1.026.889

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Csokonai Vitéz Mihály minden munkája I-III.

Versek/Műfordítások/Prózai művek

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Szépirodalmi Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 1.935 oldal
Sorozatcím: Nagy Klasszikusok
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 21 cm x 14 cm
ISBN: 963-15-1482-x
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Versek
1788
Az öreg ember7
Az aratás8
Oskolai vacatio8
Venusi harc9
A mező10
Búcsúzik az atyja a leányitól10
Névnapra írott versek(1)11
Névnapra írott versek(2)12
Ferenc neve napjára hamarjába készített versek12
1789
Mit nem csinál a szeretet?!14
Musa vetat mori14
A reggelről16
A dél16
A tél18
A nyár19
Az ősz20
A fösvény21
Az estve22
A szabadság23
Zőld Ferenc, Kék Ferenc, T(óth) Ferenc23
A pártütő24
Az ősz Laudonra25
Vis et naquitia25
1790
Belgárdra26
A békesség26
A Magyar hajnal hasad27
Egy magyar gavallér28
Az istenek osztozása29
1791
A szerelmes vitézhez39
A víg poéta39
Míg nállatok itt múlatok40
A Pindus40
Az árvíz41
(Az édes érzékenység az ..)42
(Estve jött a parancsolat...)43
A híves estve44
1792
Jöszte poétának46
A búkkal küszködő46
Az anákreoni versek47
(Bár az Ég búsúlva néz is...)47
Édes rabság48
(Ó, únalom! vad únalom!)48
A versszépítő48
A patyolat49
A viola49
Amynt és Laura a fák között50
Esdeklés50
Horváth Ádámhoz51
Felvidúlás54
Egy kesergő magyar55
Futtába készült versecskék56
Miért ne innánk?57
Batrachomiomachia vagy Békaegérharc58
1793
Az elragadott érzékenységek88
Brougthon religiói lexiconára92
A Fársáng búcsúszavai96
Komáromi J. halálára96
(Az emberi nemen...)99
(Jer, ó asszonyi rend..)102
(Mint a megvénhedt fa...)106
(Ötezer és mintegy...)109
(Aranka Györgyhöz)112
A tanúnak hívott liget113
A felgyúladt szerető114
A távolról kínzó116
A poétákban lakó istenség116
A méz méze117
A szerelmes szemek118
Az éj és a csillagok119
Bolond, aki nem szeret121
(Lelkemnek forró sohajtási..)121
(Bár még éppen nem vagyok is...)121
Az emésztő tűz122
A feredés125
Egy tulipánthoz125
Egy szerencsétlen léleknek az égig való felemelkedése126
A vidám természetű poéta129
A szépek szépe132
Víg élet a Parnasszuson132
Trochaeus lábakon133
Csikorgó versei a trójai háborúról134
(Jaj, hogy szenvedek..)136
A mezei gyönyörűségről138
(Nincs tavasszal..)138
(Laura, még ingó kegyelmed..)140
Egy kéttségbe esett maga gyilkosa140
Az Ekhóhoz141
A felébredt pásztor141
Thirzis sírja felett142
Szerelmes búcsúvétel142
A had144
Nagy Sámuelhez145
Egy angyalhoz147
(Probatio calami)149
1794
A vizital150
A híres Rácz Sámuel Úrhoz152
Melítesz Rozáliához154
Ének a tavaszhoz154
Szerelmes panaszok155
Dafnis hajnalkor156
Chloé Dafnishoz157
Szerelmes fogadás158
Az esztendő négy szakasza159
Ajánló csók 159
(Örvendjél Fébusnak szentelt tábor...)160
(Élj vígan érdemeddel...)160
(Szomorú hallgatók..)160
(Győzödelmi pompát...)166
(Vagyon egy olly tenger..)166
(Az életnek hasznát....)169
(Mint foly a sebes víz..)171
(Az ember életét...)177
Gróf Károlyi József úrnak179
Az élő nyelven tett köszöntés179
Az énekek183
Az estve185
Az álom188
A tengeri háború190
Zsugori uram194
Kostancinápoly195
A szerencse197
A hír199
(Nézd el..)200
Marosvásárhelyi gondolatok201
A kevély205
A főldindulás206
A dél208
A tél210
A nyár212
Az ősz
Szeptember214
Október215
November216
Tekintetes Nemes Mihályfalvi István úr utólsó tisztességére217
Kész légy a halálra221
Serkentése a Múzsának221
Marjai leányok tanítója223
Egy bécsi magyar gavallér223
Ván, vén224
Örömversek professzor Budai Ésaiás úrhoz225
Más versek226
Szomorú versek227
Az epitáfimra metszve e' vólt230
(Cinober miólta..)230
(Falataimat elegyes borhajtással..)230
Hunyadi Ferenchez 230
Az elmondott párbeszéd232
(Varró Sándornak)235
Sappho mértékére236
1795
Magyar Múzsa237
Strena, e festa epitalamica238
A szépség leánya241
Lakodalmi kar243
Házasodj meg: mert rosszul járhatsz246
Köszöntő Lengyel József seinor úr nevenapján246
Mátyási József Úrnak248
A semminél több valami249
Magyar! hajnal hasad!250
A Dugonics oszlopa255
A pesti dicsőség257
Militat omnis amans et havet sua castra Cupido255
A pendelbergai vár formája s megvétele261
Tanítványaitól búcsúzik267
Búcsú a magyar muzsikától268
Lantomtól búcsúvétel270
A borital mellett270
Bakhushoz272
Főldi Rózsa275
Az otahajta, vagyis némelly oskoláink hazánkban a nagyvilágtól bészigetelve (isolírozva)278
A szárazság és az elhagyott szerelmes280
Ó, szegény országunk!282
A Milton Elveszett paradicsomáról283
1796
Árpád vagy a magyarok megtelepedése284
Rövid kritikai rajzolatja egy nagy magyar epopoeiána, mellynek neve:Árpád vagy a magyarok megtelepedése285
Lethe287
A füredi parton288
A főtiszteletű, méltóságú és tekintetű Rendekhez a Diétai Múzsa290
Egy orvosnak sírverse291
A vitézkedő magyarokhoz291
Rút ábrázat s szép ész293
A magyar gavallér295
Az 1741-diki Diéta297
A had318
Az én vagyonom319
Az Ekhóhoz321
Útravaló a Múzsához321
Az estvéhez321
1797
Az én címerem323
A nemes magyarságnak felűlésére323
A becsület s a szerelem332
(Vályi Klárához)338
(Válasz Vályi Klárához)339
Az emberiség s a szeretet340
A fogadástétel341
A pillantó szemek342
A szamóca342
Barátomhoz343
Az alvó Lillára343
A Duna nimfája344
A boldogság345
A méhekhez346
Az alvó Lilla felett346
Alku348
Két szerető dalja351
Két szerető dalja351
Anakreon s Ovid351
Megkérlelés352
Generál Hoche halálára352
Az esküvés352
Haljunk meg353
Hálaének a Vénus oltáránál355
Búcsúvétel356
A fekete pecsét359
Az eltávozás359
A távolról kínzó360
Tháles360
Orgiák361
A békekötésre362
(Újesztendői ajándék)364
1798
Újesztendei gondolatok366
A magyarokhoz370
Keserédes371
Lillához távollétemben371
Bálint napja372
Köszöntő374
Komárom, február 16. 1798376
Lillához377
Dórishoz377
(Már se hintó..)378
A tavasz378
Rózsim sírja felett378
Még egyszer Lillához380
Szerettem...380
Egy vén fának árnyékában régen szenvedő rózsafa380
Bácsmegyei leveleire381
Dugonicsra382
(Aranysújtásos nadrág)382
Czindery sírja felett389
A kesergő özvegy 389
A mennyeiek karja így vígasztalja az özvegyet393
A haza templomának örömnapja402
Ízis és Oziris
Tekintetes nemes nádasdi Sárközi Istvánné, született chernelházi Chernel Eszter asszonynak tiszteletére406
Krisztina napra408
Siralom410
A Magányossághoz411
Dorottya kínjai414
Mihály-napi álom419
Kifakadás419
(Pata község lakosainak írott vers)421
(Hogy elmentem Gigébe..)421
Dorottya, vagyis dámák diadalma a Fársángon422
Előljáró beszédje az előbeszédnek422
Előljáró beszéd422
Első könyv. Ebédig431
Második könyv. Estvélig431
Harmadik könyv. Éjfélig445
Negyedik könyv. Hajnalig471
1799
(Somogyi kázus)492
Jósepha kisasszonyhoz495
Egy fiatal házosúlandónak habozása495
A szerelem tilalma497
A heszperi méhes története489
Parasztdal500
(Antal napjára)502
Jövendölés az első oskoláról a Somogyban504
Az igazság diadalma510
(Kata napra)517
Nemes bátorítás518
A Múzsához519
Virág Benedek úrhoz520
(Horváth Ádám nevenapjára)522
1800
(Pál napjára)523
Visszajövetel az Alfőldről523
Lócsere527
Az emátrónásodott Dóris528
Álomlátás530
Az én barátném, D.A. quodlobetjére531
Az elválás reggelén532
Impromptu egy cseresznyefa levelet rágó hernyóra532
(Szívem titkon...)532
Hímenhez533
A hajókázó Ámor533
Egy eltörött vasmacskára533
A hízelkedő533
A fiatal remény534
A szépség ereje a bajnoki szíven534
Epigramma Leonórához541
Az estvéhez541
Fillishez541
(Borbély granáriumára)544
1801
A békétlenkedő545
Prugomák 1-5548
A Nap innepe549
A palatinusné halálára 1-2550
Dr. Főldiről egy töredék551
Főtiszteletű és méltóságos pókateleki Kondé Miklós ő nagyságának tiszteletére552
Az ember, a poézis első tárgya556
Erdődi Lajoshoz557
A magyar Orpheushoz557
Az estike558
(Izenget már....)558
A Hafíz sírhalma559
Az elszánt szerető564
A békesség és a hadi érdem565
Dr. Főldi sírhalma felett568
(Főldiről)569
Sárközi kisasszon halálára569
Tisztelő versezet570
Epistola571
A szomotori templomra készített feljűlírások 1-2572
1802
Búcsúzás egy lyánkától574
(Gróf Széchenyi Ferencnének)574
Görög úrhoz576
Himfyhez577
A nagyméltóságú gróf Széchenyi Ferenc ő exellenciája nemzetközi könyvtárjára577
Szerelemdal a csikóbőrös kulacshoz580
Szegény Zsuzsi, a táborozáskor582
Gróf Erdődyné ő nagyságához582
Méltóságos gróf Festetics György ő nagyáságra. A hadi oskoláról590
A szélhez594
Gróf Széchenyi Ferenc ő exellenciájához599
Éva napra600
1803
Serkentés a Múzsához603
A feléledt pásztor604
A versszépítő605
Ajánlás605
Az anákreoni versek605
A hévség605
A leánykához608
Lillához608
A búkergető608
A szeplő608
Az álomhoz609
Az én poézisom természete610
Első szerelemérzés612
Édes keserűség614
A bátortalan szerelmes614
Az éjnek istenihez615
A rózsabimbóhoz616
Az éj és a csillagok619
A poétákban lakó istenség619
Tartózkodó kérelem619
A tanúnak hívott liget620
Az eleven rózsához621
A feredés622
Déli aggodalom625
Megkövetés627
A szépek szépe628
A muzsikálós szépség629
A versengő érzékenységek629
Az eltévedt lélek635
Lillám szácskája635
Habozás637
Barátomnak637
Az utolsó szerencsétlenség639
A tihanyi ekhóhoz646
A pillangóhoz648
A reményhez650
Budai Ferencre, halála után652
(Találós vers)653
1804
Rhédei Lajos úrhoz654
Halott versek656
Előljáró beszéd657
Rémítő s vidító kétségek657
Okoskodások, érzések658
Népek. Reveláció, filozófia nélkül666
Bőlcselkedők. Filozófia, reveláció nélkül670
Keresztyénség. Filozófia is, reveláció is675
A megboldogúlt asszonyság karaktere676
Maga a búcsúztató678
Tüdőgyulladásomról683
Főhadnagy Fazekas úrhoz685
Salétrom inspector Kiss Imre úrhoz687
Töredékek 1-3688
In comitem Pálffy 690
Tervezet690
Zsengék (1785-1787)
Proo: Egy kies kert leírása693
Szűntelen közel van a halál649
Proo: Az estvének leírása694
Egy fösvénynek leírása695
A poétai felvidúlás696
Az álom leírása696
Egy város leírása697
Proo: Ventus describitur697
A békesség698
Proo: Quem dii oderutn, praeceptorem fecerunt699
Proo: Egyedűl a tudományok teszik halhatatlanná az embert, kivált a poézis700
Az álom701
Proo: Mindég közel van a halál702
Proo: A poéta csak gyönyörködni szeret, nem kíván ő semmit egyebet703
Konstancinápoly705
Cigány706
Proo: Lurida sub dulce melle venena latent707
Proo: A színesség708
Proo: Gloria calcar habet708
Proo: Libertas optima rerum708
Proo: Exundatio aquraum709
Proo: A poéta legkisebbért is megharagszik710
Proo: Fulmen describitur711
Proo: Gloria calcar habet712
Proo: Impedit ira animum712
Proo: Invidus712
Proo: Forma venusta perit712
Proo: Bene qui latuit, bene vixit713
Proo: A kalmár713
Proo: Panaszolkodik egy mindenbe szerencsétlen de igaz lelkű ember713
Proo: Sint Maecenates, feret Hungara terra Marones, Virgiliumque tibi vel tua rura dabunt714
A rövid nap s hosszú éj714
Proo: A vírtus legbátorságosabb kőfal715
Proo: Thisbe kersevei715
Proo: A szerencse változó716
Proo: A tengeri zivatarról717
Proo: Dido Aeneastól való búcsúzása719
Proo: A kevélly720
Proo: A főldindulás720
Proo: A gazdag721
Proo: Rút ábrázat, szép ész721
Az embergyűlölő723
Barátságos búcsúvétel723
A rózsa724
Az ősz725
A tél725
Latin nyelvű művek
(Vizsgai oráció)728
Proo: Prudens futuri temporis exitum caliginosa nocte premit deus730
Tétel: Bölcsen jövőnknek titkait éjszaka sötét ködével fedte el istenünk731
Proo: Nil feret ad manes divitis umbra suas730
Tétel: Nem visz semmit sem sírba magával a dús731
Proo: Ne quid nimis730
Tétel: Semmit se fölöttébb731
Proo: Magna servitus est magna fortuna732
Tétel: A nagy szerencse nagy szolgaság732
Proo: Nescio qua natalis patria cuique est cara732
Tétel: Nem tudom, kinek miért kedves a szülőföldje733
Proo: Vies et nequitia quidqiud oppugnat, ruit734
Tétel: Az erő és gazdagság bármit megtámad, tönkreteszi735
Proo: Dim in dubio est animus, Paulo momento huc et illuc impellitur734
Tétel: A kétségben lévő lélek egy pillanat alatt ide s tova hányódik735
Proo: Haud facile emergunt, quorum virtutibus obstat res angusta domi734
Tétel: Nem könnyen emelkednek föl, akiknek virtusát otthoni szűkös sorsuk akadályozza735
Proo: Taurorum lucta734
Tétel: Bikaviadal735
Proo: Hyemis descripti736
Tétel: A tél leírása737
Proo: Apum pugnai descriptio736
Tétel: A méhek harcának leírása737
Proo: Degeneres animos timor arguit738
Tétel: Az elfajzott lelkeket elárulja a félelem739
Proo: Orpheus Tartara penetrat pro uxore Eurydice738
Tétel: Orpheus lemegy az alvilágba feleségéért, Eurydikéért739
Proo: Pictoribus atque poetis quidlibet audendi semper fuit aequa potestas738
Tétel: Festők meg a költők mindenkor teljes joggal merhetnek akármit739
Georgaphia antiqua742
Ókori földrajz743
Futtába készült versecskék744
Carmen inaugurale746
Beiktató versezet747
(Pesten május 9. Csokonai Batthyány József hercegprímásnak e versezettel udvarolt)756
Ad serenissimum archiducem758
A fenséges főhercegnek759
Sol cum parhelio. At sol non diffluit ipse760
A Nap és hasonmása. Da a Nap maga nem tűnik el761
Egy magyar úrhoz s tudóshoz küldött levélnek töredéke760
Versus onomastici762
Névnapi versezetek763
A palatinusné halálára766
(Költészeti kézikönyv tervezete)766
(Három tervezet)770
Observatio de tribadico anserum772
Megfigyelés a lúdak fajtalankodásáról773
Jegyzetek
Mutatók
II. kötet tartalma
Versfordítások és átdolgozások
1788
Piramus és Thisbé históriájának lefordítása Ovidus Metamorphosessából7
1792
Canzonetták (Metastasio)15
A tavasz15
A nyár15
A szabadság17
Palinódia20
Kántáták (Metastasio)20
A dicsőség triumfja20
Mária Terézia neve napjára21
Mária Terézia születése napjára22
I. Ferenc császár születése napjára22
A mentség22
A tanács23
A zivatar24
A szerelemféltőség25
Az akadály25
A halászat25
A tavasz27
Az álom27
A név28
A visszatérés28
Az első szerelem29
A félénk szerelem30
A szerelmek fészke30
A vacsora - Fabullhoz (Catullus)31
A macska és a sajt (Roberti) 32
A madár a szabaságba (Roberti)32
Tunc etiam moreris? (Scaliger)33
A félénk szerelem (Metastasio)34
A természettel való barátság és társalkodás (Sander)35
Hymnus (Sander)36
A reggelnek leírása (Sander)36
Dél (Sander)39
Az estve (Sander)39
Az éjszaka (Sander)41
(Öt apróbb, Istent dicsőitő vers 1-5) (Sander)43
1793
A háborús zivatar (Metastasio)46
A megivott Ámor (J. Egyptius)48
(Midőn iszom borocskát ... ) (Anakreón)48
Herkules és Ámor (J. Secundus)48
Thais (Béze)48
Az elmenetel (Metastasio)49
A távollét (Chiabrera)50
A viola (Chiabrera)51
A rózsa (Lemene)52
(A szépség) (Lemene)55
A babérvessző (Tasso)55
Asztali dal (Maffei)56
Ifjúság és szerelem (Rolli)56
Igyunk (Rolli)59
Az elragadt szív (Zappi)59
(A jázminok (Zappi)59
(Pásztor szeretők) (Zappi)62
A méh és Ámor (Guarini)62
A szélvész (olaszból)63
Reggeli ének a rózsához (Gessner)64
1794
A reggel (Seneca)65
Fannius (Béze)66
Utólsó panasz (Ariosto)67
Hány a grácia? (Ausonius)70
A szabadúlás (Metastasio)70
A tolvaj isten, vagy a crimen raptus.. (Bürger)74
1795
Bacchushoz. Inscritio (Casoni)86
A reménység (Menzini)86
(Ti lésztek.. ) (F.Testi)88
A kétségbeesés (Kotzebue)88
A szökevény Ámor (Tasso)96
1796
Serkentés a nemes magyarokhoz (Wéber Simon Péter)102
Látás (Denis)111
1797
Bacchus, Phoebus (Egy török poéta után)115
Ámor (Guarini)115
Lilla búcsúzálogjai (Bürger)115
1798
A római néphez (Horatius)117
(Melly emberre születtekor...) (Horatius)119
(Nincs elefántcsont, s arany...) (Horatius)119
1799
Egy háládatlanhoz (németből)121
Becsűlet és természet (Tasso)123
Georgicon 1-2 (Vergilius)124
A dicsőség triumfussa (Metastasio)153
1800
Óda az árnyékszékhez (Blumauer)156
1801
Daphne (Pope)158
A tavasz (Kleist)162
Lillához (Kleist)203
A csendes élet (Kleist)205
Fillis Dámonhoz (Kleist)210
1802
A szabadságfához 1-3 (Schweizer nóta)211
Elízához (Kleist)213
1803
Méltóságos királyi tanácsos Somssich Lázár úr ódája méltóságos Rhédei Lajos császári és királyi kamarás ő nagyságához (Somssich Lázár)214
Szépprózai fordítások
Az oroszlán és szamár (Lessing)219
A figefa és a mondolafa (Baldi)219
Szicília és Neptún (Baldi)219
Ánglus andalgás (Kleist)220
A szerelmesnek gyötrelmeiről (Kleist)221
A bujálkodás (Kleist)222
A kellemek (Wieland)225
A hazug epitaphiuma (Goldoni)228
Kisebb prózai fordítások228
Clement Marot228
Melin de Saint Gelais228
Lainez228
Champagnai sajtó228
Chaulieu229
La Fare229
Moncrif229
Panard230
De L' Attaignent230
Bernárd230
Riboutté231
Dorat231
Egy maitressének képe231
Fordítástöredék232
Fillis monumentuma232
Színműfordítások
A boszorkánysíp (Schikaneder)235
A varázssíp (Schikaneder)293
A varázssíp énekszámai (Schikaneder)300
Galéta (Meatastasio)307
Ákhilles Scirusban (Metastasio)323
Amintás (Tasso)331
Az elhagyott Dido (Metastasio)369
Szonett a veneciai dámákhoz, mikor előadódott vólt az elhagyott Didó, az ő első drámája 399
Endimion (Metastasio)401
(Dalok Metastasio Endímionjához 4-18) (Metastasio)407
A pásztor király (Metastasio)415
A ciklops (Metastasio)445
A tánc (Metastasio)451
Töredék455
Angélika (Metastasio)459
Doctorandus (Moliére)481
Tanulmányok
A természeti morál (Holbach)493
Az ázsiai poézisról501
De Idillio Arabico511
Jegyzetek
Utószó523
Életrajzi adatok533
Mutatók539
A versek betűrendes mutatója541
Tartalom543
III. kötet tartalma
Szépprózai művek
Állatok diálógusai7
1790. esztendőre való dilógus7
Bagoly és a kócsag7
A bagoly és a kócsag8
A pillangó és a méh13
A szamár és a szarvas19
A csókok31
A csókok III. énekének vázlatos első kidolgozásából51
(Vázlat és jegyzetek a csókról 1-8)55
A szeretet58
Melyik a legjobb csók?61
(Debreceni) Magyar Psyche62
Kinizsi Pál hamvai70
A Lilla első dala, prózában72
Töredék73
Színművek
A méla Tempefői, azaz: az is bolond, aki poétává lesz Magyarországon77
Magyar Bibliotéka157
A szeretet győzelme a tanúltakon159
Gerson167
A Gerson második felvonásának tizenharmadik jelenése (változat)190
Cultura191
(Szászlaki levele)220
Oráció, melly a vígjáték előtt elmondatott 221
Az özvegy Karnyóné s két szeleburdiak223
Záróbeszéd252
Amaryllis561
Tanulmányok és följegyzések
A magyar nyelv feléledése263
Diétai Magyar Múzsa (Előbeszéd)265
Az epopoeráról közönségesen266
A magyar prosodiáról279
A magyarok ősi vallásásról293
A Tavasz (Előbeszéd)294
Jegyzések és értekezések az Anákreoni dalokra298
Anákreon313
Alkalmatosságra írt versek (Előbeszéd)315
Lilla, érzékeny dalok három kötetben (Előbeszéd)315
(Szigetek lexikona)321
(Táblázat az emberiség korszakairól)333
(Jegyzet a Szigetek lexikonához)333
Fűvország334
(Vázlatok Dorottyához)335
(Somogyi tájszójegyzék)335
(Számvetés művei kiadásához)336
(Egészségi szabályok)337
(Jegyzetek a magyarok őstörténetéről)340
(Árulista)340
(Gyümölcsfajták)341
(Növénytani szójegyzék)342
(Két adoma)347
A kis ház felépíttetésére tett kőltségek s matériáléknak specifikációja347
Levelek és személyes írások
1793
A pesti magyar színészeknek. Debrecen, 1793. máj.10.355
Szilágyi Mihálynak. Debrecen, 1793. máj.15355
Kazinczy Ferencnek. Szikszó, 1793. ősz356
1794
Nagy Gábornak (Debrecen, 1794)359
Nagy Gábornak (Debrecen, 1974)359
"Rozáliának" 1794 (?)360
"Rozáliának" 1794 (?)360
Specímen poétarum. Debrecen, 1794. szept. 23361
Jelentés a Magyar Hírmondóban. Megj. 1794. nov.7362
A debreceni Kollégium tanárainak (Debrecen, 1794.dec)363
Szilágyi Gábornak (Debrecen, 1794.dec)364
Supplex libellus Michaelis Csokonai, (Debrecen, 1794. dec)365
1795
Búcsúzó beszéde a debreceni kollégiumi ifjúsághoz (Debrecen, 1795. jún.15)366
Emlékezetnek okáért. Debrecen, 1795. jún.18370
Schedius Lajosnak Debrecen 1795. júl.9.373
Károlyi József grófnak. Debrecen, 1795. júl.26374
Töredék (1795)375
Gáspár Pálnak. Debrecen, 1795. aug. 18375
Lengyel Józsefnek. Debrecen, 1795. nov.377
Nagy Gábornak 1795 (?)378
Beszédtöredék 1795 (?)379
Bessenyei Sándornak 1795 (?)379
Bereviczy Gergelynek 1795 (?)381
1796
Nagy Gábornak, Sárospatak, 1796 (?)382
Ismeretlennek 1796 (?)383
Ismeretlennek 1796 (?)383
Ismeretlennek 1796 (?)384
Ismeretlennek 1796 (?)385
(Levéltöredék ismeretlennek)385
Jelentés a Diétai Magyar Múzsáról és a Nyájas Múzsáról, Pozsony, 1796. dec.15385
Folyamodvány Ferenc császárhoz, Pozsony, 1796386
1797
Vajda Juliannának 1797388
Vajda Juliannának, Bicske, 1797. okt. 21388
Koháry Ferenc grófnak, Komárom, 1797. nov.8.390
Kézírásban lévő munkácskáimnak megnevezése 1797 (?)393
1798
Sándor Dánielnek. Komárom, 1798. jan.19.395
Festetics György grófnak, Komárom, 1798. jan.22.395
Széchényi Ferenc grófnak, Komárom, 1798. jan.23.397
Vajda Juliannának, Komárom, 1798.márc.12.399
Vajda Juliannának, Mocsa, 1798. márc.18.400
Aranka Györgynek, Nagybajom, 1798. aug.4.403
1799
Sárközy Istvánnak, Csurgó, 1799. jún.2.404
Csépán Istvánnak, Csurgó, 1799. jún.405
Veres Izráelnek, Felsok (Csurgó) 1799. aug.22.406
Csépán Istvánnak, Csurgó, 1799 nov.407
(Nyugta) (Csurgó) 1799. dec.22.407
Csurgói prédikáció 1799 (?)407
1800
Kövy Sándornak. Csurgó 1800. febr.25.412
Vályi Nagy Ferencnek. Csurgó 1800. febr.25.413
(Följegyzés csurgói ellátásáról) Csurgó, 1800. márc.20.414
Búcsúbeszéde csurgói tanítványaitól. Csurgó, 1800. márc.414
Borbély Gábornénak Debrecen, 1800. szept. 18.415
Előfizetési felhívás 1. Debrecen, 1800 dec.15.415
Festetics György grófnak, Debrecen, 1800 dec.19.416
Puky Istvánnak. Debrecen 1800. dec.20.418
1801
Puky Istvánnak, Debrecen, 1801. jan.13.420
Nagy Gábornak Debrecen, 1801 febr. 28.420
Nagy Gábornak - Görög Demeternek, Debrecen, 1801. febr.421
Márton Józsefnek, Debrecen, 1801. márc.19.423
Festetics György grófnak, Debrecen, 1801. máj.16.425
Nagy Gábornak, (Hajdú)böszörmény, 1801. jún.26.426
Anyjának, Onga, 1801. júl.19.436
Puky Istvánnak, Pest, 1801. szept.26,436
Nagy Gábornak, Pest, 1801. szept.26.436
Kőrösi Jánosnak, Pest, 1801. szept.26.439
1802
Ajánlás Széchényi Ferenc grófnak, Révkomárom, 1802. jan.9.440
Festetics György grófnak, Révkomárom, 1802. jan.10.444
Széchényi Ferencné grófnénak (Révkomárom, 1802)446
Széchényi Ferenc grófnak. Révkomárom, 1802. febr.13.448
Barkassy Jánosnak, Komárom 1802. febr.15450
(Ajánlás és levél Széchényi Ferenc grófnénak) Komárom, 1802. febr.16.448
(Tudósítás) Komárom, 1802. febr. 20.450
Lévai Istvánné, Vajda Juliannának (Komárom, 1802)450
Pap Szász Józsefnek, Debrecen, 1802. jún.15.450
Erdődy Zsigmondné grófnénak, Debrecen, 1802. jún.15454
Székely Péternek (?) Debrecen, 1802. júl.15454
Előfizetési felhívás 2. Debrecen, 1802. aug. 15454
Széchényi Ferenc grófnak, Debrecen 1802. szept.16.456
Széchényi Ferencné grófnénak, Debrecen 1802. szept.18462
Ismertelennek. Debrecen 1802. szept.18.462
Anyjának464
Kultsár Istvánnak, Debrecen 1802.464
Széchényi Ferenc grófnak, 1802. dec.19464
Nagy Gábornak, Bagamér 1802. dec.26466
Kazinczy Ferencnek, Bagamér, 1802. dec.26.467
1803
Széchényi Ferenc grófnak, Debrecen 1803. jan.19468
Széchényi Ferencné grófnénak, Debrecen 1803. jan.19469
Kultsár Istvánnak, Debrecen, 1803. jan.19469
Tudósítás Márton József Lexiconáról, Debrecen, 1803. febr.471
Kazinczy Ferencnek, Debrecen, 1803. febr.5,471
Kazinczy Ferencnek, Debrecen, 1803. febr.472
Kazinczy Ferencnek. Jegyzések és említések a Dayka verseire. Debrecen, 1803. febr. 20473
Kazinczy Ferencnek, Debrecen, 1803. febr.23482
Nagy Gábornak (Debrecen, 1803. febr.23)482
Széchényi Ferenc grófnak (Debrecen, 1803)483
Könyvnyomtatóknak, Debrecen, 1803. márc.1.484
Mossótzi Institoris Gábornak, Debrecen, 1803. márc.3.484
Kazinczy Ferencnek, Debrecen, 1803. márc.15.489
Festetics György grófnak, Debrecen, 1803. ápr.27486
Engel, Johann Christiannak, Debrecen, 1803. ápr.27486
....Pálnak 1803 (?)489
Erdődy Zsigmondné grófnénak, Debrecen, 1803. máj.19489
Vay Miklós bárónak, Debrecen, 1803. máj.28490
Festetics György grófnak. Debrecen, 1803. júl.17491
Széchényi Ferencné grófnénak, Debrecen, 1803. júl.17492
Puky Istvánnak. (Debrecen, 1803. ?)493
Rhédel Lajosnak (Debrecen 1803 ?)493
Szentgyörgyi József doktornak. Debrecen, 1803. nov.30495
1804
Jelentés Márton József Lexiconáról. Debrecen, 1804. jan.7497
A kótákról498
Jegyzések a kóták dolgába498
Nagy Gábornak (Debrecen) 1804. jan.22498
Nagy Gábornak (Debrecen) 1804.499
Nagy Gábornak (Debrecen) 1804500
(Jegyzet a debreceni forrásról) (Debrecen, 1804)500
Kazinczy Ferencnek, Debrecen, 1804. febr.14502
Nagy Gábornak, Debrecen, 1804. febr.17503
Sándorffy Józsefnak, Debrecen 1804. jún.12503
Kazinczy Ferencnek, Debrecen, 1804.jún.14504
Kazinczy Ferencnek, Debrecen, 1804. jún.14505
Széchényi Ferenc grófnak, Debrecen, 1804. jún.15507
Nagy Gábornak (Debrecen, 1804. jún.16)508
Rhédei Lajosnak (Debrecen, 1804)514
Rhédei Lajosnak (Debrecen, 1804)515
Bek Pálnak, Debrecen, 1804. szept. 10.516
Bek Pálnak, Debrecen, 1804. szept.14.518
Scheidus Lajosnak, Debrecen, 1804. szept.14518
Bek Pálnak, Debrecen, 1804. nov.10.518
Obernyik Józsefnek, Debrecen, 1804. dec.4.519
Nagy Gábornak, (Debrecen) 1804. dec.6520
Pap Józsefnek, Erős Gábornak, és Pethes Dávidnak, Derecske, 1804. dec.10520
Jegyzetek523
Mutatók533

Csokonai Vitéz Mihály

Csokonai Vitéz Mihály műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Csokonai Vitéz Mihály könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Csokonai Vitéz Mihály minden munkája I-III. Csokonai Vitéz Mihály minden munkája I-III. Csokonai Vitéz Mihály minden munkája I-III. Csokonai Vitéz Mihály minden munkája I-III. Csokonai Vitéz Mihály minden munkája I-III.

A védőborítók kissé elszíneződtek, kopottak. A lapélek enyhén foltosak.

Állapot:
3.880 Ft
1.940 ,-Ft 50
29 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Csokonai Vitéz Mihály minden munkája I-III. Csokonai Vitéz Mihály minden munkája I-III. Csokonai Vitéz Mihály minden munkája I-III. Csokonai Vitéz Mihály minden munkája I-III. Csokonai Vitéz Mihály minden munkája I-III.

A III. kötet védőborítója enyhén foltos, kopott.

Állapot:
3.880 Ft
2.710 ,-Ft 30
41 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Csokonai Vitéz Mihály minden munkája I-III. Csokonai Vitéz Mihály minden munkája I-III. Csokonai Vitéz Mihály minden munkája I-III.

A kötetek védőborítója sérült, elszíneződött.

Állapot:
3.880 ,-Ft
58 pont kapható
Kosárba