labdarúgó Torna Csabacsűdön 430
Egyéb sportágak a községben 433
Falusi Dolgozók Spartakiádja -Kiszely Erzsébet 433
Kosárlabda - Kiss Lenke 434
Sakk 437
Karate 437
Kézilabda 438
Atlétika és tömegsport 442
Tűzoltórajok sportversenyei 444
Csabacsűd futónagykövete - Antal Béla 446
Csabacsűdi paralimpikon - Jurák Andrea 448
Aki térképpel és tájolóval fut - Sindely Pál 450
VIII. RÉSZ: NÉPRAJZI ÉRTÉKEK, HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSA
Szlovákok Csabacsűdön 453
Rangos és többgenerációs családok 463
Csabacsűdi tanyák - tanyai életmód 465
Állattartás, pásztorkodás 470
A pásztorok, mint kézművesek 475
Pásztornévjegyek
Kasik Pál 476
Sindely Pál 477
Szuhaj Mihály 479
Ambrus Imre 481
Életmód és gazdálkodás 486
Népi ünnepek, szokások 492
A csabacsűdi vőfélységről (Simkovicz Mihály) 494
Jeles napokhoz fűződő népszokások 498
A piros mamusztól a sós szaloncukorig (Lipták Judit) 502
Népviseletek 504
Gyermekjátékok 507
Népi táplálkozás
Mindennapi étkezési szokások 510
Ünnepekhez kötődő ételek 511
Gazdasági élethez kötődő ételek 512
Sütés - Főzés 513
Háziasszonyok egyéb teendői 518
Az ének és népzene hagyományainak ápolása 521
A néptánckultúra ápolása Csabacsűdön (Liszkai Ágnes) 528
Kézművesek - Mesterségek 531
Csabacsűdi kéményseprők 541
Csabacsűdi „magyar akác és magyar méz" 544
Foltvarrás 549
Csabacsűdi kézművesek, mesterek, foglalkozások - egykoron és ma 552
IX. RÉSZ: MŰVÉSZETI ALKOTÓK ÉS ALKOTÁSOK
Csabacsűd tárgyalkotó népművészetéről 551
Gömöri Jánosné 557
Szűcshímzés és lakástextilek 558
Egri Jánosné 561
Csabacsűdi népi iparművészek
Kiszely Orsolya Eszter hímző, viseletvarró, csipkekészítő 563
Kiszely Lászlóné hímző, csipkekészítő 570
Szakács Aliz bőrműves 573
Varga László fafaragó 578
Dr. Egri János fafaragó 582
Csabacsűdi fazekasok 585
Hraskó Jenő Gergely 585
Megyikné Barecz Hajnalka 587
Képzőművészek 889
Gömöri Gyöngyi textilművész 589
Cs. Pataj Mihály festőművész 591
Sebestyén Imre festőművész 592
Molnár Márta festőművész 593
Lebó Ferenc szobrász és éremművész 596
Egri György szobrászművész 601
Sándor Tamás klarinétművész 609
X. RÉSZ: CSABACSŰD VERSBEN ÉS PRÓZÁBAN
Just Zsigmond a csabacsűdi pusztán 613
Anyaföld (Justh Zsigmond) 615
Valahogy csak lesz, sehogy még nem volt (Justh Zsigmond) 618
A puszta bölcse (Justh Zsigmond) 621
Chován József versei és írása
A pacsirta 622
Tavaszi reggel 623
Az álom 624
Csendes, esti órán 625
Nagyanyák emlékkönyvébe 625
A nagy miért? 626
Lehajtott fejjel 627
Szeresd anyádat 628
Csendes órák 629
Néma szenvedők 630
A szülőföld tisztelete 631
Egyetemi szigorlat Csabacsűdön 631
Karácsonyi emlékek között lapozgatva (Sindely Pál) 634
Nászutazás Kondorostól Szarvasig (Péleskei) 635
Emléktúra húsvéti tájban - Nagyrét (Blaskó Mihály) 638
Rossz dolga van - népdal (Sípos Soma) 639
White Rabbit versei
Ez jutott eszembe 640
Szublimáció 640
Nélküle 641
Sandra 643
Kis István Mihály versei és írása
Hársliget 644
Az én falum 645
Csend 646
A pótkocsi 647
A harmat 648
A megvadult bika (Tóth Imre) 649
Az emberevő betyár (részlet) (Orosz Iván) 656
Szép emlékek (Kovács Norbert) 658
Szülőfalum (Pálinkás Krisztina) 560
Csabacsűd (Pálinkás Krisztina) 661
XI. RÉSZ: ARCOK TÁVOLRÓL ÉS KÖZELRŐL
A fejlődés ma is cél - Beszélgetés Torda Lajossal (Tatai László) 662
Kenyér és kalács - Bérces János pékmester (Kasnyik Judit) 663
Portré egy tanácstagról - Hódi Károlyné (Kasnyik Judit) 666
A falu kertésze - Boros Máté (Gubucz K. - Kepenyes J.) 667
Beszélő szobrok - Beszélgetés Varga Laci bácsival (Kochut Zsuzsa) 668
Az egész falu barát volt - Szrnka Pál portré (Kochut Zsuzsa) 669
Egy faluval együtt öregedő cipész... (Kuligáné Tamás Mária) 670
Kepenyes Jánosné (Anna néni) 90 éves (BMH) 672
Szenczi János a bélyegektől indult... (Lipták Judit) 673
Beleszerettek a csabacsűdi tanyába - Liszkai Ágnes (Lipták Judit) 675
Hat hangszeren játszik - Major József (Lipták Judit) 676
A motívumkincsek tovább élnek - Kiszely Lászlóné (Sindely Pál) 677
Harmincöt esztendeje Csabacsűd fogorvosa - Fejes Csaba (Lipták Judit) 682
Éjjel-nappal polgárőr szemmel - Szloszjar János {Lipták Judit) 684
Gyémántlakodalom - Jansik György családja (Kutas Ferenc) 686
Elfeledett lámpás(ok) - Litauszky Gézáné (Sindely Pál) 688
Akit a szíve visszahúz... - Fehér Jánosné (Sindely Pál) 695
Amikor az egész iskola elballagott - Surina Györgyné (Sindely Pál) 698
XII. RÉSZ: VISSZAEMLÉKEZÉSEK
A tanításnál a pálcát is használták (Kugyela Miska bácsi) 702
A mi utcánk... A Petőfi utca (N. Szklenár András) 703
A mi utcánk... A Szabadság utca (N. Szklenár András) 703
A mi utcánk... A Ságvári utca (N. Szklenár András) 705
A Kossuth-kör megépítése (Janecskó János) 707
Iskolatej 60 éve, és még valami (Pecsenye Jánosné) 707
Honnan kezdtük? 1937-et írtunk 708
Aratás után - A banda (Jansik György) 709
Szívembe zárt Csabacsűd (Pálinkás Krisztina) 711
Honismereti interjúrészletek (Nagy N - Láng L - Králik N) 712
A Lustig legelő varázslata (Klimaj János) 712
Emlékképek egy parasztcsalád történetéből (Janurik Zsuzsanna) 714
A Kita-iskola utolsó tanítójaként (Kiiment Pál) 717
Akikért a Kita-iskola harangja is szólt (Fehér Jánosné Kovács Katalin) 719
A Kita-iskola falai között tanulva (Sindely Pál) 721
Kisdiákként a nagyrátai iskolában (Sindely Pál) 724
Csabacsüd - Nagyráta iskolai találkozó 2004-ben 727
Jó szülők voltak, befogadtak (Scheibel Miklósné) 729
Élet a Csucskában (Varga Márta) 731
Amikor még csutkababával játszottunk (Hraskóné Janecskó Judit) 735
Emlékezés Csabacsűdre (Oláh Miklósné) 737
Világító lámpafény (Kalla Józsefné) 740
Ha ismét „Boltos Annuska lehetnék" (Borgulya Mártonné) 741
Csabacsűdi gondolattöredékek (Sindely Pál) 744
Nagyrátai emlékmorzsák (Sindely Pál) 747
Csabacsűdi Képeskönyv I. (dr. Kóczy Kálmán ajándékalbuma) 750
Csabacsűdi Képeskönyv II. (Juhász István albuma) 753
Melich Zsuzsanna emlékkönyvébe bepillantva (Melich Zsuzsanna) 759
UTÓSZÓ - Csabacsűd az én szülőfalum (Sindely Pál) 763
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 767
FELHASZNÁLT IRODALOM 769
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Csabacsűd (dedikált példány) Csabacsűd (dedikált példány) Csabacsűd (dedikált példány) Csabacsűd (dedikált példány) Csabacsűd (dedikált példány) Csabacsűd (dedikált példány) Csabacsűd (dedikált példány)

A lapélek enyhén foltosak.

Az előlapon a szerkesztő és egyik szerző, dr. Sindely Pál névre szóló dedikációja látható.

Állapot:
8.200 ,-Ft
41 pont kapható
Kosárba