A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A szentírás magyarázata I-V.

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Református Zsinat Iroda Sajtóosztálya
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 1.302 oldal
Sorozatcím: A Szentírás magyarázata
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 29 cm x 20 cm
ISBN:
Megjegyzés: Eredeti védőmappában. További kapcsolódó személyek a tartalomjegyzékben.

Tartalom

I. kötet
ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ A SZENTÍRÁSRÓL
Előszó - Dr. Bartha Tibor 5
Kijelentés, üdvtörténet, Ószövetség, Újszövetség
Szentírás és Szentlélek - Czeglédy Istvár 17
Az Ószövetségi kor története - Dr. Tóth Kálmán 21
Az Újszövetségi kor története - Czeglédy István 40
Az Ószövetség nyelve, gondolkodása és irodalomtörténeti vonatkozásai - Dr. Módis László 65
Az Újszövetség nyelve, gondolkodása és irodalomtörténeti vonatkozásai - Dr. Varga Zsigmond 79
Földrajzi áttekintés - Dr. Tóth Kálmán 99
Régiségtani és néprajzi adalékok - Dr. Tóth Kálmán 111
AZ ÓSZÖVETSÉG KÖNYVEINEK MAGYARÁZATA
Mózes öt könyvének magyarázata - Dr. Tóth Kálmán 135
Mózes első könyve (Genezis) 130
Mózes második könyve (Exodus) 184

II. kötet
Mózes harmadik könyve (Leviticus) 221
Mózes negyedik könyve (Numeri) 230
Mózes ötödik könyve (Deuteronomium) 260
Józsiié könyvének magyarázata - Nádasig Vilmos 277
Bírák könyve magyarázata - Dr. Kocsis Elemér 293
Ruth könyve magyarázata - Dr. Békési Andor 314
Sámuel első könyvének magyarázata - Nagy Antal Mihály 321
Sámuel második könyvének magyarázata - Nagy Antalné Kulcsár Erzsébet 352
Királyok első könyvének magyarázata - Dr. Tussay János 376
Királyok második könyvének magyarázata - Dr. Tussay János 404

III. kötet
A Krónika első könyvének magyarázata - Dr. Dómján János 431
A Krónika második könyvének magyarázata - Dr. Dómján János 415
Esdrás könyvének magyarázata - Molnár Mihály 463
Nehémáiás könyvének magyarázata - Dr. Tussay János 475
Eszter könyvének magyarázata - Molnár Miklós 489
Jób könyvének magyarázata - Döbrössy Lajos 499
A Zsoltárok könyvének magyarázata - Dr. Módis László 5.33
A Példabeszédek könyvének magyarázata - Czanik Péter 385
A Prédikátor könyvének magyarázata - Zergi Gábor 611
Az Énekek Éneke magyarázata - Zergi Gábor 624
Ésaiás könyvének magyarázata - Karasszon Dezső 635

IV. kötet
Jeremiás könyvének magyarázata - Dr. Kürti László 692
A Siralmak könyve magyarázata - Dr. Tóth Kálmán 732
Ezékiel könyvének magyarázata - Dr. Dómján János 735
Dániel könyvének magyarázata - Ifj. Dr. Bartha Tibor 770
Hóseás könyvének magyarázata - Dr. Szabó Andor 780
Joel könyvének magyarázata - Dr. Dómján János 807
Ámós könyvének magyarázata - Dr. Szabó Andor 812
Abdiás könyvének magyarázata - Dr. Dómján János 824
Jónás könyvének magyarázata - Dr. Dómján János 827
Mikeás könyvének magyarázata - Dr. Aranyos Zoltán 831
Náhum könyvének magyarázata - Dr. Aranyos Zoltán 830
Habakuk könyvének magyarázata - Dr. Békési Andor 844
Sofóniás könyvének magyarázata - Dr. Dómján János 849
Haggeus könyvének magyarázata - Dr. Módis László 853
Zakariás könyvének magyarázata - Dr. Módis László 857
Malakiás könyvének magyarázata - Dr. Módis László 871

V. kötet
AZ ÚJSZÖVETSÉG KÖNYVEINEK MAGYARÁZATA
Máté evangéliumának magyarázata - Dr. Varga Zsigmond 3
Márk evangéliumának magyarázata - Dr. Varga Zsigmond 43
Lukács evangéliumának magyarázata - Dr. Varga Zsigmond 62
János evangéliumának magyarázata - Kiss Sándor 96
Az Apostolok Cselekedeteiről írott könyv magyarázata -Lenkeyné Semsey Klára 135
A Rómaiakhoz írt levél magyarázata - Dr. Varga Zsigmond 173
A Korinthusiakhoz írt első levél magyarázata - Kiss Sándor 200
A Korinthusiakhoz írt második levél magyarázata - Kiss Sándor 219
A Galatákhoz írt levél magyarázata - Dr. Török István 234
Az Efézusiakhoz írt levél magyarázata - Dr. Békési Andor 245
A Filippiekhez írt levél magyarázata - Dr. Sarkadi Nagy Pál 258
A Kolossébeliekhez írt levél magyarázata - Dr. Békési Andor 268
A Thessalonikaiakhoz írt első levél magyarázata - Dr. Czeglédy Sándor 276
A Thessalonikaiakhoz írt második levél magyarázata - Dr. Czeglédy Sándor 283
A Pásztori levelek magyarázata - Dr. Kocsis Elemér 287
A Timotheushoz írt első levél magyarázata 290
A Thimotheushoz írt második levél magyarázata 299
A Titushoz írt levél magyarázata 303
A Filemonhoz írt levél magyarázata - Dr. Békési Andor 306
A Zsidókhoz írt levél magyarázata - Czegle Imre 308
Jakab levelének magyarázata - Imre Ernő 330
Péter első levelének magyarázata - Imre Ernő 340
Péter második levelének magyarázata - Imre Ernő 349
János leveleinek magyarázata - Dr. Vályi Nagy Ervin 354
János első levelének magyarázata 356
János második levelének magyarázata 364
János harmadik levelének magyarázata 365
Júdás levelének magyarázata - Imre Ernő 366
János jelenéseinek magyarázata - Dr. Kocsis Elemér 368
MÉRTÉKEK, TÁBLÁZATOK, TÉRKÉPEK
Az Ó- és Újszövetségben előforduló mértékek - Dr. Tóth Kálmán 407
Összehasonlító időrendi táblázat - Dr. Tóth Kálmán 410
Az intertestamentális kor összehasonlító időrendi táblázata - Dr. Kocsis Elemér 414
Az újszövetségi kor összehasonlító időrendi táblázata - Dr. Kocsis Elemér 416
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem