688.569

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A jugoszláv népek irodalmának története

Szerző
Gondolat Kiadó (Budapest) ,
Vászon , 556 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 19 cm x 13 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér fotókkal, illusztrációkkal.

Tartalom

A jugoszláv népek történetének kezdetei és nyelvük kialakulása5
Bizáncz és Róma őrlőmalmában6
Gazdasági viszonyok8
Harc a felszabadulásért és egyesülésért9
A jugoszláv népek és nyelvjárásaik11
A déli szláv nyelvcsalád12
A szerb-horvát nyelvjárások és kiejtések13
A középkor irodalma15
Cirill és Metód16
A "Pannónia legendák"17
A cirill írás kialakulása18
Az első szlován nyelvemlékek19
A horvát glagolita írás19
A középkori irodalom - a feudális rendszer tükröződése22
Életrajzok25
Dicsőítő írások (pohvale) és krónikák29
Prédikációk30
Költemények31
Misztériumok35
Legendák35
Apokrifok és regények37
Egyéb műfajok39
A "Fiziológus" és "Lucidárius"40
Az első szerb nyomdák42
A humanizmus és a reneszánsz kora
A török hódoltság korának politikai és társadalmi viszonyai42
A horvát humanizmus43
A tengermelléki horvát költészet kibontakozása46
A dubrovniki horvát költészet úttörői 50
Viharmadár Diocletianus városában53
A dubrovniki költészet hatósugarában57
Dubrovnik klasszikusa - a vígjátékíró Marin Drzic61
A századvég irodalma67
A reformáció harca Szlavóniában és Horvátországban69
A kaj-horvát irodalom első hajtásai72
A szétszabdaltság jegyében76
Az ellenreformáció hatása a horvát tengermelléken77
A boszniai ferencesek irodalma79
Kaj-horvát írók a XVII. sz. elején79
A dubrovniki "aranykor" költészete81
Ivan Bunic-Vucic90
Junije Palmotic, a drámaíró és követői91
A "Dervis" és költője93
Dicsőító ének Zrínyi Péterről94
Zrínyi és Frangepán. Két főúri költő a vérpadon96
A két peregrinus: Krizanic és Vitezovic99
Az utolsó jelentős dubrovniki költő102
A horvát tengermellék "akadémiái", az epigonok kora103
A felvilágosodás kora, a népies irányzat előretörése106
A hanyatló Dubrovnik elvándorló írói111
"Népbarát" írók112
A felvilágosodás Szlavóniában116
A szerb irodalmi újjászületés120
A szerb irodalmi nyelv hármas metamorfózisa122
Az újkori szerb történetírás kezdetei125
A szerb műköltészet előfutárai: Vezilic és Zefarovic Zaharije Orfelin127
A katolikus reakció sötétjétől a felvilágosodás szlovén virradatáig134
A szlovén megújulás első apostolai: Pohlin és Japelj136
Ziga Zois és a szlovén megújulás híveinek köre137
Valetin Vodnik, a szlovén műköltészet úttöröje139
A felvilágosodás kora a macedónoknál140
A népköltészet
Lírai népdalok 146
Hősi énekek148
Az epikus népköltészet korszakai és ciklusai179
A népköltészet jelentősége157
A nemzeti romantika kezdetei és a jugoszláv népek irodalmának megújulása
Gazdasági, társadalmi és politikai viszonyok159
Művelődési viszonyok162
Az átmeneti korszak irodalma164
A szerb színjátszás kezdetei: Joakim Vujic169
A Szerb Matica megalapítói: Dj. Magarasevic és Hadzic-Svetic170
A kétnyelvű költő: Mihail Vitkovic171
Küzdelem az irodalmi nyelv megújulásáért173
Vuk Stefanovic Karadzic175
Az Újszövetség180
Karadzic jelentősége181
A szerb romantika nagy lírikusa: Branko Radicevic183
Petar Petrovic Njegos, a püspökfejedelem és költő189
A "Hegyek koszorúja", a szerb irodalom klasszikus drámai költeménye191
A szentimentális regénytől a szatíra realizmusáig:
Jovan Sterija-Popovic196
A horvát irodalom illír korszaka202
Az illír mozgalom203
A szerelmi líra megszólaltója: Stanko Vraz208
Ivan Mazuranic210
Petar Preradovic214
A szlovén megújulás
Társadalmi és gazdasági helyzet216
Az ausztroszlávok: Kopitar és Matija Cop217
A "Krajnska Cbelica"219
A szlovén műköltészet megteremtője: France Presern219
A reakció nemzedéke224
Mag hó alatt - a macedon irodalom a XIX. század derekán225
A romantikától a realizmus kibontakozásáig
A szerb romantika232
Jovan Jovanovic Zmaj234
A költő-festőművész, Djura Jaksic240
Ilic és Kacanski242
A romantikus prózairodalom243
Kosta Trifkovic, a vígjátékíró246
Az utolsó romantikus: Laza Kostic246
A horvát romantika250
Közeledés a realizmushoz - a "Vijenac" szerepe253
A horvát regényírás megteremtője: Senoa254
Franjo Markovic és Josip Eugen Tomic260
A szlovén irodalom útja - átmenet romantikából a realizmusba262
Az ifjú szlovén mozgalom és megalapítója, Franc Levstik262
Az ifjú költői nemzedék nevelője: Josip Stritar265
Simon Jenko és Janez Trdina267
A szlovén hegyek szerelmese, Simon Gregorcic270
A realizmus
A realista áramlat szerb folyóiratai274
Svetozar Markovic, a forradalmi demokrata275
Az első szerb realista: Jakov Ignjatovic279
A magyar szabadságharc tükröződése a "Respektus Vászá"-ban és emlékirataiban281
Az "Örök vőlegény" és a "Furcsa világ"284
A szerb falu reális ábrázolói287
Stevan Sremac, régmúlt idők humoros elbeszélője293
Radoje Domanovic297
A modern szerb próza megteremtője: Simo Matavulj301
Az orosz iskola képviselője: Svetolik Rankovic303
A szerb líra realista reformátora: Vojislav Ilic305
A szerb munkásmozgalom költője: Kosta Abrasevic308
Realizmus a horvát irodalomban308
A naturalista Eugen Kumicic311
Ksaver Sandor Djalski313
Ante Kovacic316
Kozarac és Vjenceslav Novak318
A horvát realizmus két költője323
A szlovén irodalmi realizmus327
Az antiklerikális papköltő: Anton Askerc331
Macedóniai viszonyok a realizmus korában335
A XX. század
Nyugati művészeti hatások és iránykeresések337
Nyugatos irányok a szerb irodalomban338
A "Szerb modernek"340
A szélsőséges pesszimizmus két költője343
A századelő horvát modern irodalma354
Vladimir Nazor és félévszázados munkássága366
A "Szlovén Modern"371
Ivan Cankar, az első szlovén szocialista író374
A modern korszak legnagyobb költője: Oton Zupancic378
Két világháború között382
A korszak irodalmi élete384
Kritikusok és tanulmányírók385
Az újabb horvát irodalom389
Miroslav Krleza389
August Cesarec, a vértanú író399
A jugoszláv expresszionizmus401
Donadini és Simic401
Tin Ujevic402
A két világháború közti horvát költészet405
Gustav Krklec405
Az újabb szerb irodalom419
A szürrealisták428
Szerb és horvát írók Boszniában és Hercegovinában437
Az újabb szlovén irodalom441
Expresszionizmus és szociális költészet444
A társadalmi realizmus írói447
A macedón irodalom kibontakozása455
A népi Jugoszlávia irodalma
A legújabb horvát írók462
A legújabb szerb írónemzedék472
A legújabb szlovén írók479
A legújabb macedón írók482
Függelék
Felhasznált irodalom488
A jugoszláv irodalom magyar bibliográfiája492
A szerb-horvát és szlovén szavak kiejtésének szabályai513
Mutató515

Csuka Zoltán

Csuka Zoltán műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Csuka Zoltán könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A jugoszláv népek irodalmának története A jugoszláv népek irodalmának története A jugoszláv népek irodalmának története A jugoszláv népek irodalmának története A jugoszláv népek irodalmának története A jugoszláv népek irodalmának története A jugoszláv népek irodalmának története A jugoszláv népek irodalmának története

A borító kissé foltos. Több lapon aláhúzások láthatóak.

Védőfólia nélküli példány.

Állapot: Közepes
1.980 Ft
1.580 ,-Ft 20
8 pont kapható
Kosárba