Sport témakörből 20% kedvezmény CSAK MA!

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Tűz-tánc

Harminc év múltán 1958-1988.

Fülszöveg

"Harmincévvel ezelőtt rendkívüli körülmények között készült a Tűz-tánc című antológia. Az 1956-os kataklizma után elsőként ocsúdó fiatal költők verseinek gyűjteméyne nagy feltűnést keltett, és a szokatlanul nagy olvasói érdeklődés hamarosan szükségessé tette a kötet újbóli kiadását. Jelentkezésüket ilyen vagy olyan előjellel, de szenvedélyesen fogadta az irodalmi közvélemény...
Jelen antológiánk szerkesztőinek nem az volta céljuk, hogy nosztalgikus kötettel emlékezzenek a régmúlt időkre. Még csak arra sem vállalkoztak, hogy az eredeti Tűz-tánc antológia fontosságára emlékeztessenek három évtized távlatából. Szándékuk szerint a mai magyar líra nyilvánvalóan közéleti érdeklődésű ágának egyik fontos áramlatát mutatják be. Ugyanezek a költők írnak - írhatnak - míves vagy indulatoktól formailag szétfeszített magánverseket is, amelyek a maguk helyén méltán aratnak elismerést. Ez alkalommal azonban főleg a közéleti érdeklődés az a tényező, amely minősíti a verset.
Ezek a versek is... Tovább

Tartalom

Három évtized múltán5
Baranyi Ferenc:
Toldi éjszakája13
Kék madár - zöld fák14
Ladányi hagyatéka14
Tejért s mézért15
Pusztai próféta16
Chénier epilógja17
Három nappal halál előtt17
Susogják18
Márciusok19
József testvérei20
Utóirat az evangéliumhoz20
A Gecsemáné kertben21
Idő előtt22
Alázatos kérelem22
Lenszkij töprengéseiből22
Béres Attila:
Bonfini27
Beűzetés a paradicsomba27
A költő önarcképe huszonhat éves korában28
Legalább29
Magunkról30
Ménesek dobognak31
Csupán indulat32
Boda István:
Hóhatár35
Hegyről a szél35
Nyár vége volt36
Vigasz38
Jön majd a többi38
Hallgatag virágok39
Ödüsszeusz a kaland után40
Akartam én41
Csala Károly:
Apám45
Ellenvers45
Kaland és munka46
Környezetjelentés47
Helyzetjelentés48
Valakinek, szegénynek48
Világnak világa48
Űrben49
Modern Pangloss49
Sors50
Meskete50
Cirkusz51
Semmiség51
Úrfi52
Csanády János:
Jószándékkal55
Válaszra vár...55
Találkozás56
Régi kezem57
Szegénylegény nótája57
A költő bocsánatot kér, hogy élni bátorkodik58
Források ősvizében58
Ha megszólalnak legbelül59
Testvér-orgonák60
Maradandóság61
Emelt fővel61
Lehajtott fővel62
Árnyékban63
Csepeli Szabó Béla:
Ember az úton67
Nagy Lajos68
Kopjatűz68
Éneklő zivatarok69
Párbeszéd az északi széllel70
Kőóra71
Önérzet (Ars poetika)71
Ekhós szekerek!72
- Hohooooó! Tűztáncosok!74
Kőparázs75
Danyi Gyula:
Szürke idő79
Tájképek79
Soha nem volt80
Szeptember80
Csak egy szót81
Gyerekkoromból81
Garai Gábor:
Tűz-tánc 2.86
Doktor valaki tévelygéseiből: Az éhezés88
Időszerűtlen90
Az a régi faház91
A tuja illata92
Méla ködöket cipelők93
Fog-elégia94
Szárnyas94
Szépszeretők95
Otthon vagyunk96
Rekord97
Elégedetten98
Önmegvalósítók99
Párizsi kávéház - tükrében Váci Mihállyal100
Még bejárom101
Telnek teleim102
Őszi pálma102
Léket kapott hajó103
G. Szabó László:
Helyzetkép107
Jelzők107
Erény107
Morzsalékok108
Hadilábon109
A megmentett ének109
Györe Imre:
Kis kacsa fürdik113
... és Ned Ludd113
Versike a munkaerőről115
Majakovszkij, alkalomszerűen116
Időszakok117
Rímek, csak úgy118
Ladányi halálára119
Pillanatkép120
Nap, napfogyatkozás121
Ültetés122
P. P. halálára123
Egy perc124
És vannak fontosabbak126
Kikapcsolt magnók130
A vermek vermében132
Csak a falba!134
Havas Ervin:
Filozófia139
Születés, halál139
Öröm, bánat140
Csak elengedte140
Ének az utcaseprőről140
Öreganyám, Vén Izabella141
Meddig?141
Istenek142
Mese143
Vizek pásztora143
Hárs Gyula: 144
Iménti madár147
Hogy így leszek szabad147
Csak add meg Ilonát148
Hét felirat, más-más falakon149
Hódolatféle Ady Endrének150
Példa és kívánság151
Keresztül (Nagy László)152
Futás152
Altató154
Héra Zoltán:
Omikron versei157
Karszti titok157
A haza hazája159
Mindent összevetve160
Bizonyos évek162
Nem ilyen park164
Még egyszer a látomásról165
Ladányi Mihály:
Gyere vissza171
Nekrológ172
Epigramma - a kutya oda fekszik le, ahonnan felkelt172
Hagyaték172
Töredék173
Parnasszus173
Kezdettől174
Zsolozsma174
Folklór175
Bagatellek175
Prospektus176
Szembesítés177
Sanszon177
Esték178
Tested melegét179
Ladányi, te fáradt kisember179
Falragasz180
Epigramma - Christopher Caudwell szerint180
Megújulás180
Falvédő181
Evolúció181
Kérdőív181
Hálátlanság1852
Himnusz-töredék182
Régimódi183
Justizmord183
Sors183
A kötlő szobra184
Bökvers184
Hétvége185
Almaszósz185
Van időd185
Különbségek186
Helyreigazítás186
Zsoltár187
Nagy volt a tűz187
Sikátorok188
Jó estét magány188
Maróti Lajos:
Láz191
Éjféltől éjfélig a fagy191
A város köszöntése192
Fölismerés és meditáció193
Az autóversenyző ráncai193
Janus Pannonius másodszor Itáliában195
Változatok a keserves témára195
51-ik születésnapomra196
Szaggatott197
Metafizikus sanzonok197
Könyörgés198
Mezei András:
Villámlatban201
Átültetés202
Mélyből205
Lesz-e bárka?208
Jövendölés a múltba213
Papp László:
Józan szemekkel217
Télutó217
Dűlőúton219
Négysoros versek220
Tessedik Sámuelnak, a szarvasi evangélikus gyülekezet prédikátoroának feljegyzéseiből az ezerhétszázas években221
Pass Lajos:
Eső, ha jő ma229
Havas eső hull230
Egy udvar leírása231
Boka János gépbe diktálja emlékezéseit232
Mottók233
Következtetés234
A díszletek ma is...235
Akkor sem az volt a jó236
Ha képzeljük is237
Scott kapitány - eltávolodóban 237
Pákolitz István:
Hajnalváró241
Templombazár241
Kabóca243
Kakukk243
Kiállhatod244
Illik244
245
Kiiktattalak246
Megfutó246
Elárvult247
Elszámolás247
Lábjegyzet248
Újszülött248
Megváltatlan249
Pál József:
Corinfar és nitrosorbid253
Temetőnek szánta253
Csillagok között254
Kéményes alatt255
Emlékszem még256
Aki voltam256
Simon Lajos:
Életrajz261
Hívogató261
Álmomban neszeket hallok262
Egy régi csoportkép263
Példa263
Az újrakezdés elégiája264
Segítsen haza265
Nektek mondom266
Ijfúságom évei266
Jeszenyin egy polgári szalonban267
Szavak a szorongásról268
Kiseszti268
Mint akáccal a föld269
Rövidülnek270
A veterán üzenete270
Csak a fölfelé270
Szerelmes zsoltár271
Hagyaték271
Simor András:
Fényképek277
A mesterségről279
Monológ280
Három groteszk280
Mondóka280
Zokni-rímek281
Igénytelenek282
Nincs hova kilátni283
Elítéltek283
A járókelő és a szakállas284
Találkozás284
A kutya285
Szocializmus285
Jelenés287
Jövendő287
A másik kép288
Elégia, Radovan Zogovic jugoszláv és Roque Dalton salvadori költőre emlékezve289
Sirató289
Vallomás290
Kékség290
Soós Zoltán:
Humanizmus293
Köztes strófák a Bicskatörvényből294
A bicskagyűjtő fülszövege294
Fenkű 1295
Fenkű 2295
Fenkű 6295
Fenkű 9296
Fenkű 12296
Fenkű 14296
Fenkű 37297
Fenkű 38297
Nem értem!297
Bányászok298
Ténagy Sándor:
Verset mondani305
A gyár udvara305
Éjszakai szolgálat306
Maroknyi láng306
Lépteink súlya307
Fuvar, messzi ég alól307
Lélegzetvétel308
Szeptember309
Hanglemez310
Jelenléted alakzatai310
Fénykép311
Írás311
Máshol312
Kérek312
Váci Mihály:
Holdra síró315
Verseim315
Eskü317
Vakon is317
Más itt a vers318
Kitörés a ringből319
Tíz körömmel321
A tenger322
"Privát"324
Értekezlet325
Szél325
Vigyél innen327
Mert egyedül330
Népdal331
Hasonlatok331
Isten után332
A csepergő időben333
Tanyán334
Mintha335
Tenyérbe, ökölbe336
Jegyzetek, értkezleten337
Valami nincs sehol338
A kötetről és költőiről341
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Tűz-tánc

Könyvtári könyv volt.

Állapot: Közepes
980 Ft
390 ,-Ft 60
4 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Tűz-tánc Tűz-tánc

A kötés megtört.

Állapot:
980 Ft
490 ,-Ft 50
4 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Tűz-tánc Tűz-tánc Tűz-tánc

A védőborító elszíneződött, a felső lapélek kissé foltosak.

Állapot:
980 Ft
680 ,-Ft 30
6 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Tűz-tánc
Állapot:
980 ,-Ft
9 pont kapható
Kosárba