Háztartástan témakörből 20% kedvezmény CSAK MA!

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Csokonai Vitéz Mihály összes művei három kötetben I-V.

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Genius Kiadás
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői vászonkötés
Oldalszám: 2.032 oldal
Sorozatcím: Nagy irók - Nagy irások
Kötetszám: 1
Nyelv: Magyar 
Méret: 19 cm x 13 cm
ISBN:
Megjegyzés: 3 kötet 5 könyvben. Nagy Irók-Nagy Irások második sorozatának e kötetét a Genius Könyvkiadó R. T. megbizásából, Harsányi István és Dr. Gulyás József gondozásában, Weiss L. és F. nyomdája Sorbonne-típusú betűivel összesen 1500 számozott példányban nyomtatta 1922 márciusában. Sorszámozott kiadás. A szerző fekete-fehér képével és néhány kihajtható melléklettel illusztrálva.

Előszó

Csokonai életrajza helyett rövid beszámolót adunk e helyen előszó gyanánt. Ebben arról tájékoztatjuk a t. olvasót, hogy költőnknek maga által kiadott, majd halála után önálló kötetben vagy... Tovább

Tartalom

I. kötet
Előszó VII
Homerus Batrachomiomachiája 1
" " Első pipa dohány 3
" " Második pipa dohány 12
" " Harmadik pipa dohány 23
" " Negyedik pipa dohány 30
Diétái Magyar Múzsa 37
A fő tiszteletű, méltóságú, és tekintetű rendekhez 39
Előbeszéd 40
Az estve 41
Zsugori uram 43
A szinesség 44
A szerencse 45
Asztali dal 46
A szépség 48
Egy orvosnak sírverse 48
A mostani háborúban vitézkedő magyarokhoz 48
Rút ábrázat s szép ész 51
A rózsa 53
Az ősz (Szeptember) 55
Serkentése a Múzsának 56
Miért ne innánk? 58
Hívása a Múzsának 58
A magyar gavallér 59
Magyar! hajnal hasad! 60
A nyár 61
A tengeri háború 63
A viola 68
A rövid nap s hosszú éj 69
A macska és a sajt 70
A hír 70
Az ősz. (Október) 72
Az ősz. November 73
A tél 74
Látás 77
Hány a Grácia ? 80
Az 1741-diki Diéta 81
A vízital 106
A kevély 108
Barátságos búcsúvétel 110
A földindulás 111
A búkkal küszködő 113
A had 313
Az én vagyonom 114
A Dugonics oszlopa 117
Felvídulás 121
Egy kesergő magyar 122
A figefa és mondolafa 122
Szicilia és Neptún 123
A madár a szabadságba 123
Az Ekhóhoz 124
Ének a tavaszhoz 125
Angélika126
Útravaló a Múzsához 161
Anakreoni dalok 163
Ajánlás 165
I. A magyarokhoz 165
II. Az anakreoni versek 166
III. A hévség 166
IV. A leánykákhoz 167
V. Tháles 168
VI. Lillához 168
VII. Barátomhoz 169
VIII. Lillához 169
IX. Ámor 170
X. A fogadástétel 170
XI. A búkergető 171
XII. A boldogság 172
XIII. A szamóca 172
XIV. Orgiák 173
XV. Keser'édes 175
XVI. Az eltávozás 176
XVII. A tavasz 177
XVIII. A Hafiz sírhalma 177
Előljáró beszéd Mártontól 184
Jegyzések és értekezések az anákreoni dalokra 187
Alkalmatosságra írt versek 211
Előbeszéd 213
I. Az 1741-diki Diéta 216
II. A nemes magyarságnak felülésére 218
III. A becsület s a szerelem 227
IV. A haza templomának örömnapja 235
V. Látás 245
VI. Az igazság diadalma 246
VII. Czindery sírja felett 259
VIII. A mennyeiek karja így vigasztalja az özvegyet 262
IX. A vitézkedő magyarokhoz 263
X. A Dugonics oszlopa 264
XI. Izis és Oziris 265
XII. T. N. Nádasdi Sárközy Istvánné tiszteletére 269
XIII. A szépség ereje a bajnoki szíven 272
XIV. Daphne 279
XV. A híres Rácz Sámuel úrhoz 284
XVI. Salétrom inspektor Kiss Imre úrhoz 286
XVII. Serkentés a nemes magyarokhoz 287
XVIII. Hunyadi Ferenchez 298
XIX. A korán megtisztelt virtus 303
XX. Tisztelő versezet Vay Miklóshoz 310
XXI. Dr. Földiről egy töredék 311
XXII. Búcsúzás egy lyánkától 313
XXIII. Öröm versek prof. Budai Esaiás úrhoz 313
XXIV. Mátyási József úrnak 315
XXV. A békesség és a hadi érdem 318
XXVI. Erdődi Lajoshoz 323
XXVII. Sárközy kisasszony halálára 324
XXVIII. Belgrádra 325
XXIX. Görög úrhoz 326
XXX. General Hoche halálára 326
XXXI. Josepha kisasszonyhoz 327
XXXII. Himfyhez 328
XXXIII. Amaryllis 329
XXXIV. A lélek halhatatlansága 339
Ódák 371
Első könyv 373
I. Serkentés a Múzsához 373
II. Dr. Földi sírhalma felett 374
III. A feléledt pásztor 375
IV. A szerelem tilalma 378
V. Egy kesergő magyar 380
VI. Felvidulás 380
VII. Phyllishez 380
VIII. A búkkal küszködő 381
IX. A Tavaszhoz 381
X. Bacchushoz 381
XI. Víg élet a Parnasszuson 384
XII. A nap innepe 385
XIII. Egy tulipánthoz 386
XIV. Parasztdal 387
XV. A versszépitő 389
XVI. Szerelemdal a csikóbőrös kulacshoz 389
XVII. Rózsim sírja felett 392
XVIII. Jövendőlés az első oskoláról a Somogyban 392
XIX. Miért ne innánk? 394
XX. Egy kétségbeesett magagyílkosa 394
XXI. Daphnis hajnalkor 395
XXII. Chloé Daphnishoz 396
XXIII. Álomlátás 397
XXIV. Dórishoz 398
XXV. Hívása a Múzsának 398
Második könyv 399
I. A Múzsához 399
II. A szélhez 399
III. A magánossághoz 404
IV. Kifakadás 407
V. Virág Benedek úrhoz 408
VI. Dorottya kínjai 411
VII. Az Echóhoz 415
VIII. A nagymélt. Gróf Széchenyi Ferenc . . . nemzeti könyvtárjára 415
IX. Az elszánt szerető 417
X. Egy fiatal házasúlandónak habozása 418
XI. Az én vagyonom 419
XII. Az emberiség s a szeretet 419
XIII. Az ember, a poesis első tárgya 421
XIV. Egy bécsi magyar gavallér 422
XV. Mélt. Gróf Festetics György őnagys. A hadi oskoláról 423
XVI. Az elmátrónásodott Dóris 428
XVII. Egy háládatlanhoz 430
XVIII. A rövid nap s hosszú éj 432
XIX. Szegény Zsuzsi, a táborozáskor 432
XX. Egy vén fának árnyékában régen szenvedő rózsafa 433
XXI. A farsang búcsúszavai 434
XXII. Főhadnagy Fazekas úrhoz 436
XXIII. Tüdőgyúladásomról 438
Lilla 441
Előbeszéd 443
Első könyv 450
I. Gróf Erdődyné őnagyságához 450
II. Az én poesisom természete 456
III. Első szerelemérzés 459
IV. Édes keserűség 461
V. Az éjnek istenihez 462
VI. Az esztendő négy szakasza 464
VII. A rózsabimbóhoz 464
VIII. Az éj és a csillagok 466
IX. Esdeklő biztatás 467
X. A poétákban lakó istenség 467
XI. Az eleven rózsához 468
XII. Lillához 469
XIII. A bátortalan szerelmes 469
XIV. A Duna nymphája 471
XV. Tartózkodó kérelem 472
XVI. Az alvó Lilla felett 472
XVII. A tanúnak hívott liget 474
XVIII. Déli aggodalom 475
XIX. Megkövetés 477
Második könyv 479
XX. Az esküvés 479
XXI. A fekete pecsét 479
XXII. Hálaének a Venus oltáránál 481
XXIII. Alku 482
XXIV. A szépek szépe 484
XXV. Két szerető dalja 485
XXVI. A méhekhez 487
XXVII. Az álomhoz 488
XXVIII. A pillantó szemek 489
XXIX. Amor 489
XXX. A muzsikáló szépség 489
XXXI. A szamóca 491
XXXII. A versengő érzékenységek 491
XXXIII. A szeplő 496
XXXIV. Az eltévedt lélek 497
XXXV. Boldogság 498
XXXVI. Lillám szácskája 498
XXXVII. Tháles 498
Harmadik könyv 499
XXXVIII. Lillához távollétemben 499
XXXIX. Szemrehányás 501
XL. Megkérlelés 501
XLI. A távolról kínzó 502
XLII. Uj esztendei gondolatok 502
XLIII. A békekötésre 506
XLIV. Köszöntő 509
XLV. Habozás 510
XLVI. A keserű édesség 511
XLVII. Búcsúvétel 512
XLVIII. Lilla búcsúzálogjai 514
XLIX. A tavasz 515
L. Az eltávozás 515
LI. Az utolsó szerencsétlenség 515
LII. Siralom 522
LIII. Barátomnak 523
LIV. A tihanyi echóhoz 524
LV. Még egyszer Lillához 526
LVI. Bácsmegyei leveleire 528
LVII. Az estvéhez 528
LVIII. A pillangóhoz 530
LIX. A reményhez 532
Dorottya 535
Előljáró beszédje az élőbeszédnek 537
Előbeszéd 538
Első könyv 551
Második könyv 566
Harmadik könyv 580
Negyedik könyv 598
A tavasz 621
Gróf Széchenyi Ferencné ... őexcjának nyújtott ajánlólevél 623
Előbeszéd 625
I. A tavasz
II. Ánglus andalgás 632
III. Lillához 673
IV. A szerelmesnek gyötrelmeiről 679
V. A csendes élet 680
VI. A bujálkodás 683
VII. Phyllis Damonhoz 687
VIII. Elizához 688
Szükséges jegyzések 689
II. kötet
MÁSODIK KÖTET ELSŐ FELE
I. Hátrahagyott elegyes versek 3
Első könyv 3
Szüntelen közel van a halál 3
Quem dii oderunt, praeceptorem fecerunt 4
A reggelről 5
A rózsa 6
Venusi harc 6
A gazdag 7
A békekötésre 8
Álom 9
XVI. Lajos elvesztésére 12
Konstancinápoly 12
Cigány 16
Horváth Ádámhoz 17
Az esztendő négy szakasza. Tavasz 20
" " " " Nyár 21
" " " " Ősz 22
" " " " Tél 23
Ének 24
A méz méze 25
Amynt és Laura a fák között 27
A szabadsághoz 27
A feredés 28
A patyolat 32
Szerelmes fogadás 33
Melitesz Rozáliához 33
Rozália Meliteszhez 34
A szerelmes szemek 34
Thais 35
Hercules 35
A megivott Amor 35
A vacsora, Fabullhoz 36
Van, vén vagy az üstökös eloquentia 36
Marosvásárhelyi gondolatok 37
Az elmenetel 41
A szabadúlás 43
A szökevény Amor 47
Az estvéhez 53
Nemes bátorítás 54
Búcsú a magyar Múzsáktól 55
Második könyv 57
Becsület és természet 57
A szárazság és az elhagyatott szerelmes 58
Dalok Metastasio Endymionából I-XVIII. 60
Távolság 67
Canzonetták Zappitól I-III. 68
Canzonetták Rollitól I-II. 71
Ariosto X. elegiája. 73
A viola 76
A cyclops. Metastasiótól 77
A doctorandus. Moliérből 80
Horat. od. II. 18. 87
Horat. od. IV. 3. 88
A római néphez (Hor. Epod. 16.) 89
Lantomtól búcsúvétel 91
Harmadik könyv 92
Oda kapitány Bessenyei Sándor úrhoz 92
Szerelmes kívánság 94
Egy angyalhoz 97
Epigramma Leonorához 98
Anakreon s Ovid 98
Bacchus, Phoebus 98
Komárom, febr. 16. 1798 99
Dugonicsra 100
Az elválás reggelén 100
Inpromtü egy cseresznyefa levelet rágó hernyóra 100
Szerettem 100
Szívem titkon 101
Hymenhez 101
Egy eltörött vasmacskára 101
A hajókázó Amor 102
Az én címerem 102
A hízelkedő 102
Esdeklés 102
Visszajövetel az Alföldről 104
Purgomák 107
Óda az árnyékszékhez 108
Kazinczyhoz, mikor kiszabadult 109
A Palatinusné halálára 110
A szabadságfához 110
Lethe 111
Gróf Széchényi Ferenc őexc.-hoz 112
Budai Ferencre, halála után 113
Somssich Lázár ódája Rhédey Lajoshoz 114
Epistola 117
Rhédey Lajos úrhoz 118
II. Szétszórtan megjelent versek 121
1. A háborús zivatar 121
2. Brougthon religiói lexiconára 123
3. Nagy Sámuelhez 125
4. A természettel való barátság és társalkodás 127
5. Hymnus 128
6. Reggelnek leírása 129
7. Dél 131
8. Az estve 133
9. Az éjszaka 134
10. öt apróbb Istent dícsőitő vers 136
11. Egy gőgös leányhoz (v. o. 400. I.) 138
12. Csokonai verses válasza Vályi Klárához 139
13. Csokonai verses levele Vályi Klárához 140
14. Hasonlítás 141
15. A fiatal remény 141
16. Köszöntő (Lengyel József nevenapján) 142
17. A mezei gyönyörűségről 144
18. A zefir (v. ö. 612. 1.) 145
19. A Pindus 145
20. A reggel Senecaból 146
21. Közhírré bocsájtás 148
22. Kész légy a halálra 148
23. A szomotori templomra készített felűlírások 149
24. A fűzfasípra észrevételek 150
25. Egy individuale datum az asszonyi állhatatlanságról 154
26. Currens de lepore 159
27. Ah egy vén tölgynek árnyában 170
28. A zarándok 171
29. A szerelmes vitézhez 171
30. Bár az ég búsulva néz is 172
31. Borbély granariumára 174
32. Az Árpádiász 174
33. A víg poéta 179
34. A pesti dicsőség 179
35. Bálint napja 181
36. Szűcs Sára koszorúja 184
37. Palatinusné halálára (latin) 187
38. Battyányi József hercegprímásnak 188
39. Carmen inaugurale Josepho comiti Károlyi 188
40. Pata község lakosainak írott vers 194
41. Castis omnia casta (Militat omnis amans) 195
42. Az istenek osztozása 200
43. A tolvaj Isten (Crimen raptus: Európa elragadtatása) 212
III. Eddig kiadatlan és eddig ismeretlen versek 227
A) Zsengék és alkalmi darabok 227
1. Egy kies kert leírása 227
2. Az estvének leírása 228
3. Egy fösvénynek leírása 228
4. A poetai felvídulás 229
5. Az álom leírása 230
6. Egy város leírása 231
7. Ventus describitur 231
8. A békesség 233
9. Egyedül a tudományok teszik halhatatlanná az embert, kivált a poésis 233
10. Mindég közel van a halál 235
11. Lurida sub dulce melle venena latent (Most bárány.) 235
12. Glória calcar habét (Nézd, sarkantyú által...) 236
13. Libertas optima rerum (Bár próbálj . . .) 236
14. Exundatio aquarum (Mikor már sokára . . .) 237
15. A poéta legkisebbért is megharagszik 238
16. Fulmen describitur (Ront mindent, valamit . . .) 239
17. Gloria calcar habet (Hogyha kihez jutalom . . .) 239
18. Impedit ira animum (Durva tekintettel. . .) 240
19. Invidus (Görbe szemekkel . . .) 240
20. Forma venusta perit (Nézd bár a rózsát . . .) 240
21. Bene qui latuit, bene vixit (Nézd bár a nagy gályát...) 241
22. A kalmár 241
23. Panaszkodik egy mindenben szerencsétlen, de igaz lelkű ember 241
24. Sint Maecenates (A Pindus tetején) 242
25. A virtus legbátorságosabb kőfal 242
26. Thisbe keservei 243
27. Dido Aeneastól való búcsúzása 243
28. Az embergyűlölő 244
29. Dal. Jót kívánás 244
30. Dal. Méltó pár 244
31. Dal. Bús hánykódások 245
32. XXVI. ének. (A kit kettéfűrészelnek) 245
33. Más versek . . . Budai Esaiásra 246
34. Somogyi kázus 246
35. Az öreg ember 248
36. Halotti vers 249
37. Ad Serenissimum Archiducem Palatinum 252
38. Antal napjára 253
39. „ „ 2-dik nóta 256
40. Mihálynapi álom 256
41. A reménység 258
42. A babérvessző. 260
43. Bacchushoz. Inscriptio 260
44. Reggeli ének a rózsához 261
45. Az estikék 261
46. Az én barátném D. A. quodlibetjére 262
47. Izenget 262
48. A heszperi méhes története 263
49. Lócsere 265
B) Vergilius Georgiconja 267
" " I. könyv 267
" " II. könyv 284
" " III. könyv 300
IV. Vegyes, szintén kiadatlan versek 301
Az aratás 301
Ferenc napjára hamarjában készíttetett versek 302
A mező 303
Oskolai vacatio 304
Búcsúzik az atya a leányától 304
Arankához 305
Futtába készűlt versecskék 1-4. 306
Aranysújtásos nadrág 308
Csetneki pergő 318
Horváth Ádámhoz 324
Ki poéta nevet érdemel 325
Névnapra íratott versek 326
" " " " más 326
Szomorú versek... Fényes István halálára 327
Szomorú halotti versek I-XI. 331-361
V. Eddig ismeretlen költemények. - Töredékek 362
1. Mihályfalvi István utolsó tisztességére 362
2. Makó Mihály nevenapjára 366
3. A vég óra 367
4. A bor ital mellett 370
5. A dicsőség triumfusa 371
6. Krisztina napra (özv. Sárközy Lászlóné, Kazay Krisztina tiszteletére.) 374
7. Az árvíz 376
8. Kata napra 377
9. Horváth Ádám névnapjára 378
10. Az alvó Lillára 380
11. Éva napra 380
12. Ti lésztek 382
13. Laudon 382
14. Egy magyar úrhoz s tudóshoz 383
15. Versus onomastici 384
16. Kedves drága lélek 385
17. Csokonai és Földi közt való beszéd 387
18. Fragmenta. (Értelek én szívem ...) 391
19. In Com. Pálffy (Hangzik-é hát ...) 392
20. Distichonok 392
21. Pecunia 392
22. (Distichon) 393
23. B. Orczy malacára mondott vers 393
24. Jaj, hogy szenvedek 1 393
25. Töredék (Sok ezer búk ...) 393
26. Töredék 394
27. Opera (Töredék) 396
28. Tunc etiam moreris ? 396
29. Töredék (Az ártatlan is ...) 396
30. Töredék (Hajdan dorongok) 396
31. Töredék (Szerelmem ...) 397
32. Tervezet 398
Jegyzetek „A szépség ereje a bajnoki szíven c. költeményhez 399
Emlékeztető 400
MÁSODIK KÖTET MÁSODIK FELE.
(Prózai művek és levelek.)
Az állatok beszélgetése. 403
A bagoly és a kócsag 403
A pillangó és a méh 411
Az oroszlán és szamár 418
A csókok. 418
Ajánló csók 418
Az olvasóhoz 419
I. könyv 419
II. " 429
III. " 438
IV. " 448
A csókok tervezete 456
Egy másik tervezet 457
Kantáták Metastásióból 458
I. Kantáta. A dicsőség triumfja 458
II. " Mária Terézia nevenapjára 460
III. Kantáta. Mária Terézia születése napjára 461
IV. " I. Ferencz császár születése napjára 462
V. " A mentség 463
VI. " A tanács 464
VII. " A zivatar 465
VIII. " A szerelemféltőség 467
IX. " Az akadály 468
X. " A halászat 469
XI. " A tavasz 470
XII. " Az álom 471
XIII. " A név 472
XIV. " A visszatérés 473
XV. " Az első szerelem 475
XVI. " A félénk szerelem 476
XVII. " A szerelmek fészke 477
Canzonetták Metastásióból. 479
A tavasz 479
A nyár 480
A szabadság 482
Palinodia 484
A kellemek. (Első könyv) 487
A hazug epitaphiuma 491
A Lilla I. dala prózában 492
Töredék 493
Prózai fordítások 494
Töredék 500
Értekezések. 500
Az ázsiai poesisról 500
A magyar verscsinálásról közönségesen 517
Az epopoeáról közönségesen 535
A magyarok ősi vallásáról 559
Anacreon 561
A szeretet 565
Melyik a legjobb csók? 571
Kinizsi Pál hamvai 573
A magyar nyelv feléledése 577
Életére vonatkozó írásai. 581
Csokonai felségfolyamodványa 581
Levele Szilágyi Gáborhoz 583
A debreceni koll. tanáraihoz 585
" " seniorához 585
Suplex libellus Michaelis Csokonai 586
Beszédtöredék 588
Tanítványaitól búcsúzik 589
Búcsúzó beszéde a debr. koll. ifjusághoz 590
Emlékezetnek okáért 598
Búcsúbeszédje csurgói tanítványaitól 603
Specimen poetarum (1794.) 605
" (1798.) 606
Előfizetési felhívás (1800.) 607
" "(1802.) 609
" " Márton J. lexicona érdekében 610
Jelentés Márton József lexiconáról 611
Csokonai dalgyűjteményének sajátkezű lajstrom-töredéke 612
" megjegyzései saját műveihez 613
A tánc 614
A cziklops 617
Levelei. 620
1. A pesti kiadókhoz vagy színigazgatókhoz 620
2. Szilágyi Gáborhoz 620
3. Nagy Gáborhoz 622
4. Nagy Gáborhoz 622
5. Gáspár Pálhoz 623
6. Nagy Gáborhoz 626
7. Schediushoz 627
S. Nagy Gáborhoz 629
9. Vajda Juliannához 633
10 " " 634
11. G. Koháry Ferencnek 636
12. Széchenyi Ferenc grófhoz 644
14. Vajda Juliannához 647
(14.) „A szépség ereje a bajnoki szíven" c. művének dedicatiója Lillához 652
15. Lillához 652
16. Aranka Györgyhöz 655
17. Puky Istvánhoz 656
18. Veres Izraelhez 659
19. Csépán Istvánhoz 659
20. Sárközi Istvánhoz 660
21. Csépán Istvánhoz 663
22. Festetics György grófhoz 664
23. Kövy Sándorhoz 667
24. Vályi N. Ferenchez 668
25. Borbély Gábornénak 669
26. Puky Istvánnak 670
27. Nagy Gáborhoz 2 672
28. Márton Józsefhez 672
29. G. Festetics Györgyhöz 676
30. " " " " 681
31. Nagy Gáborhoz 685
32. " " 686
33. Anyjához 687
34. Trocheus lábakon 694
35. Puky Istvánhoz 697
36. Nagy Gáborhoz 699
37. Kőrösi Jánosnak 701
38. Gróf Széchenyi Ferenchez 702
39. " " " " 704
40. Barkassy Jánoshoz 706
41. Gróf Széchenyi Ferencnéhez 707
42. Pap Szász Józsefhez 710
43. Erdődy Zsigmondnéhoz 712
44. Gróf Széchenyi Ferenchez 714
46. Gróf Széchenyi Ferencnéhez 726
47. Kultsár Istvánhoz 729
48. Gróf Széchenyi Ferenchez 731
49. Nagy Gáborhoz 732
50. Kazinczyhoz 733
51. Gróf Széchenyi Ferenchez 735
52. Gróf Széchenyi Ferencnéhez 737
53. Kultsár Istvánnak 738
54. Kazinczy Ferenchez 739
55. Kazinczyhoz 740
56. Kazinczynak 741
57. Kazinczyhoz 757
58. Nagy Gáborhoz 757
59. Széchenyi Ferenchez 758
60. Könyvnyomtatókhoz 761
61. Institorishoz 762
62. Kazinczyhoz 764
63. Engelhez 765
64. Gróf Erdődy Zsigmondnéhoz 768
65. Báró Vay Miklóshoz 769
66. Gróf Széchenyi Ferencnéhez 771
67. Puky Istvánhoz 772
68. Rhédei Lajoshoz 773
69. D. Szentgyörgyi Józsefhez 775
70. Nagy Gáborhoz 777
71. Nagy Gáborhoz 777
72. Nagy Gáborhoz 778
73. Nagy Gáborhoz 779
74. Nagy Gáborhoz 780
75. Kazinczyhoz 780
76. Sándorffy Józsefhez 782
77. Kazinczynak 784
78. Kazinczynak 785
79. Széchenyi Ferenchez 789
80. Nagy Gáborhoz 790
81. Rhédei Lajoshoz 790
82. Schediushoz 801
83. Rhédei Lajoshoz 802
84. Obernyik Józsefhez 804
85. Nagy Gáborhoz 806
86. Barátaihoz 807
III. kötet
HARMADIK KÖTET ELSŐ FELE.
Kiadott színmüvek:
Galatea 3
A pásztorkirály 23
Amyntas 58
Tempefői 112
Gerson du Malheureux 233
Az özvegy Karnyóné s két szeleburdiak 266
HARMADIK KÖTET MÁSODIK FELE.
Kiadatlan színmüvek :
Cultura 327
Az elhagyatott Didó 372
A varázsfuvola 408
Achilles Scyrusban 478
Endimion 85
Utószó 491

Csokonai Vitéz Mihály

Csokonai Vitéz Mihály műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Csokonai Vitéz Mihály könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Csokonai Vitéz Mihály összes művei három kötetben I-V. Csokonai Vitéz Mihály összes művei három kötetben I-V. Csokonai Vitéz Mihály összes művei három kötetben I-V. Csokonai Vitéz Mihály összes művei három kötetben I-V. Csokonai Vitéz Mihály összes művei három kötetben I-V. Csokonai Vitéz Mihály összes művei három kötetben I-V. Csokonai Vitéz Mihály összes művei három kötetben I-V. Csokonai Vitéz Mihály összes művei három kötetben I-V. Csokonai Vitéz Mihály összes művei három kötetben I-V. Csokonai Vitéz Mihály összes művei három kötetben I-V. Csokonai Vitéz Mihály összes művei három kötetben I-V. Csokonai Vitéz Mihály összes művei három kötetben I-V. Csokonai Vitéz Mihály összes művei három kötetben I-V. Csokonai Vitéz Mihály összes művei három kötetben I-V.

A második kötet első kötéstáblájára az eredeti borítót visszaragasztották. A lapélek és néhány lap kissé foltosak. Pár lap javított, rajta ragasztásnyom látható. Az első kötet kötése megtört. Néhány lapon bejegyzések találhatók.

Ez a 309. számú sorszámozott példány.

Állapot:
15.000 ,-Ft
75 pont kapható
Kosárba