A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A Balkán és Magyarország

Váltás a külpolitikai gondolkodásban?/Stratégiai tanulmányok a Magyar Tudományos Akadémián/I. Rendszerváltozás: piacgazdaság, társadalom, politika

Tartalom

Váltás a külpolitikai gondolkodásban, 2004-2006. (Előszó helyett) (Glatz Ferenc) 7
Az Európai Unió, a balkán régió és Magyarország
Glatz Ferenc: A Balkán-politika és a Balkán-kutatás reneszánsza, 2005 19
Somogyi Ferenc: Az Európai Unió keleti kiterjesztése és Magyarország 33
Kádár Béla: Az Európai Unió külgazdasága, Délkelet-Európa és Magyarország 41
Michelberger Pál: Európai közlekedési rendszerek és a délkelet-európai térség 45
Somlyódy László: A Duna, vízgazdálkodás, hajózás 51
Tabajdi Csaba: A Nyugat-Balkán és az Európai Unió ma 59
Dayton - TÍZ ÉV UTÁN
Lamm Vanda: A NATO-bombázások ügye a Nemzetközi Bíróság előtt 73
Masenkó-Mavi Viktor: Konfliktusok és emberi jogok: a jogsértések orvoslásának módszerei 87
Hoffmann Tamás: Jugoszlávia felbomlása és a népek önrendelkezési joga 103
Varga Réka: A nemzetközi humanitárius jog alkalmazhatósága a horvátországi háborúban 117
Sulyok Gábor: A délszláv válság és a humanitárius intervenció 131
Halász Iván: Nemzetközi igazgatás a délszláv válságban 153
Nagy Gábor: NATO-bombák Belgrádra - strasbourgi szemszögből 173
A területi szerkezet átalakulása Délkelet-Európában
Reichnitzer :János A Balkán térség az európai regionális politikában 181
Jeszenszky Béla: Etnikai és államterületi változások a Balkánon 195
Illés Iván: A területi szerkezet átalakulása Délkelet-Európában 205
Erdősi Iván: Transzeurópai közlekedési tengelyek fejlesztési iránya és hatása a Balkán térszerkezetére 219
Hajdú Zoltán: Az államalakulások és a közigazgatási területbeosztás a Balkánon 1990 után 231
Hardi Tamás: A városhálózat átalakulása a Balkánon 241
A Délkelet-Európai éghajlatváltozások hatásai
Czelnai Rudolf: A Balkán térség éghajlata 253
Zágoni Miklós: Az európai éghajlat változásának fő irányai 261
Mika János - Németh Ákos: Bulgária és Románia éghajlati sajátosságai, a változások tendenciái 273
Együttműködés vagy verseny a mezőgazdálkodásban
Udovecz Gábor: A Balkán mezőgazdasága európai uniós és magyar szemmel 291
Schütz Nándor: Románia és Bulgária európai uniós csatlakozásának hatása agrárgazdaságukra 303
Makay György: A magyar gabonagazdaság lehetőségei, kockázatai
és Románia uniós csatlakozása 311
Szabó Márton: Macedónia mezőgazdasága - kis tigris vagy csak macska? 319
Nagy Frigyes: Az EU délkeleti bővítésének hatása a magyar mezőgazdaságra 325
A Délkelet-Európai térség és Magyarország az európai forgalomban
Novák Tamás: A délkelet-európai országok EU-csatlakozási lehetőségei 333
Erdősi Ferenc: A politika szerepe a Balkán közlekedésében 343
Ruppert László: Az EU délkeleti irányú közlekedésének Magyarországot érintő hatásai 357
Fleischer Tamás: Transzeurópai folyosók 365
Antal István: A délkelet-európai térség közúti közlekedése 381
Tarnai Júlia: A logisztikai szolgáltatások fejlődése Délkelet-Európa országaiban 401
Tánczos Lászlóné: Közlekedési harmonizációs feladatok a bővülő Európai Unióban 409
Függelék
Barna Zoltán: A Magyar Természettudományi Múzeum és a Balkán-kutatás 421
A Pécsi Tudományegyetem Kelet-Mediterrán és Balkán Tanulmányok
Központja 427
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem