Szakácskönyvek témakörből 20% kedvezmény CSAK MA!

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Versekben tündöklő Erdély I-II.

Magyar költők erdélyi verseinek gyűjteménye a gyulafehérvári soroktól mind a mái napig

Szerző

Kiadó: Castrum Könyvkiadó
Kiadás helye: Sepsiszentgyörgy
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 1.038 oldal
Sorozatcím: Voltunk Vagyunk Leszünk
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 23 cm x 13 cm
ISBN: 973-967-289-2
Megjegyzés: Fekete-fehér illusztrációkat tartalmaz.

Tartalom

I. kötet
Vilmányi Libecz Mihály: Corrstor pio lectori5
Szentimre Jenő: Voltunk, vagyunk és leszünk7
A nép
Szeőke Ambrus: Székely föld15
Júlia szép leány17
Budai Ilona19
Bíró Szép Anna21
Bethlen Anna24
Kerekes Izsák27
Vajda Ilona30
Kádár Kata31
A nagy hegyi tolvaj36
Virágok vetélkedése38
Mezőbándi úrfi40
Görög Ilona42
Szép fogoly katona46
Kőmies Kelemen50
Dáncsi András52
A toronyba fehér zászlók53
Várady Jóska54
Csók Anikó55
Korond között nevekedtem57
Kapum előtt58
Titkon tarték egy ösvenkét59
Könnyebb kősziklának50
A fekete holló gyászt visel magáért61
Zöld erdőben, sík mezőben62
Ahol én elmegyek63
Szállj le, holló, szállj le64
Istenem, mi lelt engemet67
Hozd fel, Isten, azt a napot68
Bánat, bánat, csukros bánat69
Árva vagyok, nincs gyámolom70
Ha folyóvíz vónék, bánatot nem tudnék71
Egy nagyórú bóha72
Most megy a nap lefelé73
A hitszabadságos Erdély
A Gyulafehérvári Sorok75
Batthány Orbán: Az háborúságnak szenvedéséről való ének77
Adhortatio mulierum79
Tinódi Sebestyén: Az udvarbírákról és kulcsárokról82
Tinódi Sebestyén: Erdéli história87
Heltai Gáspár: Hogy a halál nem fél sem hatalomtól, sem erőtől, sem tudomántól88
Heltai Gáspár: Reggeli ének91
Szepetneki János: Bátorítás halál ellen92
János Zsigmond éneke97
Dávid Ferenc: Adjunk hálát mindnyájan98
Rákóczi Zsigmond: Régtől fogva támaszkodtam Uramra101
Bogáti Fazakas Miklós: Psalmus CXXI104
Bogáti Fazakas Miklós: Psalmus CXLIV106
Könyörgés109
Szombatos himnusz111
Balassi Bálint: Bebek Judit nevére112
Balassi Bálint: Ó nagy kerek kék ég115
Balassi Bálint: Az erdéli asszony kezéről118
Szőlősi István: Rövid história119
Ádám János: Az igaz, jámbor és tökéletes barátságról való ének121
Erdély veszedelméről124
Debreceni S. János: Katonák üdvözlete Bocskai Istvánhoz136
Bocskai Istvánról135
Bocskai búcsúzóéneke136
Bocskai Istvánnak szomorú haláláról139
Kátai Mihály sírfelirata142
Rimay János: Kiben kesereg a magyar nemzetnek romlásán s fogyásán144
Szenci Molnár Albert: XXIII. zsoltár146
Szenci Molnár Albert: XC. zsoltár147
Péchi Simon: CIX. zsoltár149
Petki János: Az Virtusnak és Voluptasnak egymással való vetélkedések152
Mikes György: Gondolkodásimat és sok bánatimat154
História az Erdélyországnak nyomorúságáról157
Báthory Gábor búcsúzkodása159
Prágai András: Bethlen Gábor162
Keserűi Dajka János: Halotti vers Károlyi Zsuzsanna felett166
Thordai János: Psalmus CXL168
Ének Bethlen Gábor haláláról170
Cantio Gabrielis Bethlen173
Névtelen íródeákok fejedelmekről
Báthory Zsigmondról177
Báthory Gáborról177
I. Rákóczy Györgyről178
Geleji Katona István: Az Öreg graduálból179
Köröspataki Bedő János: Lupuj vajdáról való ének180
Erdélyország a tatárok kezében183
Tatár rabságban lévő erdélyiek dala186
Gyöngyösi István: Kemény János emlékezete188
Szentpáli Ferenc: A jövevény magyarokhoz195
Szentpáli Ferenc: Imago veritatis199
Psalmus III202
Dies irae204
Az 1679-es kolozsvári kalendárium verseiből207
Katonadal208
A szárnyaszegett Erdély
Cserei Mihály: Az én epitáfiumom penig ez legyen211
Most jöttem Erdélyből213
Cserei Mihály: Minden országok most felháborodtanak214
Misztótfalusi Kis Miklós: Siralmas panasz215
Pápai Páriz Ferenc: Életnek könyve220
Petrőczy Kata Szidónia. Mi lelkünk világossága223
Oh magyar világnak fényes dücsősége226
A holdvilági és feketehalmi harcról228
A kolozsvári veszedelemről való história232
Az erdélyi városokról való ének236
Felvinczi György: Kolozsvár a kuruc ostrom alatt238
Erdélyi hajdútánc248
Székely kurucok dala255
Dálnoki Veres Gerzson: Kuruc krónika257
Cserei Mihály: Prológus Erdély Históriájához259
Cserei Mihály: Búsongó elégia261
Barcsay Mihály: A szerencse állhatatlanságáról262
Könyörgés az elnyomatásban263
Mikes Kelemen: Lakunk partján a tengernek265
Bod Péter: Tiszta, fényes, drága bíbor267
A madéfalvi veszedelemről272
Vesmás Márton: Erdélyi méheskert273
Miháltz István: Erdélyi vadászat276
Barcsay Ábrahám: A télnek közelgetése278
Barcsay Ábrahám: Együgyű életnek dicsérete280
Barcsay Ábrahám: Lakodalom módja az oláhoknál282
Vitkovics Mihály: A múzsa panasza Barcsay Ábrahám sírjánál284
Sipos Pál: Barcsay Ábrahám epitáfiuma285
Sipos Pál: Sóhajtás286
Mátyási József: Bécsi és erdélyországi útazásaimról287
Szentjóbi Szabó László: A mai világ288
Szentjóbi Szabó László: A sírhalom289
Újfalvy Krisztina: Ez az élet290
Újfalvy Krisztina: Komor idők291
Baróti Szabó Dávid: Egy ledőlt diófához292
Kazinczy Ferenc: A szabad Erdély294
Kazinczy Ferenc: Vajdahunyad296
Kölcsey Ferenc: Szép Erdély299
A megújuló Erdély
Aranyosrákosi Székely Sándor: Fegyvereket zengek301
Csokonai Vitéz Mihály: Marosvásárhelyi gondolatok303
Aranka György: Búcsúzás308
Teleki József: Aranka Györgyhöz309
Berzsenyi Dániel: Wesselényi hamvaihoz310
Berzsenyi Dániel: Báró Wesselényi Miklós képe312
Berzsenyi Dániel: Döbrentei Gáborhoz313
Szász József: Lilla316
Teleki Ferenc: Imádság317
Aranyosráki Székely Sándor: A székelyek Erdélyben318
Lukáts István: Hazámhoz, Sárospatakról321
Jakab István: Az erdélyi színjátszó énekes társasághoz323
Debreczeni Márton: Csokonai Vitéz Mihály sírjánál324
Debreczeni Márton: A kióvi csata326
Czuczor Gergely: Gegő Elek emléke327
Szentiváni Mihály: Nyárádmelléki dal328
Szentiváni Mihály: A székely legény Kolozsvárt330
Szentiváni Mihály: A dévai váron331
Kriza János: Erdővidék az én hazám333
Kriza János: A hazatérő katona334
Pap Endre: Dal a Királyhágón336
Erdélyi János: Erdély földén338
Mentovich Ferenc: Az Unió-dalokból340
Medgyes Lajos: Újoncállítási népdal341
Medgyes Lajos: Jósszózat343
Dózsa Dániel: Kossuth-lovagok dala344
Petőfi Sándor: Nagykárolyban345
Petőfi Sándor: Erdélyben346
Petőfi Sándor: El ínnét, el e városból349
Petőfi Sándor: Két ország ölelkezése351
Petőfi Sándor: A székelyekhez353
Petőfi Sándor: Elpusztuló kert ott a vár alatt355
Petőfi Sándor: Négy nap dörgött az ágyu356
Petőfi Sándor: Az erdélyi hadsereg358
Petőfi Sándor: Vajdahunyadon360
Petőfi Sándor: A székelyek362
Szendrey Júlia: Ne higgy nekem363
Szendrey Júlia: El, messze innen!364
Lisznyai Damó Kálmán: Erdélyországhoz365
Arany János: Egyesülés367
Arany János: Erdély369
Arany János: Az ó torony371
Szász Károly: Az enyedi temetőben373
Medgyes Lajos: Rabságom oka374
Az elhalaványuló Erdély
Gyulai Pál: Erdély határán375
Medgyes Lajos: Szózat a magyar hölgyekhez377
Medgyes Lajos: Békeszózat379
Medgyes Lajos: Erdély sorsa381
Medgyes Lajos: A puszta templomok385
Zajzoni Rab István: Leverték a magyart387
Zajzoni Rab István: Hétfaluban ahány legény388
Zajzoni Rab István: Csak Erdélyben nőnek389
Zajzoni Rab István: Borulni sírodra390
Mentovich Ferenc: A hazatért391
Mentovich Ferenc: Lehullott már394
Gyulai Pál: Erdély395
Gyulai Pál: Gernyeszegen399
Lévay József: Mikes403
Zilahy Károly: Reményi Edének405
Szász Károly: Drága csontok406
Szász Károly: Hazámhoz408
Iduna: Búcsúzás410
Tolnai Lajos: Kislányom emlékére412
Bartók Lajos: Gábor Áron414
Bartók Lajos: Kárpáti emlék418
Szász Béla: A varkorfa alatt419
Indali Gyula: Nem vetted észre421
Fülei Szántó Lajos: Akármilyen kincset423
Jakab Ödön: Ott születtem424
Jakab Ödön: A székely427
Reviczky Gyula: Barabás Miklóshoz429
Fülöp Áron: Csaba431
E. Kovács Gyula: Zúg a Somos432
Szabolcska Mihály: Havasok alján433
Szabolcska Mihály: A borszéki úton434
Szabó Jenő: A háromszéki síkon435
Gárdonyi Géza: Levél Brassai Sámuel úrnak437
Jékey Aladár: Az én fajom442
Jékey Aladár: Ady443
Petri Mór: Az Ér447
Gáspár Kornél: A tengerszem448
Ady Endre: Az Értől az Oceánig449
Ady Endre: Magyar jakobinus dala450
Ady Endre: Vén diák üdvözlete452
Ady Endre: Séta bölcsőhelyem körül455
Ady Endre: A visszahozott zászló456
Ady Endre: A hosszú hársfasor458
Ady Endre: A Kalota partján459
Ady Endre: A szétszóródás előtt461
Ady Endre: Ember az embertelenségben463
Ady Endre: Üdvözlet a győzőnek465
Csinszka: Csucsai kert466
Csinszka: Üzenet Júliának468
Móricz Zsigmond: A gyermek hazamegy470
Bodor Aladár: Kárpáti szoros473
Bodor Aladár: A pesti fiam474
Dutka Ákos: Bontják a házunk476
Dutka Ákos: Erdély477
Dutka Ákos: Üljünk be a Müllereiba479
Dutka Ákos: Aki mindig hazahívott480
Somlyó Zoltán: Ó, Várad: villanyváros481
Somlyó Zoltán: Régi városok483
Juhász Gyula: Várad484
Juhász Gyula: Három város486
Juhász Gyula: Bartók Bélának488
Juhász Gyula: Testamentom489
Juhász Gyula: Ének Kőrösi Csomáról490
Juhász Gyula: Képzelt utazás Váradon491
Juhász Gyula. Mikes492
Babits Mihály: Levél Tomiból493
Babits Mihály: Bolyai495
Babits Mihály: Erdély496
Miklós Jutka: Köd a Körösön497
Emőd Tamás: Ez a város499
Emőd Tamás: Bolyai501
II. kötet
A trianoni Erdély
Áprily Lajos: Tetőn5
Benedek Elek: Kisbaconi temetőben7
Tompa László: Virágzó fák alatt9
Tompa László: Havasi tájékon11
Tompa László: Kiáltás13
Tompa László: Lélekháborgásra - csillapítónak14
Szombati-Szabó István: Lavinák éneke16
Szombati-Szabó István: Tavaszi vers18
Áprily Lajos: Március20
Áprily Lajos: Rabok23
Áprily Lajos: Szilencium25
Áprily Lajos: Pisztrángok kara27
Sík Sándor: Szól a kakas már29
Sík Sándor: Ágoston Están30
Sík Sándor: Székely temető32
Sík Sándor: Székely pap34
Sík Sándor: Megöltek egy fenyőt35
Berde Mária: Pán éjjelén37
Reményik Sándor: Az egyetlen tett39
Reményik Sándor: Mohács után40
Reményik sándor: Zászlószentelés41
Reményik Sándor: Petrovics ítél43
Reményik Sándor: Minden nagy és kicsi Napóleonnak45
Zilahy Lajos: Szalonta46
Olosz Lajos: Havason48
Olosz Lajos: Halál előtti vágy49
Olosz Lajos: Beomló tárnában50
Szentimrei Jenő: Toronyépítők Bábelnél52
Szentimrei Jenő: Segédszerkesztő57
Szentimrei Jenő: Vágtat az élet58
Sipos Domokos: Ácsolj keresztet61
Endre Károly: Temesvár63
Bartalis János: Az erdőről hazatérő favágók65
Bartalis János: De különben csend van67
Bartalis János: Kós Károlyhoz70
Bartalis János: Tavasz van73
Bárd Oszkár: Az utolsó fáklya75
Bárd Oszkár: Kell lennie76
Kádár Imre: Decemberi szivárvány78
Mécs László: Magános férfiak80
Mécs László: Kell egy jóságos szempár81
Erdélyi József: Az én országom83
Erdélyi József: Erdélyi emlék85
Erdélyi József: Fekete-Körös88
Erdélyi József: Negoj92
Erdélyi József: Apám sírja95
Sinka István: Sinka nagyanyám96
Sinka István: Imádkozz, szegény testvérem100
Sinka István: Ajándék Szalontának101
Sinka István: Két folyónak két fia102
Sinka István: Égi játék104
Józsa Béla: Számadás106
Sárközi György: Csíki este107
Sárközi György: Nemere108
Gulyás Pál: Erdély sorsdöntő óráiban110
Gulyás Pál: Ditrón120
Gulyás Pál: Mi hír Erdélyben?122
Győry Dezső: Ércolvasztó a Kárpátokban123
Szabó Lőrinc: Versek a havasról124
Szabó Lőrinc: Lelle Mária133
Kacsó Sándor: Enyedi tél136
Csuka Zoltán: Az ősök földjén138
Csuka Zoltán: A fehéregyházi síkon140
Csuka Zoltán: Szamosújvárosi istentisztelet142
Csuka Zoltán: Szent Anna-tó143
Balázs Ferenc: Vérömlés144
Páll Miklós: Üzenet Kolozsvárra145
Illyés Gyula: Csángók146
Illyés Gyula: Erdélyben148
Illyés Gyula: Lőtt lábú madár151
József Attila: A Dunánál152
Cs. Szabó László: Álmatlan éj155
Cs. Szabó László: Erdély hercege157
Szemlér Ferenc: Éjszakai kiáltás158
Szemlér Ferenc: Kárpáti erdő159
Szemlér Ferenc: Otthon160
Szemlér Ferenc: A rézbőrűek161
Horváth Imre: Kilenc kis vers162
Szabédi László: Belészülettem164
Szabédi László: Az egészet akartam165
Luther Márton-Szabadi László: Erős vár168
Dsida Jenő: Kóbor énekek172
Dsida Jenő: Harum dierum carmina175
Dsida Jenő: Amundsen kortársa177
Dsida Jenő: A tó tavaszi éneke179
Dsida Jenő: Légyott182
Wass Albert: A láthatatlan lobogó183
Méliusz József: Álmodjunk tovább185
Méliusz József: Ami megmarad187
Radnóti Miklós: Veresmart188
Horváth István: Tornyot raktam190
Horváth István: Ha létünk léte eltűnik192
Horváth István: Egy szkíta lány feltárt sírjában193
Horváth István: Ennyi maradt195
Koós-Kovács István: Bozótban197
Sértő Kálmán: Kolozsvár198
Salamon Ernő: Üdvözlet hazatéréskor199
Kálnoky László: Jékely Zoltán elsiratása201
Kiss Jenő: Tönkből sarjadt vesszők203
Kiss Jenő: Húsvét után204
Kiss Jenő: A Székelykő206
Kiss Jenő: Óda az anyanyelvhez208
Korvin Sándor: Gépvilág210
Bözödi György: Lópásztorunk214
Jékely Zoltán: Nagyvakáció az Enyedi Kollégiumban216
Jékely Zoltán: Vasvári Pál nyomában218
Jékely Zoltán: Tengerparti elégia220
Jékely Zoltán: Seol ellen222
Jékely Zoltán: Vadmirtusz-csokor226
Weöres Sándor: Dsida Jenő emlékének228
Brassai Viktor: Rabság229
Gellért Sándor: Tornácküszöbön230
Gellért Sándor: Halálratáncoltatott lányok231
Létay Lajos: Csak ház, csak udvar234
Simonyi Imre: A hazáról az utolsó szó jogán236
Tollas Tibor: Indiánsirató239
Tollas Tibor: Széki tánc az Alpesekben240
Fáy Ferenc: Szűzmáriás királyfi241
Jánosházy György: Már félig odaát242
Jánosházy György: Aranylámpás243
Majtényi Erik: Csakugyan elmegy244
Majtényi Erik: Barlanglakók246
Tóth István: Ez az a föld248
Tóth István: Szólnak a várbeli harangok250
Kormos István: Ágborisrét252
Nagy László: Búcsú Tamási Árontól253
Nagy László: Aki szerelmes lett a halálba255
Nagy László: Glossza, bocsánatért257
Nagy László: Az erdéli asszony keze258
Szász János: Mindenkit megölelnék260
Márki Zoltán: Dúdoló261
Márki Zoltán: Közös szavak262
Juhász Ferenc: Tamási Áron ravatalánál263
Juhász ferenc: A megmaradás reménye és szerelme267
Fehér Ferenc: Bokályok269
Székely János: A sárga szem270
Székely János: Vegetáció273
Székely János: Ígéretekkel, kényszerekkel275
Saáry Éva: Fekete karácsony277
Major-Zala Lajos: Énekek éneke279
Csoóri Sándor: Vendégeim295
Csoóri Sándor: Az elmulasztott utak296
Bodor Pál: A fának könnyű297
Gyékényesi György: Határon298
Gyékényesi György: Júliusi napló299
Gyékényesi György: Ez a város300
Páskándi Géza: Megy egy ember301
Páskándi Géza: Egyetemes szerződés-ajánlat egyetemességre303
Gömöri György: Erdélyi monológ 1599-ből305
Hervay Gizella: Hangtalanul306
Hervay Gizella: Mosónők309
Hervay Gizella: Reggeltől halálig311
Hervay Gizella: Lódenkabát Keleteurópa szegén312
Palocsay Zsigmond: Spirituale313
Palocsay Zsigmond: Bánya-ló314
Bisztray Ádám: Látogatás315
Siklós István: Erdők lőporszaga dülöng a levegőn: Erdély316
Buda Ferenc: Szállj a kútba318
Jancsik Pál: Titok319
Tamási Miklós: Erdélyi Betlehem321
Lászlóffy Aladár: Emléktábla a nemlétező házon322
Lászlóffy Aladár: Az olvasó Apáczai324
Lászlóffy Aladár: Fehér kakas a hóhullásban326
Lászlóffy Aladár: A genfi katerdálisban329
Fábián Sándor: Góliát habozása331
Gál Sándor: Könyörgés333
Gál Sándor: Virágének335
Zas Lóránt. Erdély336
Zas Lóránt: A harangok338
Zas Lóránt: Körülményes341
Ágh István: Tamási Áronra342
Páll Lajos: Ez se tánc?344
Páll Lajos: Ballada a békességről346
Páll Lajos: Alku nélkül347
Páll Lajos: Arckép348
Czegő Zoltán: Erdővidéki sírjelek349
Szilágyi Domokos: Szegénylegények358
Szilágyi Domokos: Kényszerleszállás360
Szilágyi Domokos: Bartók Amerikában364
Szilágyi Domokos: Sajtóértekezlet371
Lászlóffy Csaba: Kolozsvar374
Lászlóffy Csaba: Éjféli mise375
Lászlóffy Csaba: A hely üzenete376
Vásárhelyi Géza: Elmenőknek és maradóknak378
Tamás Menyhért: Tegnap-szépen, holnap-szebben379
Cseke Gábor: Kiköltözés után380
Molnos Lajos: Ceruzarajz a szülőföldről381
Molnos Lajos: A disznóvágás és a bárányölés közti némely különbségekről383
Veress Miklós: A CLIII. zsoltár386
Szepesi Attila: Kós Károly389
Szepesi Attila: Napló390
Szepesi Attila: Mezőségi táj391
Szepesi Attila: Márton Áron utolsó fényképe392
Szőcs Kálmán: Én úgy tudom393
Magyari Lajos: Csoma Sándor naplója394
Király László: Magasan402
Király László: Ebben a városban404
Király László: A hosszú költemény406
Király László: Virradat410
Kenéz Ferenc: Emlékmű412
Kenéz Ferenc: Torony gombján zöld fű414
Farkas Árpád: Lipovánok416
Farkas Árpád: A szivárgásban418
Farkas Árpád: Farkas utca420
Farkas Árpád: Dúdoló422
Oláh István: A nyelvetlen harang423
Csiki László: Idegen kokárdák424
Csiki László: A gyávaság dicsérete426
Csiki László. Tűzben, képzeletben427
Csiki László: A szélek és a végek429
Ferenczes István: Szélbekiáltott hazám431
Ferenczes István: Beszéd a hazainduló Julianus baráthoz433
Kovács István: Ágyúöntők földje437
Kovács István: Kopjafák439
Kovács István: Beolvasztás440
Kovács István: Vallomás441
Döbrentei Kornél: Testünkké e földet443
Döbrentei Kornél: Egy régész naplójából445
Döbrentei Kornél: A csíksomlyói búcsú447
Döbrentei Kornél: Elvégeztetett449
Bogdán László: Az elképzelt filodendron451
Bogdán László: Az elveszett temetők453
Balla Zsófia: Bábel tornyán456
Balla Zsófia: A párbeszéd459
Balla Zsófia: Ameddig élsz459
Nagy Gáspár: Az "erdő fája"461
Nagy Gáspár: Bölcsődal Perzsiából462
Nagy Gáspár: Távirat Kányádi Sándornak Kolozsvárra, a Horea 48-ba464
Tóth László: Úgy néznének ránk465
Sütő István: Keserves467
Lezsák Sándor: Farkaslaka, meleg nyár 1978-ban468
Varga Imre: Utolsó üzenet a láz-adónak469
Vári Fábián László: Báthory Anna471
Vári Fábián László: Három árva473
Vári Fábián László: E földről475
Markó Béla: Novemberi nagytakarítás, 1986476
Markó Béla: Egy gyarmatárus dobozon478
Markó Béla: Jobbak leszünk-e?480
Markó Béla: Balkáni fohász481
Adonyi Nagy Mária: Olvadás482
Adonyi Nagy Mária: Rekviem483
Cseh Károly: Vascipők évada485
Szőcs Géza: Konkrét vers az afrikai lópestisről486
Szőcs Géza: Az elveszett törzs488
Szőcs Géza: Ez már a feltámadás490
Szőcs Géza: Születésnapomra494
Zalán Tibor: Táviratok Szőcs Géza ismeretlen címére498
Gál Éva Emese: Elnapolt feltámadás499
Gál Éva Emese: Éjszaka501
Balla D. Károly: Székelykapu, 1988502
Visky András: Az időt csak504
Egyed Emese: Csírák a havon505
Egyed Emese: Históriás töredék506
Tompa Gábor: Pillanatképek507
Tompa Gábor: Ezt a csendet508
Horváth Sándor: Néró felgyújtja Rómát509
Kovács András Ferenc: Senkiföldrajz511
Kovács András Ferenc: Psalmus Transsylvanicus514
Kovács András Ferenc: Kölcsey Ferenc lehajtja fejét516
Kovács András Ferenc: Erdélyi töredék519
Tamás Tímea: Pietá521
A kiadásról522
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem