Közel 3.000 kötet Cukrászat témakörben , 20% kedvezménnyel!

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Tudományos és Műszaki Tájékoztatás 1991/1-12.

TMT 38. évfolyam 1-12. szám

Tartalom

1-2. szám
Szántó Péter: Happy birthday to online in Hungary0
Roboz Péter: Tízéves az online információkeresés Magyarországon3
Novák Teréz: Az elmúlt tíz év egy hajdani online közvetítő szemével10
Borsy Tamás: Az online irodalomkutatás nyolc éve a magyar orvostudomány és egészségügy szolgálatában15
Egyházy Tiborné - Dömötör Lajosné: Online információkeresés a veszprémi egyetemi könyvtárban18
Konkoly-Thege Csabáné-Frank Róza: Az online információkeresés tapasztalatai a Budapesti Műszaki Egyetem Központi Könyvtárában22
Palalghy Andrásné: Online szolgáltatási tapasztalatok a miskolci egyetemi könyvtárban25
Cserey Lászlóné-Tapolcai Ágnes: Online információszolgáltatás az állatorvos-tudomány területén28
Szivi Józsefné: Online szolgáltatások közvetítése könyvtárunkban31
Sándori Zsuzsanna: Tíz év az online szolgáltatások világában34
Dósa István: Információkutatás számítógéppel a Biogal Gyógyszergyárban41
Alliquander Balázs-Molnár Gábor: Nemzetközi számítógépes online információszolgáltatások alkalmazása az Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt szolgálatában43
Beszámolók - Szemlék - Referátumok
Földi Tamás: A FID 45. Kongresszusa Havannában. A FID hírei46
Kenyéri Katalin: Könyvtári és Informatikai Kamara = intézményi érdekképviselet48
Sz. Nagy Lajos: A Könyvtári és Informatikai Kamara tudományos és szakkönyvtári tagozatáról49
Miller R.: Európa 1992: Az egyesülés hatása az információs iparra (Ref.: Roboz Péter)49
Luckenbach R.: Utópia-e a szabad információáramlás? Lehetőségek a tudományos és műszaki információk színvonalának emelésére, a nemzetközi információcsere javítására (Ref.: Szöllősy Éva)52
Mahmoud E.-Rice G.: Az adatbázisok pontossága. Egy felmérés eredményei (Ref.: Roboz Péter)56
Alan, F. C.-Ferrel W. R.: Numerikus adatbázisok a tudományban és a technikában (Ref.: Roboz Péter)58
Hearty, J. A.-Rohrbaugh, V. K.: Teljes szövegű online adatbázisok értékelése (Ref.: Roboz Péter)60
Basch, R.: Nemzetközi céginformációs adatbázisok felmérése (Ref.: Roboz Péter)56
Snow, B.: Szabadalmak a nem szabadalmi adatbázisokban: biotudományi adatbázisok (Ref.: Trébits Gyuláné)68
Jack, R. F.-Sormunen, E-Garman, N.: Az ESA-IRS új árszerkezete - összehasonlítás a DIALOK-gal (Ref.: Roboz Péter)72
3. szám
Futala Tibor: Blow-up0
Száva-Kováts Endre: A nem-indexelt eponimikus hivatkozottság V. Értelmező és értékelő összefoglalás83
Zsidai József: Az új vállalkozások információs és könyvtári igényei a Miskolci Egyetem Központi Könyvtára tapasztalatai alapján102
Katsányi Sándor: Közhasznú tájékoztatás a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban105
P. Spence Richards: A kormány szerepe a tudományos és műszaki információban az Egyesült Államokban108
Az Európai Közösség könyvtári akcióterve. Beszámoló a terv második vázlatáról114
Beszámolók - Szemlék - Referátumok
Tisztújítás a Magyar Könyvtárosok Egyesületében122
Tudományos ülés Haraszthy Gyula emlékére124
Darvas György: Harmincéves a Kutatás-Fejlesztés125
Imponáló optimizmus egy fontos szolgáltatás érdekében (Ism.: Muzslainé Katona Júlia)127
4. szám
Szántó Péter: Úton a piacgazdaság felé0
Dúzs János: Az európai információs ipar magyarországi piaca135
Szekfű András: A mágneslemez mint újságpapír140
Remzső Tibor: Hipertext rendszerek145
Bazsa György: Gondolatok a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen folyó informatikus-könyvtáros képzésről152
W. Wissmann: Az építésügyi információ hálózatba foglalása: több mint varázsszó?157
Beszámolók - Szemlék - Referátumok
Gáspár Lászlóné: Nemzetközi szakmai tanácskozás az Építésügyi Tájékoztatási Központ alapításának negyvenedik évfordulóján166
Fejős László: Könyvtári számítógépes programok bemutatója az Országos Széchenyi Könyvtárban (1991. február 14-15.)167
CD-ROM - Hírek170
5-6. szám
Információmenedzsment
Dúzs János: "Information Management" nálunk?0
B. Cronin: Az információmenedzsment alapjai183
F. W. Horton: Az információs erőforrások menedzselése, a kormányzat információs politikája és programja192
I. S. Farkas-Conn: A stratégiai tervezés információs megalapozása politikai változások idején197
F. W. Horton: Információmenedzsment; gyakorlat és képzés az USA-ban203
I. Wormell: Az információs menedzserek szerepe a gazdasági szervezetekben: oktatási és képzési szempontok209
Majtényi György: A magyar információvagyon értékesítése számítógép-hálózatok közreműködésével216
Szántó Péter: Könyvtárak a magyar információgazdaságban, különös tekintettel az Országos Műszaki könyvtárra222
Beszámolók - Szemlék - Referátumok
Értelmezés az MSZ 3436-87. A dokumentumok referátumai és annotációi szabványokhoz (Ism.: Koltay Tibor)229
Egy erdélyi magyar szakkönyvről (Ism.: Horváth Tibor)230
Fejős László: Az Országos Széchenyi Könyvtár bemutatóján szerepelt könyvtári számítógépes programok ismertetése232
Domokos Miklósné: Az International Society for Knowledge Organization első konferenciája242
Rajnainé H. Mária: Miért közkedvelt a Medline CD-ROM-on? Tapasztalatok a SOTE Központi Könyvtárában245
Posztgraduális szakinformatikus képzés a Norvég Könyvtár- és Információtudományi Főiskolán (Ref.: Sebestyén György)246
Online - Hírek249
7. szám
Finnországi körkép
Sonnevend Péter: A TMT finn száma elé0
E. Häkli: A finn könyvtári-információs rendszer és információs politika263
A.-R. Haarala: A finn könyvtári és információs rendszer a gyakorlatban: szervezet, szolgáltatások, kooperáció267
A. Soini: LINNEA - a finn egyetemi könyvtárak integrált számítógépes hálózata271
S. Laitinen: A Finn Műszaki Kutatóközpont Információs Szolgálata277
K. Ruokonen: A CD-ROM használata: finn esettanulmány285
E. Törnudd: Finnország nemzetközi és regionális információs hálózatok csomópontjában288
I.-L. Suhonen: Finnugorisztikai információs rendszer293
Beszámolók - Szemlék - Referátumok
Brückner Huba: Hódít a CD-ROM. A 10. International Online Information Meeting298
Billédi Ferencné: Könyvtárakra alapozott üzleti információs szolgáltatások kiépítése Magyarországon. Az IBI program303
Zalainé Kovács Éva: Könyvtári és Informatikai Kamara - az első közgyűlés után306
Reich György: IFABO '91 Budapest307
A FID hírei (Összeáll.: Földi Tamás)308
A. Jylha-Pyykönen: Nemzeti tárolókönyvtár: a finn megoldás (Ref.: Ipper Pálné)310
W. Ratzek: Nordinfo, Scannaet és Iani - kapuk az északi országok információs potenciáljához (Ref.: Rapp István)311
M. A. Grant-J. C. Stalker: MultiPlatter hálózat a Bostoni Egyetemen (Ref.: Mándy Gábor)312
8. szám
Szántó Péter: Fejlemények tágabb és szűkebb időhatárok között0
Földi Tamás: A társadalomtudományi információ és a rendszerváltás Kelet-Európában, különös tekintettel Magyarországra319
Marton János - Anveiler Judit - Tóth Erika: Hét szűk esztendő. A magyar tuodmány információellátásának leromlása 1978-1985 között - négy élettani diszcipline külföldi folyóirat-beszerzéseit például véve325
Futala Tibor: Egyesület, kamara, szakkönyvtár- és tájékoztatásügy329
L. Costers: Számítógépes hálózatok Hollandiában334
T. Dorzbal: A mongol nemzeti tudományos és műszaki információs rendszer. Helyzetkép és távlatok337
Az "altera pars"
Zalainé Kovács Éva: Néhány megjegyzés a Könyvtári és Informatikai Kamaráról341
Szente Ferenc: Szimuláljunk önkormányzatot? Gondolattársítás Futala Tibor írásához342
Beszámolók - Szemlék - Referátumok
A bibliofilek és a nagykönyvtári állománygyarapítók figyelmébe (Ism.: Fülöp Géza)345
Szakértő rendszerek a könyvtárakban (Ism.: Koltay Tibor)346
A tudományos-műszaki tájékoztatás Romániában
B. Petcu: Programcsomag főnevek és melléknevek lexikális és morfológiai elemzésére348
B. Teodorescu: Nyilvános adatbankok349
A. Mosu - D. Banciu: A tudományos műszaki tájékoztatás és a nemzeti bibliográfia kapcsolata (Ref.: Fülöp Géza)350
H. Beck: Deep Structure Indexing System (DSIS) - a PRECIS egyik változata? (Ref: Esztó Péterné)351
R. M. Fernández de Zamora: Könyvtárak a mexikóvárosi földrengésben (Ref.: Ipper Pálné)356
A. Stephens: A brit nemzeti bibliográfia technológiai kérdései (Ref.: Papp István)357
N. Robert - T. D. Wilson: A felhasználók tanulmányozása a Sheffieldi Egyetemen (Ref.: Barátné Hajdu Ágnes)358
Billédi Ferencné: Ünnepi ülés a bécsi Egyetemi Könyvtár igazgatójának tiszteletére361
9-10. szám
Gazdasági és üzleti információszolgáltatás
Huszár Ernőné: Hic Rhodus, hic salta0
Szabó Katalin: Információs Bábel - a kelet-európai átmenet információgazdasági nézőpontból367
Mundruczó György: A statisztikai információrendszer napjainkban373
Szabó László: Az "1993. évi kihívás" - a marketing információkövetelményei378
Huszár Ernőné: A közgazdasági szakirodalmi információs rendszer felé383
Alföldiné Dán Gabriella - Demmler Walterné: HungALIS - a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Központi Könyvtárának automatizált könyvtári információs rendszere388
Koltai Tamás: A Magyar Gazdasági Kamara információs rendszere. Ábránd vagy terv?395
Halász Miklós: Indítás előtt a KOPINFO online üzleti információszolgáltatás402
Hat közgazdasági könyvtár hírt ad magáról
Ortutayné Léces Melinda: A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Központi Könyvtáráról407
Trébits Gyuláné: Bemutatkozik a Kopint-Datorg könyvtára408
Balás Judit: Az első könyvlajstromtól a számítógépig. 1992-ben 125 éves a Központi Statisztikai Hivatal Könyvtára és Dokumentációs Szolgálata409
Romhányi Józsefné: A Magyar Nemzeti Bank Szakkönyvtára411
Felvinczi Tamás: Az MTA Világgazdasági Kutató Intézete Tudományos Tájékoztató Szolgálata412
Dévai Péter: A kis könyvtár szép! "Small (Library) is beautiiful!"412
Az "altera pars"
Futala Tibor: Viszontválasz két reflexióra, főként arra, amelyben Szente Ferenc "összevonja a szemöldökét"414
Beszámolók - Szemlék - Referátumok
Pályázati kiírások és pályázati eredmények416
Címtár az üzleti tájékoztatáshoz (Ism.: Futala Tibor)418
A szakkönyvtári referenszesek szíves figyelmébe (Ism.: Futala Tibor)419
T. Walters: Forradalom a piaci információban a nyolcvanas években. A tájékoztatás régi és újabb forrásai (Ref.: Kaposváriné Dányi Éva)420
J. Michel: Az információ, a gazdaság és a könyvtárak (Ref.: Tőszegi Zsuzsanna)421
N. Roberts - D. Clarke - D. Craghill - D. White: Kik, miért és mire használják a könyvtárak üzleti részét? (Ref.: Kiss Jenő)424
R. Barth: Nyilvános könyvtárak és kereskedelmi szolgáltatások - nem ellentmondás ez? (Ref.: Papp István)425
A. Gallimore: Üzleti könyvtár a piacon: egy marketingterv kifejlesztése (Ref.: Pál Ilona)426
Z. Cumberpatch-J. Rennie: Irány 1992: a holland és brit üzleti információ forrásainak összehasonlítása (Ref.: Orbán Éva)428
M. Hyde: Üzleti tájékoztatás a brit közművelődési könyvtárakban (Ref.: Kiss Jenő)430
K. Ruokonen: Közgazdasági és üzleti könyvtárak Skandináviában (Ref.: Pál Ilona)431
J. Fries - J. Brown: Üzleti információk CD-ROM-on. A Datext-szolgáltatás a Dartmouth Főiskola könyvtáraiban (Ref.: Mohor Jenő)432
A. M: Ramalho Correia-M. J. Barrulas-D. Edmonds: Üzleti információs hálózat létrehozása Portugáliában (Ref.: Gál Andorné)433
A kelet-európai üzleti információ (Ref.: Orbán Éva)433
H.-J. Engelbrecht: Kellően használják-e a megvásárolt információs-szolgáltatásokat az ipari termelésben? Japán, Korea és Tajvan tanúsága (Ref.: Mohor Jenő)437
Új fordítások
(Összeáll.: Balogh Margit)439
11. szám
Szántó Péter: Buktatókon át0
Jacsó Péter: Lavírozzunk át a CD-ROM-telepítés buktatóin447
Stubnya György: Szakirodalmi információs szolgáltatások, felhasználói igények456
Válas György: Az indexelt eponimikus hivatkozottság461
I. Dahlberg: Ismeretszervezés a kilencvenes években470
Beszámolók - Szemlék - Referátumok
Selényi Endréné: Számítástechnikai szakirodalmi adatbázis a Számalkban476
Billédi Ferencné: Az IFLA könyvtárosegyesületeket segítő kerekasztaláról478
Két könyvtári címjegyzék, amely újabb kiadásig a kezünk ügyében lesz (Ism.: Futala Tibor)479
S. A. Gielda: A CD-ROM olvasó választása (Ref.: Válas György)480
J. Reese: Nyílt terjesztésű programok CD-ROM lemezen (Ref.: Válas György)485
L. Woods: Tervek a CD-ROM technika és a műholdas távközlés alkalmazására Új-Dél-Wales szakoktatási iskolai könyvtáraiban (Ref.: Válas György)487
12. szám
Számítástechnika a magyar egyetemi könyvtárakban '91
Szántó Péter: "Box"!0
Huszár Ernőné: Elnöki megnyitó496
Csurgay Árpád: Az informatika új technikája a szakirodalmi információellátásban497
Zdiai József: Számítástechnika a magyar egyetemi könyvtárakban500
Mader Béla, Poprády Géza, Virágos Márta, Bittsánszky Géza, Aladics Sándor, Tolnai György, Sóron László, Zalainé Kovács Éva, Horváth Tibor: Hozzászólások, a szekcióülések összefoglalói504
Zsidai József: Visszatekintés a konferencia előkészítésére és munkájára522
***
Teveli Mihályné: Könyvtári együttműködés a piacszemlélettel524
Az "altera pars"
Billédi Ferencné: Mit Mond (mondhatna) az MKE alapszabálya?528
Beszámolók - Szemlék - Referátumok
Megállapodás a tudományos kutatás, a műszaki fejlesztés, a felsőoktatás és a közgyűjtemények információs infrastruktúrájának fejlesztési programjáról531
Pályázat adatbázisok építésére532
A műszaki fejlesztés társadalmi feltételei javítására kiírt pályázat534
Gerő Zsoltné: Avatás a BME Központi Könyvtárában535
Válas György: OnDisc '91536
Egy új, hazai, tudománymetriai folyóirat (Ism.: Papp István)537
A számítógépes rendszerek teljesítményelemzésének művészete (Ism.: Silberer Vera)538
Schmidt R.: A könyvtári információszolgálat a kilencvenes években (Ism.: Papp István)539
D. H. McGrath-C. R. Lee: VTLS - integrált könyvtári rendszer (Ref.: Mándy Gábor)540
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem