Közel 3.000 kötet Cukrászat témakörben , 20% kedvezménnyel!

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Aetas 2004/3-4.

Történettudományi folyóirat - XIX. évfolyam 3-4. szám

Fülszöveg

A sziget kormányzásával megbízott angol személyek túlértékelték az angol államszervezési tapasztalatok helyi alkalmazhatóságát. Azt hitték, az angol alkotmány olyan tökéletes valami, hogy egy teljesen eltérő hagyományrendszerű ország számára is megoldást ad. A korzikai társadalom és államszervezet szokásairól gyakorlatilag nem vettek tudomást. Ezen kívül - bár az angolokra általában nem jellemző a viszálykodás - egymással is olyan súlyos konfliktusaik voltak, melyek valószínűleg önmagukban is lehetetlenné tették volna a stabil kormányzást.
Az angolok, állításaikkal ellentétben, tulajdonképpen nem rendelkeztek kiérlelt, leképzelésekkel a Korzikán való hosszútávú berendezkedést illetően. Intézkedéseik nem adnak támpontot arra nézve, hogy egyenrangú, uniós partnerek, vagy alacsonyabbrendű gyarmatnak tekintik-e a szigetet. Bizonyos intézkedéseik, és jelentős anyagi áldozatvállalásuk arra utal, hogy a szigetet hosszú távon meg kívánták tartani. 1794-ben azonban a szigetet Toulon... Tovább

Tartalom

Tanulmányok
Bárány Attila: Zsigmond király 1416-os angliai kísérete5
Tandori Mária: A korzikai angol királyság, avagy a kölcsönös meg nem értés története31
Komár Krisztián: Az Osztrák-Magyar Monarchia és Marokkó diplomáciai kapcsolatai a 20. század elején (Gróf Victor Folliot de Crenneville-Poutet Victor I. osztályú főkonzul, rendkívüli követ látogatása [1902. január 27-1902. február 10.] Mulaj Abdel Aziz Hasszán marokkói uralkodónál50
Magyarics Tamás: Henry A Kissinger és a realista külpolitikai hagyományok62
Simon Ágnes - Simon Eszter: Forródrót a hidegháborúban74
Heltai Györngyi: Operett-diplomácia (A Csárdáskirálynő a Szovjetunióban 1955-1956 fordulóján)87
Csinády Judit: Az angol értelmiség összetételének alakulása a viktoriánus kor utolsó harmadában (1870-1901)119
Műhely
Péter Róbert: A 18. századi szabadkőművesség és a brit nemzeti identitás kialakulásának problematikája134
Balázs Péter: Valóban abszolút volt-e a francia abszolút monarchia? (Tocqueville és a 20. század végi történetírás)148
Yves Denéchére: A nők helye és szerepe a mai francia külpolitikában162
Múltidéző
Harsányi István - Sáringer János: A spanyol kormány 1943-as békeközvetítése magyar diplomáciai iratokban (Madrid-Budapest-Lisszabon)172
Pallagi Mária: Spanyol békeközvetítési kísérletek az első világháború alatt190
Kitekintés
Pusztai Bertalan: Turizmus, képzelet, történelem211
Orvar Löfgren: Másholföld214
A. V. Seaton: Háború és thanaturizmus: Waterloo, 1815-1914220
Határainkon túl
Kulturális transzferek a történeti kutatásban (Beszélgetés Michael Wernerrel, a párizsi Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales [EHESS] tanárával245
Michel Espagne: A francia-német kulturális transzferek254
Espagne és Michael Werner műveinek válogatott bibliográfiái283
Vita
Miskolczy Ambrus: Csoportkép történészekkel (Az antiszemitizmus ürügyén?)285
Erős Vilmos: Látomás és indulat a szekfűlógiában (Válasz Miskolczy Ambrusnak)312
Figyelő
Gedeon Magdolna: Monográfia Jézus és Szent Pál peréről322
Galántai Erzsébet - Maróti Egon: Klasszikus értékek szolgálatában325
Pető Andrea: A zsidó kommunista funkcionáriusnő felemelkedése és bukása: Ana Pauker élete328
Baráth Katalin: Hálós és hálótlan történelem (A magyar e-történetírás áttekintése)331
Gombos József: Finn "végvár" az Európára nyitott orosz "ablak" alatt (Gondolatok a finn identitás formálódásáról két tanulmánykötet kapcsán)337
Számunk szerzői345
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem