1.027.587

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Az idő mérlegén

Szerző

Kiadó: Magvető Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 637 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 19 cm x 13 cm
ISBN: 963-270-808-3
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Czine Mihály előszava5
HAJNALHASADÁSKOR, TITKOK NÉZÉSÉBEN 1919
Hajnalhasadáskor, titkok nézésében53
Pitymallatkor53
Dacos dal az újról54
Forró vérrel könnyű dal55
Szegény diák dala56
Dal egy havatlan téli reggelen56
Nyár57
Szövöm az álmokat...58
A visszatérő mesék58
Nyárvégi dal60
Alkony a hegyek ormán61
Uj Prometheus dala62
Ikarus62
Régi regös új éneke63
Hazafelé a fagyos estén64
Tépelődés65
Tanulom a történelmet65
Komoly ének a szent hóbortról67
Este68
Tavaszi mesék télen69
Koporsó, koporsó70
Szárnyatörötten70
A meghalt menüett72
Nyár-délután a szobában73
Rekviem74
AZ INDULÓ NAP DICSÉRETE 1920-1921
Az új és gyáva Tamások77
Ének az éjszakában78
Az élőhalott jaj80
Esti dal az alvó városról és sok mindenről81
Hahó, Ember!83
A süket bolondokhoz84
Így szeressük egymást!85
Új eget és új földet86
Girhes pojácák megvirgácsolása87
Mienk most minden88
Az örök lázadás verse89
Az induló nap dicsérete90
UTAK 1921-1922
Fintor93
Hívlak94
Embertestvéreim!95
Robot96
Menjünk98
Káromkodó gyárkürtök a virradatban99
Mégis a napra tapogatózunk100
Látó szemmel vakoskodók100
Utak erejéről102
Tél103
Kiáltás104
MEGYÜNK 1923
Megyünk107
Az ember énekel108
Márciusi mezőkön109
Örvendezés verse111
A tragédiák vállalójához112
Éjféli zenekar113
Vándorok vonulnak az idők sikátoraiban114
Minden dolgok utain115
Alfa117
Buzgó kiáltás118
Petőfinek120
Szóltam az asszonyhoz122
FUNDÁMENTOM 1924-1925
Az őrület lobogós kék125
Tavaszi kertek hímpora alatt126
Az ég sötétkék pántjai egybefeszültek127
Az este színzivatara elkap bennünket128
Nappalok hámora éget128
Esztendők mustjában forrunk129
Átkelünk a vágyakozások megkötő völgyein130
Proletárasszonyok tiszta vetései e világnak131
Üvegharangok játszanak a hangodban131
Jó íze van a földnek132
Tornyok alatt szüzek teste sápadoz133
Számadás 1914-1924133
Rombolunk építünk135
Ritkán isztok az öröm kancsójából136
Mosti kénköves életünk áldott137
Legyetek szerények137
Énekeljétek a műhelyek sós verejtékét138
A városok ölébe letelepedett az esti csend139
A harmónia tiszta máglyája lobog fölöttünk139
Vándorló véres seb vagyunk141
Szemünk edénye felfogja az új csodákat141
Szomjasan kitárult az ősz142
Jégvirágkosarak nőttek a szívünkhöz143
Tragédiánk a kiskocsmákban moziban és színházakban csírázik144
Az idő megállt145
Villamos-szikra146
Idők bomlására születtünk146
Keserűségek és megalázások kohójában égünk147
Sárgán lobog a hajnali erdők taréja148
A nap rubinkövén forgunk149
ESZTENDŐK ÜTŐERÉN 1927
Az őstehén153
A föld száguldása jajkiáltás a világűrben154
Bolyongás könnyek ezüst nagy vizein155
Életértés a lázas őszben156
Az elnyomottak szeretetéről157
Hiába kérdezitek a csillagokat158
A mélység zsolozsmája159
Vérünkben rádiószikrák égnek160
Az égre tátogó fiúcska161
Az alfa idejében162
Esztendők ütőerén163
Anyakomplexum165
Kigyulladt asszonyerdők ölében166
MINDENT LEGYŰRŐ FIATALSÁG 1928-1931
Mindent legyűrő fiatalság171
Könnyű mosoly a halálnak172
Az örök csók173
Őszelő175
Álomban elmerült barát176
Harmatcseppjében a világnak177
Földrengés178
Rádió179
Szüret180
Őszi virágzás: kacérkodás a halállal181
Bácskai térkép182
Az este hozzám ér183
Két fehér galamb a rongyos ember vállán184
Betegszoba187
Estbehullón a kigyulladt Tiszán188
Égi tüzek lobbanása189
Mai ember csodája191
Északi szélesség 80 30'192
Apostolok küldettek194
Ember a sztratoszférában195
Chaplin196
Ernst Toch: Zongoraverseny, op. 38198
Egyre pokolibb útvesztőkről199
Jajongás egyre kevesbedő józanokhoz201
Megátkozott fiatalság203
Beszéd- és értelemgyakorlat a kutyáról205
Márciusi utak üzennek208
Pitymallatok érkezésén209
Az időből kihullott szerelem210
Esti gyors211
Üzenet213
Minden fájások szerelmes verse214
Sikoly tavaszi örömmel217
Esti harang218
Magdaléna virága218
Fiatal lány, 1929219
Ditiramb gyárak tavaszáról220
Sóhordó munkások a Dunaparton222
Kubikusok az ablak alatt223
Kolduló favágó225
Gyárkürtök éneke226
Az előreintő asszonyember227
Mai szerelem színskálája229
Őszi asszonyörvényben230
Új Pünkösd kitöltetése231
Kérdőjelek233
Az eggyékapcsoló kenyértelenség235
Versek üvegről és vasbetonról237
TŰZHARANG 1932-1933
Tűzharang243
Óh Uganda!245
Húsvéti szánút248
Halálsugár250
Rizsföldek parádéja251
Őszi ditirambus253
Kreuger255
Előretolt állásban256
Költők, fel a fejjel!257
Dicséret a kedvesnek260
Szerelmet építünk261
Örökké jössz felém262
Hideg verejtékkel szerelem262
Hűsítő csók264
Halk elámult csók a homlokodra265
Ezerízű élet266
Szó267
Halott apámnak írom269
Optimista júniusi reggel270
Észak és Dél lányának szerelme egybehajlik272
Ismeretlen273
Bontakozó leány274
Csárdás275
Orosz románc276
A levélhullás ereje277
Líkai robotosok dala278
Aratás 1932280
Edison halála281
Vak sirály a tengeren284
Elhagyott város285
Távoli kiáltás286
Sorok egy télbehullt bácskai kisvároshoz287
Látomások versei288
ÉLETÍV 1934-1936
Férfiarc 1934303
Gyermekeink, a meg nem születettek304
Ezüsttel adjusztált cifra koporsó305
Pécsi elégia306
Szülés az égbolt alatt307
Délutáni álom308
A nagy piacon309
Kenyér és szerelem310
Nem több s nem kevesebb311
Elhullott búzaszemek311
Versek az örökasszonyhoz312
A vak ívlámpa314
Éneklő alkonyat315
A szótlan szeretet316
Egyiptomi lány317
Öreg rikkancs Debrecenben320
Csokonai temetőjében320
SÖTÉT IDŐK ÁRNYÉKÁBAN 1939
Közelgő éjszaka325
Sötét idők árnyékában325
Örök kisebbség326
Hallgass el, költő!327
Fiatal diófa328
Békés mezők fölött330
Hangyamunka330
A hidasi templom332
A fehéregyházi síkon333
Apámhoz334
Szamosujvári istentisztelet337
Gyalui havasok338
Délibáb339
Örök szántóvetők342
Téli éjszaka343
A kőfejtő arca345
Nyugtalan szív346
Az egyre mélyülő hallgatás347
Az örökkévalóság szakadékánál348
Június350
Elfutó idő351
VIHARBAN 1940-1944
1940355
Bábel355
Mint cinkosok356
Viharban357
Háború357
A nagy malomban358
Halálra készen359
Az örökkévaló pillanat359
Örök szépség360
Szeptember361
Fohász az alkonyatban362
Mondhatatlan363
Mindenszentek364
Palicsi ősz365
Látomás366
Menekvés a kedveshez367
VIHAR UTÁN 1946
Szemben a virradattal371
Az igazi május372
Együtt a diófámmal374
A harmincadik évfordulóra376
A PRÓBATÉTEL VERSEI 1950-1955
Más csillagon381
A mélységből382
Egylényegűség382
Magányos sínylődés383
Ha volt is nékem384
Elválhatatlanul385
Három év után385
Árvácska386
Levelezőlap387
Anyámnak388
Reménytelenség389
A szemétdombon390
Esti hívogató392
Öt év393
Négyszemközt halott apámmal394
ISMÉT EGYÜTT 1955
Versenyző vonatok399
Kétféle iskola400
A Hármashatárhegyről401
Tavaszi üzem402
Ismét együtt403
PIROS PÜNKÖSD PÉCSETT 1959405
PORRÁTÖRÖTT ÉLET 1952-59493
ELLENTMONDÁS A HALÁLNAK 1971
Örökkévalóság527
Ellentmondás a halálnak528
Esendő is, mulandó is528
Nofretete529
Újra tavasz530
Öreg fiú szerelme531
Új év532
Emberebb arcú táj533
Anyám ravatalánál535
Visszaeső élet537
Egy árva szívről538
Enigma539
Mindhalálig540
Halk őszi dal541
Botorkálsz, elesel542
Az ige átlényegülése544
Bulgáriai utazás545
A munka vérkeringésében546
Holtak ligete547
Hegymagos felől548
A tapolcai tavasbarlangban549
A hévizi tónál550
A Boszna forrásánál550
Egy Hamlet-előadás ürügyén551
Porecsi cédrusok alatt553
Anakronizmus554
Trieszt fölött555
Ohridi látomás555
Szeptember a Vardar partján556
Jelsai temető558
Szemben a Biokovóval559
A romok városában561
Oszori tájkép563
Oszori példa564
Medárd Cres szigetén565
A rém566
Hectorovich hajlékában567
Gonosz vagyok568
Romok fölött569
Az üzenő Ady570
ÚJ VERSEK 1971-1973
Keserű szerelem575
Már észre sem veszlek576
Még egyszer a szerelemről577
Négy korszerű könyörgés578
Tisztaságért578
Csendért579
Békességért578
Nyugalomért582
Fintoros mosoly583
Siratóének a szennybe fulladt Palicsi tó fölött585
Tiszta vizet a pohárba587
Három kérdésre három felelet589
Grádicsok éneke590
A kedves arca591
Vallomás591
Jótanács591
Metamorfózisok592
Izsák, a vietnámi593
A költő és korszaka594
Az építés öröme és gyötrelme595
Csordultig teltem596
Az ég kakasáról597
Szívemből sújtó áram597
Énekszó a holdról598
A remény598
Karsztok között599
Csendes esti fohász601
A múzsa üzenete602
Circum dederunt602
Éjféli kérdés604
Mini versek604
Menekülők604
Az igazság604
Játék idővel és számokkal605
A tüskésdisznó bölcsessége605
A hárfa605
Reggel, délben, este606
Pestis van607
A kiebrudalt lelkiismeret608
Patt608
Beroggyanó égbolt alatt609
A barátság születése610
Njegos katafalkja előtt611
Atombomba a diófám alatt612
Budvai álom614
Versmagyarázók és hírmagyarázók616
Könyörgés bölcs halálért617
A gadarénusok földjén618
Újévre619
Ének a fedélzeten620
Nyár, 975621
Egy szál virág622
Ha már megértem622
Ellenpont623

Csuka Zoltán

Csuka Zoltán műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Csuka Zoltán könyvek, művek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem
konyv