775.488

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Általános és különleges növénytermelés I-II.

I.: Általános növénytermelés/II.: Különleges növénytermelés

Szerző

Kiadó: Cserháti Sándor
Kiadás helye: Magyar-óvár
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 1.111 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 25 cm x 18 cm
ISBN:
Megjegyzés: Az I. kötetben 218, a II. kötetben 153 fekete-fehér szövegközti ábrával illusztrálva. Az I. kötet 1900-ban került kiadásra. Irta és a nagyméltóságu M. Kir. Földmívelésügyi miniszter úr támogatásával kiadta Cserháti Sándor. Nyomtatta a Czéh Sándor-féle Könyvnyomda (Czéh Lajos), Magyar-óvár.

Előszó

Amióta a Bálás-Hensch-féle "Általános és különleges növénytermelés" a könyvpiaczon egyáltalában nem kapható, hiányzik egy olyan magyar nyelven irt munka, mely a kultúrnövények termelésénél... Tovább

Tartalom

I. kötet
Bevezetés 1
I. FEJEZET.
A NÖVÉNY 7-34
A növények belső szerkezete 7
A növények külső tagoltsága 13
A növény fontosabb alkotórészei 20
A növény élete 22
A növény táplálkozása 24
II. FEJEZET.
A TALAJ. 35-76
A talaj keletkezése 35
A talaj alkotórészei 40
A talaj tulajdonságai 50
A talaj termékenységének felismerése 64
A talajok osztályozása 66
III. FEJEZET.
A TELKESÍTÉS. 77-116
Rétek és legelők telkesitése 78
Erdők telkesitése 79
A futóhomok megkötése 81
Tőzeges területek telkesitése 85
Vizenyős területek telkesitése 89
Nagyobb terjedelmű vizenyős területek telkesítése 90
Kisebb terjedelmű vizenyős területek lecsapolása 93
A nyílt árkokkal való lecsapolás 94
Az alagcsövezés 95
Az alagcsövezés hasznossága 96
Az alagcsövezés előmunkálatai 96
Az alagcsövezés keresztülvitele 105
Az alagcsövek bedugulása 109
Az alagcsövezés költsége 110
Az alagcsövek gyártása 113
Az alagcsövezés egyéb módjai 114
Egyenetlen felületü talajok elrónázása 115
IV. FEJEZET.
A TALAJ MÍVELÉSE. 117-260
A talajmívelés elmélete 120
A talajmívelés czélja 120
A mivelés hatása a talajra 126
A talajmívelés gyakorlata 131
A talajmívelésre használt erők 132
A porhanyitás egybekötve fordítással 135
Az ásás 136
A szántás 139
Az eke alkatrészei 144
Ekealakok 150
Az eke munkája 156
Az eke megválasztása 161
Az eke megbirálása 164
Az eke beállítása 166
A szántás keresztülvitele 168
A szántás iránya 169
A szántás mélysége 169
A szántás szélessége 187
A szántás módjai 188
Mikor és hányszor szántsunk? 197
A töltögetés 204
A talaj porhanyitása a fordítás mellőzésével 205
Az altalaj porhanyitása 206
A grubberolás és extirpálás 207
A grubber és extirpátor szerkezete 208
A grubber és extirpátor alkalmazása 210
A boronálás 212
A borona szerkezete 212
A boronálás czélja 218
A borona alkalmazása 220
A kapálás 224
A talaj összetömése 229
A hengerezés czélja 230
A hengerek szerkezete 231
A henger alkalmazása 234
A talajmívelés gőz- és elektromos erővel 236
A talajmívelés gőzerővel 237
Gőzeke-rendszerek 237
Az egyes rendszerek előnyei és hátrányai 241
A gőzerőre alkalmazott talajmívelő eszközök 244
A gőzerővel végzett talajmívelés gazdasági jelentősége 247
A gőzmívelés költségei 250
A talajmívelés elektromos erővel 256
V. FEJEZET
A TRÁGYÁZÁS. 261-472
A trágyázás elmélete 262
A trágyázás czélja 262
A talaj tápanyag-készletének, vagyis a talajerőnek fentartása, illetve fokozása 262
A talajok trágyaszükségletének meghatározása 272
A trágyázás a talaj nyers tápanyagainak oldhatóbbá változtatása czéljából 280
A trágyázás hatása a talaj fizikai tulajdonságaira 282
A trágya érvényesülésének föltételei 282
A trágyázás gyakorlata 285
A trágyafélék beosztása 285
Az istállótrágya 286
Az istállótrágya összetétele 287
Az egyes állatnemek trágyája 290
Az alom 291
Az istállótrágya mennyiségének kiszámitása 299
Az istállótrágya kezelése 301
Az istállótrágya bomlása 302
A trágyát konzerváló szerek 309
Az istállótrágya kezelése trágyateleppel 311
Az istállótrágya kezelése trágyatelep nélkül 323
A trágyának kihordása és kezelése a szántóföldön 327
A trágya alászántása 334
A holdankint alkalmazandó trágya mennyisége és a trágyázás megismétlése 336
Mely növények alá trágyázzunk istállótrágyával? 338
A kosarazás vagy esztenázás 340
A trágyálé és a híg trágya 341
A talaj termő erejének fentartása istállótrágyával 342
A konczentrált szarvasmarha-trágya 351
Az emberi ürülék 353
Az emberi ürülék összegyűjtésének és eltávolításának különböző módjai 355
A különböző rendszerek előnyei és hátrányai 362
Az emberi ürülék alkalmazása 363
A pudrett 365
A keveréktrágya vágy komposzt 366
A keveréktrágya készítésére alkalmas anyagok 366
A keveréktrágya készítése és kezelése 369
A zöldtrágyázás 371
A zöldtrágyázás elmélete 371
A zöldtrágyázás gyakorlata 386
Az egyoldalú vagy mesterséges trágyák 390
A mesterséges trágyafélék jelentősége általában 391
A mesterséges trágyafélék jelentősége hazánkban 395
A műtrágyák sikeres alkalmazásának föltételei 397
A trágyázási kísérletek 399
A nitrogéntrágyák 405
A különböző nitrogéntrágyák 406
A nitrogéntrágya hatása a növényekre 412
A nitrogéntrágyák jelentősége hazai viszonyaink között 415
A foszforsav-trágyák 419
A különböző foszforsav-trágyák 421
A különböző foszforsav-trágyák értéke 427
A káliumtrágyák 433
A különböző kálitrágyák 438
A mesterséges trágyafélék alkalmazásánál figyelembe veendő körülmények 442
A trágyafélék megválasztása 442
Az elhintés ideje 448
Az elhintés módja 444
A műtrágya alátakarása 447
A trágyafélék összekeverése 448
A felhasználandó műtrágya mennyisége 449
A műtrágyafélék vásárlásáról 450
A közvetve ható trágyafélék 452
A mész 452
A különböző mésztrágyák 455
A mésztrágyák alkalmazása 459
A márgázás 461
A gipsz 462
A konyhasó 464
Az ugarról és a vetésforgóról, mint a talaj termékenységére befolyást gyakorló
tényezőkről 464
Az ugar 464
A vetés váltás 470
VI. FEJEZET.
A VETÉS. 473-538
A jó vetőmag kellékei 473
A termesztendő növényféleség megválasztása és a magváltoztatás 485
A termelendő növényféleségek kipróbálása 491
A vetőmag-termelés és a magnemesités 494
A vetőmag előkészítése 504
A vetés ideje 505
A vetés mélysége 510
A vetőmag mennyisége 513
A vetés módja 519
A talaj munkája a vetés előtt és után 535
A keverékvetés 535
Az ültetés 537
VII. FEJEZET.
A. NÖVÉNYEK ÁPOLÁSA. 539-565
Az időjárás okozta károk és az ellenük való védekezés 539
Védekezés a talaj tulajdonságainak a növényekre káros alakulásával szemben 549
A gyomok kártékonysága és az ellenük való védekezés 552
Védekezés a káros állatok és a növényi paraziták ellen 561
A növényápolás egyes különleges nemei 565
FÜGGELÉK. 566-579

II. kötet
Bevezetés 1
I. FEJEZET
GABONAFÉLÉK 7-150
Általános rész 10
A gabonamag alkata 10. - A gabonamagvak összetétele 11. - A gabonafélék csirázása 12. - A gabonafélék meggyökeresedése 13. - A gabonafélék megbokrosodása 14. - A gabonafélék szárbaindulása 18. - A virágzás és megtermékenyülés 19. - Az érés 20. - A gabona aratása és eltartása 22.
Búza 34
Fajai és féleségei 34. - A búza használati értéke 37. - A búza termelési értéke 39.
Az őszi búza termelése 40
Éghajlat 4. - A talaj 41. - Elhelyezése a vetésforgóban 43. - A talaj előkészítése 45. - Trágyázás 47. - A termelendő búzaféleség megválasztása 52. - A vetőmag-nemesités 54. - Vetés 56. - Ápolás 59. - Aratás 65. - Termés 65. - Betegségek és ellenségek 67.
A tavaszi búza termelése 78
A polyvás búzák 79
Rozs 79
féleségei 79. - A rozs használati értéke 81. - A rozs termelési értéke 81.
Az őszi rozs termelése 81.
Éghajlat. 81. - Talaj 96. - Elhelyezése a vetésforgóban 97. - A talaj előkészitése 99. - trágyázás 99. - A termelendő árpaféleség megválasztása 101. - Az árpa nemesitése 105. - Vetés 106. - Ápolás 107. - Aratás 107. - Termés 108. - Betegségek és ellenségek 109.
Az őszi árpa termelése 110
Zab 111
Fajai és féleségei 111. - Használati érték 112. - Termelési érték 113. - Éghajlat 113. - Talaj 113. - Elhelyezése a vetésforgóban 113. - Trágyázás 113. - A talaj előkészitése 114. - A termelendő zabféleség megválasztása 114. - Magnemesités 116. - Vetés 116. - Ápolás 117. - Aratás 117. - Termés 117. - Betegségek és ellenségek 118.
Tengeri 118
Fajai és féleségei 118. - Használati érték 1221. - Termelési érték 121. - Éghajlat 122. - Talaj 123. - Elhelyezése a vetésforgóban 123. - A talaj előkészítése 123. - Trágyázás 124. - A termelendő féleség megválasztása 125. - A tengeri nemesitése 128. - Vetés 120. - Ápolás 133. - Aratás és morzsolás 137. - termés 138. - Betegségek és ellenségek 139.
Köles 141
Fajai és féleségei 141. -- Használati értéke 141. - Termelési értéke 142. - Éghajlat és talaj 142. - Elhelyezése a vetésforgóban 142. - Talaj-előkészités, trágyázás 143. - Vetés 148. - Ápolás 143. - Aratás 148. - Termés 144.
Rizs 144
Pohánka 147
Fajai és féleségei 148. - Éghajlat, talaj 148. - Elhelyezése a vetésforgóban 148. - Talaj-előkészítés, trágyázás 149. - Vetés 149. - Aratás 149. - Termés 150. - Betegségek és ellenségek 150.
II. FEJEZET.
HÜVELYESEK. 151-174
Borsó 153
Fajai, fajtái és féleségei 153. - Éghajlat és talaj 154. - Elhelyezése a vetésforgóban 154. - Talaj-mívelés 155. - Trágyázás 155. - A termelendő borsóféleség megválasztása 155. - Vetés 155. - Ápolás 156. - Aratás 157. - Termés 157. - Betegségek és ellenségek 157.
Paszuly 157
Fajai, fajtái és féleségei 157. - Éghajlat és talaj 158. - A termelendő paszulyféleség megválasztása 158. - Elhelyezése a vetésforgóban. Talaj-előkészités, trágyázás, vetés, ápolás 158. - Aratás 159. - Termés 159. - Betegségei és ellenségei 159.
Lencse 159
Fajai és féleségei 159. - Éghajlat és talaj 160. - Elhelyezése a vetésforgóban. Talaj-előkészités. Trágyázás 160. - Vetés 160. - Ápolás 160. - Aratás 160. - Termés 161. - Betegségek és ellenségek 161.
Lóbab 161
Fajtái és féleségei 161. - Éghajlat és talaj 162. - Elhelyezése a vetésforgóban 163. - Talaj-elökészités 163. - Trágyázás 168. - Vetés 168. - Ápolás 164. - Aratás 164. - Termés 165. -
Betegségek és ellenségek 165.
Szójabab 165
Fajai és féleségei 166. - Éghajlat és talaj 166. Elhelyezés a vetésforgóban. Talaj-elökészités. Trágyázás 166. - Vetés és ápolás 166. - Aratás 166. - Betegségek és ellenségek 167.
Bükköny 167
Fajai és féleségei 167.
Közönséges bükköny 167
Éghajlat és talaj 168. - Elhelyezése a vetésforgóban. Talaj-előkészítés. Trágyázás 168. - Vetés és
ápolás 168. - Aratás 168. - Termés 168.
Szöszös bükköny - 169
Narboni bükköny 170
Csillagfürt 171
Fajai 172. - Termése 173.
Szeges bükköny 174
Csicseri borsó 174
III. FEJEZET.
GUMÓS ÉS GYÖKNÖVÉNYEK. 175-286
Burgonya 175
A gumó összetétele 177. - Fajai, fajtái és féleségei 177. - Használati érték 182. - Termelési érték 184. - Éghajlat 186. - Talaj 186. - Elhelyezése a vetésforgóban 188. - A talaj előkészítése 189. - Trágyázás 190. - A termelendő burgonyaféleség megválasztása 194. - Vetés 200. - Ápolás 207. - Különleges burgonyamívelési módok 210. - Aratás 211. - A burgonya eltartása 215. - Termés 219.
Betegségek és ellenségek 210.
Csicsóka 222
Féleségek 222. - Éghajlat. Talaj 222. - Trágyázás. Talaj-előkészítés. Vetés. Ápolás 222. - Termés 223.
Batát.Yam gyökér. Földi mandula. Arrakatsa. Ulluk. Stachys affinis vagy goro-gi 223.
Közönséges répa 224
Czukorrépa 224
A czukorrépa-termelés jelentősége 225. - A czukorrépa alkata, összetételedén fejlődése 227. - Féleségek 228. - A czukorrépa használati értéke 231. - Termelési érték 234. - Éghajlat 285. - Talaj 286. - Elhelyezése a vetésforgóban 237. - A talaj előkészitése 238. - Trágyázás 240. - A termelendő féleség megválasztása 245. - Vetés 246. - Ápolás 249. - Aratás 254. - A répa eltartása 256. - Termés 257. - Betegségek és ellenségek 258.
Takarmányrépa 268
Féleségei 263. - Használati érték 264. - Termelési érték 264. - Éghajlat 265. - Talaj 265. - Elhelyezése a vetésforgóban 265. - A talaj előkészítése 265. - Trágyázás 265. - A termelendő takarmányrépa-féleség megválasztása 266. - Vetés 268. - Ápolás 269. - Aratás 269. - Termés 269. - Betegségek és ellenségek 269.
Répamag-termelés 270
Az anyarépák termelése 271. - Az anyarépák átteleltetése 272. - Az anyarépák vizsgálata tavaszszal 273. - Répamag-termelés dugványrépákkal 274. - A répamag termelése 275.
Murokrépa 277
Fajtái és féleségei 277. - Használati és termelési értéke 278. - Éghajlat és talaj 278. - Elhelyezése a vetésforgóban 278. - A talaj előkészítése 279. - Trágyázás 279. - Vetés 280. - Ápolás 281. - Aratás és eltartás 281. - Termés 281. - Betegségek és ellenségek 281. - Magtermelés 282.
Pasztinákrépa 282
Karórépa 283
Kerekrépa 283
Czikória 284
Féleségei 284. - Éghajlat és talaj 284. - Elhelyezése a vetésforgóban 285. - Talajmegmivelés, trágyázás 285. - Vetés 285. - Ápolás 285. - Aratás 285. - Termés 286. - Betegségek és ellenségek 286. - Magtermelés 286.
IV. FEJEZET.
OLAJOS NÖVÉNYEK. 287-310
Káposztarepcze 287
Fajtái és féleségei 288. - Használati és termelési érték 289.
Az őszi káposztarepcze termelése 289
Éghajlat 289. - Talaj 289. - Elhelyezése a vetésforgóban 289. - A talaj előkészítése 290. - Trágyázás 290. - A termelendő féleség megválasztása 292. - Vetés 298. - Ápolás 294. - Aratás 294. - Termés 296. - Betegségek és ellenségek 296.
A tavaszi káposztarepcze termelése 298
Réparepcze 299
Gomborka 300
Mák 301
Fajtái és féleségei 803. - Használati és termelési érték 808. - Éghajlat és talaj 303. - Elhelyezése a vetésforgóban 303. - Talaj-elökészités 804. - Trágyázás 804. - A termelendő mákféleség megválasztása 804. - Ápolás 305. - Aratás 805. - Termés 306. - Betegségek és ellenségek 306.
Napraforgó 306
Riczinus 307
Olajos retek 309
Olajos mádia. Olajos szézám. Olajos guizoczia. Lallemanczia 309.
V. FEJEZET. 311-402
Általános rész 311
A szálas takarmánynövények csoportositása 313. - A takarmányfélék használati értéke 313. - Termelési érték 315. - A takarmánynövények termelése 316. - Aratás 316. - A szálas takarmány eltartása 317.
Pillangós virágu szálastakarmány-növények 332
Közönséges luczerna 333
Fajtái és féleségei 333. - Éghajlat 333. - Talaj 334. - Elhelyezése a vetésforgóban 334. - Talajelökészités 335. - Trágyázás 335. - Vetés 336. - Ápolás 338. - Aratás 339. - Szénakészités 339. - Termés 340. - Magtermelés 340. - Betegségek és ellenségek 340.
Sárkerep luczerna 342
Homoki luczerna 342
Vörös here 343
Fajtái és féleségei 344. - Éghajlat 344. - Talaj 345. - Elhelyezése a vetésforgóban 345. - A talaj elökészitése 345. - Trágyázás 347. - A termelendő lóhereféleség megválasztása 347. - Vetés 348. - Ápolás 350. - Kaszálás 351. - Szénakészités 351. -Termés 351. - Magtermelés 351. - Betegségek és ellenségek 353.
Fehér here 354
Korcshere 354
Bíborhere 355
Féleségek 356. - Éghajlat és talaj 356. - Elhelyezése a vetésforgóban 356. - Talaj-elökészités. - Trágyázás 357. - Vetés 357. - Aratás 357. - Magtermelés 357. - Termés 358.
Baltaczím 358
Féleségek 358. - Éghajlat és talaj 358. - Elhelyezése a vetésforgóban 358. - Talaj-elökészités. Trágyázás 359. - Vetés 359. - Ápolás 360. - Aratás 360. - Magtermelés 360. - Termés 361. - Betegségek és ellenségek 361.
Szeradella 364
Csillagfürt 365
Egyéb pillangós viráguak 365
Villongó sülbige. Fehér és somkóró mézkerep. Görögszéna. Erdei bükköny 366.
Pázsitféle takarmánynövények 367
Takarmányrozs 367
Csalamádé 367
Éghajlat és talaj 368. - Elhelyezése a vetésforgóban 368. - A talaj előkészitése. Trágyázás 368. - A csalamádéul termelendő tengeriféleség megválasztása 369. - Vetés 371. - Ápolás 373. -Aratás 373. - Termés 374.
Gyöngyköles 374. - Teozinte 374. - Közönséges és czukorczirok 375. - Buzogányczirok 375. - Fenyérczirok 376.
Mohar 376
Fajai és féleségei 377. - Éghajlat és talaj 377. - Elhelyezése a vetésforgóban. Trágyázás. - Talajelökészités 377. - Vetés 378. - Ápolás 378. - Termés 378. - Magtermelés 378.
Egyéb családokba tartozó takarmánynövények 379
Csibehúr 379
Takarmánykáposzta 380
Mustár 381
Repcze 382
Keverékvetések 383
Őszi keverékek 383
Elhelyezésük a vetésforgóban. Trágyázás. Talaj-előkészítés 884. - Vetés 884. - Aratás 885. - Termés 885.
Zabos bükköny 385
Talaj. Elövetemény. Trágyázás. Talaj-előkészítés 886. - Vetés 886. - Aratás 887. - Termés 888. - Betegségek és ellenségek 888.
Zabos borsó 388
Borsós csalamádé 389
Herefélék és füvek keveréke 391
Wagner-féle takarmánytermelés 395
Fűmag-termelés 396
VI. FEJEZET.
KERESKEDELMI NÖVÉNYEK. 408-516
Fonalas növények 404
Kender 405
Féleségek 405. - Éghajlat 405. - Talaj 405. - Elhelyezése a vetésforgóban 406. - Talaj-előkészítés 407. - Trágyázás 407. - A termelendő féleség megválasztása 408. - Vetés 409. - Ápolás 410. - Aratás 410. - Betegségek és ellenségek 412. - Magtermelés 412. - Termés 414. - A kender kikészítése 414.
Len 421
Fajtái és féleségei 422. - Éghajlat 422. - Talaj 428. - Elhelyezése a vetésforgóban 428. - Talajelőkészítés 428. - Trágyázás 424. - A termelendő lenféleség megválasztása 424. - Vetés 424. - Ápolás 425. - Aratás 425. - Termés 426. - Betegségek és ellenségek 427. - A len kikészítése 427. - Gyapot. Ramie. Csalán 428.
Gyári növények 429
Dohány 429
A dohány alkata és összetétele 431. - Fajai, fajtái és féleségei 432, - A dohány használati értéke 434. - A dohány termelési értéke 436. - Éghajlat 436. - Talaj 437. - Vetésforgó 489. - Talaj-előkészítés 440. - Trágyázás 441. - A termelendő dohányféleség megválasztása 446. - Rászanevelés 448. - Ültetés 452. - Ápolás 454. - Aratás 455. - Sarjúdohány-termelés 457. - Fonnyasztás 457. - Fűzés 458. - A dohánypajták 460. - Szárítás a pajtában 463. - A dohány mesterséges szárítása 464. - Osztályozás és simítás 469. - Magtermelés 471.
Komló 474
Féleségek 475. - Használati érték 475. - Termelési érték 476. - Éghajlat 477. - Talaj 477. A komlókert alapítása 477. - A komló szaporítása 479. - A termelendő komlóféleség megválasztása 480. - Ültetés 482. - Az ültetés kezelése az első esztendőben 482. - Metszés 483. - Trágyázás 484. - Karózás 485. - A komló sodronyos mívelése 486. - Ápolás 487. - Aratás 490. - Szárítás 491. - Termés 493. - Betegségek és ellenségek 493.
Sepröczirok 494
Féleségei 495. - Használati és termelési érték 495. - Talaj 495. - Vetésforgó 496. - Talaj -előkészítés 496. - Trágyázás 496. - A termelendő czirokféleség megválasztása 496. - Vetés 497. - Ápolás 498. - Aratás 498. - A czirok kezelése a behordás után 498. - Termés 500. - Betegségek és ellenségek 500.
Takácsmácsonya 500
Fűszeres növények 501
Mustár 502
Kömény 503
Anis 504
Édes ánis. 505
Hagyma 506
Vöröshagyma 506
Féleségei 506. - Éghajlat. Talaj 506. - Vetésforgó. Talaj-előkészítés. Trágyázás 506. - Vetés. - Ápolás 506. - Aratás 507. - Termés 508. - Hagymamag-termelés 508. - Betegségek és ellenségek 508.
Foghagyma 508
Paprika 508
Torma 509
Festőnövények 512
FÜGGELÉK. 512
Fejes káposzta 512
Dinnye 514
Tök 515

Cserháti Sándor

Cserháti Sándor műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Cserháti Sándor könyvek, művek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem