A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A rokokó

Tartalom

BARÓTI DEZSŐ: A ROKOKÓ
Barokk, rokokó és felvilágosodás7
Témák, motívumok, formák22
A rokokó az építészetben és a képzőművészetben59
A rokokó az irodalomban és a színpadon93
A rokokó Magyarországon139
A ROKOKÓ DOKUMENTUMAI
A rokokó esztétikája
Voltaire: A mondain (Petri György)175
Marivaux: A szépség kertjei (Fázsy Anikó)179
Crébillon fils: A nagyvilági társalgás stílusáról (Fázsy Anikó)187
La Morliére: Előszó az Acajou et Zirphile-hez (Baróti Dezső)191
La Morliére: A kéjsóvár asszonyokhoz (Baróti Dezső)191
Alexander Pope: A fürtrablás (Ajánlás) (Részlet) (Julow Viktor)193
Csokonai Vitéz Mihály: A furcsa epopeáról195
Giorgo Baffo: Egy verseskönyv elé (Babits Mihály)197
Claude-Joseph Dorat: Egy maitressének képe (Csokonai Vitéz Mihály)198
Gyöngyössi János: Elöljáró beszéd (Részletek)199
Antoine Bertin: Elégia (Rónay György)201
Csokonai Vitéz Mihály: Az én poézisom természete202
Csokonai Vitéz Mihály: Anákreoni dalok204
Perre Patte: A XVIII. század lakásairól (Baróti Dezső)205
Nicolas Le Camus de Meziéres: A furcsa formákról (Baróti Dezső)207
Nicolas Le Camus de Meziéres: A budoár (Baróti Dezső)208
A rokokó a mérlegen
Victor L. Tapier: Kísérlet a nemzetközi rokokó elemzésére (Baróti Dezső)210
Hans Sedlmayr: A rokokó jellemvonásairól (Bereczik Árpád)212
Hauser Arnold: A rokokó (Részletek) (Nyilas Vera és Széll Jenő)214
Helmut A. Hatzfeld: A rokokó mint európai korstílus (Fónyad Judit)216
Jean Starobinski: A rokokóról (Baróti Dezső)219
Cysarz, Herbert: A német rokokó költészete (Részletek) (Berczik Árpád)221
Heinz Kindermann: A német rokokó (Részletek) (Berczik Árpád)224
Patrick Brady: A rokokó és a felvilágosodás (Fónyad Judit)228
IRODALMI SZEMELVÉNYEK, életstílus, mentalitás
Csokonai Vitéz Mihály: A pillangó és a méh (Részlet)234
Faludi Ferenc: Miként kezdik s végzik a napot a dámák (Részlet)236
Baróti Szabó Dávid: Egynémely kisasszonyról239
I. I. Dmitrijev: A cifra feleség (Rab Zsuzsa)240
Michel-jean Sedaine: Öltönyömhöz (Rónay György)243
Giuseppe Parini: Egy nap (Részletek) (Fogarasi Miklós)245
Marc-Antoine Desaugiers: Párizsi körkép este ötkor (Részletek) (Weöres Sándor)249
André Chénier: Éjjeli vendégség (Babits Mihály)251
Bessenyei György: Eszterházi vigasságok253
Gvadányi József: Bál Badalóban (Részletek)255
Orczy Lőrinc: Pesti farsang (Részlet)257
Antoni Malczewski: Milyen Velence karneválja? (Részlet a Maria című verses regényből) (Majtényi Zoltán)258
Faludi Ferenc: Nem mind vigasság a vigasság259
A szerelem
George Lyttelton: Mondd, szívem, ez a szerelem? (Szabó Lőrinc)261
Voltaire: Ön és Te (Kálnoky László)262
Gentil-Bernard: A szerelem művészete (Részlet) (Végh György)264
Chevalier de Bouflers: A szív (Babits Mihály)265
Voltaire: Felelet A szív című versre (Babits Mihály)266
Ch. Bovie: A fiúk szíve (Babits Mihály)267
Stanislav Trembecki: Vers Kossowska udvari korona-kincstartóné dicséretére, a varsói Redutában járt tánca alkalmából (Petra-Szabó Gizella)269
Szumarokov: Dal (Radó György)271
Szumarokov: Anakreóni dal (Radó György)271
Amade Lázsló: Szívem csöngetője...272
Amade Lázsló. Ah nehéz egyet szeretni273
Faludi Ferenc: Kísztő ének275
Faludi Ferenc: Felelő ének276
Révai Miklós: Az önként fogollyá lett Kupidó277
Csokonai Vitéz Mihály: A pillantó szemek278
Csokonai Vitéz Mihály: Hálaének a Vénus oltáránál279
Verseghy Ferenc: A szabadság280
Charles Gabriel de L'Attaignant: Lisette és Colin (Csokonai Vitéz Mihály)281
Johann Wilheim Gleim: Egy álom (Verseghy Ferenc)282
Pásztori világ, természet
Friedrich von Hagedorn: Csókok (Vajda Endre)283
Christian Félix Weisse: Rozilis és Dafnis (Verseghy Ferenc)284
Franciszek Dionizy Kniaznin: Hímzőráma pásztori modorban (Kálnoky László)284
Faludi Ferenc: Klorinda286
Verseghy Ferenc: Szerelmes üzenet288
Verseghy Ferenc: Thirzis és Laura289
Faludi Ferenc: Tavasz289
Gentil-Bernard: A rózsa (Kárpáty Csilla)291
Kováts József: A fehér szegfű292
Csokonai Vitéz Mihály: A szamóca294
Christoph Martin Wieland: nadine (Kárpáty Csilla)295
Csokonai Vitéz Mihály: A feredés298
Gottfried Rotenstein: Magyar kertek (Rapaics Raimund)302
Az étel és az ital örömei
Faludi Ferenc: Szakácsének306
Paolo Antonio Rolli: Igyunk (Csokonai Vitéz Mihály)308
Gottfried Benjamin Hancke: A magyar bor dicsérete (Képes Géza)309
Csokonai Vitéz Mihály: Szerelemdal a csikóbőrös kulacshoz309
Csokonai Vitéz Mihály: A boldogság Az anákreoni dalokból312
Szirmay Antal: Borköszöntő szólások (Részlet)313
Alkalmi versek, epigrammák, tanítómesék
Alexis Prion: Quinault kisasszonynak (Kamocsay Ildikó)315
Fábián Juliannának Szakolcára utasított negyedik levele gróf Gvadányi József lovasgenerálishoz (Részlet)315
Gyöngyössi János: Szerető szíveket éneklő Erato316
Gyöngyössi János: Páphusi tsemegék318
Csokonai Vitéz Mihály: Krisztina napra319
Csokonai Vitéz Mihály: Az én barátném D. A. quodlibetjére323
Voltaire: Jean Fréronra (Illyés Gyula)324
M. M. Barbosa Boccage: Egy veszekedő nőre (Kamocsay Ildikó)324
Alexis Piron: Epigrammák (Timár György)325
Szumarokov: Epigramma (Radó György)326
Bod Péter: Micsoda különbség vagyon a nagy tolvaj és a kis tolvaj között?326
Fekete János: Egy hölgyhöz (Timár György)327
Verseghy Ferenc: Boriskára327
Thomas Gray: Egy elkényeztetett cicáról, mely az aranyhalas medencébe fúlt (Szabó Lőrinc)328
Édes Gergely: A rózsa és több virág329
Édes Gergely: A majom és a mopsz330
A forma játékai
Charles Francois Panard: A palack (Timár György)331
Amade László: A, a, te vén törzsökfa...332
Varjas János: Megtért embernek énekje336
Csokonai Vitéz Mihály: Ván, vén vagy az üstökös eloquentia337
Édes Gergely: Szőrköntöst öltő bölcsről338
Édes Gergely: Okosan nyomorgóhoz338
Édes Gergely: Némely tavaszi madarakról (Részlet)339
A verses epikából
Alexander Pope: A fürtrablás (Részlet (Julow Viktor)341
Voltaire: A mesterségek eredete (Rónay György)343
Jean-Baptiste Louis Gresset: Kokó (Részletek) (Tóth Judit)345
I. F. Bogdanovics: Lelkecske (Részletek) (Radó György)349
August-Gottfried Bürger: A tolvaj Isten vagy az a Crimen Raptus (Csokonai Vitéz Mihály)354
Csokonai Vitéz Mihály: Batrachomiomachia vagy békaegérharc (Előbeszéd)357
Csokonai Vitéz Mihály: A pendelbergai vár formája s megvétele (Részletek)361
A szépprózából
Montesquieu: A gnidosi templom (Részlet) (Kisfaludy Sándor)363
Csokonai Vitéz Mihály: A csókok (Részlet)366
Crébillon fils: A pamlag369
Denis Diderot: A fecsegő csecsebecsék (Részlet) (Katona Tamás)374
La Morliére: Angola (Részlet) (Kamocsay Ildikó)380
Vivant Delon: A holnap nem létezik (Részletek) (Somogyi László)386
Giacomo Casanova: Emlékiratok. Bécsben (Részletek) (Kolozsvári Grandpierre Emil)391
M. D. Csulkov: A szép szakácsnő, avagy egy feslett nőszemély kalandjai (Részletek) (Iglói Endre)396
Zágoni Mikes Kelemen: A törökországi levelekből (49. levél)401
Zágoni Mikes Kelemen: A törökországi levelekből (50. levél)404
Zágoni Mikes Kelemen: A törökországi levelekből (55. levél)405
A szövegek forrásai409
Válogatott bibliográfia420
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A rokokó A rokokó A rokokó A rokokó

A védőborító enyhén kopott, a lapélek elszíneződtek.

Állapot:
1.340 Ft
670 ,-Ft 50
3 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
A rokokó A rokokó A rokokó

A védőborító enyhén kopott, szakadozott, javított.

Állapot:
1.340 Ft
930 ,-Ft 30
5 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
A rokokó A rokokó A rokokó A rokokó

A védőborító enyhén szakadozott.

Állapot:
1.340 ,-Ft
7 pont kapható
Kosárba