A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Földrajzi Közlemények 2003/1-4.

A Magyar Földrajzi Társaság tudományos folyóirata/CXXVII./LI./kötet 1-4. szám

Előszó

Hogyan kerül a csizma az asztalra, azaz két, látszólag különálló téma egyetlen tanulmányba? A kérdés magyarázatra szorul. Eredetileg csak a homokmozgás magyarországi periódusairól szándékoztam... Tovább

Tartalom

Értékelések

Gábris Gyula: A földtörténet utolsó 30 ezer évének szakaszai és a futóhomok mozgásának
főbb periódusai Magyarországon 1
Horváth Erzsébet-Bradák Balázs: A mágneses szuszceptibilitás módszerének alkalmazása
lösz-paleotalaj-sorozatok vizsgálatában 1 15
Sümeghy Zoltán-Unger János: A települések hőmérséklet-módosító hatása - a szegedi
hősziget-kutatások tükrében 23
Drexler Szilárd-Horvát h Gergely-Karancsi Zoltán: Turizmus, természetvédelem és tájhasznosítás kapcsolata egy nógrádi kistájrészlet példáján 45
Kiss Gábor-Horváth Gergely: A természetvédelmi értékelések kritériumainak értelmezése és földtudományi értékekre való alkalmazhatósága 63
Munkácsy Béla: Szélturbinák a tájban - az energetikai célú szélenergia-alkalmazások megítélése a tájhasználat és tájvédelem tükrében 77
Botos Barbara: A természet tőke számszerűsítésének elméleti és gyakorlati kérdései, megoldásai 87
Süli-Zakar István: Közép-Európa újjászületése 105
Tráser Ferenc: A vasúti közlekedés megújulási lehetőségei a Dél-Alföldön különös tekintettel a Szeged-Temesvár vasútvonal újjáélesztésére 123
Uzzoli Annamária: A magyar népesség egészségi állapota az európai országok körében. 131

Kisebb közlemények

Csuták Máté: A tafonik (kőzetüregek) fogalma és keletkezésük magyarázatai 157
Molnár Jenő: Kolozsvár földrajzi arculata 163
Kormány Gyula: Udvarhelyi Károly földrajz-pedagógiája 169

Vita

Vojnits András: A kör közepén állva 175
Gábris Gyula: Övzátony vagy parti hát? 178

Krónika

II. Balázs Dénes tudományos előadóülés - Horváth Gergely 185
Környezettudomány és geográfia - az első „Debreceni Disputa" - Szilágyi Zsuzsanna 187
Szerencs és a Zempléni-hegység tudományos konferencia - Kókai Sándor 189
Dr. Dudich Endre professzor kitüntetése - Éva Penney 181
Magas állami kitüntetés két neves geográfusunknak 192
Dr. Dénes György 80 éves - Móga János 192
Béres István 80 éves 193
Dr. Bora Gyula 75 éves - Korompai Attila 193
Bacsák György, a negyedidőszak-kutatás és -kronológia nemzetközi hírű tudósának emlékezete - Marosi Sándor 195
Búcsú Pécsi Mártontól (1923-2003) - Marosi Sándor 197
Pécsi Márton emléktáblájának avatása - Törtei, 2003. november 11. - Papp-Váry Árpád 200
Dr. Köves József (1914-2003) - Varajti Károly 202
Varga Lajos (1913-2003) - Megyesi László-SzJankó István 203
Puskás Imre (1913-2002) - Antal Zoltán 204
Az utolsó Kogutowicz: Kogutowicz Manuéla (1921-2003) - Kisari Balla György 205
Útmutató Szerzőink számára 206

Társasági élet

Marosi Sándor, a Társaság új tiszteletbeli elnöke 209
Beszámoló aMagyar FöldrajziTársaság56. vándorgyűléséről és 127. közgyűléséről-Kókai
Sándor 209
Beszámoló a Magyar Földrajzi Társaság 56. vándorgyűlését követő kárpátaljai tanulmányútról - Hutyán Róbert 212
Főtitkári jelentés (beterjesztette dr Nemerkényi Antal a Magyar Földrajzi Társaság 127.
közgyűlésén) 216
A Felügyelő Bizottság jelentése a Magyar Földrajzi Társaság 2002. évi szervezeti, gazdasági- és pénzügyi tevékenységéről - Kiss Edit Éva 219
Számviteli beszámoló a 2002. évről a Magyar Földrajzi Társaság közhasznúsági jelentéséhez, valamint a Felügyelő Bizottság részére - Katona Józsefné 220
Kitüntetések a 127. közgyűlésén 222
A Magyar Földrajzi Társaság kitüntetései 223
Új társasági ösztöndíj 226

Irodalom

Mendöl Tibor: A földrajztudomány az ókortól napjainkig - Papp-Váry Árpád 227
Csávossy György: „Jó bornak szép hazája Erdély". Hagyományok, hungarikumok az erdélyi borkultúrában - Boros László 228
Székely Kinga (szerk.): Magyarország fokozottan védett barlangjai - Horváth Gergely 228
Abonyiné Palotás Jolán: Infrastruktúra - Horváth Gergely 229
Kristó Gyula: Tájszemlélet és térszervezés a középkori Magyarországon - Kiss Andrea 231
Lovász György: Magyarország természeti földrajza III. Tájföldrajz - Horváth Gergely 232
Izsák Éva: A városfejlődés természeti tényezői (Budapest és környéke) - Bora Gyula 233
Fekete István-Mező Szilveszter: Bolygónk színeváltozása. Ember és természet megbomlott harmóniája - Horváth Gergely 234
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Földrajzi Közlemények 2003/1-4. Földrajzi Közlemények 2003/1-4. Földrajzi Közlemények 2003/1-4. Földrajzi Közlemények 2003/1-4. Földrajzi Közlemények 2003/1-4. Földrajzi Közlemények 2003/1-4.

A borító, a lapélek és az első lap kissé foltos.

Állapot:
4.180 ,-Ft
33 pont kapható
Kosárba