699.595

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Katonaetika

Tanulmánygyűjtemény

Szerző
Zrínyi Kiadó (Budapest) ,
Ragasztott papírkötés , 299 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 20 cm x 14 cm
ISBN: 963-327-197-5
Megjegyzés:

Fülszöveg

Két vesztes háború után, a trianoni és a párizsi békediktátumokat követően Magyarország elveszítette területének kétharmadát, és magyar lakosságának egyharmada került más államok impériuma alá. Közel fél évszázad hosszán idegen hatalom megszállása alatt életünk. Több mint hetven éve tart az etnikai tisztogatás a velünk szomszédos országokban.
Magyarország ma független állam, de az idegen elnyomás és az idegen ideológiai befolyás megosztotta a nemzetet.
A hadsereg a társadalom szerves része. A honvédségben tetten érhető mindaz, ami a mai magyar átalakuló társadalomban tapasztalható. Sőt, a szolgálat sajátossága következtében az erkölcsi követelmények itt még szigorúbbak és a megújulás sürgetőbb, mint a polgári életben.
A magyar történelemben a nemzetietlen közszemlélet már számos tragédia szülője volt. Az egyik legszembeszökőbb példa erre az első világháborút követő Tancásköztársaságnak a haza védelmét föladó katonapolitikája, melynek tragikus következménye az ország akadálytalan... Tovább

Tartalom

Cseres Tibor:
Parainézis-féle újonc-jelölteknek7
Baraczkáné Nagy Mária:
Honvédetika - Közszolgálatetika19
A katonai szolgálat19
A jog és az erkölcs viszonyáról19
A közszolgálati viszonyokkal szemben támasztott általános követelmények20
Morális feltételek mint a közszolgálat eredményességének tényezői22
Szolgálati követelmények a Magyary-iskola szerint24
A minősítés szerepe a közszolgálatban25
Következtetések27
Boda László:
Katonai erények29
A katona és az okos döntés34
A katona és az igazságosság37
A bátorság tipikusan katonai erény41
A katona önfegyelme43
Nemzeti identitás és hazafiság45
A bajtársiasság és szolidaritás48
A lovagiasság51
A katonai és a tiszti becsület53
Simon Gábor honvéd alezredes:
Dilemmák, alternatívák, kibontakozási lehetőségek a tiszti értékrend katonai tanintézeti alakításában63
Molnár Károly honvéd ezredes:
A devianciákhoz való viszony a hadseregben82
A deviáns viselkedésformák előfordulásának sajátosságai84
A normák szerepe és mibenléte95
A társadalmi ellenőrzés intézményeinek és működésének változásai102
Aniszi Kálmán:
Szövetségben114
Molnár Attila:
A katonaság és a modernizáció140
A modernizáció paradoxona140
A kulturális és anyagi individualizálódás146
A szolgálat erkölcsétől szolgáltatásig150
Szakály Sándor hadtörténész:
Erkölcs, politika és nemzettudat a volt Magyar Királyi Honvédség tisztikarában157
Herceg Ottó honvéd ezredes:
Erkölcs és érdekvédelem a hadseregben178
Az önszerveződésen alapuló érdekvédelem189
Érdekvédelem és a katonai nevelés néhány összefüggéséről194
Érdekvédelem és a pártpolitikai semlegesség összefüggéseiről199
Borovi József:
A valláserkölcsi nevelés a tábori lelkészet intézményében206
A tábori lelkészet mint lelkipásztori feladat207
II. János Pál pápa apostoli rendelete a katonák lelki gondozásáról214
Fordulat a honvédség gondolatvilágában217
A lelkészi szolgálat alanyai220
Szabó János honvéd alezredes:
A mai nyugati hadseregek néhány erkölcsszociológiai problémája231
A rendszerváltozás erkölcsmódosító hatása és a modernitás231
Molnár Károly honvéd ezredes:
A honvédség erkölcsi válságának mibenléte, a kiútkeresés irányai253
Néhány vitás kérdés és dilemma260
Vázlatos javaslatok az etikai kódexhez276
Takács Sándor honvéd ezredes:
Utószó helyett295
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Katonaetika Katonaetika

Könyvtári könyv volt. Néhány lapon ceruzás aláhúzások találhatók.

Állapot:
1.340 Ft
670 ,-Ft 50
5 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Katonaetika Katonaetika Katonaetika

Könyvtári könyv volt. A borító enyhén töredezett, a gerinc sérült.

Állapot: Közepes
1.340 Ft
1.070 ,-Ft 20
9 pont kapható
Kosárba