A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Csokonai Vitéz Mihály összes versei 1-2.

Szerző
Szerkesztő
Grafikus

Kiadó: Szépirodalmi Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 1.163 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 21 cm x 14 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér illusztrációkkal.

Tartalom

I. kötet
Költemények I.
1789
Quem dii oderuni, praceptoerm feceruni7
Mindég közel van a halál8
A poéta gyönyörködése9
A kétszínűség11
A szerencse változó12
A tengeri zivatar12
A kevély14
A főldindúlás15
A gazdag16
Rút ábrázat a szép ész17
Baráti búcsúvétel18
Zöld Ferenc, kék Ferenc, T... Ferenc19
Az ősz Laudonra20
Vis et nequilia21
1790
Belgrádra22
Egy individuale datum az asszonyi állhatatlanságról22
Búcsúzik az atya a leányától27
A magyar! hajnal hasad28
A magyar gavallér29
A reggelről30
A rózsa30
Vénusi harc31
Konstancinápoly32
Az embergyűlölő33
A perdelbergai vár formája s megvétele33
Az istenek osztozása40
1791
Jót kívánás50
Méltó pár50
A szerelmes vitézhez50
A víg poéta51
Míg nálatok itt múlatok51
Bús hánykódások52
Az árvíz52
Estve jött a parancsolat53
A híves este54
A békesség55
A Pindus56
Az ősz57
A tél58
Az álom60
Cigány61
A fösvény62
Homerus Batrachomiomachiája vagy a béka- és egér-harc63
1792
Jöszte poétának95
A búkkal küszködő95
Az anakreoni versek96
Közhírré bocsájtás96
Bár az ég búsúlva néz is97
Édes rabság97
Óh, únalom! vad únalom98
A versszépítő98
Az estve98
A nyár99
A dél100
A patyolat101
A viola102
Amynt és Laura a fák között102
Esdeklés103
Nézd el104
Horváth Ádámhoz105
Egy kesergő magyar108
A szabadság109
Fevidúlás109
Futtába készűlt versecskék110
Miért ne innánk?111
A rövid nap s hosszú éj112
A hír119
1793
A híres Rácz Sámuel úrhoz115
A vídám természetű poéta116
Az elragadhatataln érzékenységek118
A Fársáng búcsúzó szavai123
A pártütő125
Komáromi J. halálára126
Az emberi nemen129
Jer, óh asszonyi rend132
Mint a megvénhedt fa136
Ötezer és mintegy139
Aranka Györgyhöz143
A tanúnak hívott liget143
A felgyúladt szerető144
A távolról kínzó146
A szépek szépe146
A poétákban lakó istenség148
A méz méze148
A szerelmes szemek150
Az éj és a csillagok151
Az emésztő tűz151
A feredés152
Egy tulipánhoz155
Broughton religiói lexiconára155
Víg élet a Parnasszuson158
Csikorgó versei a trójai háborúról158
Jaj, hogy szenvedek160
A mezei gyönyörűségről160
Egy rózsához163
Laura, még ingó kegyelmed164
Egy kétségbe esett maga gyilkosa165
Az Ekhóhoz165
A feléledt pásztor166
Haljunk meg166
Szerelmes búcsúvétel169
Trocheus lábakon170
A had172
Nagy Sámuel173
Egy angyalhoz175
1794
A vízital178
Melitesz Rozáliához180
Ének a tavaszhoz181
A semminél több valami182
Szerelmes panaszok183
Dafnis hajnalkor185
Chloé Dafnishoz186
Szerelmes fogadás186
Az esztendő négy szakasza187
Ajánló csók188
Örvendjél Fébusnak188
Élj vígan érdemeddel189
Szomorú hallgatók189
Győzödelmi pompát195
Vagyon egy oly tenger198
Az életnek hasznát200
Mint foly a sebes víz203
Az ember életét206
Gróf Károlyi József úrnak209
Az estve214
Az álom217
A tengeri háború219
Zsugori uram223
Konstancinápoly224
A szerencse227
A kevély229
A főldindulás230
A dél231
A tél234
A nyár236
Az ősz238
T. N. Mihályfalvi István úr utólsó tisztességére241
Kész légy a halálra245
Serkentése a Múzsának246
Marjai leányok tanítója247
Egy vén fának árnyékában régen szenvedő rózsafa248
Egy bécsi magyar gavallér249
Ván, vén250
Örömversek prof. Budai Ésaiás úrhoz250
Más versek252
Szomorú versek253
Falataimat elegyes borhajtással256
Ferenc nevenapjára hamarjában készített versek256
Hunyadi Ferenchez257
A tolvaj isten, vagy az a crimen raptus262
1795
Az otahajta275
Debreceni Magyar Psyche277
A szeretet győzelme a tanúltakon296
Köszöntő305
Mátyási József úrnak307
A Semminél több valami308
Magyar! hajnal hasad!309
A Dugonics oszlopa310
A pesti dicsőség314
Militat omnis amans et habet sua castra Cupido316
Tanítványaitól búcsúzik321
Búcsú a magyar múzsáktól322
Lantomtól búcsúlevél324
A borital mellett324
Bakhushoz326
Főldi Rózsa329
A szárazság és az elhagyatott szerelmes332
Árpád334
1796
Léthe338
A főtiszteletű, méltóságú és tekintető Rendekhez a Diétai Múzsa338
Egy orvosnak sírverse339
A mostani háborúban vitézkedő magyarokhoz340
Rút ábrázat s szép ész342
A magyar gavallér344
Az 1741-diki diéta345
A had367
Az én vagyonom368
Az Ekhóhoz371
Útravaló a Múzsához371
Az estvéhez371
1797
Az én címerem373
Barátomnak373
Bálint napja374
A nemes magyarságnak felűlésére376
A becsűlet s a szerelem384
Vályi Klárához391
Válasz Vályi Klárához391
Az emberiség s a szeretet392
A fogadástétel394
A pillantó szemek395
A szamóca395
Barátomhoz396
Az alvó Lillára397
A Duna nimfája397
A boldogság398
A méhekhez399
Az alvó Lilla felett400
Alku401
Két szerető dalja403
Anakreon s Ovíd405
Megkérlelés405
Generál Hoche halálára406
Az esküvés406
Hálaének a Vénus oltáránál407
Búcsúvétel408
A fekete pecsét410
Az eltávozás411
A távolról kínzó412
Tháles412
Orgiák412
A békekötésre414
Újévi ajándék416
1798
Újesztendei gondolatok418
A magyarokhoz422
Keserédes422
Lillához távollétemben423
Köszöntő424
Komárom, február 16. 1789426
Lillához427
Dórishoz427
Már se hintó427
A tavasz428
Rózsim sírja felett429
Még egyszer Lillához429
Szerettem430
Dugonicsra431
Aranysujtásos nadrág431
A füredi parton440
Czindery sírja felett443
A haza templomának örömnapja447
Ízis és Oziris456
T. N. Nádasdi Sárközy Istvánné, sz. chernelházi Chernel Eszter asszonynak tiszteletére460
Krisztina napra463
A magánossághoz465
Dorottya kínjai467
Marosvásárhelyi gondolatok472
Mihály-napi álom476
Horváth Ádám névnapjára478
Kifakadás479
Pata község lakosainak írott vers480
Nagy Péter által nyert nemesség címere480
Dorottya, vagyis a dámák diadala a Fársángon481
1799
Somogyi kázus555
Josepha kisasszonyhoz557
Egy fiatal házosúlandónak habozása559
A szerelem tilalma559
A heszperi méhes története560
Parasztdal562
Jövendőlés az első oskoláról Somogyban564
Óh, szegény országunk566
Az igazság diadalma567
Kata napra579
Nemes bátorítás581
A Múzsához581
Virág Benedek úrhoz582
Antal napjára584
II. kötet
Költemények II.
1800
Visszajövetel az Alfőldről7
Lócsere10
Az elmátrónásódott Dóris11
Álomlátás14
Az én barátném D. A. quodlibetjére15
Az elválás reggelén15
Impromptu egy cseresznye-levelet rágó hernyóra16
Szívem titkon16
Hymenhez16
A hajókázó Ámor16
Egy eltörött vasmacskára17
A hízelkedő17
A fiatal remény17
A szépség ereje a bajnoki szíven18
Epigramma Leonorához25
Az estvéhez26
Fillishez27
Borbély granáriumára29
1801
A békétlenkedő30
Purgomák I-V.34
A nap innepe35
A palatinusné halálára I-II.36
Dr. Főldiről egy töredék37
Főtiszteletű és méltóságos pókatelki Kondé Miklós ő nagyságának tiszteletére38
Az ember a poézis első tárgya42
Erdődi Lajoshoz43
Kazinczyhoz, mikor kiszabadúlt43
Az estike44
Izenget már44
A Hafíz sírhalma45
Az elszánt szerető51
A békesség és a hadi érdem52
Dr. Főldi sírhalma felett54
Főldiről56
Sárközy kisasszon halálára56
Tisztelő versezet57
Epistola58
A szomotori templomra készített felűlírások 1-259
1802
Búcsúzás egy lyánkától60
Gróf Széchenyi Ferencnének60
Görög úrhoz62
Himfyhez63
A nagymélt. gróf Széchenyi Ferenc ő exellenciája nemzeti könyvtárjára64
Szerelemdal66
Szegény Zsuzsi, a táborozáskor69
Gróf Erdődyné ő nagyságához69
Mélt. gróf Festetics György ő nagyságára 76
A szélhez81
Gróf Széchenyi Ferenc őexellenciájához85
Éva napra86
1803
Serkentés a Múzsához89
A feléledt pásztor90
A versszépítő91
Ajánlás91
Az anákreoni versek92
A hévség92
A leánykákhoz93
Lillához94
A búkergető94
A szeplő95
Az álomhoz96
Az én poézisom természete96
Első szerelemérzés98
Édes keserűség100
A bátortalan szerelmes101
Az éjnek istenihez103
A rózsabimbóhoz105
Az éj és a csillagok105
A poétákban lakó istenség106
Tartózkodó kérelem106
A tanúnak hívott liget107
A feredés108
Déli aggodalom111
Megkövetés113
A szépek szépe114
A muzsikáló szépség116
A versengő érzékenységek117
Az eltévedt lélek122
Lillám szácskája123
Habozás124
Az utólsó szerencsétlenség125
Siralom132
A tihanyi ekhóhoz133
Bácsmegyei leveleire136
A pillangóhoz136
A reményhez138
Budai Ferencre, halála után140
1804
Rhédey Lajos úrhoz142
Halotti versek144
Tüdőgyúlladásomról173
Főhadnagy Fazekas úrhoz175
Salétrom inspector Kiss Imre úrhoz177
Töredékek 1-4178
In Com. Pálffy179
Tervezet179
Zsengék (1785-1788)
Egy kies kert leírása183
A kalmár184
Forma venusta perit184
Gloria calcar habet184
A virtus legbátorságosabb kőfal185
Bene qui latuit, bene vixit185
Fulmen describitur186
Impedit ira animum186
Invidus186
A poéta legkisebbért is megharagszik186
Panaszolkodik egy mindenbe szerencsétlen, de igaz lelkű ember187
Luriba sub dulce melle venena latent187
Exundatio aquarum188
Thisbe keservei189
Egyedűl a tudományok teszik halhatatlanná az embert, kivált a poézis190
A poétai felvidúlás191
Az estvének leírása192
Az álom leírása192
Ventus describitur193
Egy fösvénynek leírása194
Egy város leírása195
Dido Aeneastól való búcsúzása195
Gloria calcar habet196
A békesség196
Ki poéta nevet érdemel197
Sint Maecenates, feret Hungara terra Marones, Virgiliumque tibi vel tua rura dabunt197
Libertas optima rerum198
Az ősz198
A tél199
A mező199
Az öreg ember200
Az aratás201
Oskolai vacatio202
Névnapra iratott versek202
Más203
Szüntelen közel van a halál203
Piramis és Thisbé históriájának lefordítása204
Latin nyelvű költemények
Prudens futuri temporis exitum caliginosa nocte premit deus214
Bölcsen jövőnek titkait éjszaka sötét ködével fedte el istenünk215
Nil feret ad manes divitis umbra suas214
Nem visz semmit sem sírba magával a dús215
Ne quid nimis216
Semmit sem fölöttébb217
Magna servitus est magna fortuna216
A nagy szerencse nagy szolgaság217
Nescio qua natale patria cuique est extra216
Nem tudom, a szölőföldjén kívül kinek van más hazája217
Vis et nequitia quidquid oppugnat, ruid218
Az erő és gazság bármit megtámad, tönkretesz219
Dum in dubio est animus, paulo momento huc et illuc depellitur218
A készségbe lévő lélek egy pillanat alatt ide s tova hányódik219
Haud facile emergunt, quorum virtutibus obstat res angusta domi218
Nem könnyen emelkednek föl, akiknek virtusát otthoni szűkös sorsuk aladályozza219
Tauri lucta220
Bikaviadal221
Hiemis descriptio220
A tél leírása221
Apum pugnae descriptio222
A méhek harcának leírása223
Degeneres animos timor arguit222
Az elfajzott lelkeket elárulja a félelem223
Orpheus Tartara penetrat pro uxore Eurydice222
Orpheus lemegy az alvilágba feleségéért, Eurydikéért223
Pictoribus atque poetis quidlibet audiendi semper fuit aequa potestas224
Festők meg a költők mindenkor teljes joggal merhetnek akármit225
Futtában készült versecskék226
Carmen inaugurale228
Beiktató versezet229
Pesten, május 9. Csokonai Bathyány József hercegprímásnak e versezettel udvarolt238
Ad sereissimum archiducem240
A fenséges főhercegnek241
Egy magyar úthoz s tudóshoz küldött levélnek töredéke242
Versus onomastici244
Névnapi versezetek245
Csokonai V. Mihálynak báró Orczy asztalánál egy gyenge malacpecsenyére ex tempore mondott verse248
Palatinusné halálára248
Fordítások és átdolgozások
1792
A vacsora - Fabullhoz253
A macska és a sajt253
A madár a szabaságba254
Tunc etiam moreris?255
A félénk szerelem255
A természettel való barátság és társalkodás256
Hymnus257
A reggelnek leírása259
Dél261
Az estve263
Az éjszaka264
Öt apróbb, Istent dicsőítő vers 1-5266
1793
A háborús zivatar268
A megivott Ámor270
Midőn iszom borocskát270
Herkules és Ámor270
Thais271
Az elmenetel271
A távollét273
A viola274
A rózsa275
A szépség278
A babérvessző278
Asztali dal279
Ifjúság s szerelem280
Igyunk282
Az elragadt szív283
A jázminok284
Pásztor szeretők285
A méh és Ámor286
A szélvész286
Reggeli ének a rózsához287
1794
A reggel288
Fannius290
Utólsó panasz290
Hány a grácia?293
A szabadúlás294
1795
Bacchushoz. Inscriptio298
A reménység298
Ti lésztek300
A kétségbeesés300
A szökevény Ámor309
1796
Dalok az Endymionból 1-18315
Áriák és kettősök a Varázsfuvolából 1-14323
Serkentés a nemes magyarokhoz330
Látás340
1797
Bacchus, Phoebus344
Ámor344
Lilla búcsúzálogjai345
1798
A római néphez347
Mely emberre születtekor349
Nincs elefántcsont, s arany349
1799
Egy háládatlanhoz351
Becsűlet és természet353
Georgicon354
A dicsőség triumfussa385
1800
Óda az árnyékszékhez388
1801
Daphne390
A tavasz394
Lillához436
A csendes élet442
Fillis Damonhoz444
Elízához445
1802
A szabadságfához446
1803
Méltóságos királyi tanácsos Somssich Lázár úr ódája méltóságos Rhédei Lajos cs. kir. kamarás ő nagyságához448
Függelék
A "Diétai Magyar Múzsa" előbeszéde453
A "Diétai Magyar Múzsa" tartalma454
Az "Anákreoni dalok" tartalma455
Jegyzések és értekezések az "Anákreoni dalok"-ra456
Az "Ódák" tartalma473
Az "Alkalmatosságra írt versek" előbeszéde475
Az "Alkalmatosságra írt versek" tartalma478
A "Lilla" előbeszéde486
A "Lilla" tartalma491
"A tavasz" előbeszéde493
"A tavasz" tartalma498
Csokonainak tulajdonított versek
Álom két fő bolondságról501
Kedves, drága lélek507
Currens de lepore509
Szűcs Sára koszorúja518

Csokonai Vitéz Mihály

Csokonai Vitéz Mihály műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Csokonai Vitéz Mihály könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Csokonai Vitéz Mihály összes versei 1-2. Csokonai Vitéz Mihály összes versei 1-2. Csokonai Vitéz Mihály összes versei 1-2. Csokonai Vitéz Mihály összes versei 1-2. Csokonai Vitéz Mihály összes versei 1-2. Csokonai Vitéz Mihály összes versei 1-2. Csokonai Vitéz Mihály összes versei 1-2.

Könyvtári könyvek voltak. A kötetek borítói kissé elszíneződtek, kopottak. A lapélek enyhén foltosak.

Védőborító nélküli példányok. A felső lapélek színezettek.

Állapot:
2.380 Ft
1.190 ,-Ft 50
18 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Csokonai Vitéz Mihály összes versei 1-2. Csokonai Vitéz Mihály összes versei 1-2. Csokonai Vitéz Mihály összes versei 1-2. Csokonai Vitéz Mihály összes versei 1-2. Csokonai Vitéz Mihály összes versei 1-2. Csokonai Vitéz Mihály összes versei 1-2. Csokonai Vitéz Mihály összes versei 1-2.

A gerincek és a lapélek kissé foltosak.

Védőborító nélküli példányok. A lapélek színezettek.

Állapot:
2.380 ,-Ft
36 pont kapható
Kosárba