1.027.280

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Várakozás a tavaszban

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Magvető Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 479 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 20 cm x 14 cm
ISBN: 963-14-0014-x
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Fülszöveg

Egy hang él bennünk, egy különös tónus állandóan visszazengő emléke Csoóri verseiből. Vala mi fojtott lobogás hangja, amely folytonosan újjáéled: hol panaszban, hol örömben, hol odaadó önkívületben és önmagát leszerszámozó elhagyatottságban.
Költészetében a látvány és élmény, a kép és jelentés közötti rés egyre tágabb, egyre nehezebben követhető lett. Mintha különböző szférák keverése révén Csoóri mind tudatosabban távolodna a konkrét, a közvetlenül azonosítható mondandótól az elvontabb, az általánosító jelentés irányába. A személyesség így objektivizálódik a világban a versszövegek áttörő akciói által. S a képzelet öntörvényű csapongása köti egymásba a való látszat szerint össze nem tartozó, de a lényegre törő látomás révén mégis egybehangolódó dolgokat. Ezért kezdi ki verseiben lassan, fokozatosan Csoóri a tematikus megkötöttségek szabványait is. Létrejön egy különös költői eljárásmód: a hagyományos értelemben vett témák egymásba csúsztatásának, egymásba játszatásának művelete.... Tovább

Fülszöveg

Egy hang él bennünk, egy különös tónus állandóan visszazengő emléke Csoóri verseiből. Vala mi fojtott lobogás hangja, amely folytonosan újjáéled: hol panaszban, hol örömben, hol odaadó önkívületben és önmagát leszerszámozó elhagyatottságban.
Költészetében a látvány és élmény, a kép és jelentés közötti rés egyre tágabb, egyre nehezebben követhető lett. Mintha különböző szférák keverése révén Csoóri mind tudatosabban távolodna a konkrét, a közvetlenül azonosítható mondandótól az elvontabb, az általánosító jelentés irányába. A személyesség így objektivizálódik a világban a versszövegek áttörő akciói által. S a képzelet öntörvényű csapongása köti egymásba a való látszat szerint össze nem tartozó, de a lényegre törő látomás révén mégis egybehangolódó dolgokat. Ezért kezdi ki verseiben lassan, fokozatosan Csoóri a tematikus megkötöttségek szabványait is. Létrejön egy különös költői eljárásmód: a hagyományos értelemben vett témák egymásba csúsztatásának, egymásba játszatásának művelete.
A pálya mához közelibb ívén egyre gyakoribb és általánosabb lesz ez az atematikus, témátlan verstípus. mi a lényeg bennük? A tárgytalanság? A megnevezetlenség? Vagy éppen a többértelműség ellenére is változatlan, magas hőfokú lobogás? Csoóri versei az idegszálak vibráló feszültségéről, az odaadó emberi, személyes készenlétről vallanak. Nem témában kötődnek: érzületben foghatók, tapinthatók.
Nem művi teremtmény, nem öncélú poétikai újítás Csoóri poézisében ez az atematikus, ez a mondandót lebegtető lírai találmány. Inkább végső redukálás: az élet különböző szféráit két végső állapot helyzetrajzára vezeti vissza a költő: a küzdelemére és a kudarcéra. De ugyanúgy megfordítva: a kudarcéra és a küzdelmére. A folytonos újrakezdés lehetőségeire.
Lényeges megálló Csoóri pályáján ez az összegezés: kesztyűdobás minden kudarcnak, minden szorongató kétségbeesésnek, a kínzó világ minden csapdájának. Miként maga mondja: "hiába követ nappali gyász: a megsemmisítő nyárban is / a teljes életemre emlékezem". Vissza

Tartalom

Ördögpille
Cseresznye-ballada7
Karácsonyi készülődés7
Kék hó, kék madár8
Éjjeli utazás9
Falusi délután10
Pihenés patakparton11
Boros Anna12
Motyogók13
Zavaros délután15
Vesd meg magad16
Sárga ördög a Nap16
Ördögpille17
Anyám fekete rózsa18
Látok kék lámpát lengeni20
Barbár őszi vers22
Befordulok a fal felé23
Szülöttemföld, zörrenni hallak25
Carmina burana26
Zöld utak és mély földutak27
Szeptemberi nők28
Egy fa omló erkélye alatt29
Egy kiáltás a hóesésbe30
Rejtelmeket szólongatok
Soványság35
Ének tavaszi záporban35
Kövek36
A kezem37
Falusi árnyképek38
Árnyékom ágán40
Háborús mondóka40
Tükör-csapda42
Lányok, dinnyével44
Két villámlás közt45
Alkonyati várakozás46
A nyár közelsége47
Emlékezés egy régi utcára48
Nekem most elég, hogy süt a Nap49
Áhitat50
Lebegő táj51
Azon az estén52
Angyalok és kikericsek52
Házimuri53
Játék a tengeren54
Szeptemberi rézkarc55
Ez voltál56
Éjszaka, a város utcáin56
Hangulat bár57
Menekülés a magányból58
Szálltak az aranyfácánok60
Homlokod homályából61
Érem62
Vért és virágot63
Álmaim folytatói63
Vonulás64
Fölényes búcsú65
Vendégem és varázslóm65
Rejtelmeket szólongatok67
Úgy éltem eddig68
Sem halál, sem kő-cserép
Köznapi alkonyat71
Völgyeket emelő idő72
Arcod tavaszában74
Zápor utáni táj75
Zsibong a mák fejemben76
Fénykép, nagy háttérrel76
Egy templom falára78
A Fekete-tenger partján79
Sarkadi Imre halálára80
Betegség, ősi botrány81
Virágvasárnap81
Sárga madárra vadászok82
Szőlőhegy, háború előtt83
Tavaszi előjáték85
Sem halál, sem kő-cserép86
Nyári dél86
Fölszáll a kútból a vödör87
Szabálytalan vers egy földrajztanár halálára88
Vörhenyes köveken89
Rejtsétek el a csodát
Rejtsétek el a csodát93
Faggatódzó óda a nőkhöz93
Búcsú Kubától94
Négy önarckép, emlékezetből96
A szökevény97
Ősz98
Fűre, madárra99
Idegszálaival a szél100
Barbár imádság102
Futamok102
Zúzmarás kőre fekszem104
Föld, nyitott sebem105
Kettős női arckép105
Együgyű dal106
Arcomra sárt kenek107
Hó fölött szálló füst108
Platánlevél109
Utolsó csillagig110
Számüzetésem mosolya111
Az ember elhagyja házát
Az ember elhagyja házát115
Sok ünnep, sok nyár116
Óda egy kamaszfiúhoz117
Kihívó vers Bella Ahmadulinához119
Őszi töredék120
Hogy ne legyen sötét120
El akarom hagyni121
Egyetlen robbanás122
Ez a nap124
Ha megérintlek125
Második születésem127
Szigetvilág128
Ekkora szerelem előtt128
Fényvakság129
Csak magamat nem láttam130
Ha nem tudnám131
Bölcsőhelyem, esőben132
Mit irigyeltek tőlem133
Sóvárgás nemlétező sárkány után134
Ballada a régi idők modorában136
Váltóláz137
Elengednélek, visszahívnálak138
Tűz árnya, semmiség139
Késői sírfelirat140
Aztán141
Valaki más
Tavasz plakátjai145
A folyó146
Hársfa147
Egy sárga kisvárosban148
Szakad a hó149
Ragadozó150
Nincs már háza151
Tatárdúlás152
Valaki más153
Senkiföldje154
A másik utcán155
Minden útról155
Országlásom a télben156
Egyszer majd ez is elmúlik156
Egész nap ez a napsütés157
Földre szállt fák158
Bíztató160
Párbeszéd, sötétben
De az a víz még itt folyik163
Pohárköszöntő164
Futnék inkább vissza165
Régi dobogások167
Jelenések könyve168
Az idegen168
Városom, ősszel169
Körbe-körbe170
Szembesülés171
November gyűrűtlen menyasszonyai171
Elmosódó arc173
A hegyi lány174
Csokonai174
Vakító semmi-térkép176
Szárnyaló csontom hava177
A zene szerelmes gyűlölete178
A kivetkőztetett vadak179
Mindennapi történelem180
Sörényes ünnepem181
A hangok határai182
Száraz vihar183
Kiállsz az égre185
Estéről reggelig186
Kísértet-fonal187
A távolodó188
Cantata profana189
Hallgatásom hallgatása191
Csak sehol192
A harmadik nap esni kezdett a hó193
Sirályvonal
Bezárkózó197
Sirályvonal198
Együtt minden199
Barakk-lakó199
És lépni az ajtó felé200
Zúzmara-koszorút a sírra201
Vendégeim203
Halottnéző204
Che Guevara búcsúztatója204
Levél Gregory Corso amerikai költőnek206
Másnaposan209
Ha hittem volna210
Jóslás a te idődről
Lassú félmúltban215
A másik215
Dünnyögő216
Mire megvirrad217
Számüzetésbe négykézláb218
Ébredés218
Nem múlik el a nap219
Nyakamban harmat-kolonccal221
Ezerkilencszázötvenegy tele222
Havazás223
Talán még van idő224
A levegő kaszái225
A nagyöregek délutánja225
Csontokkal áttört vigasz226
Beszéd-kárhozat226
Fehér, fehérség227
Futóbolond228
Feltételes idő228
Leltár, tűnődve230
Vers a szőlőhegyi házból231
Valaki súgja232
Könnyű zene233
Jóslás a te idődről234
Sose harmadnapon
Töredék239
Kések és szögek szárnya239
Májusi légcsavar a kéz240
Sose harmadnapon241
Üzenet242
Senkinek senkije242
Mert volt idő243
Előhívó ének244
Megosztva a homályt245
És megszaporodtak246
Fakrisztus246
Ráolvasás a Második Személyre247
Mintha a teste248
Recsegve, mint a deszkapalánk249
A falban fácánt hallok suhogni250
A kinagyított szem rései250
Évforduló252
Szeptemberi gyónás252
Hasadás253
Októberi futamok
Számonkérés257
Anyám anyja258
Gyorsan öregszünk259
A hazatérő260
Karácsonytól karácsonyig261
Talán egy golyó262
Komor és egyszerű262
Incselkedni vadhírek jönnek263
Azok a fölmagasztalt egyszeműek265
Tavaszodó265
Egy régi fénykép266
Kérő, baráti szavak a Második Személyhez267
Szemek268
Októberi futamok269
A te időd270
A látogató emlékei
Sorok egy sziklafalra275
A látogató emlékei275
Anyám szavai277
Tűz bentlakó diákja278
A kis fenevad279
Már nem én ülök ott280
Amszterdami bolyongás281
Szeme korszaka283
Helsinki, forgószékből284
Csontom a tenger köszörűkövén286
Ez már a nyár lehet287
Holttengeri nyár287
Háromszor csikordult meg az ajtó288
A szoba289
A naptár lapjai290
Csoportkép291
Megromlanak ezek a napok is292
Kinyitom ablakomat
Szemközt az úton295
Súgás, két hangra296
Célzógömb297
Önarckép, párás tükörben298
Májustól májusig299
Búcsúztató299
Kinyitom ablakomat301
Férfikor302
Berzsenyi elégiája303
Kivilágított éjszakában304
Várjuk meg, amíg este lesz305
Nagy üregek visszhangja306
Más őszben, más nyarakban307
Töredék a hetvenes évekből308
Az útra induló309
Elidőzni az időben is 310
Újkori Naphimnusz311
A föltámadás első pillanatai312
Az volt a legnehezebb313
Megyek majd, megyek315
Vadfiú hajjal315
Földközelben
Rejtett önarckép319
Megkívántam a bújdosást már320
A csavargó elégiája321
Barátom roncsolt arcképe322
Amikor a cigarettáról leszoktam322
A csongrádi Tiszaparton323
A költészet agglegénye324
Fúj a szél325
Éjszakai zene, valahonnan326
Földközelben326
Trágárság s ibolyatűz327
Picasso, bikával s nővel328
Nagy László arcképe329
Megkésett tüntetés egy francia bányászvárosban330
Kátrány-pecsét331
Hó emléke332
Betegágyon333
A sötétségből sötéten335
Talán az elégiák336
Délutáni kávé337
Mire vége a napnak338
Szóljon a csörgődob339
Elmaradt versek
Menekülő katona, 1944343
Fehérség343
A régi szerető búcsúztatása344
Vers két nőhöz, egyidőben345
Téli alvásomból346
Hozsánna, rózsák348
Zörög éjjel a mák349
Itt élsz még350
Lámpák és öklök elé350
Azt mondja ez a vers351
Várakozás
Téli este355
Napi halálommal356
Azt hittem akkor356
Vers, jóakaróimhoz357
Újtestámentumi sorok357
A fésülködő359
Levél, északról360
Amazonok fekete húga361
Éjszaka, otthon362
A bokrokat figyeltem363
Hogy ma se légy tanú364
Virrasszon velem a víz365
A tizedik este366
Aszályos, bibliai év367
Várakozás368
Európai nyár369
Emberek, ágak371
Télvégi fények
Ünnepek után375
Tücsökszó376
Télvégi fények376
Várakozás a tavaszban377
A koponya378
Zárd rám az ajtót379
Csendélet379
Fanyar bukolika380
Cigánylovak381
Ünnep a hegyen382
Furulya-csonk a szánkon383
A tegnapiak385
Jó reggelt, világ!385
Ma még csak hétfő386
Halasztás388
Falusi mitológia389
Mátrai séta389
Hajnali elbeszélés390
Rossz églakó lennél391
Verssel vigasztal valaki392
Tízéves évfordulónkra393
Remete nyár394
Az alvó395
Pillanatfölvétel395
Erdei zsoltár
K. É. végakarata399
A kezed nyoma399
Valamit még mondani akart399
Aranyvasárnap400
Valami elkezdődött401
Az ábeli füst402
Erdősödik a világ körülöttem404
A lángész itt sétált mezítláb405
Vers, Diogenészhez406
Erdei zsoltár407
Esztergomi nyár408
Milyen lassú volt mindig409
Menjünk lopakodva409
Elmaradt lázálom410
Kórházban411
Emelkedsz s tűnsz el a magasban412
Kérdések, halottvivőkhöz413
Amikor vörösbe vált át a sötét413
Láttam arcodat415
Mint cigarettázó sírásók416
Álom egy tóról417
Senkid, barátod418
Meghalni járok a közeledbe419
Ha jó hírt hallasz420
Románc422
Kilátó422
Egy korszak emléke423
A szomszédból még átjár a kutya423
Megváltoztál424
Szomorkás, nyári dal424
Jók voltunk, jók és engedelmesek425
Ég, föld, rézkilincs426
Végül is427
Akkora Nap süt427
Talán egy fa nő bennem427
Egy férfi él a házban428
Lehajtott fejjel429
A hosszú tél zsoltára431
Megszelidült a tél hangja432
Közeledés a szavakhoz
Közeledés a szavakhoz437
Betűrendes tartalom

Csoóri Sándor

Csoóri Sándor műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Csoóri Sándor könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Várakozás a tavaszban Várakozás a tavaszban

Védőborító nélküli példány.

Állapot:
980 Ft
490 ,-Ft 50
7 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Várakozás a tavaszban Várakozás a tavaszban

A védőborító elszíneződött.

Állapot:
980 Ft
680 ,-Ft 30
10 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Várakozás a tavaszban Várakozás a tavaszban

A védőborító elszíneződött.

Állapot:
980 ,-Ft
15 pont kapható
Kosárba
konyv