Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

977.791

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Csanád megye Levéltára 1710-1950

Szerző
Szerkesztő
Lektor

Kiadó: Csongrád Megyei Levéltár
Kiadás helye: Szeged
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 274 oldal
Sorozatcím: A Csongrád Megyei Levéltár Kiadványai
Kötetszám: 1
Nyelv: Magyar  
Méret: 20 cm x 15 cm
ISBN:
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Előszó5
Csanád Vármegye és levéltára történetének vázlata7
A feudalizmus kora12
Csanád Vármegye főispánjának iratai (Tóth Sándor)14
Csanád Vármegye főispánjának iratai 1710-1803 IV. A. 27.15
Csanád Vármegye nemesi önkormányzati testületeinek iratai (Géczi Lajos)17
Csanád Vármegye Nemesi Közgyülésének iratai (1658-) 1717-1786 IV. A. 1.18
Csongrád-Békés-Csanád egyesített vármegyék Csanád vármegyére vonatkozó iratai 1786-1790. IV. A. 2.22
Csanád Vármegye Nemesi Közgyülésének iratai (1735-) 1790-1840 (-1870) IV. A. 3.24
Csanád Vármegye Nemesi Közgyűlése Árvákra Ügyelő Küldöttségének iratai 1803-1848 (-1862) IV. a. 4.28
Csanád Vármegye Nemesi Közgyülése Katonák és Ujoncok Felavatására Ügyelő Küldöttségének iratai 1788-1849 IV. A. 5.29
Csanád Vármegye Nemesi Felkelő Serege Deputációjának iratai 1800-1809 IV. A. 6.30
Csanád Vármegye Nemesi Közgyűlése Marosi- és Uti Állandó Küldöttségének iratai 1803-1849 IV. A. 7.30
Csanád Vármegye Országgyűlési Követi Utasításait Kidolgozó Küldöttségének iratai 1825-1844 IV. A. 13.31
Csanád Vármegyei törvényszékének iratai (Géczi Lajos)31
Csanád Vármegye Törvényszékének iratai (1722-) 1735-1848 (-1850) IV. A. 11.32
A Tiszántúli Kerületi Tábla alá rendelt Csongrád-, Békés- és Csanád vármegyei biróság iratai 1785-1790 IV. A. 12.36
Csanád Vármegye alispánjának iratai (Kruzslicz István)38
Csanád Vármegye alispánjának iratai 1835-1842 IV. A. 15.39
Csanád Vármegye adószedőjének iratai (Berta Tibor)41
Csanád Vármegye adószedőjének iratai (1722-) 1727-1849 IV. A. 9.42
Csanád Vármegye tiszti főorvosának iratai (Tóth Ilona)45
Csanád Vármegye tiszti főorvosának iratai 1830-1849 IV. A. 10.45
Csanád Vármegye levéltári hivatalának iratai (Géczi Lajos)46
Csanád Vármegye főlevéltárnokának iratai 1730-1849 (-1852) IV. A. 26.46
Csanád Vármegye tisztségviselői után maradt iratok (Tóth Sándor)48
Návay János alispán után maradt iratok 1789-1825 IV. A. 13.48
Tököly Péter alispán után maradt iratok 1825-1834 IV. A. 14.49
Nyéki Antal főjegyző után maradt iratok 1820-1848 IV. A. 16.50
Szilesy Pál főjegyző után maradt iratok 1828-1835 IV. A. 17.50
Varga Mátyás aljegyző és táblabíró után maradt iratok 1807-1829 IV. A. 18.51
Trimay Márton főügyvéd után maradt iratok 1790-1803 IV. A. 20.52
Szabó János alügyvéd után maradt iratok 1813-1839 IV. A. 21.52
Cseke István esküdt és táblabíró után maradt iratok 1781-1822 IV. A. 23.53
Karácsonyi Mihály esküdt után maradt iratok 1781-1782 IV. A. 24.54
Horváth József tornyai esküdt után maradt iratok 1801-1805 IV. A. 25.54
Gregor István jegyző és ügyvéd után maradt iratok 1825-1852 IV. A. 27.55
Csanád Vármegye szolgabíróinak iratai (Géczi Lajosné)55
Csanád vármegye szolgabíróinak iratai 1844-1849 IV. A. 28.56
A kapitalizmus kora
Csanád megyei Cs. Kir. megyehatóságának, főispáni helytartójának valamint Csanád-Arad-Torontál K. E. E. Vármegye főispánjának iratai (Géczi Lajos-Tóth Sándor)65
Csanád megye cs. kir. Megyehatóságának iratai 1840-1854 IV. B. 151.66
Csanád megye főispáni helytartójának (főispánjának) iratai 1861-1867 IV. B. 26869
Csanád Vármegye főispánjának iratai 1871-1923 IV. B. 40170
Csanád-Arad-Torontál k. e. e. vármegye főispánjának iratai (1922-) 1924-1944 IV. B. 45174
Csanád- és Csanád-Arad-Torontál K.E.E. Vármegyei Önkormányzati testületének iratai (Tóth Sándor)76
Csanád Vármegye Bizottmányának iratai 1848-1849 IV. B. 101.78
Csanád Vármegye Bizottmányának iratai 1860-1861 IV. B. 25179
Csanád Vármegye Bizottmányának iratai 1867-1871 IV. B. 252.79
Csanád Vármegyei Kórházi Küldöttségének iratai 1866-1871 IV. B. 254.81
Csanád Vármegye Gazdasági Küldöttségének iratai 1865-1873 IV. B. 255.82
Csanád Megye Inségi Bizottmányának iratai 1863-1867 IV. B. 25982
Csanád Vármegye Törvényhatósági Bizottságának iratai (1870-) 1871-1923 (-1926) IV. B. 402.83
Csanád Vármegye Törvényhatósági Bizottsága Állandó Választmányának iratai 1871-1903 IV. B. 40389
Csanád Vármegyei Törvényhatósági Bizottsága Igazoló- és Bíráló Választmányának iratai 1871-1924 IV. B. 404.90
Csanád Vármegye Törvényhatsága Árvizsgáló Bizottságának iratai 1918-1924 IV. B. 40791
Csanád Vármegyei Közigazgatási Bizottságának iratai 1876-1923 IV. B. 417.91
Csanád-Arad-Torontál k. e. e. Vármegye Törvényhatósági Bizottságának iratai 1924-1944 IV. B. 45294
Csanád-Arad-Torontál k. e. e. Vármegye Közigazgatási Bizottságának iratai 1924-1944 IV. B. 460.98
Csanád és Csanád-Arad-Torontál Vármegye Központi Választmányának iratai (Kruzslicz István)99
Csanád Vármegye Bizottmánya Középponti Választmányának iratai 188 IV. B. 102.101
Csanád Vármegye Állandó Bizottmánya Központi Választmányának iratai 1861-1869 IV. B. 253.102
Csanád Vármegye Törvényhatósági Bizottsága Központi Választmányának iratai 1872-1923 (1926-) IV. B. 405.103
Csanád-Arad-Torontál k. e. e. Vármegye Törvényhatósági Bizottsága Központi Választmányának iratai 1924-1944 IV. B. 454.104
Csanád Vármegye Törvényszékének iratai (Géczi Lajos)107
Csanád Vármegye Törvényszékének iratai 1848-1849 IV. B. 104.108
Csanád Megye Polgári és Gyámi Törvényszékének iratai 1849-1850 IV. B. 155.109
Csanád Megye Bűnfenyítő és CSődtörvényszékének iratai 1849-1850 IV. B. 156111
Békés-Csanád megye cs. kir. Törvényszéke Csanád megyére vonatkozó iratai 1850-1860 IV. B. 157112
Csanád Megye Törvényszékének iratai 1861-1871 IV. B. 266.114
Csanád és Csanád-Arad-Torontál K. E. E. Vármegye alispánjainak iratai (Kruzslicz István)117
Csanád Vármegye kormányzó alispánjának iratai 1849. augusztus 29-november 6. IV. B. 171.119
Csanád megye alispánjának iratai 1861. november 19-1867. április 24. IV. B. 269.120
Csanád Vármegye alispánjának iratai (1866-) 1867-1871 IV. B. 258.121
Csanád Vármegye alispánjának iratai 1872-1923 IV. B. 408.122
Csanád-Arad-Torontál k. e. e. vármegye alispánjának iratai 1924-1944 IV. B. 455.128
Csanád és Csanád-Arad-Torontál K. E. E. Vármegye tiszti főügyészeinek iratai (Géczi Lajosné)130
Csanád megye tiszti főügyészének iratai 1861 IV. B. 273.132
Csanád megye tiszti főügyészének iratai 1872-1902 IV. b. 409.133
Csanád-Arad-Torontál k. e. e. vármegye tiszti főügyészének iratai 1926-1944 (-1949) IV. B. 456.134
Csanád és Csanád-Arad-Torontál K. E. E. Vármegye pénzügyi szerveinek iratai (Tóth Ilona)135
Csanád és Békés-Csanád Megye cs. kir. Számvevőségének iratai 1849-1860 IV. B. 153.135
Csanád Megye Főpénztári Hivatalának iratai 1848-1853 IV. B. 152.136
Csanád Megye Főpénztári Hivatalának iratai 1848-1853 IV. B. 152.136
Csanád Megye Számvevői Hivatalának iratai 1861-1871 IV. B. 264.137
Csanád Megye Főpénztárának iratai 1861-1871 IV. B. 262.137
Csanád Megye Számszéki Tanácsának iratai 1862-1871 IV. B. 263.138
Csanád Vármegye Számvevőségének iratai 1872-1923 IV. B. 415.139
Csanád Vármegye Főpénztárának iratai 1872-1913 (-1926) IV. B. 414.144
Csanád-Arad-Torontál k. e. e. Vármegye Számvevőségének iratai 1924-1944 IV. B. 459.146
Csanád és Csanád-Arad-Torontál K. E. E. Vármegye Árvaügyi Testületeinek iratai (Tóth Ilona)147
Csanád Megye Árvaszékének iratai 1862-1871 IV. B. 265.148
Csanád Vármegye Árvaszékének iratai 1872-1923 IV. B. 411.149
Csanád-Arad-Torontál k.e.e. Vármegye Árvaszékének iratai 1924-1944 IV. B. 457.151
A Nagylaki Árvabizottmány iratai 1855-1860 (-1869) IV. B. 167.151
Csanás és Csanád-Arad-Torontál K.E.E. Vármegye tiszti főorvosának, jársi tiszti orvosának és törvényhatósági állatorvosának iratai (Tóth Ilona)153
Csanád megye tiszti főorvosának iratai 1851-1871 IV. B. 260.153
Csanád Vármegye tiszti főorvosának iratai 1872-1895. IV. B. 412.154
Csanád-Arad-Torontál k. e. e. vármegye tiszti főorvosának iratai 1929-1944 IV. B. 458.154
Csanád Vármegye törvényhatsági állatorvosának iratai 1884-1922 IV. B. 416.155
A makói (központi) járás tiszti orvosának iratai 1936-1944 IV. B. 464.157
Csanád Vármegye mérnöki hivatalainak iratai (Tóth Ilona)158
Csanád Megye cs. kir. Építészeti Hivatalának iratai 1851-1859 IV. B. 154.158
Csanád Megye Mérnöki Hivatalának iratai 1861-1871 IV. B. 261.159
Csanád Vármegye Mérnöki Hivatalának irtai 1871-1877 IV. B. 413.160
Csanád illetve Csanád-Arad-Torontál K. E. E. Vármegye Levéltári Hivatalának iratai (Géczi Lajos)160
Csanád illetve Csanád-Arad-Torontál k. e. e. Vármegye Levéltári Hivatalának iratai (-1836) 1848-1944 (-1949) IV.B. 469.161
Csanád megye közjegyzői hivatalának iratai (Géczi Lajos)162
A makói cs. kir. közjegyző iratai 1859-1861 IV. B. 158.163
Csanád és Csanád-Arad-Torontál K. E. E. vármegyei szolgabíróságainak iratai (Géczi Lajosné)164
A makói cs. kir. Vegyes Szolgabíróság iratai 1854-1860 IV. B. 164.172
A makói járás szolgabírójának iratai 1860-1861 IV. B. 270.175
A makói járás szolgabírójának iratai 1862-1867 IV. B. 303.176
A makói (központi) járás főszolgabírójának iratai 1872-1944 IV.B. 304.178
A makói (központi) járás főszolgabírójának iratai 1872-1944 IV.B. 463.179
A nagylaki cs.kir. Szolgabíróság iratai 1849-1854 IV. B. 165.182
A nagylaki járás szolgabírójának iratai 1861 IV. B. 271.183
A nagylaki járás szolgabírójának iratai 1861-1867 (-1869) IV. B. 305.184
A nagylaki járás főszolgabírójának iratai 1872-1944 IV. B. 467.187
A palotai járás szolgabírójának iratai 1861 IV. B. 272.189
A palotai járás szolgabírójának iratai (1861-) 1862-1867 IV. B. 307.190
A palotai járás szolgabírójának iratai 1867-1871 IV. B. 308.192
A torontáli járás főszolgabírójának iratai 1924-1944 IV. B. 468.193
Csanád megye gyámi szolgabíróinak iratai 1862-1871 IV. B. 328.195
Csanád megye járási bíróságainak iratai (Géczi Lajos)199
Csanád megye járási törvénykezési szolgabíróinak iratai 1850 IV. B. 172.201
A makói cs. kir. Járásbíróság iratai 1850-1854 (-1855) IV. B. 163.202
A nagylaki cs. kir. Járásbíróság iratai 1850-1854 IV. B. 166.204
Csanád Vármegye népszámlálási iratai (Tóth Sándor)207
Csanád megye 1857. évi népszámlálási és állatösszeírási iratai 1857-1959 IV. B. 170.208
Az 1869/70. évi népszámlálás Csanád Vármegyei Bizottságának iratai 1869-1870 IV. B. 256.209
Csanád Vármegye tisztségviselői és ügyvédek után maradt iratok (Tóth Sándor)211
Cseresnyés István tiszti főügyész után maradt iratok 1850-1866 IV. B. 321.211
Méhes József közjegyző után maradt iratok (-1725) 1848-1850 IV. B. 322.212
Dedinszky Gyula gyámszolgabíró után maradt iratok 1865-1866 IV. B. 323.213
Kazay Dénes ügyvéd után maradt iratok (1654-) 18511866 IV. B. 324.213
Mühelyi János ügyvéd után maradt iratok 1849-1858 IV. B. 325.214
Török Imre ügyvéd után maradt iratok 1866-1892 IV. B. 329.215
Csanád Vármegye levéltári gyűjteményeinek iratai (Kruzslicz István)215
Csanád Vármegye Önkéntes Szabad Csapatának iratai 1849 IV. B. 105.217
Ujoncozási iratok levéltári gyűjteménye (1840-) 1850-1918 (-1948) IV. B. 327.218
Csanád Vármegye felekezeti anyakönyvi másodpéldányainak levéltári gyűjteménye 1827-1895 IV. B. 419.219
Csanád Vármegye és Csanád-Arad-Torontál k.e.e. vármegye egyesületi alapszabályainak levéltári gyűjteménye 1863-1944 IV. B. 470.220
Torontál-, Csanád vármegyék és Csanád-Arad-Torontál k.e.e. Vármegye vízügyi iratainak levéltári gyűjteménye 1888-1941 IV. B. 471.221
Csanád Vármegye és Csanád-Arad-Torontál k. e. e. Vármegye erdőgazdasági üzemterveinek levéltári gyűjteménye 1928-1938 IV. B. 472.222
Csanád Vármegye és Csanád-Arad-Torontál k. e. e. Vármegye közúti törzskönyveinek és törvényhatósági utakra vonatkozó iratainak levéltári gyűjteménye 1901-1942 IV. B. 473.222
Csanád Vármegye és Csanád-Arad-Torontál k. e. e. Vármegye általános szabályrendeleteinek gyűjteménye 1881-1944 IV. B. 4747.223
Csanád Vármegye és Csanád-Arad-Torontál k. e. e. Vármegye községi szabályrendeleteinek levéltári gyűjteménye 1886-1943 IV. B. 475.224
Torontál Vármegye Levéltára (Tóth Sándor)225
Torontál Vármegye főispánjának iratai 1921-1923 IV. B. 701.226
Torontál Vármegye Törvényhatósági Bizottságának iratai 1921-1923 IV. B. 702.228
Torontál Vármegye Törvényhatósági Bizottsága Központi Választmányának iratai 1922-1923 IV. B. 703.229
Torontál Vármegye alispánjának iratai 1921-1924 IV. B. 704.230
Torontál Vármegye Árvaszékének iratai 1903-1923 (-1924) IV. B. 705.231
Torontál Vármegye Közigazgatási Bizottságának iratai 1921-1923 IV. B. 706,233
Torontál Vármegye járási népgondozó kirendeltségeinek iratai 1921-1924 IV. B. 707.234
A szocializmus kora
Csanád megye főispánjának iratai (Tóth Sándor)237
Csanád megye főispánjának iratai 1945-1950 XXI. 1.238
Csanád megye önkormányzati testületeinek iratai (Tóth Sándor)241
Csanád megye Közigazgatási Bizottságának iratai 1945-1950 XXI. 9.243
Csanád megye alispánjának iratai (Kruzslicz István)245
Csanád megye alispánjának iratai 1945-1950 XXI.3.246
Csanád megye tiszti főorvosának iratai (Tóth Ilona)249
Csanád megye tiszti főorvosának iratai 1945-1950 XXI. 5.249
Csanád megye szociális felügyelőjének iratai (Tóth Ilona)250
Csanád megye szociális felügelőjének iratai 1946-1950 XXI. 7.250
Csanád megye Árvaszékének iratai (Tóth Ilona)251
Csanád megye Árvaszékének iratai 1945-1950 XXI. 23.251
Csanád megye tervmegbízottjának iratai 1947-1950 XXI. 8.252
Csanád megye levéltári hivatalának iratai (Géczi Lajos)253
Csanád megye levéltárának iratai 1945-1950 XXI. 21.253
A járási főjegyzői hivatalok iratai (Vigh Zoltán)254
A makói (központi) járás főjegyzőjének iratai 1945-1949 XXI. 15.254
A torontáli járás főjegyzőjének iratai (1944-) 1945-1950 XXI. 20.255
A makói (központi) járás gazdasági feügelőjének iratai 1948-1949 XXI. 22.256
A makói (központi) járás tiszti orvosának iratai 1945-1950 XXI. 16.257
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Csanád megye Levéltára 1710-1950 Csanád megye Levéltára 1710-1950

A borító enyhén töredezett.

Állapot:
1.780 Ft
1.240 ,-Ft 30
11 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Csanád megye Levéltára 1710-1950 Csanád megye Levéltára 1710-1950 Csanád megye Levéltára 1710-1950

A borító enyhén foltos. A címlapon ajándékozási bejegyzés található.

Állapot:
1.780 ,-Ft
16 pont kapható
Kosárba