933.391

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Hunyadi Mátyás, a király

Hagyomány és megújulás a királyi udvarban 1458-1490/Kiállítási katalógus - Budapesti Történeti Múzeum 2008. március 19 . június 30.

Előszó

Az álruhában a nép között járó, igazságos Mátyás király alakját népmesék és közmondások őrzik a nemzet emlékezetében. Ez a kiállítás Mátyás királyt valódi ruhájában, udvara pompájában és... Tovább

Tartalom

Sólyom László: Előszó................................................................................13
Hiller István: Köszöntő ...........................................15
Farbaky Péter: Bevezetés ................................17
Tanulmányok
Kubinyi András: Udvartartás és udvari élet Mátyás király korában.............................. 21
Lupescu Radu: Hunyadi Mátyás: az ősöktől a hatalom küszöbéig............................35
Horváth Richárd: A hadakozó király: Hunyadi Mátyás itincránuma..................51
Kalous, Antonín: Csehek és morvák Mátyás király udvarában.................................65
Czechowicz, Boguslaw - Kapustka, Mateusz:Hunyadi Mátyás uralkodása és képzőművészeti reprezentációja Sziléziában és Lausitzban ................................ 77
Magyar Károly: Gondolatok a Mátyás kori rezidenciák kérdésköréhez....................89
Suckale, Rouert: Mátyás késő gótikus műpártolásának közép-európai kapcsolatai ...... 101
Marosi Ernő: Mátyás, a középkori ember. Gótika és reneszánsz ........................... 113
Caglioti. FRANCESCO: A firenzei Gregorío di Lorenzo, Mátyás király szobrásza........... I29
Pajorin Klára: Az első humanisták, a hatalmi reprezentáció korai ösztönzői Mátyás udvarában.....139
Pócs Dániel: Urbino, Firenze, Buda - minták és párhuzamok a királyi könyvtár fejlődésében....147
Katalógus
I. A Hunyadi család felemelkedése ..........................................164
Csukovits Enikő: Zsigmond öröksége...................................................165
Lupescu Radu: Vajdahunyad vára..........................................168
II. Mátyás útja a trónig................................190
Lupescu Radu: Mátyás királlyá választása és koronázása...... .................191
III. Kelet és Nyugat között ..............................................204
Nagy Balázs: Közép-Európa politikai arculata Mátyás korában .............205
IV. Mátyás - realitás és ideál....................214
Békés Enikő: Mátyás király ikonográfiája...................................... 215
Szentesi Edit: Mátyás király bécsújhelyi típusú arcképeiről .......................217
Winter, Heinz: Hunyadi Mátyás és az éremművészet .............................220
Papp Szilárd: Mátyás uralmának heraldikai emlékei Felső-Lausitzban és Sziléziában ................222
V. Nápolyi királylány Pannónia földjén 246
Réthelyi Orsolya: Hunyadi Mátyás házasságai és házassági kísérletei..............247
Mikó Árpád: Beatrix királyné ................................... ..........................251
VI. Hatalmasok a király körül................................226
Életrajzok
Pálosfalvi Tamás: Guti Ország Mihály..................267
Pálosfalvi Tamás: Újlaki Miklós..................................267
Horváth Richárd: Ecsedi Bátori István...........................268
Horváth Richárd: Szapolyai Imre..........................269
Horváth Richárd: Kinizsi Pál..................270
Horváth Richárd: Erdődi Bakócz Tamás..............272
VII. Aranyforint - ezüstdénár ............................................................282
Draskóczy István: Mátyás bevételei és a kincstár...... ...............................283
Gyöngyössy Márton: Mátyás pénzverése - a nagy pénzreform............................285
VIII. A hadakozó Mátyás - udvar a táborban..........................................294
Pálosfalvi Tamás: Mátyás hadserege ...............................................295
11. Szabó János: Mátyás seregének gyalogsági pajzsai, a pavézék.......................298
IX. Rezidenciák a gótika és a reneszánsz jegyében
Farbaky Péter: Chimenti Camicia. Mátyás firenzei asztalos-építésze és szerepe
a budai királyi építkezésekben ...................................312
Végh András: A budai királyi palota reneszánsz vörösmárvány faragványai .............317
Papp Szilárd: Késő gótikus boltozattöredék-együttes a budai királyi palotából ..............320
Buzás Gergely: A visegrádi királyi palota Mátyás király korában............................324
Mészáros Orsolya - Szőke Mátyás: A visegrádi 15. századi városi üvegműhely ..........345
Belényesy Károly A 15-16. század fordulóján Budán működött királyi
ágyúöntő műhely régészeti hagyatéka.................................348
Kovács Eszter: A budai majolikák - a budai majolikaműhely.........................351
Fényes Gabriella: Majolika padlócsempék a budai palotából............................354
Benda Judit: A „morway pohár módra chynalt" kupákról .....................375
Szende Katalin: "S nyögte Mátyás bús hadát...". Hunyadi Mátyás és Bécs, I457-1490......381
X. A Patrona Hungáriáé oltalmában........................302
Szovák Kornél: A király és az egyház - Mátyás személyes vallásossága ................393
Kerny Terézia: Szent László és a magyar szentek tisztelete Hunyadi Mátyás udvarában.
Személyes devóció, állami és uralkodói reprezentáció ...........................397
Varga Imre Kapisztrán O.F.M : Mátyás király és az obszerváns ferencesek ............401
Sarbak Gábor: Mátyás király és a pálosok........................................405
Papp Szilárd: Mátyás egyházpolitikájának építészeti emlékei....................................408
XI. Könyvek és kövek - az all' antica műpártolás emlékei ..................................450
Roll, Johannes: Giovanni Dalmata (1440/45 - 1514 után) ............................151
Mikó Árpád: A Bibliotheca Corvina......................................................468
XII. A humanista udvar - az udvar humanistái......................................494
XIII. A történelmi hagyomány megújítása............................................502
Tringli István: A magyar történetírás átalakulása Hunyadi Mátyás korában ................503
XIV. Az antik világ hírmondói - a Corvinus-legenda és Corvin János................512
Spekner Enikő: Hogy méltónak ítéltessél kiváló atyádhoz és
a magyarok fejedelemségére..." Mátyás küzdelme Corvin János trónörökléséért .............513
XV. Harc Mátyás örökségéért .....................................524
Spekner Enikő: Mátyás dinasztiaalapítási kísérletének bukása. Harc a trónért jelöltek és önjelöltek .............525
Függelék
Térképek......................538
A Hunyadiak családfaja ...................................................................540
Hunyadi Mátyás uralkodásának időrendi áttekintése .....................541
Bibliográfia (Forrás-és irodalomjegyzék).........................................544
Személy- és helynévmutató ...............................................597
A képek forrása ......................................................607
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem