837.726

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A belkereskedelem négy évtizede (1945-1985)

Szerkesztő
Lektor

Kiadó: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött keménykötés
Oldalszám: 402 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 16 cm
ISBN: 963-221-530-3
Megjegyzés: Néhány fekete-fehér ábrával illusztrálva.

Tartalom

Előszó (Juhár Zoltán)9
A magyar belkereskedelem a két világháború között (Forgács Tibor)15
Forgács Tibor:
Hardi Róbert: A belkereskedelem a helyreállítás és a tőkekisajátítás időszakában (1945-1949)25
Az infláció időszaka (1945-1946)27
A kereskedelem újjáéledése a felszabadulás után27
Állami beavatkozás a kereskedelembe29
A kereskedelem a vágtató inflációban30
A stabilizációtól az államosításokig (1946-1949)32
A stabilizáció előkészítése és megvalósításának hatása a kereskedelemre32
Érdekképviseleti szervezetek a kereskedelemben38
Szövetkezeti kereskedelem39
Az államosítások hatása a belkereskedelemre40
A kereskedelem szocialista szektorának kiépítése41
Az elkülönült termelőeszköz-kereskedelem kialakulása45
A belkereskedelem szervezete, irányítása és szervezetési elvei46
Idegenforgalom és vendéglátás52
A kereskedelmi szakoktatás átalakulásának kezdetei54
A hároméves terv eredményei a fogyasztás és az életszínvonal alakulásában55
A szocialista belkereskedelem az államosításoktól 1956-ig (Hardi Róbert)57
A szocialista szektor túlsúlyra jutása a kereskedelemben (1949-1953)57
A kereskedelem fejlődési feltételei a feszített ütemű iparosítás időszakában57
Árrendszer és áruforgalom60
Az állami kereskedelmi hálózat kiépítése64
Az álami vendéglátóipar és a munkahelyi vendéglátás65
A szövetkezetek jelentőségének növekedédése69
A kereskedelmi szervezetek munkája és az irányítás71
Az 1953-as gazdaságpolitikai fordulat (1953-1956)75
Az 1953-as fordulat következményei75
Az áruforgalom77
A kiszélesedő földművesszövetkezeti tevékenység81
Előrelépés a vendéglátásban és az idegenforgalomban85
A kereskedelem irányítása az új szakaszban87
A kereskedelmi dolgozók bérezése91
A kereskedelmi szakoktatás lassú kibontakozása92
A kereskedelem az ellenforradalom idején93
Molnár László: A belkereskedelem a gazdasági korrekciók és az új utak keresésének időszakában (1957-1968)95
A konszolidáció hatása a kereskedelemre (1957-1958)98
Az áruforgalom és a fogyasztás a konszolidációt követő évtizedben102
A mezőgazdaság szocialista átszervezése és a kereskedelem105
Az urbanizáció felerősödésének hatása a kereskedelemre108
Az áruforgalom szerkezetének változása111
A fogyasztásicikk-import115
A vendéglátás, a szállodaipar és az idegenforgalom megélénkülése119
A belkereskedelem hálózata, anyagi-technikai és munkaerő-ellátottsága125
A nagykereskedelemm korszerűsítése126
A kiskereskedelmi hálózat fejlődése128
Szakosítás, specializáció a kiskereskedelemben131
Piacok és vásárok135
A vendéglátó és szállodahálózat fejlődése137
A korszerű értékesítési módszerek térhódítása139
A gépesítés fejlődése a kereskedelemben142
A kereskedelem beruházásai és fejlesztési szervezetei143
Munkaerő- és bérgazdálkodás145
Törekvések a munkaerő-gazdálkodás hatékonyságának növelésére149
A nyereség a személyi érdekeltség rendszerében150
Kereseti színvonal, bérarányok, a bérszabályozás rendje151
A kereskedelmi szakoktatás fejlődése153
Változások a kereskedelem irányítási rendszerében és szervezetében155
Az állami kereskedelem irányítása155
A szövetkezeti kereskedelem irányítása160
Az egyéb kereskedelmi szervezetek irányítása161
Bóc Imre: A belkereskedelem a gazdasági reform bevezetésétől a gazdasági pályamódosításig (1968-1978)164
A gazdasági mechanizmus reformjának elvi megalapozása164
A reform előkészítése a belkereskedelemben167
A reform indulása a belkereskedelemben173
Kereskedelempolitika az 1968-1972-es években178
Áruellátás178
Fogyasztóiár-politika185
Készletfinanszírozás187
Néhány, a vállalati jövedelmeket befolyásoló gazdaság- és pénzügypolitikai szabályozás189
Kereskedelempolitika az 1973-1978-as években192
A belkereskedelmi törvény203
Fogyasztás, áruforgalom, hálózat205
A fogyasztás és a forgalom összetétele210
A kiskereskedelmi árszínvonal változása220
A termékminőség alakulása222
A fogyasztásicikk-import224
Az idegenforgalom dinamikus fejlődése229
A hálózat fejlesztése, korszerűsítése233
A kiskereskedelem bolthálózata234
A vendéglátó hálózat fejlődése236
A magánkereskedelem238
Változások a nagykereskedelem szervezetében és hálózatában239
A kereskedelem gépesítése, kereskedelmi beruházások241
Munkaerő- és bérgazdálkodás a belkereskedelemben243
A kereskedelmi szakoktatás és továbbképzés250
Berényi János: A belkereskedelem a lassuló fejlődés időszakában (1979-1984)253
A pályamódosítás előzménye253
Pályamódosítás a gazdaságfejlesztésben254
A pályamódosításnak alárendelt szabályozó rendszer258
A főbb módosítások 1981-től260
Árak, ármechanizmus263
A kereskedelmi árpolitika267
Tisztességtelen haszon268
Fogyasztás, áruforgalom269
A fogyasztás szerkezetének változása269
A kiskereskedelmi áruforgalom271
A fogyasztásicikk-import274
A kiskereskedelmi hálózat fejlődése279
Eszközállomány, technikai ellátottság283
Nagykereskedelem, termelőeszköz-kereskedelem284
Szövetkezeti kiskereskedelem288
Magánkereskedelem292
Idegenforgalom295
Az idegenforgalmi politika295
Fejlesztés, szervezés, szabályozás298
Vendéglátás301
Kereskedelmi vendéglátás304
A vendéglátás hálózata302
A közétkeztetés fejlődése és szervezeti átrendeződése304
Szövetkezeti vendéglátás307
Magánvendéglátás308
Foglalkoztatottság, munkabér309
Berényi József: A kereskedelmi tevékenység továbbfejlesztése313
A belkereskedelmi tevékenység továbbfejlesztésének főbb irányai314
A vállalatok és a hálózati egységek önállósága, érdekeltsége315
Új kezdeményezések a hálózati dolgozók érdekeltségi rendszerében316
Az áruutánpótlás és a bolti önállóság319
A verseny fokozása320
A szervezetrendszer korszerűsítése321
A piacérzékenység fokozása322
Együttműködés, új vállalati formák, termeltetésszervezés, az értékesítési formák korszerűsítése324
Együttműködési formák324
Új vállalati formák327
A termeltetésszervezés327
Az értékesítési formák korszerűsítése328
Az irányítás korszerűsítése330
A kínálat hiányosságainak csökkentése és az irányítás korszerűsítése331
A gazdaságirányítás továbbfejlesztése 1985-ben332
Függelék (Lacza Gábor)337
A fogyasztásicikk-kereskedelem és az idegenforgalom főbb adatai337
A kiskereskedelmi forgalom339
A kereskedelmi hálózat és a kereskedelemben foglalkoztatottak360
Árubeszerzés, készletek, beruházások és gépi ellátottság a kereskedelemben378
A kiskereskedelmi forgalom és hálózat területi megoszlása385
Idegenforgalom389
Irodalom397
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A belkereskedelem négy évtizede (1945-1985) A belkereskedelem négy évtizede (1945-1985) A belkereskedelem négy évtizede (1945-1985) A belkereskedelem négy évtizede (1945-1985)

A védőborító enyhén kopottas, szélei kissé szakadozottak.

Állapot:
1.980 ,-Ft
10 pont kapható
Kosárba