A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A varázsló halála

In memoriam Csáth Géza/Oktatási segédkönyv

Tartalom

Kosztolányi Dezső: Csáth Gézának5
Csáth Géza: Önéletrajz (Az Érdekes Újság Dekameronja. Száz magyar író száz legjobb novellája, Bp., 1913-16.)8
A varázsló kertje
Az otthon tájai: Szabadka és Palics
Kosztolányi Dezső: Brenner Józskáról, a későbbi Csáth Gézáról. Naplórészletek (In: Kosztolányi Dezső: Levelek - Naplók. Bp., Osiris, 1996.)13
Kosztolányi Dezső: Sakkozunk egyszer... (In: Kosztolányi Dezső: A bús férfi panaszai, Bp., Révai, 1924.)19
Tolnai Ottó: Árvacsáth (In: Tolnai Ottó: Árvacsáth. Bp., Orpehusz / Újvidék, Forum, 1982.)21
Csáth Géza levele Kosztolányi Dezsőhöz (In: Dér Zoltán: Ikercsillagok. Újvidék, Forum, 1980.)21
Csáth Géza tanulmányi előmenetele a szabadkai gimnázimban23
Csáth Géza: Szabadka "szépségeiről"24
Lányi Hedvig: A fiatal Csáthról. Naplórészeletek (In: Dér Zoltán: Fecskelány. Domkumentumregény. Második, bővített kiadás. Újvidék, Forum, 1985.)28
Sztrókay Kálmán: Szabadka30
Csáth Géza: A varázsló kertje (In: Csáth Géza: A varázsló kertje. Bp., Deutsch Zsigmond és Társa, 1908.)35
Szajbély Mihály: Csáth Géza Szabadkája (In: Szajbély Mihály: Álmok álmodói. Bp., Magvető, 1997.)38
Jász Dezső: Palicsi kirándulások. Naplórészletek (In: Jász Dezső: Hasznok és keserűségek. Egy szabadkai gimnazista század eleji naplója. 1908-1910. Szabadka, Életjel, 2001.)0
Csáth Géza: Álom Palicsról. Naplórészlet (In: Csáth Géza: Fej a pohárban. Napló és levelek, 1914-1916. Bp., Magvető, 1997.)52
Szorongásos kisgyerek - szorongásos felnőtt
Csáth Géza Édesanyja haláláról (In: Csáth Géza: Fej a pohárban. Napló és levelek, 1914-1916. Bp. Magvető, 1997.)54
Csáth Géza: "Józsika" (In: Csáth Géza: Délutáni álom. Bp., Nyugat-Jókai Könyvnyomdai Műintézet, 1911.)56
Kosztolányi Dezsőné a Mostoha című regény előkészületeiről. Részlet. (In: Kosztolányi Dezsőné: Kosztolányi Dezső. Életrajzi regény. Bp., Révai, 1938.)67
Kosztolányi Dezső: Igaz anyjuk akar lenni, de nem sikerül. Részletek (In: Kosztolányi Dezső: Mostoha. Újvidék, Forum, 1965.)68
Csáth Géza: Gyermekkori emlékek. Naplófeljegyzés. Részlet71
Csáth Géza: Lassú séták, hegedűvel a kézben. Naplófeljegyzések73
Csáth Géza: Álmok az apáról és az anyáról. Naplórészletek (In: Csáth Géza: Fej a pohárban. Napló és levelek, 1914-1916. Bp., Magvető, 1997.)74
Budapest. Az első novelláskönyvek
Csáth Géza: Az új nemzedék c. tervezett regény vázlata, valamint elkészült első fejezete (In: Csáth Géza: Mesék, amelyek rosszul végződnek. Bp., Magvető, 1994)77
Csáth Géza két levele Kosztolányi Dezsőhöz (In: Dér Zoltán: Ikercsillagok. Újvidék, Forum, 1980.)84
Dr. Berényi Zsuzsanna Ágnes: Az ismeretlen Csáth Géza86
Kosztolányi Dezsőné: Az egyetemista Kosztolányi társasága Budapesten. Részlet (In: Kosztolányi Dezsőné: Kosztolányi Dezső. Életrajzi regény. Bp., Révai, 1938.)88
Tudósítás Csáth első novelláskötetének megjelenéséről89
Jász Dezső Csáth Géza könyvének megjelenéséről (In: Jász Dezső: Hasznok és keserűségek. Egy szabadkai gimnazista század eleji naplója. 1908-1910. Szabadka, Életjel, 2001.)89
Korabeli könyvismertetések A varázsló kertje című kötetről (Schöpflin Aladár, Kosztolányi Dezső, Kanizsai Ferenc, Kaffka Margit)90
Jász Dezső: Csáth Géza visszatér Velencéből (In: Jász Dezső: Hasznok és keserűségek. Egy szabadkai gimnazista század eleji naplója. 1908-1910. Szabadka, Életjel, 2001.)99
Csáth Géza: Anyagyilkosság (In: Csáth Géza: Délutáni álom. Bp., Nyugat-Jókai Könyvnyomdai Műintézet, 1911.)101
Jász Dezső: Csáth Géza átveszi orvosi diplomáját. Utazás Szabadkára. Naplórészletek (In: Jász Dezső: Hasznok és keserűségek. Egy szabadkai gimnazista század eleji naplója. 1908-1910.) Szabadka, Életjel, 2001.)108
Korabeli könyvismertetések a Délutáni álom című kötetről (Karinthy Frigyes, [Schöpflin Aladár?])110
Szorongásos álmok
Orvos és pszichoanalitikus
Kosztolányi Dezsőné: Brenner doktor rendelőjében (In: Kosztolányi Dezsőné: Kosztolányi Dezső. Életrajzi regény. Bp., Holnap, 1990.)115
Csáth Géza: Az elmebetegségek pszichikus mechanismusa. Összefoglalás (In: Dr. Brenner József: Az elmebetegségek psychikus mechanismusa. Bp. Eggenberger Könyvkereskedés, 1912.)116
Ferenczi Sándor: Az elmebetegségek pszichikus mechanizmusa119
Mészöly Miklós: A játszótárs nélkül maradt értelem (In: Mészöly Miklós: Érintések. Bp., Szépirodalmi, 1980.)120
Buda Béla: Csáth Géza tanulmánya a mai orvostudomány tükrében (In: Egy elmebeteg nő naplója. Csáth Géza ismeretlen orvosi tanulmánya. Bp., Magvető, 1978.)131
Harmat Pál: Csáth Géza mint elmeorvos. Egy kórtörténet vázlata (In: Csáth Géza: Egy elmebeteg nő naplója. Összegyűjtött elmeorvosi tanulmányok. Bp., Magvető, 1998.)139
Thomka Beáta: A kárhozat grammatikája153
Csáth Géza: Álomanalízis. Naplórészlet (In: Csáth Géza: Fej a pohárban. Napló és levelek, 1914-1916. Bp., Magvető, 1997.)158
A morfinista naplóíró
Csáth Géza: Morfinizmusom története (In: Csáth Géza: Napló, 1912-1913. Szekszárd, Babits, 1989.)160
Kosztolányi Dezsőné: Emlékezés Csáth Gézára (In: Dér Zoltán: Adalékok Csáth Géza életrajzához. Üzenet, 1987.)169
Kosztolányi Dezső levelezése a morfinista Csáth megmentése érdkében173
Kosztolányi Dezső Rajz Sándornak (In: Csáth Géza: Fej a pohárban. Napló és levelek, 1914-1916. Bp., Magvető, 1997.)173
Rajz Sándor Kosztolányi Dezsőnek (In: Csáth Géza: Fej a pohárban. Napló és levelek, 1914-1916. Bp., Magvető, 1997.)174
Brenner Dezső Kosztolányi Dezsőnek (In: Csáth Géza: Fej a pohárban. Napló és levelek, 1914-1916. Bp., Magvető, 1997.)174
Kosztolányi Dezső Brenner Dezsőnek (In: Csáth Géza: Fej a pohárban. Napló és levelek, 1914-1916. Bp., Magvető, 1997.)175
Csáth Géza Kosztolányi Dezsőnek (In: Csáth Géza: Fej a pohárban. Napló és levelek, 1914-1916. Bp., Magvető, 1997.)176
Koszolányi Dezső négy levele Brenner Dezsőnek (In: Csáth Géza: Fej a pohárban. Napló és levelek, 1914-1916. Bp., Magvető, 1997.)177
Kosztolányi Dezső Rajz Sándornak (In: Csáth Géza: Fej a pohárban. Napló és levelek, 1914-1916. Bp., Magvető, 1997.)179
Csáth Géza Kosztolányi Dezsőnek (In: Csáth Géza: Fej a pohárban. Napló és levelek, 1914-1916. Bp., Magvető, 1997.)180
Kosztolányi Dezső Csáth Gézának (In: Csáth Géza: Fej a pohárban. Napló és levelek, 1914-1916. Bp., Magvető, 1997.)182
Kosztolányi Dezső Kner Imrének (In: Kosztolányi Dezső: Levelek - Naplók. Bp., Osiris, 1966.)184
Csáth Géza Kosztolányi Dezsőnek (In: Csáth Géza: Fej a pohárban. Napló és levelek, 1914-1916. Bp., Magvető, 1997.)185
Kosztolányi Dezső Csáth Gézának (In: Csáth Géza: Fej a pohárban. Napló és levelek, 1914-1916. Bp., Magvető, 1997.)186
Kosztolányi Dezső Brenner Dezsőnek (In: Csáth Géza: Fej a pohárban. Napló és levelek, 1914-1916. Bp., Magvető, 1997.)187
Csáth Géza utolsó levele Rajz Sándornak188
Csáth Géza: Veszekedés Olgával. Naplófejlegyzés188
Tolnai Ottó: A kék halinaszőnyeg avagy bevezető sorok Csáth naplórészletéhez189
Csáth Géza: 1912. szeptember 19. Naplórészlet192
Csáth Géza: Egy rencséni nap leírása. Naplórészlet. (In: Csáth Géza: Fej a pohárban. Napló és levelek, 1914-1916. Bp., Magvető, 1997.)196
Földényi F. László: A halál tükrében élt élet. Csáth Géza naplójáról201
Hamvazószerda
A színpadi szerző
Vészi Margit: Levél Csáth Gézához A Janika első változatáról211
Jász Dezső: Csáth indul darabja kéziratával a Magyar Színházba. Naplórészlet (In: Jász Dezső: Hasznok és keserűségek. Egy szabadkai gimnazista század eleji naplója. 1908-1910. Szabadka, Életjel, 2001.)216
Csáth Géza: A Janika és Hamvazószerda. Szerző a darabjáról217
Korabeli színikritikák (Hevesi Sándor, Kosztolányi Dezső, Ignotus)218
Az analitikus novellái
Csáth Géza: Nincs többé kedvem az íráshoz. Naplórészlet (In: Csáth Géza: Napló, 1912-191. Szekszárd, Babits, 1989. 5.)224
Csáth Géza levele Jász Dezsőhöz (In: Dér Zoltán: Adalékok Csáth Géza életrajzához. Üzenet, 1987.)224
Csáth Géza: Schmith mézeskalácsos. Csáth Géza új novellái (Könyvismertetés)231
Csáth Géza: Rozi (In: Csáth Géza: Muzsikusok. Békéscsaba, Tevan, 1913.)232
Könyvismertetések a Muzsikusok című kötetről (Kosztolányi Dezső, Kárpáti Aurél)237
Zenész, kritikus és zeneszerző
Csáth Géza: Schumann (In: Csáth Géza: Zeneszerzőportrék. Bp., Politzer Zsigmond és fia-Uránia Könyvnyomda, 1911)241
Könyvismertetések a Puccini című zenei tanulmányről (Ifj. Lányi Ernő, anonim szerző)244
Csáth Géza: Sauer Emil. Fantasztikus hangversenykritika246
Csáth Géza: Álom zenéről és zenélésről (In: Csáth Géza: Fej a pohárban. Napló és levelek, 1914-1916. Bp., Magvető, 1997.)247
Csáth Géza: Szimfonikus hangverseny251
Jász Dezső: Jóska magyaráz. Naplórészlet (In: Jász Dezső: Hasznok és keserűségek. Egy szabadkai gimnazista század eleji naplója. 1908-1910. Szabadka, Életjel, 2001.)252
Csáth Géza: Ady-hangverseny252
Jász Dezső: Ady vérzik. Naplórészlet (In: Jász Dezső: Hasznok és keserűségek. Egy szabadkai gimnazista század eleji naplója. 1908-1910. Szabadka, Életjel, 2001.)253
Papp Viktor: Csáth Géza, a zenekritikus (In: Papp Viktor: Arcképek a magyar zenevilágból. Bp., Stádium Rt., 1925.)253
Demény János: A zenekritikus255
Rákai Orsolya: Lelki tükörrendszerek. Rövidített, átdolgozott változat (A zenekritikus Csáth) (In: Csáth Géza: A muzsika mesekertje. Összegyűjtött írások a zenéről. Bp., Magvető, 2000.)261
A képzőművész
Kosztolányi Dezső levele Juhász Gyulának (In: Kosztolányi Dezső: Levelek - Naplók, Bp., Osiris, 1996.)279
Csáth Géza: Pornográf rajzok. Naplórészlet (In: Csáth Géza: Fej a pohárban. Napló és levelek, 1914-1916. Bp., Magvető, 1997.)279
Tolnai Ottó: Útban a képzőművész cfsáth felé280
Csáth Géza: Jegyzetek egy új rajzgyűjteményről és a művészetekről290
Jász Dezső: Találkozások Sassy Attilával. Naplórészletek (In: Jász Dezső: Hasznok és keserűségek. Egy szabadkai gimnazista század eleji naplója. 1908-1910. Szabadka, Életjel, 2001.)298
Lábass Endre: Házszínház a Nyár utcában301
Elfeledett álom
Az utolsó évek
Csáth Géza levele Kosztolányi Dezsőhöz (In: Szajbély Mihály: Csáth Géza. Bp., Gondolat, 1989.)305
Dévavári Zoltán: Egy művész haláltusája. Csáth Géza utolsó hónapjai307
Karinthy Frigyes: Csáth Géza312
Juhász Gyula: Falusi idill315
Jász Pál: Csáth Géza316
Kosztolányi Dezső: Csáth Géza betegségéről és haláláról317
Az irodalomtörténet-írás emlékezetében
Németh László: Hiányzó arcképek: Csáth Géza323
Illés Endre: Csáth Géza326
Bori Imre: A "homo novus" nagysága és tragédiája. Rövidítve (In: Bori Imre: Varázslók és mákvirágok. Újvidék, Forum, 1979.331
Szentkuthy Miklós: Szecesszió: századvédünk modellje. Csáth Géza elbeszélései (In: Szentkuthy Miklós: Múzsák testamentuma. Összegyűjtött tanulmányok, cikkek, bírálatok. Bp., Magvető, 1985.)349
Utasi Csaba: Létélmény-variációk Csáth Géza műveiben356
Appendix
Kosztolányi Dezső: Írás régi könyvben (In: Kosztolányi Dezső: Szeptemberi áhitat. Bp., Révai, 1938.)362
Esterházy Péter: Csáth Géza fantasztikus élete (In: Esterházy Péter: A kitömött hattyú. Bp., Magvető, 1988.)363
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem