A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar-szlovák kulturális kapcsolatok

Szerző

Kiadó: Slovenské Pedagogické Nakladatelstvo
Kiadás helye: Pozsony
Kiadás éve:
Kötés típusa: Félvászon
Oldalszám: 414 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  Szlovák 
Méret: 25 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér fotókkal, reprodukciókkal illusztrálva.

Előszó

Közel ezer éve élnek már egymás mellett magyarok és szlovákok. A hosszú történeti együttélés hatása megtalálható mindkét nép kultúrájában Svatopluk emlékének idézésétől egészen a szocializmus... Tovább

Tartalom

Előszó5
A magyar-szlovák kulturális kapcsolatok legrégibb emlékei7
Tombolt a harc, tombolt... (Sipos Győző fordítása)8
Znió vára alatt (Sipos Győző fordítása)9
Tudom chlapci... (Rácz Olivér fordítása)9
Szlovák népdalok Mátyás királyról10
Krónikás vers Hunyadi Jánosról és Mátyásról11
Magyarok és szlovákok együttes törökellenes harcának emléke a népköltészetben22
Magyarok honában (Rácz Olivér fordítása)22
Ott a magas erdő mögött... (Sipos Győző fordítása)23
Rabolt a törökök... (Sipos Győző fordítása)24
A török Batyiban székel (Sipos Győző fordítása)27
Török földön (Sipos Győző fordítása)27
A pozsonyi vámos (Monoszlóy Dezső fordítása)28
Közös témáról szóló históriás énekek30
Ének a mohácsi csatáról (Fügedi Elek fordítása)31
Ének a murányi várról (Kiss Károly fordítása)35
Tinódi Sebestyén: Szitnya, Léva, Csábrág és Murány várának megvevése (Másod része)39
Ének a szigeti várról (Kiss Károly fordítása)46
Ének egynémely várakról...60
Egerről való ének (Simkó Tibor fordítása)67
Közös széphistóriánk a XVI. századból70
Szilágyi Mihály és Hagymási László históriája73
Balassi Bálint kapcsolata a szlovák néppel83
Ctibor Stítnicky: A törökverő költő84
Kiss Ibolya: Juhásztánc89
Kétnyelvű költőink a XVII. században93
Rimay János szlovák nyelvű levele Balassi Zsigmondnéhoz94
Beniczky Péter versei96
Komensky Magyarországon98
Sas Andor: Magyar művelődési és társadalmi problémák Komensky művében99
Schöpflin Aladár: Óda Comeniushoz102
A nagysurányi históriás énekek104
Érsekújvár bevétele (Kulcsár Tibor fordítása)105
A szlovákok részvétele a kuruc mozgalmakban107
Ha veletek harcba megyek, kurucok (Fügedi Elek fordítása)112
Hármas halom megett (Rácz Olivér fordítása)112
Anagramma Slavicum112
Két szirti sas röpül (Sipos Győző fordítása)113
II. Rákóczy Ferenc háborúi és forradalmai116
Egykorú szlovák kurucellenes dalok Ján Kollár gyűjtéséből121
Duna mellett megy a kuruc... (Sipos Győző fordítása)121
Ha Túrócban lesztek... (Sipos Győző fordítása)121
Rákóczi távozása... (Sipos Győző fordítása)122
Rákóczi, Bercsényi... (Tóth Tibor fordítása)122
Surány, Surány (Sipos Győző fordítása)124
Nem leszek Surányban (Sipos Győző fordítása)125
A surányi seregszemle (Sipos Győző fordítása)125
Fehér kis juhaim... (Sipos Győző fordítása)127
A szúcsi szorosban... (Sipos Győző fordítása)127
Gondok és nagyurak (Sipos Győző fordítása)128
Voltak ám legények (Tóth Tibor fordítása)129
Samo Tomásik kuruc katonadalai (Sipos Győző fordítása)131
Rákóczi fogsága (Simko Tibor fordítása)132
Toborzó (Simko Tibor fordítása)133
Krman püspök zászlókat szentel Miaván (Simkó Tibor fordítása)133
Az ifjú kuruc134
A vértanú Krman (Fügedi Elek fordítása)134
Dániel Krman135
Daniel Krman: A poltavai csata (Tóth Ferenc fordítása)136
A magyar és szlovák jobbágyok közös sorsának bemutatása a népballadákban és a népdalokban140
Meghalok jóanyám (Gyüre Lajos fordítása)141
Volt egy özvegy öreg néne... (Sipos Győző fordítása)142
Csejtei Báthory Erzsébet144
Hercegnő asszonyunk... (Sipos Győző fordítása)145
Szólt a legény kedvesének... (Sipos Győző fordítása)147
Amelyik anyának... (Sipos Győző fordítása)148
Vándoroltam Szögedében... (Sipos Győző fordítása)148
Erdő, erdő Szögedében... (Sipos Győző fordítása)149
Krakkói tánc (Sipos Győző fordítása)149
Bél Mátyás150
Bél Mátyás: Notitia Hungariae historico geographica (Részlet) (Sipos Győző fordítása)150
Rudo Brtán: Samuel Roznay, a magyar költészet szlovák propagálója152
Anton Bernolák155
Ján Kollár158
Hej Pesttől Budáig... Vácott... A szeretőm Pesten cseléd... Kedves lovam, Holló... A gyarmati hídnál... Ne küzdjetek... Nem megyek én többé... Ha én dalra gyújtok... Nincsen a világon ütöttebb... Kassa, Kassa... Kassai kaszárnya... Bükkös mélyén... Szívem... Juhász... Szívecském...159
Ján Chalupka magyar nyelvű vígjátéka165
Magyarok és szlovákok viszonya a reformkorban magyar írók műveiben168
Sárosi Gyula szlovák versei az eperjesi Szlovák Társaság érdemkönyvében171
Eötvös József: Egy szlovák leány az alföldön (Részlet)172
Kazinczy Gábor: A Felföld174
Részletek Haan Lajos naplójából176
Pulszky Ferenc: Életem és korom (Részlet)179
Széchenyi István és a nemzetiségi kérdés180
Széchenyi István: Szózat Magyarország nemzetiségeihez181
Sas Andor: Petőfi pozsonyi napjai (Részlet)182
A Stúr-iskola magyar kapcsolatai184
Kovács Endre: Stúr Lajos s a magyar és a szlovák nemzeti mozgalom186
Ludovít Stúr: Felszólalás 1848. január 15-én a magyar országgyűlésen190
Samo Chalupka: Pojnoki török (Gáspár Imre fordítása)191
Andrej Sládkovic: A gyetvai legény (Részletek) (Farkas Jenő fordítása)194
Andrej Sládkovic: A török uralom idején (Fügedi Elek fordítása)207
Gáspár Imre szlovák nyelvű megemlékezése Andrej Sládkovicról az "Orol" című folyóiratban208
Andrej Sládkovic: Óda egy ifjú költőhöz (Fried István fordítása)212
Szlovák forradalmi megnyilatkozások 1848/49-ben213
Ján Chalupka: Verd félre a harangot... (Fried István fordítása)214
Andrej Sládkovic: Dalt zenek a szabad hazáról... (Fried István fordítása)215
Jonás Záborsky: Kossuth Lajoshoz. (Fried István fordítása)218
Janko Král: Tavaszi dal... (Tóth Tibor fordítása)218
Janko Král: Szózat... (Sipos Győző fordítása)219
Jozef Václav Fric: Stúr és Kossuth 1848-ban220
Viliam Paulíny-Tóth: A szabadság kora és a legújabb változások (Részlet)224
Ludovít Seberíni: Újoncok esküje229
Jancsovics István szlovák-magyar szótárának előszava229
A szlovák-magyar együttműködés dokumentumai az elnyomatás korából231
Jozef Miloslav Hurban: Amit a sors maga egyesített (Sipos Győző fordítása)233
Greguss Ágost: Előszó a szlovák népdalgyűjteményhez235
Szeberényi Lajos: A tót népdalokról235
Szemelvények a Kisfaludy Társaság szlovák népdalgyűjteményéből242
Szilágyi Virgil: Bobula Jánoshoz intézett nyílt levél (Részlet)244
Koloman Bansell: Petőfihez (Fried István fordítása)250
Magyar-szlovák viszony a kiegyezés korában251
Gáspár Imre: Matica254
Gáspár Imre: Elégia257
Sziklay László: Gáspár Imre (Részlet)259
Viliam Paulíny-Tóth: Javaslat a nemzetiségek egyenjogúsításáról261
Jókai Mór: A magyar Chauvinok265
Geduly Lajos: Jelentés Trefort Ágoston miniszternek a túrócszentmártoni ev. algimnázium ellen indítandó vizsgálat tárgyában267
Mocsáry Lajos és a Szlovák Múzeum Egylet megalapítása273
Kemény G. Gábor: Mocsáry Lajos és a szlovákok275
Hviezdoslav magyar kapcsolatai278
Hviezdoslav: Óda Petőfihez (Fried István fordítása)280
Hviezdoslav: Igen, te heroldja... (Petneházy Ferenc fordítása)284
Hviezdoslav megválasztása a Kisfaludy Társaság levelező tagjává286
Turczel Lajos: A szlovák nép Mikszáth műveiben (Bögi Irén fordítása)290
Mikszáth Kálmán: Vidonka Józsi (Részlet a "Különös házasság"-ból)294
Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma (Részlet)298
Ady Endre és a szlovák irodalom301
Emil Boleslav Lukác: Ady Endre a szlovák irodalomban302
Emil Boleslav Lukác fordításai Ady költészetéből303
Ady Endre: Magyar jakobinus dala305
Stefan Krcméry Ady-fordítása306
Ady Endre: A nacionalizmus alkonya306
Rudo Uhlár: Ady a szlovák irodalomban308
Mártonvölgyi László: Ady Endre és Szlovenszkó313
Csehszlovák-magyar kulturális kapcsolatok a két háború között314
Bacsó Béla: Korompa316
Jászi Oszkár: A két forradalom értelme, jelentősége és tanulságai (Részlet)318
Móricz Zsigmond: Magyar földosztás szlovák lakosságnak320
Barsi Imre: Gondolatok egy Móricz-levél olvasásakor322
Szily Imre: Anton Straka322
Jószef Attila műfordításai a cseh költészetből324
Petr Bezruc: A bányász329
Jirí Wolker: Ballada a fűtő szemeiről329
Peter Jilemnicky levele a csehszlovák-magyar kulturális közeledésről331
Peter Jilemnicky: Garammenti krónika (Részlet)333
Václav Lacina: Hasek és a magyarok333
Jaroslav Hasek: A Balaton partján (Tóth Tibor fordítása)335
A szlovákiai magyar írók közvetítő szerepe337
Jegyzetek a csehszlovák-magyar szellemi együttműködésről341
Sellyei József: Látatlan falu élt vízből, földből342
Forbáth Imre: Szlovák tájkép346
Forbáth Imre: A fekete irtványon349
Fábry Zoltán: Egy Fucsík-beszéd margójára350
Győry Dezső: Hegyvidék352
Győry Dezső: Masa, az elhagyott gyár352
Győry Dezső: Én minden népet féltek attól353
Győry Dezső: Kózép-európai ember354
Balogh Edgár: Előadás a radovi diáktáborban354
Sas Andor: Riedl Szende prágai tevékenységének jelentősége355
Sándor László: Cseh és szlovák költők antológiája357
Vozári Dezső műfordítása a szlovák költészetből358
Frano Král: A réten358
Darvas János műfordításai359
Ivan Krasko: Apám földje359
Frantisek Hecko: Kivándorlók359
Mártonvölgyi László: A "Híd" húsz év távlatából360
Dömötör Teréz: Szlovák és magyar munkások közös sztrájkja (Részlet)363
Magyar-szlovák kapcsolatok a felszabadulás után368
Ctibor Stítnicky: A Gellérthegyen (Tóth Tibor fordítása)369
Ctibor Stítnicky: Délibáb (Kulcsár Tibor fordítása)369
Ctibor Stítnicky: Hortobágyi képeslap (Kulcsár Tibor fordítása)370
Ctibor Stítnicky: Szeptember vége (Fügedi Elek fordítása)370
Morvay Gyula: A partizán (Részlet)371
Milan Pisút: Petőfi versei Ján Smrek fordításában (Bögi Irén fordítása)373
Egri Viktor: Közös út (Részlet)378
Ján Ponican: Siófok (Monoszlóy Dezső fordítása)380
Ján Ponican: Balatoni hangulat (Monoszlóy Dezső fordítása)380
Ján Ponican: Az Alföld (Monoszlóy Dezső fordítása)381
Fábry Zoltán: Falu a hegyek között382
Ján Kostra: A nap szeretői (Monoszlóy Dezső fordítása)385
Ján Kostra: A kerepesi temetőben (Monoszlóy Dezső fordítása)386
Ladislav Mnacko: Bányászok (Tóth Tibor fordítása)386
Szabó Béla: Marci, a csodakapus387
Július Dolansky: A magyar irodalom jelentősége a szláv irodalmakban389
Bábi Tibor: Azért391
Vojtech Mihálik: A puszta (Fügedi Elek fordítása)392
Vojtech Mihálik: Kuruchalál (Sipos Győző fordítása)392
Horváth István: Csák Máté vára393
Ozsvald Árpád: Ez a föld, ez a táj393
Jaroslav Markl: A csehszlovák népdal és szomszédaink népdalai394
Földeák János: Szob és Stúrovo között396
Földeák János: Búcsú Prágától397
Ivan Kupec: 1942-ben a Petőfi utcában (Sipos Győző fordítása)397
Ivan Kupec: Hol vagytok szélnemlátta sírok? (Sipos Győző fordítása)398
Ivan Mojík: Ady és Léda sírja fölött (Sipos Győző fordítása)398
Ivan Mojík: Találkozás József Attilával (Sipos Győző fordítása)398
Sipos Győző: Bandi400
Milan Lajciak: Budapest (Kulcsár Tibor fordítása)404
Milan Lajciak: Vonatban (Fügedi Elek fordítása)405
Stefánia Pártosová: Salgótarjánban (Sipos Győző fordítása)405
Mikulás Kasarda: A déli határnál (Fügedi Elek fordítása)406
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem