859.571

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Csokonai Vitéz Mihály minden munkája I. (töredék)

Szerző
Szerkesztő
Fordító

Kiadó: Szépirodalmi Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 1.156 oldal
Sorozatcím: Magyar remekírók
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 18 cm x 11 cm
ISBN:
Megjegyzés: Töredék kötet.

Tartalom

Költemények
1788
Az öreg ember7
Az aratás8
Oskolai vacatio8
Venusi harc9
A mező10
Búcsúzik az atyja a leányától11
Névnapra írott versek(1-2)12
Ferenc neve napjára hamarjába készített versek13
1789
Mit nem csinál a szeretet?!15
Ki poéta nevet érdemel15
A reggelről16
A dél17
A tél18
A nyár19
Az ősz20
A fösvény22
Az estve23
A szabadság24
Zőld Ferenc, Kék Ferenc, T(óth) Ferenc25
A pártütő26
Az ősz Laudonra26
Vis et naquitia27
1790
Belgrádra29
A békesség29
A Magyar! hajnal hasad30
Egy Magyar gavallér31
Az istenek osztozása32
1791
A szerelmes vitézhez44
A víg poéta44
Míg nállatok itt múlatok45
A Pindus45
Az árvíz46
(Estve jött a parancsolat...)47
A híves estve48
1792
Jöszte poétának50
A búkkal küszködő50
Az anákreoni versek51
(Bár az Ég búsúlva néz is...)52
Édes rabság52
(Ó, únalom! vad únalom!)53
A versszépítő53
A patyolat53
A viola54
Amynt és Laura a fák között55
Esdeklés55
Horváth Ádámhoz57
Felvidúlás60
Egy kesergő magyar61
Futtába készült versecskék62
Miért ne innánk?63
Batrachomiomachia vagy Békaegérharc64
1793
A híres Rácz Sámuel úrhoz99
A vídám természetű poéta100
Az elragadott érzékenységek103
A Fársáng búcsúszavai108
Komáromi J. halálára110
(Az emberi nemen...)113
(Jer, ó asszonyi rend..)117
(Mint a megvénhedt fa...)121
(Ötezer és mintegy...)124
(Aranka Györgyhöz)129
A tanúnak hívott liget129
A felgyúladt szerető130
A távolról kínzó132
A szépek szépe132
A poétákban lakó istenség134
A méz méze134
A szerelmes szemek136
Az éj és a csillagok137
Az emésztő tűz137
A feredés138
Egy tulipánthoz142
Broughton religiói lexiconára142
Víg élet a Parnasszuson145
Csikorgó versei a trójai háborúról146
(Jaj, hogy szenvedek..)147
A mezei gyönyörűségről147
Egy rózsához150
(Laura, még ingó kegyelmed..)151
Egy kéttségbe esett maga gyilkosa152
Az Ekhóhoz153
A felébredt pásztor153
Szerelmes búcsúvétel154
A had156
Nagy Sámuelhez158
Egy angyalhoz160
1794
A vizital162
Melítesz Rozáliához165
Ének a tavaszhoz166
Szerelmes panaszok166
Dafnis hajnalkor168
Chloé Dafnishoz169
Szerelmes fogadás169
Az esztendő négy szakasza170
Ajánló csók 171
(Örvendjél Fébusnak szentelt tábor...)171
(Élj vígan érdemeddel...)172
(Szomorú hallgatók..)172
(Győzödelmi pompát...)179
(Vagyon egy olly tenger..)182
(Az életnek hasznát....)185
(Mint foly a sebes víz..)187
(Az ember életét...)191
Gróf Károlyi József úrnak194
Az estve200
Az álom203
A tengeri háború206
Zsugori uram210
Kostancinápoly211
A szerencse214
A hír216
(Nézd el..)218
Marosvásárhelyi gondolatok218
A kevély223
A főldindulás224
A dél226
A tél228
A nyár231
Az ősz233
Tekintetes Nemes Mihályfalvi István úr utólsó tisztességére237
Kész légy a halálra241
Serkentése a Múzsának241
Marjai leányok tanítója243
Egy bécsi magyar gavallér244
Ván, vén245
Örömversek professzor Budai Ésaiás úrhoz246
Más versek248
Szomorú versek248
(Falataimat elegyes borhajtással..)252
Hunyadi Ferenchez 252
(Varró Sándornak)257
1795
Magyar Múzsa259
Strena, e festa epitalamica259
A szépség leánya261
Lakodalmi kar264
Házasodj meg: mert rosszul jártsz266
Köszöntő Lengyel József seinor úr nevenapján269
Mátyási József Úrnak271
A semminél több valami273
Magyar! hajnal hasad!274
A Dugonics oszlopa275
A pesti dicsőség280
Militat omnis amans et havet sua castra Cupido282
A pendelbergai vár formája s megvétele287
Tanítványaitól búcsúzik294
Búcsú a magyar muzsikától295
Lantomtól búcsúvétel297
A borital mellett298
Bakhushoz300
Főldi Rózsa303
A szárazság és az elhagyott szerelmes307
Ó, szegény országunk!309
1796
Árpád vagy a magyarok megtelepedése311
Rövid kritikai rajzolatja egy nagy magyar epopoeiána, mellynek neve: Árpád vagy a magyarok megtelepedése312
Léthe315
A füredi parton316
A főtiszteletű, méltóságú és tekintetű Rendekhez a Diétai Múzsa318
Egy orvosnak sírverse320
A mostani háborúba vitézkedő magyarokhoz320
Rút ábrázat s szép ész322
A magyar gavallér324
Az 1741-diki Diéta326
A had350
Az én vagyonom351
Az Ekhóhoz353
Útravaló a Múzsához354
Az estvéhez354
1797
Az én címerem355
Barátomnak355
A nemes magyarságnak felűlésére356
A becsület s a szerelem365
(Vályi Klárához)372
(Válasz Vályi Klárához)373
Az emberiség s a szeretet374
A fogadástétel376
A pillantó szemek376
A szamóca377
Barátomhoz378
Az alvó Lillára379
A Duna nimfája379
A boldogság381
A méhekhez381
Az alvó Lilla felett382
Alku384
Két szerető dalja385
Anakreon s Ovid388
Megkérlelés388
Generál Hoche halálára389
Az esküvés389
Haljunk meg390
Hálaének a Vénus oltáránál392
Búcsúvétel394
A fekete pecsét396
Az eltávozás397
A távolról kínzó398
Tháles398
Orgiák399
A békekötésre401
(Újévi ajándék)403
1798
Újesztendei gondolatok404
A magyarokhoz408
Keserédes409
Lillához távollétemben409
Bálint napja411
Köszöntő413
Komárom, február 16. 1798414
Lillához415
Dórishoz416
(Már se hintó..)416
A tavasz417
Rózsim sírja felett418
Még egyszer Lillához418
Szerettem...419
Egy vén fának árnyékában régen szenvedő rózsafa420
Bácsmegyei leveleire421
Dugonicsra421
(Aranysújtásos nadrág)422
Czindery sírja felett430
A haza templomának örömnapja434
Ízis és Oziris444
Tekintetes nemes Nádasdi Sárközi Istvánné, született chernelházi Chernel Eszter asszonynak tiszteletére449
Krisztina napra451
Siralom54
A magánossághoz455
Dorottya kínjai458
Mihály-napi álom462
Kifakadás464
(Pata község lakosainak írott vers)466
Nagy Péter által nyert nemesség címere466
Dorottya, vagyis dámák diadalma a Fársángon467
1799
(Somogyi kázus)547
Jósepha kisasszonyhoz549
Egy fiatal házosúlandónak habozása551
A szerelem tilalma551
A heszperi méhes története553
Parasztdal555
Jövendölés az első oskoláról a Somogyban557
Az igazság diadalma559
(Kata napra)572
Nemes bátorítás573
A Múzsához574
Virág Benedek úrhoz575
Antal napjára577
(Horváth Ádám nevenapjára)580
1800
Visszajövetel az Alfőldről582
Lócsere585
Az emátrónásodott Dóris587
Álomlátás589
Az én barátném, D.A. quodlobetjére591
Az elválás reggelén591
Impromptu egy cseresznyefa levelet rágó hernyóra591
(Szívem titkon...)592
Hymenhez592
A hajókázó Ámor592
Egy eltörött vasmacskára593
A hízelkedő593
A fiatal remény593
A szépség ereje a bajnoki szíven594
Epigramma Leonórához602
Az estvéhez602
Fillishez604
(Borbély granáriumára)605
1801
A békétlenkedő606
Purgomák 1-5610
A Nap innepe611
A palatinusné halálára 1-2613
Dr. Főldiről egy töredék613
Főtiszteletű és méltóságos pókateleki Kondé Miklós ő nagyságának tiszteletére615
Az ember, a poézis első tárgya619
Erdődi Lajoshoz620
Kazinczyhoz, mikor kiszabadúlt620
Az estike621
(Izenget már....)621
A Hafíz sírhalma622
Az elszánt szerető628
A békesség és a hadi érdem629
Dr. Főldi sírhalma felett632
(Főldiről)634
Sárközi kisasszon halálára634
Tisztelő versezet635
Epistola637
A szomotori templomra készített feljűlírások 1-2638
1802
Búcsúzás egy lyánkától639
(Gróf Széchenyi Ferencnének)639
Görög úrhoz642
Himfyhez642
A nagyméltóságú gróf Széchenyi Ferenc ő exellenciája nemzetközi könyvtárjára643
Szerelemdal a csikóbőrös kulacshoz646
Szegény Zsuzsi, a táborozáskor649
Gróf Erdődyné ő nagyságához650
Méltóságos gróf Festetics György ő nagyáságra. A hadi oskoláról657
A szélhez662
Gróf Széchenyi Ferenc ő exellenciájához667
Éva napra668
1803
Serkentés a Múzsához671
A feléledt pásztor672
A versszépítő673
Ajánlás673
Az anákreoni versek674
A hévség675
A leánykákhoz676
Lillához676
A búkergető677
A szeplő678
Az álomhoz678
Az én poézisom természete679
Első szerelemérzés681
Édes keserűség683
A bátortalan szerelmes684
Az éjnek istenihez686
A rózsabimbóhoz688
Az éj és a csillagok689
A poétákban lakó istenség689
Tartózkodó kérelem690
A tanúnak hívott liget690
A feredés692
Déli aggodalom695
Megkövetés698
A szépek szépe699
A muzsikálós szépség700
A versengő érzékenységek702
Az eltévedt lélek707
Lillám szácskája708
Habozás709
Az utolsó szerencsétlenség711
A tihanyi ekhóhoz719
A pillangóhoz721
A reményhez724
Budai Ferencre, halála után726
1804
Rhédei Lajos úrhoz727
Halott versek729
Tüdőgyulladásomról761
Főhadnagy Fazekas úrhoz763
Salétrom inspector Kiss Imre úrhoz765
Töredékek 1-2766
In Comitem Pálffy 767
Tervezet767
Zsengék (1785-1787)
Proo: Egy kies kert leírása771
Szűntelen közel van a halál772
Proo: Az estvének leírása772
Egy fösvénynek leírása773
A poétai felvidúlás774
Az álom leírása775
Egy város leírása775
Proo: Ventus describitur776
A békesség777
Proo: Quem dii oderunt, praeceptorem fecerunt778
Proo: Egyedűl a tudományok teszik halhatatlanná az embert, kivált a poézis779
Az álom780
Proo: Mindég közel van a halál781
Proo: A poéta csak gyönyörködni szeret,nem kíván ő semmit egyebet782
Konstancinápoly784
Cigány786
Proo: Lurida sub dulce melle venena latent87
Proo: A színesség788
Proo: Gloria calcar habet789
Proo: Libertas optima rerum789
Proo: Exundatio aquraum790
Proo: A poéta legkisebbért is megharagszik791
Proo: Fulmen describitur792
Proo: Gloria calcar habet792
Proo: Impedit ira animum793
Proo: Invidus793
Proo: Forma venusta perit793
Proo: Bene qui latuit, bene vixit794
Proo: A kalmár794
Proo: Panaszkodik egy mindenbe szerencsétlen de igaz lelkű ember794
Proo: Sint Maecenates, feret Hungara terra Marones, Virgiliumque tibi vel tua rura dabunt795
A rövid nap s hosszú éj795
Proo: A vírtus legbátorságosabb kőfal796
Proo: Thisbe kersevei797
Proo: A szerencse változó797
Proo: A tengeri zivatarról798
Proo: Dido Aeneastól való búcsúzása800
Proo: A kevély801
Proo: A főldindulás802
Proo: A gazdag803
Proo: Rút ábrázat, szép ész804
Az embergyűlölő805
Barátságos búcsúvétel806
A rózsa807
Az ősz807
A tél808
Latin nyelvű költemények
Proo: Prudens futuri temporis exitum caliginosa nocte premit deus810
Tétel: Bölcsen jövőnknek titkait éjszaka sötét ködével fedte el istenünk811
Proo: Nil feret ad manes divitis umbra suas810
Tétel: Nem visz semmit sem sírba magával a dús811
Proo: Ne quid nimis810
Tétel: Semmit se fölöttébb811
Proo: Magna servitus est magna fortuna812
Tétel: A nagy szerencse nagy szolgaság813
Proo: Nescio qua natalis patria cuique est cara812
Tétel: Nem tudom, kinek miért kedves a szülőföldje813
Proo: Vies et nequitia quidqiud oppugnat, ruit814
Tétel: Az erő és gazdagság bármit megtámad, tönkreteszi815
Proo: Dum in dubio est animus, Paulo momento huc et illuc impellitur814
Tétel: A kétségben lévő lélek egy pillanat alatt ide s tova hányódik815
Proo: Haud facile emergunt, quorum virtutibus obstat res angusta domi816
Tétel: Nem könnyen emelkednek föl, akiknek virtusát otthoni szűkös sorsuk akadályozza817
Proo: Taurorum lucta816
Tétel: Bikaviadal817
Proo: Hyemis descripti816
Tétel: A tél leírása817
Proo: Apum pugnai descriptio818
Tétel: A méhek harcának leírása819
Proo: Degeneres animos timor arguit818
Tétel: Az elfajzott lelkeket elárulja a félelem819
Proo: Orpheus Tartara penetrat pro uxore Eurydice820
Tétel: Orpheus lemegy az alvilágba feleségéért, Eurydikéért821
Proo: Pictoribus atque poetis quidlibet audendi semper fuit aequa potestas820
Tétel: Festők meg a költők mindenkor teljes joggal merhetnek akármit821
Futtába készült versecskék822
Carmen inaugurale824
Beiktató versezet825
(Pesten május 9. Csokonai Batthyány József hercegprímásnak e versezettel udvarolt)836
Ad serenissimum archiducem838
A fenséges főhercegnek839
Egy magyar úrhoz s tudóshoz küldött levélnek töredéke840
Versus onomastici842
Névnapi versezetek843
A palatinusné halálára846
Versfordítások és átdolgozások
1788
Piramus és Thisbé históriájának lefordítása Ovidus Metamorphosessából851
1792
Canzonetták (Metastasio)860
A tavasz860
A nyár861
A szabadság863
Palinódia865
Kantáták (Metastasio)867
A dicsőség triumfja867
Mária Terézia neve napjára869
Mária Terézia születése napjára869
I. Ferenc császár születése napjára871
A mentség871
A tanács872
A zivatar873
A szerelemféltőség874
Az akadály875
A halászat876
A tavasz877
Az álom878
A név879
A visszatérés880
Az első szerelem881
A félénk szerelem882
A szerelmek fészke883
A vacsora - Fabullhoz (Catullus)884
A macska és a sajt (Roberti) 885
A madár a szabaságba (Roberti)885
Tunc etiam moreris? (Scaliger)887
A félénk szerelem (Metastasio)887
A természettel való barátság és társalkodás (Sander)888
Hymnus (Sander)890
A reggelnek leírása (Sander)891
Dél (Sander)893
Az estve (Sander)896
Az éjszaka (Sander)897
(Öt apróbb, Istent dicsőitő vers 1-5) (Sander)899
1793
A háborús zivatar (Metastasio)902
A megivott Ámor (J. Egyptius)904
(Midőn iszom borocskát ... ) (Anakreón)904
Herkules és Ámor (J. Secundus)904
Thais (Béze)905
Az elmenetel (Metastasio)905
A távollét (Chiabrera)907
A viola (Chiabrera)908
A rózsa (Lemene)909
(A szépség) (Lemene)912
A babérvessző (Tasso)912
Asztali dal (Maffei)913
Ifjúság és szerelem (Rolli)914
Igyunk (Rolli)916
Az elragadt szív (Zappi)917
(A jázminok (Zappi)918
(Pásztor szeretők) (Zappi)920
A méh és Ámor (Guarini)920
A szélvész (olaszból)921
Reggeli ének a rózsához (Gessner)922
1794
A reggel (Seneca)924
Fannius (Béze)925
Utólsó panasz (Ariosto)925
Hány a grácia? (Ausonius)929
A szabadúlás (Metastasio)929
A tolvaj isten, vagy az a crimen raptus.. (Bürger)933
1795
Bacchushoz. Inscritio (Casoni)947
A reménység (Menzini)947
(Ti lésztek.. ) (F.Testi)949
A kétségbeesés (Kotzebue)950
A szökevény Ámor (Tasso)958
1796
Serkentés a nemes magyarokhoz (Wéber Simon Péter)965
Látás (Denis)976
1797
Bacchus, Phoebus (Egy török poéta után)980
Ámor (Guarini)980
Lilla búcsúzálogjai (Bürger)981
1798
A római néphez (Horatius)983
(Melly emberre születtekor...) (Horatius)985
(Nincs elefántcsont, s arany...) (Horatius)985
1799
Egy háládatlanhoz (németből)987
Becsűlet és természet (Tasso)989
Georgicon 1-2 (Vergilius)990
A dicsőség triumfussa (Metastasio)1024
1800
Óda az árnyékszékhez (Blumauer)1027
1801
Daphne (Pope)1030
A tavasz (Kleist)1034
Lillához (Kleist)1082
A csendes élet (Kleist)1088
Fillis Dámonhoz (Kleist)1090
Elízához1091
1802
A szabadságfához 1-3 (Schweizer nóta)1092
1803
Méltóságos királyi tanácsos Somssich Lázár úr ódája méltóságos Rhédei Lajos császári és királyi kamarás ő nagyságához (Somssich Lázár)1093
Jegyzetek1097
Mutatók1121

Csokonai Vitéz Mihály

Csokonai Vitéz Mihály műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Csokonai Vitéz Mihály könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Csokonai Vitéz Mihály minden munkája I. (töredék) Csokonai Vitéz Mihály minden munkája I. (töredék) Csokonai Vitéz Mihály minden munkája I. (töredék) Csokonai Vitéz Mihály minden munkája I. (töredék)

A lapélek elszíneződtek. A kötés megtört.

Állapot:
980 Ft
680 ,-Ft 30
5 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Csokonai Vitéz Mihály minden munkája I. (töredék) Csokonai Vitéz Mihály minden munkája I. (töredék) Csokonai Vitéz Mihály minden munkája I. (töredék)

A lapélek enyhén elszíneződtek.

Állapot:
980 ,-Ft
8 pont kapható
Kosárba