865.155

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A képességek fejlődése és iskolai fejlesztése

Szerző

Kiadó: Akadémiai Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 283 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-05-8013-6
Megjegyzés: Fekete-fehér ábrákkal illusztrálva.

Fülszöveg

A könyv hét fő fejezetben szintetizálja annak a másfél évtizedes kutatómunkának az eredményeit, amelyet a szerző a képességek kutatása terén végzett. Az első fejezet az elméleti keretként szolgáló három áramlat, a pszichometria, Piaget kognitív fejlődéselmélete és a kognitív pszichológia eredményeit integrálja, a második pedig a gondolkodás fejlesztésével kapcsolatos nemzetközi és magyarországi törekvéseket tekinti át. A harmadik fejezet a képességek kutatásának néhány módszertani kérdését elemzi, többek között az egyének képességeinek fejlődése és az egymást követő generációk felkészültségének változása közötti kapcsolatot veszi szemügyre. A negyedik fejezet több tízezer tanulóval végzett felmérések eredményei alapján mutatja be néhány fontosabb képesség sok évet átfogó fejlődési folyamatát, majd a fejlődés általános törvényszerűségeit. Az ötödik rész a képességek fejlődésének iskolai, társadalmi kontextusára helyezi a hangsúlyt, míg a hatodik egy szimulációs modellt mutat be annak... Tovább

Tartalom

BEVEZETÉS 9
1. AZ ÉRTELMI KÉPESSÉGEK TANULMÁNYOZÁSÁNAK ELMÉLETI FORRÁSAI 13
Pszichometria: a képességek mérhetővé tétele 15
Piaget fejlődéselmélete és a műveleti képességek 23
A kognitív pszichológia hatása: a tartalom szerepe 29
Ellentmondások és a szintézis kísérletei 37
Az egyéni különbségek pszichológiája és Piaget 37
A pszichometria és a kognitív pszichológia 39
Piaget és az információfeldolgozás paradigmája 42
2. TÖREKVÉSEK ÉS KÍSÉRLETEK A GONDOLKODÁS FEJLESZTÉSÉRE 47
Történeti előzmények, tendenciák, irányzatok 47
Az értelmi képességek fejlesztésének történelmi-társadalmi kontextusa 47
Tendenciák és irányzatok a gondolkodás fejlesztésében 59
A gondolkodás közvetlen tanítása, tartalomtól független módszerek 62
A képességek fejlesztése a tananyag közvetítéséhez kapcsolva 78
A speciális, tantárgyhoz kötött készségek fejlesztése 78
Az általános, tantárgyak feletti képességek fejlesztése 83
3. A KÉPESSÉGEK FEJLŐDÉSÉNEK PEDAGÓGIAI SZEMPONTÚ KUTATÁSA 88
A képességfogalom értelmezési keretei 88
A képességek fogalmának értelmezése, tudás és képesség viszonya 88
A képességek szerepe a tudás szervezésében 91
A képességek szerepe a tudás megszerzésében, a tananyag megértésében 96
A tudás alkalmazása új helyzetekben, a transzfer 100
A szerkezet és a tartalom szerepe 102
A szerkezet és a tartalom kapcsolatának elméleti kérdései 103
A szerkezet és a tartalom szerepének empirikus vizsgálata 105
A fejlődés kvalitatív és kvantitatív elemzése 111
A minőségi és a mennyiségi elemzések különbségei 111
A minőségi különbségek vizsgálata 113
A képességfejlődés pedagógiai elemzésének sajátosságai 115
4. A KÉPESSÉGEK FEJLŐDÉSÉNEK EMPIRIKUS VIZSGÁLATA 121
A kombinatív képesség 122
A felméréshez kiválasztott minta jellemzése 122
A felmérés során alkalmazott tesztek 123
A kombinatív képesség fejlődése 128
A feladatok belső kapcsolatrendszere 135
A kombinatív képesség és más képességek összefüggései 138
Az induktív gondolkodás 138
Az induktív gondolkodás felméréséhez használt minták 140
Az induktív gondolkodás felméréséhez használt tesztek 142
Az induktív gondolkodás fejlődése 145
Az induktív gondolkodás résztesztjeinek összefüggései 148
Az induktív gondolkodás és más képességek összefüggései 150
5. KÉPESSÉGFEJLŐDÉS ISKOLAI ÉS TÁRSADALMI KONTEXTUSBAN 153
Az iskolai tantárgyak tanulásának és a képességek fejlettségének összefüggései 155
Az iskolai osztályzatok 155
Az attitűdök és egyéb affektív változók 158
A nemek szerinti különbségek 163
A kombinatív képesség 164
Az induktív gondolkodás 165
Az iskolatípus szerinti különbségek 165
A kombinatív képesség 166
Az induktív gondolkodás 166
A település jellege 170
A kombinatív képesség 170
Az induktív gondolkodás 171
A szülők iskolázottságának szerepe 174
A kombinatív képesség 175
Az induktív gondolkodás 177
Egyéb háttérváltozók 184
Többváltozós elemzések 186
A szülők iskolázottságának és a település jellegének kölcsönhatása 190
A szülők iskolázottságának és a tanulók iskolatípusának kölcsönhatása 190
6. A KÉPESSÉGKUTATÁS EREDMÉNYEINEK SZINTETIZÁLÁSA ÉS ALKALMAZÁSA 195
A képességek fejlődésének összehasonlító elemzése 195
A fejlődés egységes mértéke: a gamma koefficiens 195
A képességek fejlődésének összehasonlítása a gamma alapján 197
A képességek fejlődésének modellezése 204
A fejlődés logisztikus modellje 204
Logisztikus görbe illesztése a mért adatokhoz 207
Szimulációs modell a képességek fejlődésének vizsgálatára 210
A képességek fejlődésének stabilitása 211
Az iskolarendszer hatása a fejlődésre 213
A szimulált adatbázis elkészítése 214
A szimuláció eredményeinek értékelése: korlátok és lehetőségek 219
Az iskolai szelekció modellezése 220
A képességek stabilitása és az iskolai szelekció 220
A szelekció vizsgálata a szimulált adatbázis alapján 221
Az iskolai szelekció modellezésének értékelése 225
7. KÉPESSÉGFEJLESZTÉS AZ ISKOLÁBAN: KÍSÉRLET A MŰVELETI KÉPESSÉGEK FEJLESZTÉSÉRE 227
Elméleti keretek 228
A kísérlet fő sajátosságai 228
A tartalomba ágyazott képességfejlesztés modellje: a műveletbeli gazdagítás 232
A fejlesztett képességek és a transzfer 236
A képességfejlesztési kísérletek módszertani kérdései 238
A kísérlet szerkezete 239
A kísérleti minták 240
A mérés és adatgyűjtés eszközei 242
A képességfejlesztés módszere 242
Az adatok elemzése, a kontrollcsoport illesztése 246
A műveleti képességek kísérleti fejlesztésének eredményei 250
A gyakorlatok hatása a fejlesztett műveleti képességekre 250
A fejlesztés hatása más képességekre 259
A képességek fejlődésének és a háttérváltozóknak az összefüggései 261
A kísérleti eredmények pedagógiai jelentősége és alkalmazási lehetőségei 262
Elméleti eredmények és további kutatási problémák 262
A kísérlet eredményeinek gyakorlati alkalmazása 264
IRODALOM 266

Csapó Benő

Csapó Benő műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Csapó Benő könyvek, művek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem