A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Ország-Világ 1907. I. (rossz állapotú)

Szépirodalmi képes hetilap - XXVIII. évfolyam, 1-26. szám, január-június

Szerző

Kiadó: Országos Irodalmi Részvénytársaság
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Félbőr
Oldalszám: 562 oldal
Sorozatcím: Ország-Világ
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 39 cm x 29 cm
ISBN:
Megjegyzés: I. félév. Félbőr könyvkötői kötésben. Fekete-fehér fényképekkel, rajzokkal valamint korabeli hirdetésekkel gazdagon illusztrált kiadás. A Pesti Könyvnyomda Részvénytársaság nyomása. Nyomatott Kurzweil János és Társa festékgyárosok festékével, Budapest.

Tartalom

a) Hazaiak.
Balázs Andor: Est a habok fölött 538 25
Berki Miklós: Látomások 327 17
Tavasz a Rózsadombon . . 374 19
Bodrogi Zsigmond: Cigánykenyéren 46 3
Dura Máté: Rokonok közt . . 168 9
Farkas Béla: Levél 27114
Feleki Sándor: A tolvaj ... 146 8
- Piros tojás 250 13
Ferke Ágost: Nézz kék szemembe 150 8
Fülei Sz. Lajos: Kedves fecském 256 13
- Bem és a székely . . . 267 14
- Dal 554 26
Görög Emma: Fújdogál 338 17
Halmy Gyula: Nem messze vagy 210 11
Horváth Ákos : Alkonyi dal . . 248 13
- Ne higyjétek 248 13
Jeszenszky Imre: A női sziv 83 5
- A fecske 436 22
Kanuthy Frigyes: Valami történt 354 18
Kárffy Ödön: Mese a boldogságról 8 1
Keblovszky M. Lajos: Emlékkönyvbe 70 4
Kiss Arnold: Káprázat 202 11
Kiss Ferenc: Egyedül 56 3
Korbuly László: Ó jertek ... 86 5
Lengyel Béla: Keresem a párom 524 25
Móra István Magas tölgyfák alatt 6 1
- Este 246
Nadányi Zoltán: Távolból ... 182 10
Nagy Lajos: Dal 294 15
Nógrádi Gyula: Éjszaka .. 67 4
- Kesergő szerelem . ... 193 10
Pázmánné Giza: Egyszer volt . 350 18
Pósa Lajos: Schundához ... 16 1
Révai Károly: Halálfélelem . . 52 3
Sárkány Imre: A haza bölcse . 487 23
Szacsvai Károly : Verses naplómból 142 8
- A fészekből 378 19
Szelényi József: Rákóczi anyja 170 9
- A földi menny 334 17
- Virágzó fák közt 413 21
- Király-dal 490 23
Szepessy László : Szent Piroska a szobornál 206 11
- Új csillagom 428 221
Sziklay János : Széchenyi 295 15
Tar Iván: Későn 10 1
Váradi Antal: Rex Coeli . . 242 13
- A koronázás ünnepén . . . 447 23
Versényi György: A csimpolyás sírja 230 12
Vértesy Gyula: Bacchushoz
- Menekülés
- Viharok
Zivuska Andor : Golgotára
Temetésein
b) Külföldiek.
Ada Negri (ford. Horváth Ákos):
Téli rege . 115
- Meghalt csókom . ... 115 6
Ziegler (ford. Feleld Sándor): Egy levél 390 20
Elbeszélések, tárcák, zsáner-képek.
Aleyon: Ámor irodájából ... 12 1
Ambrus Zoltán: Nicaragua őrnagy 6 1
Bányász László: Frakkok a bálban 102
Biró Gyula: Dr. Alkohol ... 30 2
Csapó Gizella: Egy agg hölgy emlékeiből 32 2
- Esküvő előtt 171 9
Csetky Marietta: Juannita ... 125 7
Csite Károly: Mariska férjet talál 133 7
- Miska legény 525 25
Dánér István: Jób szerelme . . 114
Deák Gyuláné: Fölolvasás a fölolvasásról 417 21
Drégely Gábor: A rózsaszínű hályog . 409 21
Dr. Falk Zsigmond: Húsvéti csókok . . 241 13
- Hódítás akadályokkal . . 345 18
- Mozgófényképek a tatai lóversenyekről 553 2fi
Farkas Ernőd : Herceg, foglyom vagy! 270 14
Fehér Olga: Vallomások ... 173 9
Frenda Gizella: A mintaleány . 112 6
Hartyáni Béla: Lady Windfall és a Cigány 547 26
Honthy István: A harmadik . . 161 9
Horváth Ákos: Emberek 64 4
Jobbágy Miklósné: Gondviselés . . 147 8
Kállay Kornélia: A tévedt nő . 53 3
P. Kasper Gizi: Az istentelen . 51 3
Keblivszky M. Lajos: Emberismeret 26 2
Láposi Hegedűs Jánosné: Az árva 135 1
- A vörös kakas 291 15
Magay Berta: Levél 347 18
Dr. Mauks Ernő: A sógorfalvi bolond 432 22
Mayerffyné M. Irma: Nő és nő 131 7
Molnár Ferenc: A hóember 1 1
- György hadnagy és a tizenkét asszony 250 13
Ifj. Móra István: Képek az életből 271
Ifj. Móricz Pál: Jasztravszky úr tréfái 288 15
Móricz Zsigmond: Ne légy jó . 93 5
- Eltűnt a szivárvány . . . 111 6
Báró Nyáry Albert: Göndörke . 61 4
Negyedi-Szabó Béla: A hónapos szobában 54 3
Pakots József: Az éhség . . 21 2
Ifj. Papik Miksa: Hamu 73 4
Pázmánné Kasper Gizi: Az asszony 387 20
Péczely József: Vasúti kaland . . 432 22
Révai Károly: Az aranyos hajkorona 11- 12
- Egy furulyaszóért 523 25
Salgó F. László: Téli történetkék 31 2
Scossa Dezső: A szemafor . . . 221 12
- Anglománia 503 24
Somló Erzsi: Hallucináció . . . 439 22
- Forró éjszaka 555 26
Szigeti József: Igézet 186 10
Szikszay Inéz: Megőrzött illúziók 437 22
Szilassy Flóra: Giovanni . . . 418 21
Szomaházy István: Az első nap 242 13
Szőke Károlyné Kelemen Katalin: Szegény nyulacska . . . 253 13
Tábori Kornél: Zsidóüldözés 507 24
Temes Tivadar: Rózsaszínű hajnal 427 22
Türr Antal: Szomorúan szól a harang 29 2
- János vitéz . . ... 385 20
- Az elveszett boldogság 549 26
Urayné Kiss Ilona: Félben maradt csókok 26 2
Végh István: Katonaszerencse 71 4
Vértesy Gyula: A visszaküldött rózsa 9 1
-- Válás után . . 265 14
Vida Irén (franciából fordította): A chauffeur 16-20
Vissnyovszky Rezső: A pergamenszínű piktor 310 16
Zöldi Márton: Ida testvér ... 111
Élet- és jellemrajzok.
Dr. Bányász László: A jövendő király 489 23
Dr. Falk Zsigmond: Dr. Kovácsy Sándor 121 7
Farkas Ernőd: A király mint katona
H. L. (ford. Moly Tamás) : Wilde Oszkár 8
Márffy Károly: Brandes György 201 1
- Molnár Viktor-Wlassios Gyuláról 233 11
- A király mint ember . . . 485 2
Neogrády Antalné: Nil 355 1
Szepessy László: Elmélkedés a koronázás évfordulóján . 488 2
Zsoldos Benő : Angol bohémek I. 191 1
Géresi Balogh Vilmos 128
Ferenc József és testvérei . . 491 2
Günther Antal 101
Dr. Herczel Manó 231 1
Kléh István 48
Meskó László 151
Roth Alajos, az új várkapitány 51
Rózsa Gyula 276 1
A svéd királyi pár 514 2
Schulek Frigyes 397 2
Vikár Béla 33
A kard mestere 296 1
Irodalom és művészet.
Baloghy Pál: Országos dalünnep Egerben 113
Bányász László : Márffy és Gulácsy képei 257 1
- László Fülöp 300 1
- Művészi hét 315 1
- Farnadyné Krause Mici . . 359 1
- Művészi esetek 513 2
Cserna Andor: A magyar zene Finnországban 526 i
Dr. Valii Zsigmond: »Déryné ifiasszony« 108
- »A csibészkirály « 152
- íMonna Vanna 181 1
- Magyar hangverseny . . . 211 1
- Liszt Ferenc - dr. Riehter János 285
- Búcsú és visszatérés az Operaházba 295 1
Honesta: A párisi Szalon tárlata 321 1
- Szalon 1907 379 1
Krause Mici: Rupprecht Tini . 441 2
Márffy Károly: Új jogi munka . 175
- »Nászinduló« 296 1
- Goldoni a Nemzeti Színházban 319 1
- »Füst« 338 1
Radisics Jenő: Az Országos Ráth György Múzeum 41
Dr. Kass János: Eger ünnepe . 194
Fodor Ernő zeneiskolája 317
Küry Klára és, a »Víg özvegy« 277
Az Ezredévi emlélkmű 558
Útleírások, táj-és néprajzok, történelem.
a) Útleírások, táj- és néprajzok.
Csitáry-Gramanetz Kálmán: Téli kirándulás a Balatonra . . 176 9
Miihle Árpád : A Niagara-vizeséseknél . . 336 17
Gróf Vay Péter: Peking ... 82 5
Kuhárszky László : A vörös klastrom 86 5
Magyar úri világ Amerikában . 275 14
b) Történelem.
Boldog Balázs: A marsalai ezer emléke 533 25
Dr. Falk Miksa: A magyar király koronázása 449 28
Dr. Falk Zsigmond: Negyven év 448 23
Moravcsik Géza : Az Országos M.
Kir. Zeneakadémia története 365 19
Emlékezés a koronázásra . . . 470 23
Közgazdaságunk fejlődése I. Ferenc József uralkodása alatt 494 23
Regények, zeneművek, színművek.
a) Regények.
Walsh G.: A rejtélyes orvos 1-10
Király Gizi: Jóslat 3-26
Rudnai Győző: Az első csalódás 17-26
Könyvalakú regények.
Harmath Lujza: Az álom folytatása 1-15
Sarath Kumar Gosh: Ind éjszakák 23-26
b) Zeneművek.
Luders Gusztáv: A kis iskolásleány (A »Sogun«-ból) . . 34 2
Dr. Kacsok Pongrác: Túl a mezőn (»A harang«-ból) . . 124 7
Bnttyliay Ákos: A primadonna belépője a »Csibészkirály« operettben 154 8
Ifj. Ábrányi Emil: Bordal a »Monna Vanna« operából 184 10
Metz Albert: Háromszéken valaha ... (A »Cserkeszleány« című dalosjátékból) 214 11
Jacobi Viktor: Galamb-dal a »Tüskerózsa« operettből . 298 15
c) Színművek.
Szepessy László: Árvácska (vígjáték egy felvonásban) 72 4
Szombatos Géza: A nagy tűzvész Eperjesen (prológ) . . . 232 12
Zboray Aladár: Részlet a »Mic báró« című vígjátékból . 212 11
Vegyes tárgyú közlemények.
Heltai H. István: Küzdelem a sakk-világbajnokságért . 442 22
- Az osztendei sakkverseny 537 25
Mühle Árpád: A krizantémum tenyésztése 10-14
Somló Erzsi: Az élő szobor . 188 10
A király a Ráth-múzeumban . . 36 2
A »Szterényi« hajó felavatása Fiúméban 335 17
Állandó rovatok.
Szinház. - Irodalom. - Művészet. - Hirek. - Különfélék - Rejtvények. - Sport - Közgazdaság. - Szerkesztői üzenetek - Divat.
B) Képek és rajzok.
Arcképek.
Hazaiak
Külföldiek
Csoportképek
Műtárgyak.
Szobrok
Festmények, rajzok.
Amatőr-fényképek
Történelmiek
Táj- és útiképek, épületrjazok.
Hazaiak
Külföldiek
Ipar és gazdaság.
Ipar
Gazdaság
Népviselet, népszokások, sport.
Népviseletek, népszokások
Sport
Időszerű illusztrációk.
Vegyes tárgyú képek.
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem