A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Levéltári Szemle 1999/1-4.

A Művelődési és Közoktatási Minisztérium Levéltári Osztályának negyedéves folyóirata - XLIX. évf. 1-4. szám

Előszó

Részlet az 1. számból:
" Egy nyitott és rugalmas információs rendszer koncepciója
Az információs rendszer különösen fontossággal bír egy levéltár életében, ennek
ellenére erről a kérdésről... Tovább

Tartalom

1. szám:
Beköszöntő 2
Körmendy Lajos: Egy nyitott és rugalmas információs rendszer koncepciója 3
Merényi-Metzger Gábor: A Békés Megyei Levéltár vezetőinek archontológiája (1797-1998) 14
Csekő Ernő: Két választás Pincehelyen 22
Haraszti Viktor: A légszennyezés és a levéltár 29
KILÁTÓ
Glück Jenő: A Nagyváradi görög katolikus levéltár magyar vonatkozású iratanyaga 33
Azem Kozar: A nemzetközi közösség támogatása Bosznia-Hercegovina levéltári anyagának háborús körülmények közötti védelméhez (Kovácsné Klettner Csilla) 44
A Rijekai Állami Levéltár Híradója (Apró Erzsébet) 51
Kecskeméti Károly első találkozása a Nemzetközi Levéltári Tanáccsal (Borsa Iván) 55
MÉRLEG
Petrák Krónika (Takács Edit) 58
A Heves Megyei Levéltárban őrzött gazdasági szervek iratai (Szabó Attila) 60
HÍREK
Levéltári nap Szekszárdon (Dobos Gyula) 62
Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napok (Szendiné Orvos Erzsébet) 64
Az első győri levéltári nap (Márfi Attila) 67
A VI. Szabolcs - Szatmár - Beregi Nemzetközi Levéltári Napok (Lekli Béla) 70
Jelentés a levéltári szakfelügyelet 1998. évi tevékenységének tapasztalatairól (Lakos János) 75

2. szám:
Horváth Zsolt: A bírósági iratok selejtezhetőségének néhány kérdése Zala megye bíróságai 1915-1950-ig terjedő iratanyagának vizsgálata kapcsán 3
Adatok a levéltárakról 1998 (összeállította: Sudár Kornélia) 14
Gecsényi Lajos: Beszámoló a Levéltári Kollégium 1998. évi működéséről 27
DOKUMENTUM
Cieger András: Lónyay Menyhért feljegyzései 30
Le kii Béla: Dokumentumok a magyar begyűjtési rendszer működéséről 1953-1956 38
MÉRLEG
Apró Erzsébet: Bács-Kiskun Megyei Tanács VB-ülési jegyzőkönyveinek témakatalógusa 1950-1990. (Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat levéltára, segédletek III) Kecskemét, 1998. 457 p. (Kőhegyi Mihály) 55
Borosy Adrás: Pest - Pilis -Solt vármegye közgyűlési iratainak regesztái. Igazságszolgáltatási iratok I. 1589 - 1660. ( Pest megyei levéltári füzetek
27.) Pest Megyei Levéltár Budapest, 1998. 334 o. + 1 térkép (Tringli István) 57
Közcsend és közbátorság Budán, Pesten és Óbudán 1848 - 49-ben. Dokumentumok Budapest Főváros Levéltárának irataiból. (Budapest történetének
forrásai) Válogatta Czaga Viktória és Jancsó Éva. Bp.1998. 295 p. (Fábiánné Kiss Erzsébet) 59
Márfi Attila: Thália papjai Pécsett {Rozs András) 61
Bánkiné Molnár Erzsébet: Polgárok Kiskunfélegyházán 1890-1913. Burger in Kiskunfélegyháza 1890-1913., Debrecen, 1996, 314 p. {Kőhegyi Mihály) 65
HÍREK
Csongrád Megyei Levéltári Napok {Bogdán Lajos) 67
Beszámoló a XXII. Somogyi Levéltári Napról (Márfi Attila) 68
Tanácskozás a nyíregyházi skanzenben (Olveti Gábor) 72
Magyarország levéltárainak 1848/49-es emlékkiállítása (Mónus Imre) 73
NEKROLÓG
Dobos János emlékére (1935-1998) (Fodor István) 75
Oltvai Ferenc (1910-1999) (Blazovich László) 77
E számunk szerzői

3. szám:
VÁNDORGYŰLÉS ELŐADÁSAI
DÓKA KLÁRA: A levéltári szakképzés helyzetéről 3
SZEGŐFI ANNA: A levéltárak iratértékelési és selejtezési feladata 13
SZANISZLÓ FERENC: Alapelvek a tanácsi iratok levéltári selejtezéséhez 28
KALMAR ELLA: Gazdasági szervezetek állami (statisztikai, cégbírósági) nyilvántartásai 32
DOKUMENTUM
CIEGER ANDRÁS: Részlet Lónyay Menyhért naplójegyzeteiből 39
KILÁTÓ
Glück Jenő: Adatok a Csemegi-levéltárból 47
MÉRLEG
Kruzslicz István Gábor: Kovách Géza: A Bánság demográfiai és gazdasági fejlődése 1716-1848 50
HÍREK
Kiállítás a Bács-Kiskun Megyei Levéltárban (Pető Melinda) 54
25. Levéltári Napok Hajdú-Bihar megyében (Ölveti Gábor) 55
Ülésezett a Magyar Levéltárosok Egyesülete Választmánya (Erdmann Gyula) 58
Magyar Levéltárosok Egyesületének Országos Vándorgyűlése Kecskemét, 1999. augusztus 23-26. (Pintér Ilona) 60

4. szám:
Zábori László: Pest-Pilis-Solt Vármegye Tankerületi Iskolatanácsának működése (1869-1876) 3
Cseh Gergő Bendegúz: Adalékok a magyarországi Szövetséges Ellenőrző Bizottság szervtörténetéhez 16
Bilkei Irén: A zalavári és a kapornaki konventek hiteleshelyi levéltárainak oklevélregesztái 1526-1547 (Kutatási beszámoló) 25
Bán Péter: Az önkormányzati levéltárak kutatótermi és kutatóforgalmi adatai (1993-1997) 31
Hetényi Tiborné: Az önkormányzati levéltárak finanszírozása az 1990-es években 42
kilátó
Beszámoló a 69. német levéltári napokról (Szabó Csaba) 52
mérleg
Nationale Frage und Vertreibung in der Tschechoslowakei und Ungarn 1938-1948 (Kőhegyi Mihály) 57
Győr története a kezdetektől napjainkig (Polgár Tamás) 59
Galambos Sándor: Alapítványozás Nyíregyházán a dualizmus korában (Bősze Sándor) 62
HÍREK
Beszámoló a Magyar Levéltárosok Egyesületének 1998. évi vándorgyűléséről (Molnár János)
A magyar levéltárak kiadványainak bibliográfiája 1997-ben (összeállította: Kaszás Marianne)
E számunk szerzői
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Levéltári Szemle 1999/1-4. Levéltári Szemle 1999/1-4. Levéltári Szemle 1999/1-4. Levéltári Szemle 1999/1-4.

A második és a negyedik kötet borítója enyhén foltos.

Állapot:
2.980 ,-Ft
15 pont kapható
Kosárba